U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za decembar 2007 godine

31.12.2007.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Xella Srbija a.d. Vreoci
31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija kotrljajućih ležaja a.d. Beograd
31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. Apatin
31.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Antikor a.d. Beograd
31.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
31.12.2007.Dan dividende - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
31.12.2007.Izveštaj o ishodu javne ponude - Fidelinka a.d. Subotica
31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola a.d. Kikinda
31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržište novca a.d. Beograd
31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. Beograd
31.12.2007.Izveštaj sa održane sednice Upravnog odbora - Tigar a.d. Pirot
31.12.2007.Bitan dogadjaj - Fabrika maziva FAM a.d. Kruševac
31.12.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Špik Napredak a.d. Ivanjica
31.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Dehidrator a.d. Vršac
31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. Požarevac
31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DTD Ribarstvo a.d. Petrovaradin
28.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Ukus a.d. Kovačica
28.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Metal Invest a.d. Mionica
28.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Inox a.d. Bački Petrovac
28.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Prvi partizan Gama a.d. Užice
28.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - GIK Odžaci a.d. Odžaci
28.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Hins a.d. Novi Sad
28.12.2007.300.000 transakcija u 2007. godini
28.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Betratrans a.d. Zemun
28.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. Beograd
28.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava a.d. Čačak
28.12.2007.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Agrohem a.d. Novi Sad
28.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. Beograd
28.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. Beograd
28.12.2007.Bitan dogadjaj - Fima a.d. Mionica
28.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Xella Srbija a.d. Vreoci
28.12.2007.Izveštaj o ishodu javne ponude - Telefonija a.d. Beograd
28.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Špik Morava a.d. Ivanjica
28.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrooprema a.d. Beograd
28.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Potens perforacija a.d. Požega
28.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. Beograd
27.12.2007.Uključenje na VBT - IO Beograd a.d. Beograd - IOBG
27.12.2007.Uključenje na VBT - Savezni centar za mehanizaciju a.d. Čenej - SCMH
27.12.2007.Uključenje na VBT - Autotransport a.d. Kraljevo - ATKV
27.12.2007.Uključenje na VBT - Ciglana Obnova a.d. Kać - CGOB
27.12.2007.Uključenje na VBT - Central a.d. Beograd - CNRL
27.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. Subotica
27.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Struja a.d. Novi Sad
27.12.2007.Izveštaj o prinudnoj prodaji akcija - Elektromedicina a.d. Niš
27.12.2007.Dan dividende - Danubius a.d. Novi Sad
27.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Hotel Union a.d. Beograd
27.12.2007.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavak trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Fabrika šećera Kovin a.d. Kovin - FSKO
27.12.2007.Isplata dividende - Utva silosi a.d. Kovin
27.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. Beograd
26.12.2007.Bitan dogadjaj - Telefonija a.d. Beograd
26.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. Trstenik
26.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Napredak a.d. Apatin
26.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukras a.d. Niš
26.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. Bajina Bašta
26.12.2007.Bitan dogadjaj - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
26.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Timok a.d. Knjaževac
26.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel Fepo a.d. Zrenjanin
26.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Vik a.d. Valjevo
26.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Beogalant a.d. Beograd
26.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - PD Zaječar a.d. Zaječar
26.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Timok a.d. Knjaževac
26.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Prvi maj Čačak a.d. Čačak
26.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. Beograd
26.12.2007.Izveštaj o preuzimanju akcija - Remont a.d. Bečej
26.12.2007.Određivanje dana dividende - Metals banka a.d. Novi Sad
26.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Bratstvo a.d. Subotica - BRTSV
26.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Bor a.d. Novi Sad - BRNS
26.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Vojvodina a.d. Šid - VJVD
26.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Montaža a.d. Šid - MNTS
26.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrosrbija a.d. Kraljevo - ASRB
25.12.2007.Odrzan Okrugli sto za clanove Berze - Privatizacija javnih preduzeca Srbije inicijalnom javnom ponudom (IPO)
25.12.2007.Pretplata na Bilten Beogradske berze
25.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Beogalant a.d. Beograd - BGLT
25.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. Novi Sad
25.12.2007.Sazivanje vnredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. Novi Sad
25.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Šinvoz a.d. Zrenjanin - SINV
25.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Krivaja PP a.d. Krivaja - KRVJ
25.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Autoremont a.d. Beograd - ATMN
25.12.2007.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Agroexport proizvodnja i promet a.d. Beograd - AGRE
25.12.2007.Ispravka Odluke o sazivanju Skupštine akcionara - Inex Company - Ineco a.d. Beograd
25.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Nova Budućnost a.d. Žarkovac
25.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. Beograd
25.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. Subotica
25.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Zlatna kosa a.d. Vršac
25.12.2007.Izvod sa Skupštine akcionara - HUP Novi Sad a.d. Novi Sad
25.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. Beograd
25.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. Beograd
24.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Odžačar a.d. Sombor
24.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Obezbeđenje Comerc a.d. Beograd
24.12.2007.Promet u 2007. preko 2 milijarde EUR
24.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Beograd a.d. Beograd
24.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. Velika Plana
21.12.2007.Promena kalendara berzanskih sastanaka za 2007. i 2008. po nalogu Komisije za hartije od vrednosti
21.12.2007.Rešenje Komisije za HOV - Nalog za promenu berzanskog kalendara
21.12.2007.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja akcijama izdavaoca - Mlin a.d. Bela Crkva - MLBC - Bez prospekta
21.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Odžačar a.d. Sombor - ODZS
21.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Mesokombinat a.d. Leskovac
21.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Umetnost a.d. Novi Sad
21.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Voćarcoop a.d. Beograd
21.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene- Ostrvica a.d. Rudnik
21.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Obezbeđenje Comerc a.d. Beograd - OBCM
21.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. Beograd
21.12.2007.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Inex - bakar a.d. Majdanpek - INXB
21.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Građevinska knjiga a.d. Beograd
21.12.2007.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Dušan Petronijević a.d. Kruševac
21.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Higlo hladnjača, a.d. Horgoš
21.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Soja protein a.d. Bečej
21.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Geotehnika a.d. Beograd
21.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. Gornji Milanovac
21.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. Čelarevo
21.12.2007.Bitan dogadjaj - Partizan Tekstil a.d. Čačak
21.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Sajam a.d. Novi Sad
20.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Mehanika a.d. Zemun
20.12.2007.Potpisan Memorandum o partnerstvu
20.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezda a.d. Bajina Bašta
20.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interlemind a.d. Leskovac
20.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika opruga Čačak a.d. Čačak
19.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Ostrvica a.d. Rudnik - OSTR
19.12.2007.Uključenje na VBT - ATB Sever a.d. Subotica - ATBS
19.12.2007.Uključenje na VBT - Vranje projekt a.d. Vranje - VPVR
19.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Iskra a.d. Beograd - ISKR
19.12.2007.Bitan dogadjaj - Guča a.d. Guča
19.12.2007.Bitan dogadjaj - Agrosrbija a.d. Kraljevo
19.12.2007.Sazivanje druge Vanredne Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. Beograd
19.12.2007.Izveštaj sa održane prve Vanredne Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. Beograd
19.12.2007.Nagrada DISCOBOLOS urucena Beogradskoj berzi
19.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Potens perforacija a.d. Požega
18.12.2007.Uključenje na VBT - Vlasinka a.d. Vlasotince - VLSN
18.12.2007.Uključenje na VBT - Projektni biro a.d. Kanjiža - PRBO
18.12.2007.Uključenje na VBT - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. Kikinda - MSKK
18.12.2007.Uključenje na VBT - Hotel Prag a.d. Beograd - PRAG
18.12.2007.Uključenje na VBT - Gradnja a.d. Kladovo - GRKL
18.12.2007.Uključenje na VBT - Dekarbonizacija a.d. Zemun - DKPB
18.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Istra a.d. Kula - ISTR
18.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Alpine Dolomit a.d. Petrovac na Mlavi
18.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radna žena a.d. Beograd
18.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Epoxid a.d. Priboj - EPXD
18.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Umetnost a.d. Novi Sad - UMTN
18.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Voćarcoop a.d. Beograd - VOCP
18.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Mesokombinat a.d. Leskovac - MSKO
18.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja - Agroexport proizvodnja i promet a.d. Beograd - AGRE
18.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Minerva a.d. Subotica - MNRV
18.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Promusica a.d. Beograd - PRMS
18.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Krajina vino a.d. Negotin - KRVN
18.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dom produkt a.d. Kruševac - DOMP
18.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. Beograd
18.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Urbisprojekt a.d. Novi Sad
18.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IMT Agromehanika a.d. Boljevac
18.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Bora Kečić specijalni transporti a.d. Beograd
18.12.2007.Obaveštenje akcionarima - Hotel Royal a.d. Beograd
18.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Hotel Royal a.d. Beograd
18.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Transport Voždovac a.d. Beograd
18.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Inshra a.d. Beograd
18.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Lilly drogerie a.d. Beograd
18.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Ručni transport a.d. Kula
18.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Fepo a.d. Zrenjanin
18.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. Kuršumlija
18.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Tržište novca a.d. Beograd
18.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržište novca a.d. Beograd
18.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava procesna oprema a.d. Kragujevac
17.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Novosadska mlekara a.d. Novi Sad - MLNSPB
17.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Novosadska mlekara a.d. Novi Sad - MLNS
17.12.2007.Uključenje na VBT - Zvezda a.d. Brus - ZVBR
17.12.2007.Uključenje na VBT - Valjevoprojekt a.d. Valjevo - VAPR
17.12.2007.Uključenje na VBT - Proleter a.d. Bačka Topola - PRTE
17.12.2007.Uključenje na VBT - Autoprevoz a.d. Loznica - APLZ
17.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. Subotica
17.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Vetprom Novi Sad a.d. Novi Sad
17.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vetprom Novi Sad a.d. Novi Sad
17.12.2007.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. Beograd
17.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. Požarevac
17.12.2007.Novi kurs engleskog jezika na temu "Brokersko i berzansko poslovanje"
17.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beograd - Koop a.d. Beograd
17.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zavod za unapređenje poslovanja a.d. Beograd - ZUPB
17.12.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Sremske novine a.d. Sremska Mitrovica
17.12.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Etilen a.d. Beograd
17.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. Požarevac
17.12.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja- Takovo a.d. Gornji Milanovac
17.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Company - Ineco a.d. Beograd
14.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Grameks a.d. Stara Pazova - GRAM
14.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vetprom a.d. Beograd
14.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. Beograd
14.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda a.d. Pančevo
14.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Autotehna a.d. Topola
13.12.2007.Uključenje na VBT - Zavod za ekon. dom. Srbije a.d. Beograd - ZEDS
13.12.2007.Uključenje na VBT - Nacional a.d. Beograd - NCNL
13.12.2007.Uključenje na VBT - Elvod a.d. Kragujevac - ELVK
13.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Dehidrator a.d. Vršac
13.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel projektinženjering a.d. Beograd
13.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Minel dinamo a.d. Beograd
13.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. Novi Sad
13.12.2007.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Dehidrator a.d. Vršac
13.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. Beograd
13.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Beteks a.d. Beograd
13.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Kopovi a.d. Ub - KPVI
13.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bor a.d. Novi Sad
13.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - HTP Srbija a.d. Vršac
13.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Usluga a.d. Bačka Topola
13.12.2007.Bitan dogadjaj - NLB Continental banka a.d. Novi Sad
13.12.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Xella Srbija a.d. Vreoci
13.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. Beograd
13.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Metalprogres a.d. Zrenjanin
13.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoremont a.d. Beograd
13.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Raketa a.d. Sevojno
13.12.2007.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. Bačka Palanka
13.12.2007.Konferencija za stampu - 18. decembar
13.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
13.12.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Rapid a.d. Beograd
12.12.2007.Uključenje na VBT - Progres a.d. Vrbas - PGVB
12.12.2007.Uključenje na VBT - FH Božo Tomić a.d. Čačak - FHBT
12.12.2007.Uključenje na VBT - Geotehnika a.d. Beograd - GTBG
12.12.2007.Dan dividende - AMS Osiguranje a.d. Beograd
12.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. Paraćin
12.12.2007.Poslovne vesti - Energoprojekt garant a.d. Novi Beograd
12.12.2007.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. Beograd
12.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sirovinabanat a.d. Zrenjanin
12.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. Stara Pazova
12.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Turist a.d. Bačka Palanka
12.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - C market a.d. Beograd
12.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Impa Zemun a.d. Zemun
12.12.2007.Informacija za medije - Tigar a.d. Pirot
11.12.2007.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Rudnik nemetala a.d. Valjevo - RNVA
11.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Montaža a.d. Beograd
11.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. Bačka Topola
11.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Beograd IMK a.d. Beograd
11.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Građevinar a.d. Novi Kneževac - GRDVM
11.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Građevinar a.d. Novi Kneževac - GRDV
11.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montaža a.d. Beograd
11.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Agrovojvodina - mašinoalat a.d. Novi Sad
11.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. Velika Plana
10.12.2007.Uključenje na VBT - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. Zemun - IKRS
10.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrounija a.d. Inđija
10.12.2007.Obaveštenje o sticanju putem preuzimanja akcija sa pravom glasa - Raketa a.d. Sevojno
10.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Lilly drogerie a.d. Beograd
10.12.2007.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja akcijama izdavaoca - Vojvodina sport a.d. Novi Sad - VOSP
10.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Trešnjica a.d. Požega
10.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i dan dividende - DIN fabrika Duvana a.d. Niš
10.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. Beograd
10.12.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - Veolia Transport Litas a.d. Požarevac
10.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Rudnik a.d. Rudnik
10.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. Sutjeska
10.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. Šid
10.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Pivara Niš a.d. Niš
10.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - IMT Agromehanika a.d. Boljevac
10.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Petrovaradin a.d. Petrovaradin
07.12.2007.Izveštaj o ishodu javne ponude - Tigar a.d. Pirot
07.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Metals banka a.d. Novi Sad
07.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. Apatin
07.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrooprema a.d. Beograd
07.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Vojvođanska banka a.d. Novi Sad - VJBN
07.12.2007.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kron a.d. Beograd
07.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. Vranje
07.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. Beograd
06.12.2007.Uključenje na VBT - Ribarsko gazdinstvo a.d. Beograd - RGBG
06.12.2007.Uključenje na VBT - Neimar a.d. Novi Sad - NEMR
06.12.2007.Uključenje na VBT - Geosonda - Mašinski centar a.d. Beograd - GSMC
06.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Hins a.d. Novi Sad
06.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - GIK Odžaci a.d. Odžaci
06.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Avala a.d. Kikinda
06.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Južni banat a.d. Bela Crkva
06.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. Beograd
06.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Građamont GMB a.d. Mali Iđoš
06.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Kaštel a.d. Ečka
06.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. Beograd
06.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Takovo a.d. Gornji Milanovac
06.12.2007.Izveštaj o zaključenju ugovora - Neimar a.d. Novi Sad
06.12.2007.Obaveštenje manjinskim akcionarima - Neimar a.d. Novi Sad
06.12.2007.Odluka Upravnog odbora - Neimar a.d. Novi Sad
06.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Neimar a.d. Novi Sad
05.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. Niš
05.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
05.12.2007.Utvrđivanje dana dividende - HUP Novi Sad a.d. Novi Sad
05.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - HUP Novi Sad a.d. Novi Sad
05.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
05.12.2007.Odluka o utvrđivanju dana dividende - Komercijalna banka a.d. Beograd
05.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ishrana a.d. Čačak
05.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Brodarstvo Zrenjanin a.d. Zrenjanin
05.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Xella Srbija a.d. Vreoci
05.12.2007.Uključenje na VBT - Ekonom a.d. Ušće - EKNO
05.12.2007.Uključenje na VBT - Zelengora a.d. Sutjeska - ZLNG
05.12.2007.Uključenje na VBT - Komunalac Čukarica a.d. Beograd - KMLC
05.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Sloga a.d. Kać
05.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
05.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Fabrika šećera Kovin a.d. Kovin
05.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Hins a.d. Novi Sad - HINS
05.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - GIK Odžaci a.d. Odžaci - GIKO
04.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Inox a.d. Bački Petrovac
04.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Ukus a.d. Kovačica
04.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Metal Invest a.d. Mionica
04.12.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Prvi partizan Gama a.d. Užice
04.12.2007.Ugovor o spajanju pripajanjem - Heroj Pinki a.d. Novi Sad
04.12.2007.Ugovor o spajanju pripajanjem - Brodarstvo a.d. Požarevac
04.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Inox a.d. Bački Petrovac - INOX
04.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Prvi partizan Gama a.d. Užice - PPGM
04.12.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Hotel Union a.d. Beograd
04.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Autoremont a.d. Beograd
04.12.2007.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Remont a.d. Valjevo
04.12.2007.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Jastrebac a.d. Niš
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Jugoinspekt a.d. Novi Sad
04.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. Beograd
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Bečejprevoz a.d. Bečej
04.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. Beograd
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Montinvest a.d. Beograd
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Žitopromet a.d. Čačak
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Vojvodina a.d. Sombor
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Sloga a.d. Kula
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Metalpromet a.d. Kula
04.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. Trstenik
04.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Niskogradnja a.d. Trstenik
04.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. Čoka
04.12.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vetprom Novi Sad a.d. Novi Sad
04.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Ukus a.d. Kovačica - UKSK
04.12.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Metal Invest a.d. Mionica - MTIN
04.12.2007.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - EuroŽIRO a.d. Beograd
03.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - NLB Continental banka a.d. Novi Sad
03.12.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Hipol a.d. Odžaci
03.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. Beograd
03.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ipok a.d. Zrenjanin - IPOKV
03.12.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ipok a.d. Zrenjanin
03.12.2007.Bitan dogadjaj - Apatinska pivara a.d. Apatin
03.12.2007.Bitan dogadjaj - Apatinska pivara a.d. Apatin
03.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centrotextil a.d. Beograd
03.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. Novi Bečej

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.004,05
Promena-19,21
% -1,88%
25.07.2024. 12:18:00Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad