U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za februar 2009 godine

27.02.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Zobnatica a.d. , Bačka Topola - ZBNT
27.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
27.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Trstenik
27.02.2009.Javno saopštenje o okolnostima blokade poslovnog računa - Broker Niš a.d. , Niš
27.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Donji Srem a.d. , Pećinci
27.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
27.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
27.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
27.02.2009.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Atlas broker a.d. ,Beograd
27.02.2009.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Professional Stock broker a.d. ,Beograd
27.02.2009.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Jubmes broker a.d. ,Beograd
27.02.2009.Izvod iz Godišnjeg izveštaja Beogradske berze
26.02.2009.Inovirani prospekti - 26.02.2009
26.02.2009.Izveštaj sa održane III vanredne sednice Skupštine akcionara - Angropromet a.d., Niš
26.02.2009.Sazivanje III vanredne sednice Skupštine akcionara - Angropromet a.d., Niš
26.02.2009.Obaveštenje o prodaji nekretnina - Napredak a.d. , Ratkovo
26.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
26.02.2009.Odluka Upravnog odbora o povećanju kapitala - 8. mart a.d. , Beograd
26.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
26.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
26.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
26.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidroprojekat saobraćaj a.d. , Beograd
26.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
25.02.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Budućnost a.d. , Banatsko Novo Selo - BDNB
25.02.2009.Inovirani prospekti - 25.02.2009
25.02.2009.Zakazivanje nastavka(trećeg dela) 34. vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
25.02.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Budućnost a.d. , Banatsko Novo Selo - BDNB
25.02.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Podrinje a.d. , Šabac - PDRN
24.02.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Imos a.d. , Šid - IMOS
24.02.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Duropack a.d. , Kruševac
24.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. , Niš
24.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
24.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
24.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
24.02.2009.Godišnji izveštaj za 2008. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.02.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Prehrana a.d. , Sombor
24.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
24.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
24.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
24.02.2009.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Jubmes banka a.d. , Beograd
24.02.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Jubmes banka a.d. , Beograd
23.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Izolater a.d., Novi Sad - IZNS
23.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Jarmenovci a.d. , Jarmenovci
23.02.2009.Odluka Upravnog odbora o otkazivanju vanredne Skupštine akcionara i zakazivanju nove - Zastava promet a.d. , Sombor
23.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
23.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
23.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
23.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
20.02.2009.Inovirani prospekti - 20.02.2009
20.02.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Remont a.d. , Kragujevac - RMKG
20.02.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Soja protein a.d. , Bečej
20.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - GP Novi Bečej a.d. , Novi Bečej - GPNB
20.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Proteinka a.d. , Šabac - PRTN
20.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Partizan MMIP a.d. , Beograd
20.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agros a.d. , Opovo
20.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva - Milan premasunac a.d. , Kačarevo
19.02.2009. Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - ATB Sever a.d. , Subotica - ATBS
19.02.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Boško Marinković a.d. , Lipolist - BOMA
19.02.2009.Inovirani prospekti - 19.02.2009
19.02.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Liming a.d. , Beograd - LMNG
19.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobanat a.d. , Plandište
19.02.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Interprojekt a.d. , Beograd
19.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Nišauto holding a.d. , Niš
19.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
18.02.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Napredak a.d. , Stara Pazova - NASP
18.02.2009.Inovirani prospekti - 18.02.2009
18.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
18.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
18.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
18.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
17.02.2009.Uključenje na VBT - Sloga a.d. , Rusko Selo - SLRS
17.02.2009.Uključenje na VBT - Mepol a.d. , Vrbas - MEPL
17.02.2009.Inovirani prospekti - 17.02.2009
17.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Novosadska industrija tekstila a.d. , Novi Sad - NITE
17.02.2009.Skraćeni prospekt za izdavanje III emisije akcija sa javnim pozivom za upis i uplatu - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
17.02.2009.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Ishrana a.d. , Smederevo
17.02.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - BG group Jugoalat a.d. , Novi Sad
17.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Vrbas
13.02.2009.Uključenje na VBT - Zateks a.d. , Gadžin Han - ZTKS
13.02.2009.Uključenje na VBT - Vodovod a.d., Niš - VDVN
13.02.2009.Uključenje na VBT - Telečka a.d. , Kula - TLCK
13.02.2009.Uključenje na VBT - Inex-Uzor a.d., Negotin - INUZ
13.02.2009.Uključenje na VBT - Dimničar a.d. , Zrenjanin - DMZR
13.02.2009.Uključenje na VBT - Budućnost a.d. , Banatsko Novo Selo - BDNB
13.02.2009.Inovirani prospekti - 13.02.2009
13.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Novi autoput a.d. , Beograd - NVAP
13.02.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Napredak a.d. , Stara Pazova - NASP
13.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dinamoremont a.d. , Subotica - DIREM
13.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Inženjering Automatika a.d. , Beograd - IAUT
13.02.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Frizer Stari Grad a.d. , Užice - FRZR
13.02.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
13.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
12.02.2009.Uključenje na VBT - Veterinarska stanica Vranje a.d. , Vranje - VSVR
12.02.2009.Uključenje na VBT - Veterinarska stanica Pirot a.d. , Pirot - VSPI
12.02.2009.Uključenje na VBT - Spektar invest a.d. , Paraćin - SPIN
12.02.2009.Uključenje na VBT - Merkur a.d. , Bačka Palanka - MERK
12.02.2009.Inovirani prospekti - 12.02.2009
12.02.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Šumadijalek a.d., Čačak - SMLK
12.02.2009.Dopuna Dnevnog reda XI vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
12.02.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
12.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
12.02.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Madera a.d. , Beograd
12.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
12.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
12.02.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac - PZPKG
12.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Veliko Gradište
12.02.2009.Ispravka javnog poziva za vanrednu Skupštinu akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
12.02.2009.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
11.02.2009.Uključenje na VBT - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac - FAMKS
11.02.2009.Inovirani prospekti - 11.02.2009
11.02.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Progres a.d. , Kruševac - PRKS
11.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Extreme a.d. , Čačak - EXTR
11.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Moderna kuća a.d. , Šabac
11.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rasadnik a.d., Kikinda
11.02.2009.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Beteks a.d. , Beograd
10.02.2009.Inovirani prospekti - 10.02.2009
10.02.2009.Ugovoren novi posao u Gani vredanm 8,7 miliona USD - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
10.02.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Hidrogradnja promet a.d. , Čačak - HIGP
10.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Geotehnika a.d. , Beograd - GTBG
10.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
10.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Dahlia a.d. , Zemun
10.02.2009.Utvrđivanje dana dividende - Nacional a.d. , Beograd
10.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidroprojekat saobraćaj a.d. , Beograd
10.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
10.02.2009.Utvrđivanje dana dividende - Niskogradnja a.d. , Niš
10.02.2009.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Ishrana a.d. , Smederevo
10.02.2009.Odluka o raspoređivanju dobiti iz 2007.godine - 8. mart a.d. , Beograd
10.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - 8. mart a.d. , Beograd
10.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
10.02.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Kosanica a.d. , Kuršumlija
10.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ema a.d. , Knić
09.02.2009.Uključenje na VBT - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova - BZNT
09.02.2009.Uključenje na VBT - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd - THOL
09.02.2009.Uključenje na VBT - Budućnost a.d. , Kovačica - BUKO
09.02.2009.Rešenje o sticanju statusa člana Berze i izdavanju dozvola za trgovanja na Berzi - Jubmes banka a.d.,Beograd
09.02.2009.Inovirani prospekti - 09.02.2009
09.02.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Centar za primenjeni konsalting a.d. , Beograd - CPKB
09.02.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Hidrogradnja promet a.d. , Čačak - HIGP
09.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hotel Izvor a.d. , Aranđelovac - HTIZ
09.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ecocom žitopromet a.d. , Draginje - ECZP
09.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Metalac a.d. , Beograd - MTBG
09.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Tehnooprema inženjering a.d. , Beograd - THOP
09.02.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Beteks a.d. , Beograd
09.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Topiko a.d. , Bačka Topola
09.02.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
09.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Zemun
09.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Novi Kneževac
09.02.2009.Izveštaj sa održane III vanredne Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
09.02.2009.Izveštaj sa održane II vanredne Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
06.02.2009.Inovirani prospekti - 06.02.2009
06.02.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac - PZPKG
06.02.2009.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - BG group Jugoalat a.d. , Novi Sad - BGJG
06.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Integral - Bravari a.d. , Subotica - IBRV
06.02.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
06.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sandžaktrans Autoremont servis a.d. , Novi Pazar
06.02.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Novograp a.d. , Novi Sad
06.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
06.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
06.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
06.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
05.02.2009.Inovirani prospekti - 05.02.2009
05.02.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Brodarstvo Zrenjanin a.d. , Zrenjanin - BRZR
05.02.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Heroj Pinki a.d. , Novi Sad - HRPI
05.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
05.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tromeđa a.d. , Majdan
05.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
05.02.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Kumane
05.02.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
05.02.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Poliester a.d. , Priboj
05.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Beograd
05.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel projektinženjering a.d. , Beograd
05.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Lido a.d. , Zemun
05.02.2009.Bitan dogadjaj - Robne kuće Niš a.d. , Niš
05.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
05.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
04.02.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Podrinje a.d. , Šabac - PDRN
04.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Navip a.d. , Zemun
04.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradšped a.d. , Beograd
04.02.2009.Izveštaj o prinudnoj prodaju akcija - Grafos a.d. , Aleksandrovac
04.02.2009.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudnu prodaju akcija - Razvitak a.d. , Aleksandrovac
04.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava kovačnica a.d. , Kragujevac
04.02.2009.Dopuna Dnevnog reda godišnje Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
04.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Izvor a.d. , Aranđelovac
04.02.2009.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
04.02.2009.Izveštaj o odlaganju vanredne sednice Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
04.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
03.02.2009.Uključenje na VBT - Seme Tamiš a.d. , Pančevo - SEMT
03.02.2009.Uključenje na VBT - Grot a.d. , Vranje - GROT
03.02.2009.Uključenje na VBT - Dolovo a.d. , Dolovo - DLVO
03.02.2009.Fiskalne olakšice- Ukidanje poreza na kapitalni dobitak i poreza na prenos apsolutnih prava
03.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Infoplan a.d. , Aranđelovac - INFP
03.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
03.02.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alltech - Fermin a.d. , Senta
03.02.2009.Odluka Upravnog odbora o otkazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara - Topiko a.d. , Bačka Topola
03.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
03.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agros a.d. , Opovo
03.02.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
03.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
03.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
03.02.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
02.02.2009.Uključenje na VBT - Slobodna reč a.d. , Vranje - SLRC
02.02.2009.Uključenje na VBT - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta - EIBB
02.02.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jadran a.d. , Novi Bečej - JDRN

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.008,34
Promena9,30
% 0,93%
12.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0443
USD/RSD107,6467
Izvor NBS, 12.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.07.2024.
448.146.562.394 RSD
3.828.862.767 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
12.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
12.07.2024.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2024.
Obaveštenje o isplati dividende i poziv za dostavu potvrde o rezidentnosti - Impol Seval a.d. , Sevojno