U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za decembar 2021 godine

31.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Beograd a.d. , Beograd
30.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
30.12.2021.Odluka o prestanku svojstva javnog društva - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
30.12.2021.Odlukas o povlačenju akcija sa tržišta - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
30.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
29.12.2021.Otkazana Skupština akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
29.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
29.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin - PBZR
29.12.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Koling a.d. , Beograd - KLNG
29.12.2021.Uputstvo o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi a.d. Beograd i postupku komunikacije sa Beogradskom berzom a.d. Beograd u vezi sa uključivanjem i organizovanjem trgovanja hartijama od vrednosti na Berzi
29.12.2021.Odluka o elektronskoj dostavi dokumenata Beogradskoj berzi a.d. Beograd
29.12.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Dunav Re a.d. , Beograd
29.12.2021.Zaključenje ugovora o kupovini sirove nafte - NIS a.d., Novi Sad
28.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Borac a.d. , Šurjan - BRCS
28.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.12.2021.Otkazana Skupština akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
27.12.2021.Odluka Nadzornog odbora od 27.12.2021. godine o isplati dividende - Iritel a.d. , Beograd
27.12.2021.Odbor direktora NIS-a usvojio biznis plan za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
27.12.2021.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16142
27.12.2021.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19183
27.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
27.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
27.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
27.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
27.12.2021.NIS postao strateški partner HIP Petrohemije - NIS a.d., Novi Sad
24.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
24.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
24.12.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Inos metalbiro a.d. , Beograd
23.12.2021.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Termika-Beograd a.d. , Beograd
23.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
23.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
22.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
22.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
22.12.2021.Izveštaj sa vanredne Skupštine akcionara - Severtrans Sombor AD
22.12.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
21.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jadran ad Nova Gajdobra
21.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
20.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
20.12.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
17.12.2021.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
17.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ukus a.d. , Pećinci - UKUS
17.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
17.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
17.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
16.12.2021.Ostale informacije - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
16.12.2021.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - 16.12.2021.
16.12.2021.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEXline - 16.12.2021.
16.12.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
16.12.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
16.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
16.12.2021.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
16.12.2021.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
16.12.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
16.12.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.12.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
15.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
15.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
15.12.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Dunav Re a.d. , Beograd
15.12.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
14.12.2021.Ažurirani informatori - 14.12.2021
14.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
14.12.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS
14.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
14.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
14.12.2021.Obavestenje o isplati VII kupona - Grad, Šabac
14.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
13.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd - JUFZ
13.12.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
10.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
10.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin - PBMT
10.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
10.12.2021.Poslovna vest - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
09.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sava a.d. , Pećinci - SAVA
09.12.2021.Odluka o povlačenju akcija i prestanku svojstva javnog društva - Borac a.d. , Šurjan
09.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
08.12.2021.Informacija o promeni u upravljačkoj strukturi - Komercijalna banka a.d. , Beograd
07.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
07.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
07.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
06.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
06.12.2021.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
06.12.2021.Objava izmena i dopuna Pravilnika o tarifi Beogradske berze
06.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
06.12.2021.Informacija o promeni u upravljačkoj strukturi - Komercijalna banka a.d. , Beograd
06.12.2021.Predlog odluke o izmeni statuta - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
06.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.12.2021.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
03.12.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
03.12.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.12.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
02.12.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
01.12.2021.Odložena Skupština akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
01.12.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO21200
01.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
01.12.2021.BELEX Monthly Report - November 2021
01.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
01.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
01.12.2021.BELEXsentiment za decembar 2021. godine

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.004,21
Promena-19,05
% -1,86%
25.07.2024. 10:47:21Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad