U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za oktobar 2009 godine

30.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Erozija a.d., Valjevo
30.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
30.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Novi Kneževac
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Budućnost a.d. , Čurug
30.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Rudnap a.d. , Beograd
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Alas holding a.d. , Novi Sad
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
30.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Feriti a.d. , Beograd
30.10.2009.Odluka Upravnog odbora o isplati međudividende (za III kvartal 2009.godine) - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
30.10.2009.Izveštaj o blokadi poslovnog računa - Jukomerc trgovina a.d. , Kruševac
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - MB Fapromal a.d., Lučani
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Bazar a.d. , Novi Sad
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanaja za drugo polugodište 2009.godine - Sloboda a.d. , Novi Pazar
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Diva trade a.d., Valjevo
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Bečej prevoz a.d. , Bečej
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Beograd film a.d. , Beograd
29.10.2009.Uključenje na VBT - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac - GLBMS
29.10.2009.Inovirani prospekti - 29.10.2009
29.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Podunavlje a.d. , Apatin
29.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Ravnište a.d. , Kruševac
29.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Deva a.d. , Kruševac
29.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Nolit a.d. , Beograd
29.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Savremena a.d. , Beograd
28.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Centar a.d. , Beograd
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
28.10.2009.Obaveštenje o sticanju akcija s pravom glasa - Tromeđa a.d. , Majdan
28.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tranšped a.d. , Beograd
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Tranšped a.d. , Beograd
28.10.2009.Odluka Upravnog odbora o isplati dividende - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
28.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - MB Fapromal a.d., Lučani
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine- Centroprom a.d. , Beograd
28.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
28.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Stokoimpeks a.d. , Niš
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Elektromehanika a.d. , Niš
28.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin Kanjiža a.d., Kanjiža
28.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Brazda a.d. , Zemun - BRZDZ
28.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Višnjica dućani a.d. , Beograd
28.10.2009.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Agro a.d. , Dobanovci
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
28.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jugošped a.d. , Beograd
28.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Palilula MMP a.d. , Beograd
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Termoelektro a.d. , Beograd
28.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - 1. oktobar a.d. , Sombor
27.10.2009.Inovirani prospekti - 27.10.2009
27.10.2009.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Agrooprema Odžaci a.d. , Odžaci - AGRO
27.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Apatintrans a.d. , Apatin - APTR
27.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nova Sloga a.d., Trstenik
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Žitko a.d. , Bačka Topola
27.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Bačka a.d. , Sivac
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Graditelj - Holding a.d. , Beograd
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Mlekara Leskovac a.d. , Leskovac
27.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - 1. maj a.d. , Niš
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Interservis a.d. , Futog
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Vesti a.d., Užice
27.10.2009.Izveštaj sa održane šeste vanredne Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
27.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Valjevo put a.d. , Valjevo
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Veterinaria a.d., Horgoš
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Agrosavez a.d. , Sombor
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009.godine - Dimničar a.d., Novi Sad
26.10.2009.Inovirani prospekti - 26.10.2009
26.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Alfa Protein a.d. , Vršac - ALPT
26.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Lipa a.d. , Srpska Crnja - LPSC
26.10.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Termoelektro a.d. , Beograd
26.10.2009.Obaveštenje o isplati dividende - Alfa plam a.d. , Vranje
26.10.2009.Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Banat seme a.d. , Zrenjanin
26.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Duvanska industrija Vranje a.d., Vranje
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Nestle ice cream Srbija a.d. , Beograd
26.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrounija a.d. , Inđija
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - BAS a.d. , Beograd
26.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Venčac a.d. , Aranđelovac
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Kelebija a.d. , Kelebija
26.10.2009.Ispravka oglasa o sazivanju Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
26.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Ming kovačnica a.d. , Niš
26.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija kotrljajućih ležaja a.d. , Beograd
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
26.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Omnikomerc a.d. , Beograd
26.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sloboda a.d. , Pančevo - SLPA
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Proleter a.d. , Ivanjica
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Carnex a.d. , Vrbas
26.10.2009.Odlaganje i ponovno sazivanje Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. , Subotica
26.10.2009.Rešenje o prestanku peivremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Morava prom a.d. , Lapovo - MRVP
26.10.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Neimar a.d. , Valjevo - NIMR
26.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Tehnišservis a.d. , Niš - TESE
26.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agro Coning a.d. , Novi Sad - AGCO
26.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zastava procesna oprema a.d. , Kragujevac - ZPOK
23.10.2009.Inovirani prospekti - 23.10.2009
23.10.2009.Uključenje na VBT - Trešnjica a.d. , Požega - TRSNP
23.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Milan Toplica a.d. , Tulare - MLAN
23.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Koža Co a.d. , Kragujevac - KZCO
23.10.2009.Izveštaj sa održane 34. Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
23.10.2009.Izveštaj sa održane 35. Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
23.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd - CERO
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Napredak a.d. , Plandište - NPPL
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran - SIPD
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - PP Feketić a.d. , Sombor
23.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Napredak a.d. , Plandište - NPPL
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Šumadijalek a.d., Čačak - SMLK
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Kultura a.d. , Bački Petrovac - KULT
23.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palić THU a.d. , Subotica - PATH
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - EI Autoservis a.d. , Niš - EIAS
23.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SL Mitros a.d. , Beograd
23.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Sila a.d. , Stara Moravica
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
23.10.2009.Sazivanje vanredne skupštine akcionara - Metals banka a.d. , Novi Sad
23.10.2009.Izjava o šestomesečenom planu poslovanja - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
23.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
22.10.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Neretva a.d., Beograd - NRTV
22.10.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Prednapregnuti beton a.d. , Beograd - PRBT
22.10.2009.Inovirani prospekti - 22.10.2009
22.10.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Neretva a.d., Beograd - NRTV
22.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Senta trgovina a.d. , Senta - SNTT
22.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Aleksandrovo a.d. , Bikovo - ALBK
22.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Lipa a.d. , Šid - LISI
22.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Plima M a.d. , Kruševac
22.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel automatika a.d. , Beograd
22.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
22.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
22.10.2009.Odluka Upravnog odbora o odlaganju Skupštine - Dunav Grocka a.d. , Grocka
22.10.2009.Izveštaj sa održane XV vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
22.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
22.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
21.10.2009.Uključenje na VBT - Trgoprodukt a.d. , Pančevo - TRPR
21.10.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Inex-Uzor a.d., Negotin - INUZ
21.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zorka Pharma a.d. , Šabac - ZOPH
21.10.2009.Izveštaj sa održane 39. vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
21.10.2009.Izveštaj sa održane 38. vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
21.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
21.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Hotel Sirmium a.d. , Sremska Mitrovica
21.10.2009.Izvod iz godišnjeg računa za 2008. godinu - Hotel Sirmium a.d. , Sremska Mitrovica
21.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Travel Travel ATP Morava a.d. , Vrnjačka Banja
21.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Travel Travel ATP Morava a.d. , Vrnjačka Banja
21.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Rhein Donau Yard a.d. , Kladovo
21.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Rhein Donau Yard a.d. , Kladovo
21.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoagent a.d. , Beograd
21.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
21.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
21.10.2009.Izveštaj o uspešnosti sticanja sopstvenih akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
21.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - UTP Morava a.d. , Čačak
21.10.2009.Izveštaj sa održane redovne ponovljene Skupštine akcionara - Vodoterma a.d. , Beograd
21.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ishrana a.d. , Smederevo
20.10.2009.Inovirani prospekti - 20.10.2009
20.10.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Rudnap a.d. , Beograd - RDNPPC
20.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
20.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrooprema a.d. , Beograd
20.10.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Agrounija a.d. , Inđija
20.10.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Doma Impex a.d., Beograd - DOMA
20.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Apatinska pivara a.d. , Apatin
20.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Nopal a.d. , Bačka Palanka
20.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola a.d. , Bačka Topola
20.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
19.10.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Rudnap a.d. , Beograd - RDNPPC
19.10.2009.Inovirani prospekti - 19.10.2009
19.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
19.10.2009.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
19.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
19.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobogojevo a.d. , Bogojevo
19.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
19.10.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenje akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac - GLBM
19.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
19.10.2009.Izveštaj sa održane XIV vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
19.10.2009.Izveštaj sa održane XIII vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
19.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Nedić agrar a.d. , Bočar
19.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
19.10.2009.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - IGM Ruma a.d. , Ruma
19.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovabnja za drugo polugodište 2009.godine - Stari grad a.d. , Čačak
19.10.2009.Obaveštenje o sticanju akcija s pravom glasa II - Slavijakoop MM a.d. , Stara Pazova
19.10.2009.Obaveštenje o sticanju akcija s pravom glasa I - Slavijakoop MM a.d. , Stara Pazova
19.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Elektroprodukt a.d. , Niš
19.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mielmontaža a.d. , Zemun
19.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drgo polugodište 2009.godine - Timok a.d. , Negotin
19.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Timok a.d. , Negotin
19.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Sremput a.d. , Ruma
16.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
16.10.2009.Uključenje na VBT - Novi dom - promet a.d. , Debeljača - NDPD
16.10.2009.Inovirani prospekti - 16.10.2009
16.10.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - TP Krupanj a.d. , ‚Krupanj - TPKR
16.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Swisslion marketi a.d. , Novi Sad - SLMK
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Angropromet a.d., Niš
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Bor a.d. , Bor
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Tehnoproces a.d. , Novi Sad
16.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
16.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoremont a.d. , Senta
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Morava a.d. , Jagodina
16.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Navip a.d. , Zemun
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Menta a.d. , Padej
15.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Beoplan a.d. , Beograd
15.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Beoplan a.d. , Beograd
15.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Vojvodina sport a.d. , Novi Sad
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
15.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Agrohem a.d. , Novi Sad
15.10.2009.Održan nastavak (četvrtog dela) 36.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Jugoagent a.d. , Beograd
15.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
15.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
15.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Ghetaldus a.d. , Novi Sad
15.10.2009.Obaveštenje o sticanju običnih akcija - Slavijakoop MM a.d. , Stara Pazova
15.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Mostprojekt a.d. , Beograd
15.10.2009.IZjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Toma Kostić a.d. , Leskovac
15.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
15.10.2009.Dopuna Dnevnog reda za sazvanu sednicu Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
15.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
15.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009.godine - Hotel Sirmium a.d. , Sremska Mitrovica
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo poligodište 2009.godine - Elektroservis a.d. , Novi Sad
15.10.2009.Povećanje kapitala po osnovu izdavanja akcija - Omnikomerc a.d. , Beograd
14.10.2009.Uključenje na VBT - Transport a.d. , Zemun - TRAZ
14.10.2009.Uključenje na VBT - Ratar a.d. , Jaša Tomić - RAJT
14.10.2009.Inovirani prospekti - 14.10.2009
14.10.2009.Odluka o izmeni Odluke o organizovanju trgovanja metodom minimalne cene akcijama izdavaoca - Radan Gora a.d., Bojnik - RDGR
14.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Styria gibnjara a.d. , Kraljevo
14.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
14.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. , Sombor
14.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Guča a.d. , Guča
14.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
14.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
13.10.2009.Inovirani prospekti - 13.10.2009
13.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Jugoprevoz Ugopromet a.d., Čačak
13.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
13.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
13.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
13.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlin Kanjiža a.d., Kanjiža
13.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
13.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hladnjača a.d. , Čačak
13.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Ogrev a.d. , Zrenjanin
13.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Izolir a.d. , Zrenjanin
13.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Termika a.d. , Zrenjanin
13.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
13.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
13.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Minel automatika a.d. , Beograd
13.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Minel automatika a.d. , Beograd
13.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Minel automatika a.d. , Beograd
13.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Luka Beograd a.d. , Beograd
12.10.2009.Inovirani prospekti - 12.10.2009
12.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Plećaš a.d. , Zemun
12.10.2009.Obrazac obaveštenja o posedovanju akcija s pravom glasa - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
12.10.2009.Obaveštenje o uspešnosti Ponude za sticanje sopstvenih akcija - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
12.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Zastava promet a.d. , Sombor
12.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
12.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanaja za drugo polugodište 2009.godine - Riboteks a.d. , Ljubovija
12.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
12.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
12.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugi polugodište 2009.godine - Srpska banka a.d. , Beograd
12.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Avala Ada a.d. , Beograd
12.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - BB Putevi a.d. , Bajina Bašta
12.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
12.10.2009.Odluka Upravnog odbora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Plima M a.d. , Kruševac
12.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Plima M a.d. , Kruševac
12.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Venčac a.d. , Aranđelovac
12.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
09.10.2009.Zakazivanje nastavka (četvrtog dela) 36.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
09.10.2009.Inovirani prospekti - 09.10.2009
09.10.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Morava prom a.d. , Lapovo - MRVP
09.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Central a.d. , Vrbas
09.10.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - 7. juli a.d. , Šabac - SJUS
09.10.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Danilo Bošković a.d. , Grdelica - DBOS
09.10.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Radan Gora a.d., Bojnik - RDGR
09.10.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Integral GVG a.d. , Subotica - IGVG
09.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Potens a.d. , Požega - PTPO
09.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Vojvodina reklam a.d. , Novi Sad
09.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Revnost a.d. , Novi Sad
09.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. , Novi Sad
09.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Inovirani prospekti - 08.10.2009
08.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Trešnjica a.d. , Požega - TRSN
08.10.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
08.10.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Đuro Strugar a.d. , Kula
08.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Đuro Strugar a.d. , Kula
08.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - FPM Beograf a.d. , Beograd
08.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Labudnjača a.d. , Vajska
08.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
08.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Luka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
08.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Alltech - Fermin a.d. , Senta
08.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Imos a.d. , Šid
08.10.2009.Obaveštenje o postojanju nesaglasnih akcionara - Zastava promet a.d. , Sombor
08.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Radnik a.d., Beograd - RDBG
08.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dalija a.d. , Sremska Mitrovica - DLJA
08.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jabuka a.d. , Jabuka - JBKJ
08.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrosanitas a.d., Beograd
08.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Velefarm a.d. , Beograd
08.10.2009.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Velefarm a.d. , Beograd
08.10.2009.Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Velefarm a.d. , Beograd
08.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Sanitarija a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Sanitarija a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Javna skladišta a.d. , Subotica
07.10.2009.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja - CZVB
07.10.2009.Inovirani prospekti - 07.10.2009
07.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. , Subotica
07.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Avala - guma a.d. , Beograd
07.10.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Avala - guma a.d. , Beograd - AVGM
07.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ledenice a.d. , Ivanjica - LEDE
07.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Koža Co a.d. , Kragujevac
07.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Koža a.d. , Kragujevac
07.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Koža Co a.d. , Kragujevac
07.10.2009.Sazivanje XIV vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
07.10.2009.Sazivanje XIII vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
07.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Delo a.d. , Beograd
07.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrobogojevo a.d. , Bogojevo
07.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
07.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Hidroinvest DTD a.d. , Novi Sad
07.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Jagodina a.d., Jagodina
07.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Čelik a.d. , Veliko Gradište
07.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Timas a.d. , Zaječar
06.10.2009.Inovirani prospekti - 06.10.2009
06.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Vossloh Min Skretnice a.d. , Niš
06.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
06.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Univerzal a.d. , Kanjiža
06.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Mlin Kanjiža a.d., Kanjiža
06.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Mlin Kanjiža a.d., Kanjiža
06.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugi polugodište 2009.godine - Stolarija a.d. , Titel
06.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
06.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Titan cementara Kosjerić a.d. , Kosjerić
06.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
06.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Granexport a.d. , Pančevo
06.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Žito Bačka a.d. , Kula
06.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Angropromet a.d., Niš
06.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Srbijateks a.d. , Beograd
06.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
06.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Vodoterma a.d. , Beograd
06.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
06.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zemun a.d. , Zemun
06.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Polet a.d. , Novi Pazar
06.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadip koncern a.d. , Bečej
06.10.2009.Izjava o šestopmesečnom planu poslovanja za prvo i drugo polugodište 2009.godine - Kopex min liv a.d. , Niš
05.10.2009.Inovirani prospekti - 05.10.2009
05.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
05.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
05.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Okov a.d. , Novi Sad
05.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
05.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Deva a.d. , Kruševac
05.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Apatin
05.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Pomoravlje a.d. , Niš
05.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
05.10.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vinogorje a.d. , Žabari
05.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godune - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
05.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Politika a.d. , Beograd
05.10.2009.Odluka o ponudi za otiđenje sopstvenih akcija - Agro a.d. , Dobanovci
05.10.2009.Odluka Skupštine akcionara o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivačkim aktima društva - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
05.10.2009.Odluka Skupštine akcionara o izdavanju treće emisije akcija - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
05.10.2009.Odluka Skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
05.10.2009.Odluka Skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka - Avala - guma a.d. , Beograd
05.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Sinteza a.d. , Beograd
05.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
05.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
05.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Rad a.d. , Vrnjačka Banja
05.10.2009.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - GZP Dom a.d., Beograd
02.10.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Zastava promet a.d. , Sombor - ZSPR
02.10.2009.Inovirani prospekti - 02.10.2009
02.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Mlinpek a.d. , Knjaževac - MLNP
02.10.2009.Obaveštenje o sticanju običnih akcija - Coca Cola HBC-Srbija a.d. , Beograd
02.10.2009.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Soja protein a.d. , Bečej
02.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Pupin Telecom a.d. , Beograd
02.10.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Avala - guma a.d. , Beograd - AVGM
02.10.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Peščara a.d. , Banatski Karlovac - PSCR
01.10.2009.Inovirani prospekti - 01.10.2009
01.10.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Unior Components a.d. , Kragujevac
01.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Mlin a.d. , Novi Kneževac
01.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Mlin a.d. , Novi Kneževac
01.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Novi Kneževac
01.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Projmetal a.d. , Beograd
01.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
01.10.2009.Povećanje kapitala po osnovu izdavanja akcija - Informatika a.d. , Beograd
01.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Splendid a.d. , Beograd
01.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Splendid a.d. , Beograd
01.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009.godine - Splendid a.d. , Beograd
01.10.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Zemun a.d. , Zemun - ZMUN
01.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
01.10.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
01.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Grmeč a.d. , Krajišnik
01.10.2009.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Kamendin a.d. , Sirig

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.008,34
Promena9,30
% 0,93%
12.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0443
USD/RSD107,6467
Izvor NBS, 12.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.07.2024.
448.146.562.394 RSD
3.828.862.767 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
12.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
12.07.2024.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2024.
Obaveštenje o isplati dividende i poziv za dostavu potvrde o rezidentnosti - Impol Seval a.d. , Sevojno