U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jun 2005 godine

30.06.2005.Rešenje o sticanju statusa člana Berze i izdavanju dozvola za trgovanja na Berzi - Kodeks broker d.o.o. Beograd
29.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graničar a.d. Konak
29.06.2005.Uključenje na SBT - Hidrogradnja promet a.d. Čačak
29.06.2005.Uključenje na SBT - Beton univerzal a.d. Gornji Milanovac
28.06.2005.Skupština akcionara - Agrosrem a.d. Sremska Mitrovica
28.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. Novi Sad
28.06.2005.Beogradska berza a.d. Beograd - informacije o data feed-u za brokersko-dilerska društva
28.06.2005.Beogradska berza a.d. Beograd - informacije o data feed-u za data vendore
28.06.2005.Uključenje na SBT - Južni banat a.d. Bela Crkva
28.06.2005.Uključenje na SBT - Internacion a.d. Sombor
27.06.2005.Uključenje na SBT - Gasalarm a.d. Beograd
27.06.2005.Uključenje na SBT - Fabrika opruga Čačak a.d. Čačak
27.06.2005.Uključenje na SBT - Dimitrije Tucović a.d. Užice
24.06.2005.Skupština akcionara - Banat a.d. Vršac
24.06.2005.Skupština akcionara - Grmeč a.d. Zemun
24.06.2005.Skupština akcionara - Bazar a.d. Novi Sad
24.06.2005.Skupština akcionara - Agrosrem a.d. Sremska Mitrovica
24.06.2005.Skupština akcionara - Šumadija a.d. Novi Beograd
24.06.2005.Dan akcionara - Šumadija a.d. Novi Beograd
24.06.2005.Uključenje na SBT - Unioninvest termomontaža a.d. Beograd
24.06.2005.Uključenje na SBT - Irmovo a.d. Kisač
24.06.2005.Uključenje na SBT - Deva a.d. Kruševac
24.06.2005.Uključenje na SBT - Agrovojvodina tehnohemija trgovina a.d. Novi Sad
23.06.2005.Skupština akcionara - Tipoplastika a.d. Gornji Milanovac
23.06.2005.Skupština akcionara - Mašinokomerc a.d. Beograd
23.06.2005.Skupština akcionara - PP Sombor a.d. Sombor
23.06.2005.Skupština akcionara - Velefarm a.d. Beograd
23.06.2005.Skupština akcionara - Voda Vrnjci a.d. Vrnjačka Banja
23.06.2005.Odluke o izboru članova upravnog odbora - Institut za strane jezike a.d. Beograd
23.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. Beograd
23.06.2005.Uključenje na SBT - Pobeda a.d. Beograd
23.06.2005.Uključenje na SBT - Graditelj a.d. Beograd - Železnik
23.06.2005.Uključenje na SBT - Centroprom a.d. Beograd
23.06.2005.Uključenje na SBT - Autobanat a.d. Zrenjanin
23.06.2005.Rešenje o prestanku privremene obustave i ponovnom organizovanju trgovanja akcijama izdavaoca - Grmeč a.d. Krajišnik
22.06.2005.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Makler invest d.o.o. Beograd
22.06.2005.Skupština akcionara - Metal a.d. Ćuprija
22.06.2005.Skupština akcionara - Elektrometal a.d. Beograd
22.06.2005.Skupština akcionara - Tezoro broker a.d. Beograd
22.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. Beograd
22.06.2005.Uključenje na SBT - Univerzal a.d. Lozovik
22.06.2005.Uključenje na SBT - Inex krajina a.d. Negotin
22.06.2005.Uključenje na SBT - Banat a.d. Vršac
21.06.2005.Skupština akcionara - Mašinokomerc a.d. Beograd
21.06.2005.Skupština akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. Niš
21.06.2005.Uključenje na SBT - Šidtrans a.d. Šid
21.06.2005.Uključenje na SBT - Šidexpres a.d. Šid
21.06.2005.Uključenje na SBT - Seme produkt a.d. Čačak
21.06.2005.Uključenje na SBT - Hipobroker a.d. Beograd
21.06.2005.Uključenje na SBT - Fatex a.d. Vučje
20.06.2005.Skupština akcionara - Elektrometal a.d. Beograd
20.06.2005.Skupština akcionara - Jaffa fabrika biskvita a.d. Crvenka
20.06.2005.Uključenje na SBT - Topolatrans a.d. Bačka Topola
20.06.2005.Uključenje na SBT - Teretni transport Bor a.d. Bor
20.06.2005.Uključenje na SBT - Pro galvano mikrometal a.d. Beograd
17.06.2005.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Tigar a.d. Pirot
17.06.2005.Vanredna sednica Skupštine akcionara - Chemos a.d. Palić
17.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun
17.06.2005.Skupština akcionara - Telefonkabl a.d. Beograd
17.06.2005.Skupština akcionara - Galenika Magmasil a.d. Beograd
17.06.2005.Skupština akcionara - Avala Ada a.d. Beograd
17.06.2005.Uključenje na SBT - Toplota a.d. Ivanjica
17.06.2005.Uključenje na SBT - Silos Jakovo a.d. Jakovo
17.06.2005.Uključenje na SBT - AB Konstruktor a.d. Pančevo
16.06.2005.Skupština akcionara - Beogradelektro a.d. Beograd
16.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara Kikinda a.d. Kikinda
16.06.2005.Uključenje na SBT - Tvrđava a.d. Novi Sad
16.06.2005.Uključenje na SBT - Napredak a.d. Apatin
15.06.2005.Skupština akcionara - Trivit Pek a.d. Vrbas
15.06.2005.Uključenje na SBT - Tesla fabrika sijalica a.d. Pančevo
15.06.2005.Uključenje na SBT - Rudnik nemetala a.d. Valjevo
15.06.2005.Uključenje na SBT - Globos osiguranje a.d. Beograd
15.06.2005.Uključenje na SBT - Ferofleks a.d. Srbobran
14.06.2005.Odluka o izmeni Odluke o uključenju akcija izdavaoca na SBT - Hleb a.d. Novi Sad
14.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zepter osiguranje a.d. Beograd
14.06.2005.Izveštaj o promeni članova uprave - Pivara Niš a.d. Niš
14.06.2005.Odluka o izmeni odluke o uključivanju na slobodno berzansko tržište
13.06.2005.Uključenje na SBT - Minel automatika a.d. Beograd
13.06.2005.Uključenje na SBT - EFG Eurobank a.d. Beograd
13.06.2005.Uključenje na SBT - EFG Eurobank a.d. Beograd
13.06.2005.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - MERIDIJAN BANK AD N.SAD
10.06.2005.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Banini a.d. Kikinda
10.06.2005.Skupština akcionara - Beteks a.d. Beograd
10.06.2005.Skupština akcionara - Medela a.d. Vrbas
10.06.2005.Skupština akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
10.06.2005.Poništenje sopstvenih akcija - Meridian bank a.d. Novi Sad
10.06.2005.Izdavanje običnih akcija - Meridian bank a.d. Novi Sad
10.06.2005.Uključenje na SBT - Napredak a.d. Stara Pazova
10.06.2005.Uključenje na SBT - Frad filteri a.d. Aleksinac
09.06.2005.Skupština akcionara - Jugoelektro a.d. Beograd
09.06.2005.Izmena odluke o sazivanju Skupštine akcionara - Soja protein a.d. Bečej
09.06.2005.Skupština akcionara - Soja protein a.d. Bečej
09.06.2005.Dan akcionara - Budućnost a.d. Subotica
09.06.2005.Skupština akcionara - Budućnost slp a.d. Beograd
09.06.2005.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - DDOR Novi Sad a.d. Novi Sad
08.06.2005.Zakazivanje Skupštine akcionara - Jugopapir a.d. Beograd
08.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. Beograd
08.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i izvod iz godišnjeg računa za 2004. godinu - Energoprojekt oprema a.d. Beograd
08.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i odluka o isplati dividende -Novosadska mlekara a.d. Novi Sad
08.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. Subotica
08.06.2005.Dostava objave o održanoj Skupštini akcionara - Imlek a.d. Beograd
08.06.2005.Skupština akcionara - Graničar a.d. Konak
08.06.2005.Uključenje na SBT - SMB - Mehanizacija i transport A.D. Subotica
08.06.2005.Uključenje na SBT - Hidroinvest ad Beograd
08.06.2005.Uključenje na SBT - Halas Jožef a.d. Ada
08.06.2005.Uključenje na SBT - Halas Jožef a.d. Ada
08.06.2005.Uključenje na SBT - Goč a.d. Trstenik
07.06.2005.Skupština akcionara - Sunce a.d. Sombor
07.06.2005.Odluka o isplati dividende - Pupin Telecom a.d. Zemun
07.06.2005.Uključenje na SBT - izmena odluke - Nova banka a.d. Beograd
06.06.2005.Uključenje na SBT - Tehnika birotehnički servis a.d. Beograd
06.06.2005.Uključenje na SBT - Tehnika biroservis a.d. Beograd
06.06.2005.Uključenje na SBT - Srpska banka a.d. Beograd
06.06.2005.Uključenje na SBT - Makler invest a.d. Beograd
06.06.2005.Uključenje na SBT - Jelen do a.d. Jelen do
06.06.2005.Uključenje na SBT - Hleb a.d. Novi Sad
06.06.2005.Uključenje na SBT - Hleb a.d. Novi Sad
06.06.2005.Uključenje na SBT - Gučevo a.d. Loznica
06.06.2005.Uključenje na SBT - Des a.d. Subotica
06.06.2005.Uključenje na SBT - Des a.d. Subotica
03.06.2005.Skupština akcionara - Ukus a.d. Inđija
03.06.2005.Beogradska berza a.d. Beograd - odluka o sazivanju skupštine
02.06.2005.Uključenje na SBT - Vodoprivredno preduzeće a.d. Ćuprija
02.06.2005.Uključenje na SBT - Takovo a.d. Gornji Milanovac
01.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Efes weifert pivara a.d. Pančevo
01.06.2005.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. Novi Sad
01.06.2005.Skupština akcionara - Medoprodukt a.d. Tavankut
01.06.2005.Uključenje na SBT - Jugins a.d. Novi Sad
01.06.2005.Uključenje na SBT - Jugins a.d. Novi Sad
01.06.2005.Uključenje na SBT - Jugins a.d. Novi Sad
01.06.2005.Uključenje na SBT - CTP holding a.d. Novi Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.003,89
Promena-19,37
% -1,89%
25.07.2024. 09:40:11Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad