U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za maj 2017 godine

31.05.2017.Odluka o dopuni dnevnog reda skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
31.05.2017.Ažurirani informatori - 31.05.2017
31.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d. , Sombor
31.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
31.05.2017.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
31.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
31.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
31.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu- Svetlost a.d. , Beograd
31.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
31.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- HUP Balkan a.d. , Beograd
31.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
31.05.2017.Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Budućnost a.d. , Čurug
31.05.2017.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Rotor a.d. , Zemun
31.05.2017.Ostale informacije - Rotor a.d. , Zemun
31.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
31.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Uniprom a.d. , Novi Pazar
31.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
31.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Beograd a.d. , Beograd
31.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
31.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
31.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj a.d. , Odžaci
31.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
31.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
31.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrosavez a.d. , Sombor
31.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikola Tesla a.d. , Beograd
31.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
31.05.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
31.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
31.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vojvodina a.d., Novi Sad
31.05.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d., Novi Sad
31.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
31.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Bačka a.d., Sivac
31.05.2017.Dopuna dnevnog reda redovne Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
31.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sremput a.d. , Ruma
31.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
31.05.2017.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - TE - TO a.d. , Senta - TETOP
31.05.2017.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Open Market - TE - TO a.d. , Senta - TETO
31.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Čurug
31.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
31.05.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
30.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
30.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
30.05.2017.Odluka o isplati međudividende za 2016. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NBB Nekretnine a.d., Beograd
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
30.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
30.05.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Peščara a.d. , Subotica
30.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Lipa a.d. , Novi Pazar
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
30.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Madera a.d. , Beograd
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
30.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komgrad a.d. , Subotica
30.05.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Ranko Ateljevic
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
30.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Woksal a.d. , Užice
30.05.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Woksal a.d. , Užice
30.05.2017.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
30.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
30.05.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
30.05.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Božidar Antić
30.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama- Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
30.05.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Utva - Milan Premasunac a.d. , Kačarevo - UTMP
30.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
30.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Standard a.d. , Leskovac
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
30.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarstvo a.d. , Baranda
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
30.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
30.05.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Čelik ad Bački Jarak
30.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
30.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rotor a.d. , Zemun
30.05.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rotor a.d. , Zemun
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
30.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
29.05.2017.Ažurirani informatori - 29.05.2017
29.05.2017.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Čelik a.d. , Bački Jarak
29.05.2017.Jedinstveni prospekt - Čelik a.d. , Bački Jarak
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
29.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duga a.d. , Beograd
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.05.2017.Obaveštenje o dostavi dokumentacije za primenu povoljnije poreske stope pri isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Arilje
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Obnova a.d. , Beograd
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
29.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
29.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
29.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
29.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Bački Jarak
29.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
29.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
29.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
29.05.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
29.05.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
29.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Chemos a.d. , Palić
29.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novitet a.d. , Novi Sad
29.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
29.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proel a.d. , Beograd
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - IPM "ZMAJ" a.d. , Zemun
29.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Građevinar a.d. , Debeljača
29.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
29.05.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
26.05.2017.Ažurirani informatori - 26.05.2017
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ravnište a.d. , Kruševac
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Erozija a.d., Valjevo
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Tamnavaput a.d. , Ub
26.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Simpo a.d. , Vranje
26.05.2017.Promena termina odrzavanja skupstine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
26.05.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Put a.d. , Zaječar - PUTZ
26.05.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Zavarivač a.d. , Vranje - ZVRV
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
26.05.2017.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o fins.izveštajima za 2016. - Beozaštita a.d. , Beograd
26.05.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Beozaštita a.d. , Beograd
26.05.2017.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
26.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Beozaštita a.d. , Beograd
26.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
26.05.2017.Statut - Odluka o Izmenama i dopunama Statuta - Beozaštita a.d. , Beograd
26.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
26.05.2017.Poziv za IX redovnu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
26.05.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Budućnost a.d. , Čurug
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
26.05.2017.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
26.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
26.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektromont a.d. , Novi Sad
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasil a.d. , Arilje
26.05.2017.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Ravnica a.d. , Bajmok
26.05.2017.Izveštaj sa održane Skupština akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasil a.d. , Arilje
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.05.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Central a.d. , Vrbas
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektromont a.d. , Novi Sad
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BB Trade a.d. , Žitište
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grafoprojekt a.d. , Beograd
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rubin a.d. , Kruševac
26.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
26.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Ivanjica
25.05.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17155
25.05.2017.Ažurirani informatori - 25.05.2017
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
25.05.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Ljig
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
25.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Spektar invest a.d. , Paraćin
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
25.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bigz Publishing a.d. , Beograd
25.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
25.05.2017.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Ratko Mitrović a.d. , Beograd - RMBG
25.05.2017.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Stanservis a.d. , Beograd - STSR
25.05.2017.Obaveštenje o objavljivanju Prospekta za uključenje običnih akcija na MTP - Čelik ad Bački Jarak
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
25.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
25.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Politika a.d. , Beograd
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
25.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
25.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
25.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
25.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Beozaštita a.d. , Beograd
25.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
25.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sreten Gudurić a.d. , Užice
25.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Grot a.d. , Vranje
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grot a.d. , Vranje
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lipa a.d. , Novi Pazar
24.05.2017.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Zavarivač a.d. , Vranje - ZVRV
24.05.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Aleksa Šantić a.d., Aleksa Šantić - ALKS
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Projektbiro a.d. , Sombor
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama- Progres a.d. , Beograd
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Utva silosi a.d. , Kovin
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2016 - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.05.2017.Predlog Statuta - Tigar a.d. , Pirot
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Inženjering a.d. , Beograd
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Novi Sad
24.05.2017.Ispravka tehničke greške u pozivu za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
24.05.2017.Ispravka tehničke greške u pozivu za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
24.05.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Niskogradnja a.d. , Smederevo
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Izvor a.d. , Paraćin
24.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Niskogradnja a.d. , Smederevo
24.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
24.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Varnost Fitep a.d. , Zemun
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
24.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Autotransport a.d. , Beograd
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
24.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kadinjača a.d. , Užice
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
24.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
24.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
23.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Nišauto holding a.d. , Niš
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoventil a.d. , Užice
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Alatnica a.d. , Bujanovac
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alatnica a.d. , Bujanovac
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
23.05.2017.Ispravaka sazivanja Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Peščara a.d. , Subotica
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Nišauto holding a.d. , Niš
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Hleb a.d. , Novi Sad
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unior Components a.d. , Kragujevac
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
23.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
23.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Ravnaja a.d., Mali Zvornik
23.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Autoservis a.d. , Čačak
23.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Dedinje a.d. , Beograd
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
23.05.2017.Obaveštenje o utvrđivanju dana akcionara za 13.06.2017. godine - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
23.05.2017.Dopunjen dnevni red za 45 redovnu sednicu Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
23.05.2017.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ZGOP a.d. , Novi Sad
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čelik a.d. , Bački Jarak
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Revnost a.d. , Novi Sad
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Subotica
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interservis a.d. , Futog
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
23.05.2017.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
23.05.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Simpo a.d. , Vranje
23.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Somborske novine a.d. , Sombor
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Mermer a.d. , Žagubica
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
23.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlin a.d. , Bela Crkva
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekara a.d. , Bela Crkva
23.05.2017.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
23.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.05.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sokolica a.d. , Despotovac
23.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sokolica a.d. , Despotovac
23.05.2017.Održana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
22.05.2017.Ažurirani informatori - 22.05.2017
22.05.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17154
22.05.2017.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16142
22.05.2017.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - HUP Evropa a.d. , Surdulica - EVRP
22.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
22.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje Term a.d. , Niš
22.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
22.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
22.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
22.05.2017.Dopunjen dnevni red za 45 redovnu sednicu Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.05.2017.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Čelik ad Bački Jarak
22.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
22.05.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Čelik a.d. , Bački Jarak
22.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
22.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pinki a.d. , Zemun
22.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
22.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Takovo transport a.d. , Beograd
22.05.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
22.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
22.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
22.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
22.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Stara Pazova
22.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
22.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
22.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
22.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
22.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
19.05.2017.Ažurirani informatori - 19.05.2017
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
19.05.2017.Ostale informacije - Unior Components a.d. , Kragujevac
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Moravamermer a.d. , Beograd
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Moravamermer a.d. , Beograd
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Moravamermer a.d. , Beograd
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Moravamermer a.d. , Beograd
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
19.05.2017.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2017. godine - Tigar a.d. , Pirot
19.05.2017.Godišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Tigar a.d. , Pirot
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
19.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tigar a.d. , Pirot
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Podunavlje a.d. , Čelarevo
19.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Prvi partizan Emo a.d. , Užice
19.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu- Dimničar a.d. , Beograd
19.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Dimničar a.d. , Beograd
19.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans a.d. , Sombor
19.05.2017.Dopuna dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
19.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Izolir a.d. , Zrenjanin
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Glas Podrinja a.d. , Šabac
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
19.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Reč naroda a.d. , Požarevac
19.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
19.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
18.05.2017.Ažurirani informatori - 18.05.2017
18.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
18.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
18.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
18.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnopromet a.d. , Beograd
18.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
18.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
18.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
18.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
18.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
18.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
18.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Madera a.d. , Beograd
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Mladost a.d., Požega
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Morava a.d. , Žabari
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
18.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektromont a.d. , Novi Sad
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
18.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
18.05.2017.Godišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
18.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
18.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d. , Čurug
18.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kompresor a.d. , Beograd
18.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
18.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
18.05.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - HUP Evropa a.d. , Surdulica
18.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sreten Gudurić a.d. , Užice
18.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
18.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
18.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
18.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
18.05.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
18.05.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - HUP Evropa a.d. , Surdulica
18.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tržnica a.d. , Subotica
18.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodinaput a.d. , Subotica
18.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Philip Morris Operations a.d. , Niš
18.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Grafoprojekt a.d. , Beograd
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Stari grad a.d. , Čačak
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Interservis a.d. , Futog
18.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
17.05.2017.Ažurirani informatori - 17.05.2017
17.05.2017.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac - ZAST
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijaput a.d. , Beograd
17.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Apatin
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Betonjerka a.d., Sombor
17.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
17.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
17.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Informatika a.d. , Beograd
17.05.2017.Statut Prečišćen tekst 2016 - Fasil a.d. , Arilje
17.05.2017.Odluka Nadzornog odbora sa Predlogom izmene i dopune Statuta - Fasil a.d. Arilje
17.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
17.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Miletić a.d. , Sombor
17.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Jugoinspekt a.d. , Beograd
17.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
17.05.2017.Izveštaj o sazivanju Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
17.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Feketić a.d. , Sombor
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jubmes banka a.d. , Beograd
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac H & H a.d. , Kula
17.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac H & H a.d. , Kula
17.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dijamant a.d. , Zrenjanin
17.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Jugoelektro a.d. , Beograd
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sunce a.d. , Sombor
17.05.2017.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Put a.d. , Zaječar - PUTZ
17.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
17.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Đokić NTK a.d. , Knjaževac
17.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina
17.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Goč a.d. , Trstenik
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
17.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hempro a.d. , Beograd
17.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Inex Velepromet a.d. , Vučak
17.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - TP Dunav a.d., Vučak
17.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Mlava a.d., Vučak
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d., Preševo
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Kać
17.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Reč naroda a.d. , Požarevac
17.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
17.05.2017.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
17.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
17.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Junior a.d. , Brus
17.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
17.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
17.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Jugoterm a.d., Merošina
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Prag a.d. , Beograd
16.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ravnica a.d. , Bajmok
16.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
16.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Beograd
16.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
16.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
16.05.2017.Ažurirani informatori - 16.05.2017
16.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Neoplanta a.d. , Novi Sad
16.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
16.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Autotehna a.d. , Topola
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Impol Seval a.d. , Sevojno
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
16.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
16.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
16.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
16.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Teretni transport Bor a.d. , Bor
16.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Min Div a.d. , Svrljig
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imos a.d. , Šid
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
16.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Novi Sad
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AIK banka a.d. , Beograd
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatica a.d. , Lazarevo
16.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
16.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Beograd
16.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
16.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
16.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - TIZ a.d. , Zemun
16.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
16.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. - Jugoinspekt a.d. , Beograd
16.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. (dopunjen) - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
16.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. - Unior Components a.d. , Kragujevac
16.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadar a.d. , Loznica
15.05.2017.Ažurirani informatori - 15.05.2017
15.05.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
15.05.2017.Odluka o pokricu gubitka - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
15.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
15.05.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Savremena administracija a.d. , Beograd
15.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alfa plam a.d. , Vranje
15.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
15.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
15.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
15.05.2017.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2017. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
15.05.2017.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2017. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.05.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Inos sinma a.d. , Sevojno - INOS
15.05.2017.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2017. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej
15.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
15.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Junior a.d. , Brus
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Teretni transport Bor a.d. , Bor
15.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
15.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ratar a.d. , Pančevo
15.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
15.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016.godinu - Bajinovac a.d. , Bajina Bašta
15.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Venac a.d. , Pećinci
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Medifarm a.d. , Beograd
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Kaštel a.d. , Ečka
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
15.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Odžačar a.d. , Sombor
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
15.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Graditelj a.d. , Kikinda
15.05.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
15.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
15.05.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - HUP Evropa a.d. , Surdulica
15.05.2017.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2017. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Elektrodizalica a.d. , Beograd
15.05.2017.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2017. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Futurum a.d. , Beograd
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
15.05.2017.Godišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Vatroservis a.d., Novi Sad
15.05.2017.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2017. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Putevi a.d. , Užice
15.05.2017.Obaveštenje o isplati dividende - Unior Components a.d. , Kragujevac
15.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
15.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
15.05.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
15.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Excelsior a.d. , Beograd
15.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Zlatar a.d. , Nova Varoš
12.05.2017.Ažurirani informatori - 12.05.2017
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sava a.d. , Šabac
12.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
12.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu- Graditelj a.d. , Kikinda
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Graditelj a.d. , Kikinda
12.05.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Astoria a.d., Beograd - ASTR
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tehnika a.d. , Vršac
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
12.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
12.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas
12.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
12.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ikarbus a.d. , Beograd
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
12.05.2017.Poslovne vesti - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
12.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Polet a.d. , Hrtkovci
12.05.2017.Izveštaj sa vanredne Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
12.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Halkbank a.d. , Beograd
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tehnoservis a.d. , Beograd
12.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
12.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Inos metalbiro a.d. , Beograd
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Insa a.d. , Zemun
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Borac H & H a.d. , Kula
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Putevi a.d. , Požega
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Vojvodinaput a.d. , Subotica
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Uniprom a.d. , Novi Pazar
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Apos a.d. , Apatin
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Cer a.d. , Čačak
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Voćar a.d. , Svilajnac
12.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Podunavlje a.d. , Čelarevo
12.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
12.05.2017.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2017. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Slavica Parafarm a.d. , Subotica
11.05.2017.Ažurirani informatori - 11.05.2017
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rimex a.d. , Beograd
11.05.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
11.05.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
11.05.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Budućnost a.d. , Požega
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša montaža a.d. , Beograd
11.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - Utva silosi a.d., Kovin
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
11.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Loznicaelektro a.d. , Loznica
11.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
11.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Novi Sad
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
11.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
11.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ravnište a.d. , Kruševac
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Projektni biro a.d. , Kikinda
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severni Banat a.d. , Kikinda
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
11.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Erozija a.d., Valjevo
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
11.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - Putnik a.d. , Beograd
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016.godinu - Putnik a.d. , Beograd
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
11.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Izjava o neaktivnosti- Duvan Čačak a.d. , Čačak
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Pomoravlje Term a.d. , Niš
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Luka Beograd a.d. , Beograd
11.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
11.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac a.d. , Šurjan
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Kompresor a.d. , Beograd
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Juhortrans a.d. , Jagodina
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Stanservis a.d. , Beograd
11.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - Lasta a.d. , Beograd
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
11.05.2017.Najava dostavljanja Kvartalnog izvestaja za I kvartal 2017. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
11.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
10.05.2017.Najava dostavljanja Kvartalnog izvestaja za I kvartal 2017. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Oreovica a.d. , Oreovica
10.05.2017.Ažurirani informatori - 10.05.2017
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Inex Radulaška a.d. , Beograd
10.05.2017.NIS objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za I kvartal 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
10.05.2017.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sigma a.d. , Subotica
10.05.2017.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za I kvartal 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Goša FSO a.d. , Simićevo
10.05.2017.Periodični sažeti finansijski izveštaji za I kvartal 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
10.05.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
10.05.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
10.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
10.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
10.05.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd - ZAVO
10.05.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Elektroporcelan a.d. , Beograd - ELEK
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
10.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Paraćinka a.d. , Paraćin
10.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Subotica
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
10.05.2017.Najava dostavljanja Kvartalnog izvestaja za I kvartal 2017. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.05.2017.Najava dostavljanja Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
10.05.2017.Najava dostavljanja Kvartalnog izvestaja za I kvartal 2017. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.05.2017.Najava dostavljanja Kvartalnog izvestaja za I kvartal 2017. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej
10.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bačka a.d., Sivac
10.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
10.05.2017.Najava dostavljanja Kvartalnog izvestaja za I kvartal 2017. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016.godinu - Fasma a.d. , Beograd
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
10.05.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Geomašina a.d. , Beograd
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Centroslavija a.d., Novi Sad
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Min Div a.d. , Svrljig
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
10.05.2017.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
10.05.2017.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Geomašina a.d. , Beograd
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
10.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
10.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
10.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
10.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Zimpa a.d. , Ub
10.05.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Progres a.d. , Beograd
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Central a.d. , Vrbas
10.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu- Dijamant a.d. , Zrenjanin
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- FAP a.d. , Priboj
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Progres a.d. , Beograd
10.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geomašina a.d. , Beograd
10.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
10.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ciglana a.d. , Titel
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
10.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Dijamant a.d. , Zrenjanin
10.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
10.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016.godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Napredak a.d. , Stara Pazova
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
09.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
09.05.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Novi Pazar
09.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
09.05.2017.Odluka o pokriću gubitka - Vojvodina a.d., Srbobran
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - SP Laboratorija a.d., Bečej
09.05.2017.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Vojvodina a.d., Srbobran
09.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
09.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoelektro a.d. , Beograd
09.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Srbobran
09.05.2017.Ažurirani informatori - 09.05.2017
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Rapid a.d. , Beograd
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Makovica a.d. , Mladenovac
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Apatin
09.05.2017.Sazivanje XIII sednice Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
09.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Miroč a.d. , Kladovo
09.05.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
09.05.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
09.05.2017.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2017.godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
09.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
09.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
09.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dunav Grocka a.d. , Grocka
09.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
09.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
09.05.2017.Mišljenje u vizi sa ponudom za preuzimanje - Budućnost a.d. , Čurug
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Duvan a.d. , Subotica
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Polet a.d. , Hrtkovci
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin, finansijski 2016
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Ciglana a.d. , Titel
09.05.2017.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO17153
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Crveni signal a.d. , Beograd
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Lukoil Srbija a.d. , Beograd
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Obnova a.d. , Beograd
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
09.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Komgrad a.d. , Subotica
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Proel a.d. , Beograd
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- VIK a.d., Vršac
09.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Niš ekspres a.d., Niš
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sremput a.d. , Ruma
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sloga a.d. , Kać
08.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Koncern a.d. , Beograd
08.05.2017.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
08.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
08.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
08.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Cer a.d. , Čačak
08.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
08.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nama a.d. , Šabac
08.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
08.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geomašina a.d. , Beograd
08.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Zrenjanin
08.05.2017.Ažurirani informatori - 08.05.2017
08.05.2017.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
08.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
08.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SU - marketi a.d. , Subotica
08.05.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Pomoravlje Term a.d. , Niš
08.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2016. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
08.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Novi Sad
08.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2016. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
08.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
08.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
08.05.2017.Predlog izmena i dopuna Statuta - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tabak a.d. , Niš
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Imos a.d. , Šid
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Minos a.d. , Gornji Milanovac
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- STUP Vršac a.d. , Vršac
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Budućnost a.d. , Čurug
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Graditelj a.d. , Kikinda
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Krušik plastika a.d. , Osečina
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu- Sigurnost - As a.d. , Beograd
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
08.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Projektni biro a.d. , Kikinda
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Iritel a.d. , Beograd
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Lepenski vir a.d. , Pećinci
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Ćele kula a.d. , Niš
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - 4. juli a.d. , Crvenka
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Minel Koncern a.d. , Beograd
08.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
08.05.2017.BELEXsentiment za maj 2017. godine
05.05.2017.Ažurirani informatori - 05.05.2017
05.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Đerdap turist a.d. , Kladovo
05.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - izmena poziva - Dimničar a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
05.05.2017.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
05.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex-Uzor a.d., Negotin
05.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
05.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
05.05.2017.Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Hotel Prag a.d. , Beograd
05.05.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hotel Prag a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
05.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
05.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
05.05.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
05.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
05.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
05.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
05.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Autoventil a.d. , Užice
05.05.2017.Konsolidovani godišnj izveštaj za 2016. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Ribarstvo a.d. , Baranda
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Inex - bakar a.d. , Majdanpek
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Astoria a.d., Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - TE - TO a.d. , Senta
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Takovo transport a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
05.05.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Lipa a.d. , Novi Pazar
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016 godinu- Kluz Padobrani a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Lasta a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Jadar a.d. , Loznica
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Junior a.d. , Brus
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Chemos a.d. , Palić
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Vital a.d. , Vrbas
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Dinara a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
05.05.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Elektromont a.d. , Novi Sad
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Agroindustrija a.d. , Novi Sad
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Paraćinka a.d. , Paraćin
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016 godinu- Žitosrem a.d. , Inđija
05.05.2017.Godišnji izveštaj za2016. godinu - GZP Dom a.d., Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- PP Pobeda a.d. , Pobeda
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
05.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu- Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Vojvodinaput a.d. , Subotica
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Lazar Nešić a.d. , Subotica
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
05.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Peščara a.d. , Subotica
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Halkbank a.d. , Beograd
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
04.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
04.05.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
04.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
04.05.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
04.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
04.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrogradnja a.d. , Vršac
04.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj javnog društva za 2016. godinu-Impol Seval a.d. Sevojno
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Pupin Telecom a.d. , Beograd
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Philip Morris Operations a.d. , Niš
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - IO Beograd a.d. , Beograd
04.05.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - BAS a.d. , Beograd
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Stjenik a.d. , Čačak
04.05.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
04.05.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2017.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
04.05.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu- Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Novitet a.d. , Novi Sad
04.05.2017.Godišnji izveštaj 2016. godine - Stjenik a.d. , Čačak
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - AIK banka a.d. , Beograd
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
04.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
04.05.2017.Godišnji izveštaj 2015. godina - Stjenik a.d. , Čačak
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Rubin a.d. , Kruševac
04.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
04.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
04.05.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Budućnost a.d. , Čurug
04.05.2017.Skrćeni tekst - Ponuda za preuzimanje akcija - Budućnost a.d. , Čurug
04.05.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Pomoravlje Term a.d. , Niš
04.05.2017.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Nolit a.d. , Beograd
03.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
03.05.2017.Ažurirani informatori - 03.05.2017
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Pekara a.d. , Bela Crkva
03.05.2017.Obaveštenje o isplati dividende - AIK banka a.d. , Beograd
03.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
03.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
03.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
03.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
03.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Interšped a.d. , Subotica
03.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i isplati dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Mlin a.d. , Bela Crkva
03.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
03.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
03.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Urbisinvest a.d. , Novi Sad
03.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektbiro a.d. , Sombor
03.05.2017.Ostale informacije - Unior Components a.d. , Kragujevac
03.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Megal a.d. , Bujanovac
03.05.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
03.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrogradnja a.d. , Vršac
03.05.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrogradnja a.d. , Vršac
03.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šumadija transport a.d. , Čačak
03.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Gradina a.d. , Užice
03.05.2017.Ostale informacije - Unior Components a.d. , Kragujevac
03.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Unior Components a.d. , Kragujevac
03.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
03.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
03.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
03.05.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoservis a.d. , Čačak
03.05.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoservis a.d. , Čačak
03.05.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Erozija a.d. , Vladičin Han
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Loznicaelektro a.d. , Loznica
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Fasil a.d. , Arilje
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Politika a.d. , Beograd
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Rimex a.d. , Beograd
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Kosmaj a.d. , Mladenovac
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Poljopromet a.d. , Ruma
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016 godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Građevinar a.d. , Debeljača
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Čelik a.d. , Bački Jarak
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu- Takovo a.d. , Gornji Milanovac
03.05.2017.BELEX Monthly Report - Apr 2017
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Moravamermer a.d. , Beograd
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.05.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
03.05.2017.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Alfa plam a.d. , Vranje
03.05.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.012,68
Promena5,92
% 0,59%
23.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0791
USD/RSD107,4810
Izvor NBS, 23.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 23.07.2024.
456.271.798.542 RSD
3.897.124.239 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
23.07.2024.
Ažurirani informatori - 23.07.2024
23.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
23.07.2024.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Neostar a.d. , Novi Sad
23.07.2024.
Kvartalni izveštaj za II kvartal 2024. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
22.07.2024.
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija i promenjenom broju ukupno izdatih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad