U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za oktobar 2010 godine

29.10.2010.Uključenje na VBT - Utva Mepro a.d. , Padina - UTVA
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Loznicaelektro a.d. , Loznica
29.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
29.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - 27. Oktobar a.d. , Ruma
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Albus a.d. , Novi Sad
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Topola a.d. , Kikinda
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Tehnika a.d. , Vršac
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Moravamermer a.d. , Beograd
29.10.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Narodna štamparija a.d. , Bačka Topola - NRST
29.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Balkan a.d. , Dimitrovgrad - BLKN
29.10.2010.Devetomesečni finansijski izveštaj za period 01.januar - 30.septembar 2010.godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
29.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Mladost Subotica a.d. , Subotica - MLDS
29.10.2010.Inovirani prospekti - 29.10.2010
29.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Sićevac Company a.d., Kuršumlija - SCVC
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Ciglana a.d. , Titel
29.10.2010.Odluka Upravnog odbora o odibravanju plaćanja međudividende za III kvartal 2010.godine, utvrđivanje iznosa i dana dividende - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Žitosrem a.d. , Inđija
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Budućnost a.d. , Čurug
29.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Napredak a.d. , Apatin
29.10.2010.Izabran Predsednik Upravnog odbora i Generalni direktor - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
29.10.2010.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Max-Dill a.d. , Beograd
29.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
29.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
29.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Poslovna politika a.d. , Beograd
29.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Župa a.d. , Kruševac
28.10.2010.Inovirani prospekti - 28.10.2010
28.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
28.10.2010.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Beogradelektro a.d. , Beograd
28.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Novi kolektiv a.d., Beograd
28.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Agro a.d. , Dobanovci
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Kopaonik a.d. , Beograd
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Višnjica dućani a.d. , Beograd
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Avala Ada a.d. , Beograd
28.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Goša montaža a.d. , Velika Plana
28.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Metaloprerada a.d. , Užice
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
28.10.2010.Odlaganje i zakazivanje nove vanredne Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
28.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Ishrana a.d. , Smederevo
28.10.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
27.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
27.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
27.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
27.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
27.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - TIZ a.d. , Zemun
27.10.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad
27.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica
27.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grmeč a.d. , Krajišnik
27.10.2010.Inovirani prospekti - 27.10.2010
27.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
27.10.2010.Saopštenje za javnost - Druga emisija dugoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
27.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Metal a.d. , Senta - METS
27.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
27.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
27.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
27.10.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
27.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Interšped a.d. , Subotica
26.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
26.10.2010.Inovirani prospekti - 26.10.2010
26.10.2010.Najava dostavljanja devetomesečnog finansijskog izveštaja za period 01.januar - 30.septembar 2010.godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
26.10.2010.Obaveštenje o isplati dividende - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
26.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Kolubara Univerzal a.d. , Veliki Crljeni - KLUN
26.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
26.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
26.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
26.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Venčac a.d. , Aranđelovac
26.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
25.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Zedi a.d., Bečej - ZEDI
25.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Pupin Telecom a.d. , Beograd
25.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
25.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Agros a.d. , Opovo
25.10.2010.Inovirani prospekti - 25.10.2010
25.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sanad a.d. , Sanad
25.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanjau za 2009. godinu - Jugoagent a.d. , Beograd
25.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - STUP Vršac a.d. , Vršac
25.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Morava prom a.d. , Lapovo
25.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Šidprojekt a.d. , Šid
25.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kupusina a.d. , Novi Kneževac
25.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
25.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
25.10.2010.Obaveštenje o rezultatima ponude za sticanje sopstvenih akcija - Bioprotein a.d. , Beograd
25.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
25.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Cooperativa a.d. , Beograd
25.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
22.10.2010.Uključenje na VBT - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica - PSSS
22.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Morava a.d. , Krušce - MRVK
22.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Success borac a.d. , Beograd - SUCB
22.10.2010.Inovirani prospekti - 22.10.2010
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Alas holding a.d. , Novi Sad
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
22.10.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Beogradelektro a.d. , Beograd
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
22.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Sremski hrast a.d. , Morović
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Stari grad a.d. , Čačak
22.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Čačanska banka a.d. , Čačak
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
22.10.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Agroprogres a.d. , Beograd
22.10.2010.Izjavao šedstomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
22.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
22.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Zorka Color a.d. , Šabac
22.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Agroprogres a.d. , Beograd
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Agroprogres a.d. , Beograd
22.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Partizanski put a.d. , Beograd
22.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Partizanski put a.d. , Beograd
22.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Partizanski put a.d. , Beograd
22.10.2010.Bitni dogadjaji - UTP Morava a.d. , Čačak
21.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
21.10.2010.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Soja protein a.d. , Bečej
21.10.2010.Ugovoren novi posao u Ugandi vredan 6 miliona dolara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
21.10.2010.Ugovoren novi posao u Ugandi vredan 6 miliona dolara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
21.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
21.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
21.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
21.10.2010.Inovirani prospekti - 21.10.2010
21.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
21.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
21.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Venčac a.d. , Aranđelovac
21.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
21.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
21.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
20.10.2010.Inovirani prospekti - 20.10.2010
20.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
20.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Stari Grad UP a.d. , Beograd
20.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
20.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
20.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
20.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Vodogradnja a.d. , Zaječar
20.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Vodogradnja a.d. , Zaječar
20.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodogradnja a.d. , Zaječar
20.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Autoprevoz a.d. , Čačak
20.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
20.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
20.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vodogradnja a.d. , Zaječar
20.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
20.10.2010.Izjava o šestomesčnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Prostor a.d., Ada
20.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d. , Sivac
20.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Bačka a.d. , Sivac
20.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Radijator a.d. , Zrenjanin
20.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Izoprogres a.d. , Beograd
19.10.2010.Uključenje na VBT - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin - DJAGZ
19.10.2010.Inovirani prospekti - 19.10.2010
19.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
19.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
19.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
19.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
19.10.2010.Sazivanje 6.vanredne Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
19.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Merkur Promet a.d. , Beograd - MRPR
19.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Graditelj a.d. , Beograd
19.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nišauto holding a.d. , Niš
19.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
19.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
19.10.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Agroprogres a.d. , Beograd
19.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Stari grad a.d. , Čačak
18.10.2010.Inovirani prospekti - 18.10.2010
18.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Luka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
18.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - FH Božo Tomić a.d. , Čačak
18.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - FH Božo Tomić a.d. , Čačak
18.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Bigz a.d. , Beograd - BIGZ
18.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
18.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
18.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Putnik a.d. , Novi Sad
18.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Jarmenovci a.d. , Jarmenovci
18.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Jarmenovci a.d. , Jarmenovci
18.10.2010.Izvod iz korigovanih konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
18.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Nissal a.d. , Niš
18.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Stokoimpeks a.d. , Niš
18.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
18.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Tehnička knjiga a.d. , Beograd
15.10.2010.Inovirani prospekti - 15.10.2010
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Imos a.d. , Šid
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Alltech Serbia a.d. , Senta
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Trudbenik a.d. , Vršac
15.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
15.10.2010.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Sunce a.d. , Sombor
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
15.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
15.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Novi Pazar
15.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Jubmes banka a.d. , Beograd
14.10.2010.Inovirani prospekti - 14.10.2010
14.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Ratar a.d. , Pančevo
14.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Rubin a.d. , Kruševac
14.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Preševo
14.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Vital a.d. , Vrbas
14.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Donji Srem a.d. , Pećinci
14.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. , Zaječar
14.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
14.10.2010.Rešenje o prestanku pribvremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Đorđe Zličić a.d. , Đurđevo - DJZL
14.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Štamparija Borba a.d. , Beograd
14.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
14.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agroitaly a.d. , Kikinda
14.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
13.10.2010.Uključenje na VBT - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor - PKSO
13.10.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Ciglana Salaš a.d. , Zaječar
13.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
13.10.2010.Izmene i dopune Odluke Upravnog odbora o isplati dividende - Agrounija a.d. , Inđija
13.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
13.10.2010.Inovirani prospekti - 13.10.2010
13.10.2010.Mišljenje Upravnog odbora u vezi ponude za preuzimanje akcija - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
13.10.2010.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
13.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Zmaj a.d. , Smederevo
13.10.2010.Ugovor o spajanju uz pripajanje - C market a.d. , Beograd
13.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
13.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
13.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
13.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aleva a.d. , Novi Kneževac
13.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Ljig
13.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Metal a.d. , Kanjiža
13.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
12.10.2010.Inovirani prospekti - 12.10.2010
12.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
12.10.2010.Izveštaj sa održane XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
12.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
12.10.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
12.10.2010.Ispravka izveštaja o sazivanju Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
12.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
12.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Sila a.d. , Stara Moravica
11.10.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Pro teko a.d. , Kovin
11.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Knjaz Miloš a.d. , Aranđelovac
11.10.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
11.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
11.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
11.10.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Omnikomerc a.d. , Beograd - OMNK
11.10.2010.Inovirani prospekti - 11.10.2010
11.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Broker Niš a.d. , Niš - BRNI
11.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Vesti a.d., Užice
11.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Planum GP a.d. , Beograd
11.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Nama a.d. , Šabac
11.10.2010.Promena nominalne vrednosti akcije- Progres a.d. , Velika Plana
11.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Prvi Maj a.d. , Pirot
08.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fluid Utva a.d. , Pančevo
08.10.2010.Javni poziv svim akcionarima za redovnu sednicu Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
08.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
08.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centropromet a.d., Šid
08.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Mačkatica a.d. , Surdulica - MACK
08.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Milan Vidak a.d. , Futog - MLVD
08.10.2010.Obaveštenje o statusnoj promeni spajanja uz pripajanje - Impa Zemun a.d. , Zemun
08.10.2010.Obaveštenje o statusnoj promeni spajanja uz pripajanje - C market a.d. , Beograd
08.10.2010.Inovirani prospekti - 08.10.2010
08.10.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Sanitarija a.d. , Novi Sad
08.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
08.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
08.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Angropromet a.d., Niš
08.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Aquatus a.d. , Beograd
08.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Megalit Šumnik a.d. , Raška
08.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Megalit Šumnik a.d. , Raška
08.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Koprodukt a.d. , Novi Sad
08.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Aroma a.d. , Futog
08.10.2010.Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Topola Livar a.d. , Topola
08.10.2010.Izveštaj sa održane XXVI vanredne sednice Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
07.10.2010.Inovirani prospekti - 07.10.2010
07.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Beograd a.d. , Beograd
07.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Napred GP a.d. , Beograd
07.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Tehnoservis a.d. , Beograd
07.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
07.10.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Srbijateks a.d. , Beograd
07.10.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Agro a.d. , Dobanovci
07.10.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - 7. juli Aleksinac a.d. , Aleksinac - SJAL
07.10.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Poljopromet a.d. , Kraljevo - PLJP
07.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Bačka fabrika šećera a.d. , Vrbas - BACV
07.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Mlinoservis a.d. , Novi Sad - MSRV
07.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
07.10.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Mlekara Leskovac a.d. , Leskovac
07.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Novopak a.d. , Beograd
07.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
07.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Brodogradilište Begej a.d., Zrenjanin
07.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Ekonomija a.d. , Jarkovac
07.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi Maj a.d. , Pirot
06.10.2010.Uključenje na VBT - Kristal a.d. , Kruševac - KRIS
06.10.2010.Inovirani prospekti - 06.10.2010
06.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
06.10.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
06.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
06.10.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Kupusina a.d. , Novi Kneževac
06.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Grmeč a.d. , Krajišnik
06.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Teretni transport Bor a.d. , Bor
06.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Teretni transport Bor a.d. , Bor
06.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Teretni transport Bor a.d. , Bor
06.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Zanat a.d., Šabac
06.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
05.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
05.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Kadinjača a.d. , Užice
05.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Sloga a.d. , Perlez
05.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
05.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
05.10.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Novi kolektiv a.d., Beograd
05.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
05.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
04.10.2010.Inovirani prospekti - 04.10.2010
04.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Termika a.d. , Beograd
04.10.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd - UNBN
04.10.2010.Sazivanje 21.vanredne sednice Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
04.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
04.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Selekcija a.d. , Aleksinac
04.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroseme a.d. , Kikinda
04.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - EI Autoservis a.d. , Niš
04.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
04.10.2010.Izdavanje običnih akcija XV emisijebez javne ponude - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
04.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
01.10.2010.Inovirani prospekti - 01.10.2010
01.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
01.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Takovo transport a.d. , Beograd
01.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
01.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Magistrala a.d. , Beograd
01.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
01.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Vršački vinogradi a.d. , Vršac
01.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
01.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - 27. Oktobar a.d. , Ruma
01.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
01.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Beoplan a.d. , Beograd
01.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Beoplan a.d. , Beograd
01.10.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Sloga a.d. , Užice
01.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
01.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Sloga a.d. , Užice
01.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Carnex a.d. , Vrbas
01.10.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo poslugodište 2010.godine - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
01.10.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - 27. Oktobar a.d. , Ruma
01.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
01.10.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niva a.d. , Novi Sad
01.10.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Niva a.d. , Novi Sad
01.10.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Produktiva a.d. , Novi Sad - PRNS
01.10.2010.Sazivanje XXXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd - PRBN
01.10.2010.BELEXsentiment za oktobar 2010.iznosi 118,68 poena

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.023,26
Promena10,58
% 1,04%
24.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0764
USD/RSD107,9145
Izvor NBS, 24.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad