U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za oktobar 2018 godine

31.10.2018.Ažurirani informatori - 31.10.2018
31.10.2018.Odluka o utvrđivanju uslova za obavljanje poslova market mejkera
31.10.2018.Odluka o usvajanju konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu- Progres a.d. , Beograd
31.10.2018.Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu - Progres a.d. , Beograd
31.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
31.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
31.10.2018.Izmena i dopuna Pravila poslovanja
31.10.2018.Izveštaj o ishodu javne ponude za vlasničke hartije od vrednosti - Fintel energija a.d. Beograd
30.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
30.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
30.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.10.2018.Ažurirani informatori - 29.10.2018
29.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
29.10.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
29.10.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
29.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
26.10.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
25.10.2018.Ostale informacije - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
24.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
24.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
24.10.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Min Div a.d. , Svrljig
24.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
24.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Rimex a.d. , Beograd
24.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Rimex a.d. , Beograd
24.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
24.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
23.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
23.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
23.10.2018.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.10.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
22.10.2018.Ažurirani informatori - 22.10.2018
22.10.2018.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Standard Listing regulisanog tržišta - Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara DOPUNA - Podunavlje a.d. , Čelarevo
22.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
22.10.2018.Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivanju skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
19.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
19.10.2018.Ispravka tehničke greške u sazivu Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
19.10.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.10.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
18.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
18.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
18.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.10.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
17.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.10.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
16.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
16.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
16.10.2018.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
15.10.2018.Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivanju skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
15.10.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rad Labud a.d. , Prijepolje - RADL
15.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
15.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
15.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
12.10.2018.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
12.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
12.10.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
12.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
12.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
12.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
12.10.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sloga a.d. , Novi Pazar
11.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
11.10.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Vatroservis a.d., Novi Sad
11.10.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
11.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
10.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Umetnost a.d. , Novi Sad
09.10.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
09.10.2018.Ažurirani informatori - 09.10.2018
09.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
09.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
09.10.2018.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Zlatibor Standard a.d. , Užice- utvrđena cena
09.10.2018.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Zlatibor Standard a.d. , Užice
09.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
09.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
09.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
09.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
09.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
09.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
08.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.10.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
08.10.2018.Obaveštenje o sazivanju Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
08.10.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac - HERC
08.10.2018.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
08.10.2018.Odluka o isplati dividende - Iritel a.d. , Beograd
08.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IPM "ZMAJ" a.d. , Zemun od 28.09.2018.
08.10.2018.Obaveštenje o dopuni Poziva za vanrednu sednicu Skupštine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
08.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
05.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
05.10.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
05.10.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
04.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
04.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
04.10.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
04.10.2018.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - GZP Dom a.d., Beograd
04.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
04.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
03.10.2018.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Bačka a.d., Sivac
03.10.2018.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
03.10.2018.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac - BNDS
03.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
03.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
03.10.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
03.10.2018.Odluka o isplati dividende za 2017. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
03.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.10.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
03.10.2018.Datum isplate dividende akcionarima - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
03.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
02.10.2018.Ažurirani informatori - 02.10.2018
02.10.2018.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad - URBSM
02.10.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - GZP Dom a.d., Beograd
02.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - ELITA-COP d.o.o., Beograd
02.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
02.10.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
01.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.10.2018.Pre tačno 13 godina prvi put je objavljena vrednost indeksa BELEX15
01.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.10.2018.Odložena Skupština akcionara - Progres a.d. , Beograd
01.10.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
01.10.2018.BELEXsentiment za oktobar 2018. godine
01.10.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
01.10.2018.BELEX Monthly Report - Septembar 2018

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.006,10
Promena-5,55
% -0,55%
19.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0557
USD/RSD107,5089
Izvor NBS, 19.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 19.07.2024.
448.561.127.623 RSD
3.832.031.483 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
19.07.2024.
Ažurirani informatori - 19.07.2024
19.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal - Fintel energija a.d. , Beograd
19.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
19.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
18.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica