U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za april 2016 godine

28.04.2016.Ažurirani informatori - 28.04.2016
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.04.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
28.04.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Jugocentar a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Imlek a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Mlin a.d. , Bela Crkva
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Pekara a.d. , Bela Crkva
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Zmaj a.d. , Zemun 2015
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Agrosavez a.d. , Sombor
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Rubin a.d. , Kruševac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.04.2016.Upitnik i praksi korporativnog upravljanja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Alfa plam a.d. , Vranje
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Aleksa Šantić a.d., Aleksa Šantić
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.- PP Miletić a.d. , Sombor
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Stari Grad UP a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Budućnost a.d., Preševo
28.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Veterinarska stanica Leskovac a.d. , Leskovac - VSLE
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
28.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agrobačka a.d. , Bač - ABAC
28.04.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - IMK 14. oktobar a.d. - u restrukturiranju, Kruševac - IMKO
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu- Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica konsolidovani
28.04.2016.Napomena u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica pojedinačni
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
28.04.2016.Godišnji izveštaj 2015. - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Napredak a.d. , Požega
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Vatroservis a.d., Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Juhortrans a.d. , Jagodina
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.04.2016.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Trgopromet a.d. , Kraljevo
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Varnost Fitep a.d. , Zemun
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet a.d. , Hrtkovci
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Kaštel a.d. , Ečka
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Polet a.d. , Hrtkovci
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
28.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
28.04.2016.Obaveštenje o utvrđivanju cene za nesaglasne akcionare - Jugocentar a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Marfin bank a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - TP Dunav a.d., Vučak
28.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. - Planinka a.d. , Kuršumlija
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tehnika a.d. Vršac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Autoventil a.d. , Užice
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sloga a.d. , Perlez
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duga a.d. , Beograd
28.04.2016.Nove berze u SEE Link projektu
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Duvan Čačak a.d. , Čačak
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Terravita a.d. , Ratkovo
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Autotehna a.d. , Topola
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Standard a.d. , Leskovac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Rudnap Group a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Niskogradnja a.d. , Smederevo
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
27.04.2016.Godišnji izveštaj 2015. - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
27.04.2016.Ažurirani informatori - 27.04.2016
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Bigz Publishing a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - 7. Juli a.d. , Sirig
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Keramika - Holding a.d., Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Moravamermer a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Peščara a.d. , Subotica
27.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Progres a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Progres a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
27.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Čelik a.d. , Bački Jarak
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Inex Budućnost a.d. , Požega
27.04.2016.Godišnji izveštaj 2015. - Iritel a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Luka Dunav a.d. , Pančevo
27.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - PZP Beograd a.d. , Beograd - PZPB
27.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Fontana u restrukturiranju a.d. , Vrnjačka Banja - FNTN
27.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac - NVBD
27.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac - NVBDPB
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
27.04.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Zlatica a.d. , Lazarevo
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Gradina a.d. , Užice
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Luka Beograd a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godine- Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Stakloreklam a.d. , Lučani
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
27.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godine - Palanka UTP a.d. , Smederevska Palanka
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Neostar a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Sazivanje ponovljene Redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Odložena Redovna Skupština akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Duga a.d. , Beograd
27.04.2016.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende za 2015. godinu - Termika a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Zastava promet a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Termika a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Leskovački sajam a.d. , Leskovac
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - PPT Inženjering a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mostprojekt a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Srbijaput a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
27.04.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. - Srbijaput a.d. , Beograd
27.04.2016.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
27.04.2016.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
27.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. - Montinvest a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - AD Izolir Zrenjanin
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Montinvest a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Bačka a.d., Sivac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Graditelj a.d. , Kikinda
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 26.04.2016 - Iritel a.d. , Beograd
27.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Bioprotein a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Proleter a.d. , Arilje
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
27.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Niš ekspres a.d., Niš
27.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Trivit mlin a.d. , Vrbas
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
27.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Panonija a.d. , Pančevo
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - HUP Balkan a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ciglana a.d. , Titel
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Recreatours a.d. , Kraljevo
27.04.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015 godinu- Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
27.04.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. - FAM ad Kruševac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Sloboda a.d. , Zrenjanin
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vojvodina a.d. , Sombor
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Revnost a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Betonjerka a.d., Sombor
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Metaloplastika a.d. , Čajetina
27.04.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015 godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
27.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Ikarbus a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Putevi a.d. , Čačak
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Uniprom a.d. , Novi Pazar
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Autoprevozturist a.d. , Čačak
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
26.04.2016.Ažurirani informatori - 26.04.2016
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - PKB Korporacija a.d., Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - FAM ad Kruševac
26.04.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Imlek a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Sunce a.d. , Sombor
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - IM Rakovica a.d., Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Žitobanat a.d. , Vršac
26.04.2016.Najava dostavljenja godišnjeg izveštaja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.04.2016.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2015 - Alfa-Plam a.d., Vranje
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Central a.d. , Vrbas
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - FAP Korporacija ad Priboj
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.- Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
26.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
26.04.2016.Obaveštenje o izmeni i dopuni materijala za sednicu Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SP Laboratorija a.d., Bečej
26.04.2016.Ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
26.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Pančevac a.d. , Pančevo
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Messer Tehnogas a.d. , Beograd
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Janko Stajčić a.d., Lazarevac
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.- Žitosrem a.d. , Inđija
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
26.04.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Unior Components a.d. , Kragujevac
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.god. - Kompanija Štamparija Borba ad Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Odžačar a.d. , Sombor
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Interšped a.d. , Subotica
25.04.2016.Ažurirani informatori - 25.04.2016
25.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. - Informatika a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Informatika a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.god. - AD Kačarevo Kačarevo
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
25.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Niš ekspres a.d., Niš
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Enikon a.d. , Loznica
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Chemos a.d. Palić
25.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sinter a.d. , Užice - SINTU
25.04.2016.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2016.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja - AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
25.04.2016.Najava dostavljanja godisnjeg izvestaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
25.04.2016.Odložena Skupština akcionara - Elektroporcelan a.d. , Beograd
25.04.2016.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju - Sojaprotein a.d. , Bečej
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Somborske novine a.d. , Sombor
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
25.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
25.04.2016.BELEX15 - Vanredna revizija
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Poslovni objekti a.d. , Beograd
25.04.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kaštel a.d. , Ečka
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
25.04.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
25.04.2016.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Sojaprotein a.d. , Bečej
25.04.2016.Predlog Izmena i dopuna Statuta - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Mladost a.d. , Aleksandrovac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.- Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
25.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alatnica a.d. , Bujanovac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Nama a.d. , Šabac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.godinu - Loznicaelektro a.d. , Loznica
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Daka servis a.d., Beograd
25.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudo a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
25.04.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Fasil a.d. , Arilje
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vojvodinaput a.d. , Subotica
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Centroprom a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - SU - marketi a.d. , Subotica
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
22.04.2016.Ažurirani informatori - 22.04.2016
22.04.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.04.2016.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja i Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2015. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
22.04.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
22.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
22.04.2016.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.04.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kaštel a.d. , Ečka
22.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kaštel a.d. , Ečka
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.godinu - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
22.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
22.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
22.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pančevac a.d. , Pančevo
22.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
22.04.2016.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2015. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.04.2016.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.04.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - TE - TO a.d. , Senta
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
22.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Woksal a.d. , Užice
22.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Gradnja a.d. , Beograd
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - PTK Panonija a.d. , Panonija
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Madera a.d. , Beograd
21.04.2016.Ažurirani informatori - 21.04.2016
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Sloga a.d. , Zrenjanin
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
21.04.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Montinvest a.d. , Beograd - MOIN
21.04.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
21.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Autotransport a.d. , Kraljevo - ATKV
21.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Livnica Ljig a.d. , Beograd
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
21.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
21.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
21.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
21.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Proel a.d. , Beograd
21.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sojaprotein a.d. , Bečej
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
21.04.2016.Otkazana Skupština akcionara - Recreatours a.d. , Kraljevo
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
21.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
20.04.2016.Ažurirani informatori - 20.04.2016
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Rimex a.d. , Beograd
20.04.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
20.04.2016.Otkazana Skupština akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
20.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Izvor a.d. , Paraćin
20.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Veterinarska stanica Vladimirci a.d., Vladimirci - VSVL
20.04.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Obnova a.d. , Ada - OBNA
20.04.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Elektroprodukt a.d. , Niš - ELPR
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Graditelj a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. god. - Rudo ad Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Dedinje a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Hajdučica a.d. , Hajdučica
20.04.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - 7. Juli a.d. , Sirig
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vagar a.d. , Novi Sad
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
20.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Marfin bank a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Izoprogres a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Insa a.d. , Zemun
20.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AIK banka a.d. , Beograd
20.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
20.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
20.04.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Krušik plastika a.d. , Osečina
20.04.2016.Obaveštenje o promeni termina održavnja sednice Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Izoprogres a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Kadinjača a.d. , Užice
20.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
20.04.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Zrenjanin
19.04.2016.Ažurirani informatori - 19.04.2016
19.04.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
19.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
19.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
19.04.2016.Ugovoren novi posao u Ruandi- Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.04.2016.Ugovoren novi posao u Ugandi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Pančevac a.d. , Pančevo
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - TIZ a.d. , Zemun
18.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
18.04.2016.Ažurirani informatori - 18.04.2016
18.04.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo - KFVK
18.04.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Autotransport a.d. , Kraljevo - ATKV
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
18.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Ravnica a.d. , Bajmok
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
18.04.2016.Statut - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
18.04.2016.Osnivački akt - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
18.04.2016.Kodeks korporativnog upravljanja - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Hotel Prag a.d. , Beograd
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Cineoptic a.d. , Beograd
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Napredak a.d. , Pirot
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - BAS a.d. , Beograd
15.04.2016.Ažurirani informatori - 15.04.2016
15.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sloga a.d. , Kać
15.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
15.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
15.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
15.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
15.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
14.04.2016.Ažurirani informatori - 14.04.2016
14.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
14.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
14.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
14.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
14.04.2016.Mišljenje Uprave Društva o ponudi za preuzimanje - Ogrev a.d. , Zrenjanin
14.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Ogrev a.d. , Zrenjanin
14.04.2016.Predlog Statuta - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
14.04.2016.Predlog Statuta - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
14.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
14.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
14.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.04.2016.Ažurirani informatori - 13.04.2016
13.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kosmaj a.d. , Mladenovac
13.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
13.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
13.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Radio TV Podrinje a.d., Loznica
13.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
12.04.2016.Ažurirani informatori - 12.04.2016
12.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
12.04.2016.Odluka o otuđenju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
12.04.2016.Predlog Statuta - Hempro a.d. , Beograd
12.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
12.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Višnjica dućani a.d. , Beograd - VISD
12.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Neoprojekt a.d. , Beograd
11.04.2016.Ažurirani informatori - 11.04.2016
11.04.2016.Predlog izmena i dopuna Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara (dopunjen dnevni red) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
11.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
11.04.2016.Obaveštenje izdavaoca o primljenom obaveštenju o značajnom učešću - Ribarstvo a.d. , Baranda
11.04.2016.Obaveštenje izdavaoca o primljenom obaveštenju o značajnom učešću - Ribarstvo a.d. , Baranda
11.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
11.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
11.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PKB Korporacija a.d., Beograd
11.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jabuka a.d., Pančevo - JBKP
11.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Perlez
11.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
11.04.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
11.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
11.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
11.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
11.04.2016.ISPRAVKA - Ponuda za preuzimanje akcija - Skraćeni tekst - 7. Juli a.d. , Sirig
11.04.2016.ISPRAVKA - Ponuda za preuzimanje akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
08.04.2016.Ažurirani informatori - 08.04.2016
08.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - KBM banka a.d. , Kragujevac - CYBN
08.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Dunav Grocka a.d. , Grocka
08.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
08.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Skraćeni tekst - 7. Juli a.d. , Sirig
08.04.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
08.04.2016.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
07.04.2016.Ažurirani informatori - 07.04.2016
07.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
07.04.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
07.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
07.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ispravka - Sloga a.d. , Novi Pazar
07.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komercijalna banka a.d. , Beograd
07.04.2016.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Ogrev a.d. , Zrenjanin
06.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
06.04.2016.Ažurirani informatori - 06.04.2016
06.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Ogrev a.d. , Zrenjanin
06.04.2016.Izjava o neaktivnosti - Sloga a.d., Aleksandrovac
06.04.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Prvi maj Čačak a.d. , Čačak - PMCA
06.04.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Jagodinska pivara a.d. , Jagodina - JGPI
06.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Proleter a.d. , Arilje
06.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - KBM banka a.d. , Kragujevac
06.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015 - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
06.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
06.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Brđani a.d. , Valjevo
06.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
05.04.2016.Ažurirani informatori - 05.04.2016
05.04.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
05.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
05.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
05.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
05.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
05.04.2016.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
05.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Ming kovačnica a.d. , Niš
05.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
05.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
05.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
04.04.2016.Ažurirani informatori - 04.04.2016
04.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
04.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
04.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
04.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
04.04.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.04.2016.Ažurirani informatori - 01.04.2016
01.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - KBM banka a.d. , Kragujevac
01.04.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd - THOL
01.04.2016.Obaveštenje o usvojenoj odluci o smanjenju osnovnog kapitala poništajem sopstvenih akcija- Bambi a.d. , Požarevac
01.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
01.04.2016.Održana 66. pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
01.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Enikon a.d. , Loznica
01.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
01.04.2016.BELEXsentiment za april 2016. godine
01.04.2016.Ostale informacije - Upitnik o praksi korporativnog upravljanja- Energoprojekt holding a.d. , Beograd
01.04.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
01.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
01.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.023,26
Promena10,58
% 1,04%
24.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad