U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jun 2011 godine

30.06.2011.Izvod iz finansijskog i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.06.2011.Inovirani prospekti - 30.06.2011
30.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.06.2011.Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
30.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Frikom a.d. , Beograd
30.06.2011.Dopuna poziva za redovnu skupštinu akcionara - Vital a.d. , Vrbas
30.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Napred GP a.d. , Beograd
30.06.2011.Odlaganje i sazivanje redovne Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
30.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Minprojekt a.d. , Niš - MNPR
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Prokuplje
30.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
30.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgocentar a.d. , Leskovac
30.06.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
30.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Avala Ada a.d. , Beograd
30.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
30.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
29.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Varvarinsko polje a.d. , Paraćin - VRVP
29.06.2011.Inovirani prospekti - 29.06.2011
29.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija izdavaoca - Ecoagri Serbia a.d. , Bela Crkva
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
29.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
29.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
29.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Ribar a.d. , Novi Kneževac
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribar a.d. , Novi Kneževac
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Ravnica a.d. , Bajmok
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Naš stan a.d. , Beograd
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Beograd
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Usluga a.d. , Beograd
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Polet a.d. , Novi Pazar
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Budućnost a.d. , Subotica
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
29.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sitra a.d. , Kovačica
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
29.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
29.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
29.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
29.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
29.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
28.06.2011.Suspenzija market mejkinga na hartiji - Sojaprotein a.d. Bečej - SJPT
28.06.2011.Inovirani prospekti - 28.06.2011
28.06.2011.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2010. godinu sa mišljenjem revizora - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
28.06.2011.Finansijski izveštaji za 2010. godinu sa mišljenjem revizora - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
28.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
28.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad
28.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
28.06.2011.Sazivanje XIII redovne Skupštine akcionara - Napred GP a.d. , Beograd
28.06.2011.Sazivanje IV vanredne Skupštine akcionara - Napred GP a.d. , Beograd
28.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
28.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
28.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Remont a.d. , Bečej
28.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
28.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
28.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Topola a.d. , Topola
28.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
28.06.2011.BELEX bankarski dan
27.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kovačica
27.06.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Geoinženjering a.d. , Beograd
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
27.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
27.06.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Ratarstvo a.d. , Skorenovac
27.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Podunavlje a.d. , Apatin
27.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrar fruit a.d. , Bošnjace - AGFB
27.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - 1. Maj - Ždeglovo a.d., Lebane - PMZL
27.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Radnik a.d., Beograd - RDBG
27.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Gučevo a.d. , Loznica - GCVO
27.06.2011.Inovirani prospekti - 27.06.2011
27.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
27.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
27.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoagent a.d. , Beograd
27.06.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Kamenolom a.d. , Valjevo - KMNL
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
27.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Hotel Prag a.d. , Beograd
27.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Ishrana a.d. , Smederevo
27.06.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Trgopromet a.d. , Prokuplje
27.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sremski hrast a.d. , Morović
27.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Žitosrem a.d. , Inđija
27.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Žitko a.d. , Bačka Topola
27.06.2011.Godisnji izveštaj za poslovnu 2010. godinu - Žitko a.d. , Bačka Topola
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
27.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Progres a.d. , Mladenovac
27.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Sila a.d. , Stara Moravica
27.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pivara Niš a.d. , Niš
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bečej prevoz a.d. , Bečej
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
27.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
27.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
27.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
24.06.2011.Inovirani prospekti - 24.06.2011
24.06.2011.Poslovne vesti: Otvoreno predstavništvo NIS-a u Briselu - NIS a.d., Novi Sad
24.06.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Riboteks a.d. , Ljubovija
24.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
24.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Avala Ada a.d. , Beograd
24.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
24.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
24.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Moravica a.d. , Stara Moravica
24.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ljutovo a.d. , Ljutovo
24.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
23.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Ratarstvo a.d. , Skorenovac
23.06.2011.Inovirani prospekti - 23.06.2011
23.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav banka a.d., Zvečan
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - MB Fapromal a.d., Lučani
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport - logistika a.d. , Beograd
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Obnova a.d. , Beograd
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kvarc a.d. , Beograd
23.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
23.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
23.06.2011.Izvod iz konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
23.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
23.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
23.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
23.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Riboteks a.d. , Ljubovija
23.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
23.06.2011.Dopuna dnevnog reda za sazvanu skupštinu akcionara - Selekcija a.d. , Aleksinac
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Selekcija a.d. , Aleksinac
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vetfarm a.d. , Beograd
23.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
23.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Obezbeđenje Comerc a.d. , Beograd
23.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Topolatrans a.d. , Bačka Topola - TPLT
23.06.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Panonija a.d. , Inđija - PANN
23.06.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Separacija a.d. , Velika Plana - SEPR
23.06.2011.Objavljen izveštaj sa skupštine održane 21.6.2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - HIP Petroremont a.d. , Pančevo - HPTR
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Umi pek a.d. , Leskovac - UMPK
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Budućnost a.d. , Kovačica - BUKO
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Pinki a.d. , Sremska Mitrovica - PNKI
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Amer Elektro a.d. , Kruševac - ELUK
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - AC promet a.d. , Užice - ACPR
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Šumadija a.d. , Mladenovac - SUML
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Gaj a.d. , Pančevo - GAJP
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jelova Gora a.d. , Užice - JGUE
22.06.2011.Inovirani prospekti - 22.06.2011
22.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
22.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
22.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
22.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
22.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
22.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Cubi Napredak a.d. , Bačka Palanka
22.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
22.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
22.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
22.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
22.06.2011.Izvod iz finansijkog izveštaja za 2010. godinu - Ogrev a.d. , Zrenjanin
22.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu - Vesti a.d., Užice
22.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Vesti a.d., Užice
22.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vesti a.d., Užice
22.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
22.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
22.06.2011.Izdavanje akcija bez javne ponude - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
22.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu - Ogrev a.d. , Zrenjanin
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - ZUP Pobeda a.d. , Beograd - ZUPP
22.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju 2010. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Western style a.d. , Ivanjica - WEST
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Pobeda Svrljig a.d. , Svrljig - PDSV
22.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zaštita rada a.d., Beograd - ZARD
21.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
21.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Jadar a.d. , Loznica
21.06.2011.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu - Novopak a.d. , Beograd
21.06.2011.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu - Pančevac a.d. , Pančevo
21.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Pančevac a.d. , Pančevo
21.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Pančevac a.d. , Pančevo
21.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
21.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Mika Alas a.d. , Beograd
21.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Mika Alas a.d. , Beograd
21.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d. , Žagubica
21.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Mlava a.d. , Žagubica
21.06.2011.Skraćeni prospekt za izdavanje akcija sa javnim pozivom za upis i uplatu - Sinter a.d. , Užice
21.06.2011.Inovirani prospekti - 21.06.2011
21.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu - Varnost Fitep a.d. , Zemun
21.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vršački ritovi a.d. , Vršac
21.06.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Jela a.d. , Šabac - JELA
21.06.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - DIP Vojvodina a.d. , Nova Pazova - DIPV
21.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Nišprojekt a.d. , Niš - NIPR
21.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Livnica Pobeda a.d. , Beograd - LPBD
21.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Jugotehnika a.d. , Niš - JUGT
21.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Javor a.d. , Prijepolje
21.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
21.06.2011.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - HUTP Balkan a.d. , Beograd
21.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
21.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
21.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet a.d. , Novi Pazar
21.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novopak a.d. , Beograd
21.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
21.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Poljoprivreda a.d. , Senta - PPSE
21.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Novi dani a.d. , Beograd - NDAN
21.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - 6. oktobar a.d. , Pančevo
20.06.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Centar a.d. , Beograd - CENT
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
20.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
20.06.2011.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
20.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
20.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Umka a.d. , Umka
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
20.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
20.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Biljur a.d. , Niš
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel inženjering a.d. , Beograd
20.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Trafo a.d. , Mladenovac
20.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Boka
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Gumins a.d. , Novi Sad
20.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Galad a.d. , Kikinda
20.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kamendin a.d. , Sirig
17.06.2011.Finansijski izveštaji za 2010.godinu Izveštaj nezavisnog revizora - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
17.06.2011.Sklopljen novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
17.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Geoinženjering a.d. , Beograd
17.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
17.06.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
17.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
17.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Chemos a.d. , Palić
17.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
17.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
17.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Bela Lađa a.d. , Bečej
17.06.2011.Godisnji izveštaj o poslovanju za 2010.godinu - Univerzal banka a.d. , Beograd - UNBN
17.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Univerzal banka a.d. , Beograd - UNBN
17.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Gasalarm a.d. , Beograd
17.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
17.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Agh a.d. , Gadžin Han
16.06.2011.Inovirani prospekti - 16.06.2011
16.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
16.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
16.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
16.06.2011.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Elan a.d. , Izbište
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Novi Pazar
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Inicijal a.d. , Beograd
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal - holding a.d. , Beograd
16.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Pupin Telecom a.d. , Beograd
16.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu - Pupin Telecom a.d. , Beograd
16.06.2011.Izveštaj sa održane XIII redovne Skupštine akcionara - Napred GP a.d. , Beograd
16.06.2011.Izveštaj sa održane IV vanredne Skupštine akcionara - Napred GP a.d. , Beograd
16.06.2011.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Neostar a.d. , Novi Sad - ZVNS
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Čačak
16.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
16.06.2011.Godisnji izvestaj za 2010. godinu - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
16.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d. , Sivac
16.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Forum inženjering a.d. , Beograd
16.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
16.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
15.06.2011.Inovirani prospekti - 15.06.2011
15.06.2011.Konsolidovani finansijski izveštaj za 1. kvartal 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
15.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu - Kontaktor a.d. , Beograd
15.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Kontaktor a.d. , Beograd
15.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu - Varnost Fitep a.d. , Zemun
15.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kontaktor a.d. , Beograd
15.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Spekta a.d. , Beograd
15.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Boka
15.06.2011.Kvartalno prilagodjavanje indeksa BELEX15
15.06.2011.Dopuna upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
15.06.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Remont a.d. , Bečej
15.06.2011.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
14.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Centropromet a.d., Šid - CNPS
14.06.2011.Inovirani prospekti - 14.06.2011
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
14.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava a.d. , Jagodina
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Duropack a.d. , Kruševac
14.06.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
14.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
14.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
14.06.2011.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010. godinu - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
14.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Trgopromet a.d. , Prokuplje
14.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
14.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Đuro Salaj a.d. , Beograd
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
14.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Maglić a.d. , Maglić
14.06.2011.Odlaganje redovne Skupštine akcionara - Energomontaža a.d. , Beograd
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroproizvod a.d. , Beograd
14.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Ljig
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Remont a.d. , Bečej
14.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TV Čačak a.d., Čačak
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
14.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Ikarbus a.d. , Beograd
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Banat a.d. , Banatski Karlovac
14.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kulatrans u restrukturiranju a.d. , Kula
13.06.2011.Inovirani prospekti - 13.06.2011
13.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Laki Slobodan a.d. , Negotin
13.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
13.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitsides Point a.d. , Sremska Mitrovica
13.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
13.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Ćuprija
13.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda
13.06.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
13.06.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - NLB banka a.d. , Beograd
13.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
13.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
13.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
13.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Miteks a.d. , Stara Moravica
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava auto promet a.d., Novi Sad
10.06.2011.Uključenje na VBT - Jugoremedija a.d. , Zrenjanin - JGRM
10.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Remont a.d. , Bečej
10.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
10.06.2011.Saglasno Rešenju Berze (broj: 04/2-3884/11, od 12.maja 2011.) – sa završetkom berzanskog sastanka organizovanog dana 10.6.2011.godine, prestao je status člana Berze – Brokersko-dilerskom društvu “ALCO BROKER A.D. BEOGRAD”.
10.06.2011.Najava dostavljanja kvartalnih finansijskih izveštaja - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.06.2011.Falkon Oil & Gas Ltd. i NIS potpisale Pismo o namerama - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
10.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - UTP Morava a.d. , Čačak
10.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Subotica
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
10.06.2011.Inovirani prospekti - 10.06.2011
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vulkan a.d. , Niš
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Prostor a.d., Ada
10.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Rapid a.d. , Apatin
10.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Putevi a.d. , Sremska Mitrovica
10.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Petar Drapšin a.d. , Novi Sad
10.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
10.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Hotel Prag a.d. , Beograd
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - 8. mart a.d. , Beograd
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Angropromet a.d., Niš
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Aranđelovac
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi Banat a.d. , Beograd
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
10.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - SP Laboratorija a.d., Bečej
10.06.2011.Ispravka i dopuna poziva za Skupštinu akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
10.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Javor a.d. , Kušići
10.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport proizvodnja i promet a.d. , Beograd
09.06.2011.Inovirani prospekti - 09.06.2011
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
09.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Cooperativa a.d. , Beograd
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Cooperativa a.d. , Beograd
09.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
09.06.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
09.06.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
09.06.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kron a.d. , Beograd
09.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
09.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Banini a.d. , Kikinda
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vogel & Noot agrosrb a.d. , Novi Bečej
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara, ispravka teksta - Albus a.d. , Novi Sad
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
08.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
08.06.2011.Uključenje na VBT - SPIK Serija a.d. , Beograd - SPKS
08.06.2011.Uključenje na VBT - Diork a.d. , Kragujevac - DIOR
08.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
08.06.2011.Inovirani prospekti - 08.06.2011
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sanitarija a.d. , Novi Sad
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kikinda
08.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Srpski Miletić
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
08.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
08.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. - Tisa a.d. , Senta
08.06.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Tisa a.d. , Senta
08.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tisa a.d. , Senta
08.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Motins a.d. , Novi Sad
08.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica
08.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Motins a.d. , Novi Sad
08.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Litopapir a.d. , Čačak - LTPR
08.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Prosveta a.d. , Niš - PRNI
08.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
08.06.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Centroproizvod a.d. , Beograd
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroseme a.d. , Kikinda
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stolarija a.d. , Titel
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
08.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Zvezdara a.d. , Beograd
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
08.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Danubius a.d. , Novi Sad
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Sloga a.d., Trstenik
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Naša sloga a.d. , Kovin
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos sinma a.d. , Sevojno
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Galad a.d. , Kikinda
07.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Ravnaja u restrukturiranju a.d., Mali Zvornik
07.06.2011.Inovirani prospekti - 07.06.2011
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav film a.d., Beograd
07.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Hleb a.d. , Novi Sad
07.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Keramika a.d. , Mladenovac
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Keramika a.d. , Mladenovac
07.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
07.06.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Beograd film a.d. , Beograd - BGFM
07.06.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Radnik a.d. , Inđija - RDNI
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačak film a.d. , Čačak
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Fam a.d. , Niš
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava auto promet a.d., Novi Sad
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
07.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
07.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Paraćinka a.d. , Paraćin
07.06.2011.Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Privredna banka a.d. , Beograd
07.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Fap Famos a.d., Beograd
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos Napredak a.d. , Šabac
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Gibnjara a.d. , Kraljevo
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Sombor
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
07.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
07.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
07.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kaštel a.d. , Ečka
07.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
06.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Kaštel a.d. , Ečka
06.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Proel a.d. , Požarevac
06.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zastava Elektro a.d. , Rača - ZSEK
06.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - GIK Banat a.d. , Zrenjanin - GIKB
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Subotica
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
06.06.2011.Inovirani prospekti - 06.06.2011
06.06.2011.Javno saopštenje o okolnostima koje bitno utiču na poslovanje - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Javna skladišta a.d. , Subotica
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
06.06.2011.Mišljenje upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Riboteks a.d. , Ljubovija
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Aroma a.d. , Futog
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Bogatić a.d., Bogatić
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet a.d. , Hrtkovci
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava Promet Arena motorsa.d. , Kragujevac
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Heba a.d., Bujanovac
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran - u restrukturiranju a.d., Nova Gajdobra
06.06.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
06.06.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
06.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Đerdap turist a.d. , Kladovo
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
06.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napro a.d., Beograd
06.06.2011.Odlaganje redovne sednice Skupštine akcionara - PKB Veleprodaja - Produkt a.d. , Beograd
06.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jinpros a.d. , Beograd
03.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Pomoravlje a.d. , Niš
03.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
03.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Ecoagri Serbia a.d. , Bela Crkva
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min fitip a.d. , Niš
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Zrenjanin
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Doline a.d. , Gložan
03.06.2011.Uključenje na VBT - Enikon a.d. , Loznica - ENKN
03.06.2011.Inovirani prospekti - 03.06.2011
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
03.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
03.06.2011.Odlaganje i ponovno sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Beograd
03.06.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
03.06.2011.Godišnji izveštaj za 2010. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Gasalarm a.d. , Beograd
03.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
03.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ishrana a.d. , Smederevo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Neobus a.d. , Novi Sad
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trudbenik a.d. , Vršac
03.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
03.06.2011.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
03.06.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Radnik a.d. , Inđija - RDNI
03.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Rad promet a.d. , Beograd - RDPR
03.06.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Geoinženjering a.d. , Beograd
03.06.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Geoinženjering a.d. , Beograd
03.06.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka
03.06.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Centroproizvod a.d. , Beograd
03.06.2011.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
03.06.2011.Odluka o prodaji sopstvanih akcija - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
03.06.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Dunav banka a.d., Zvečan
03.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Graničar u restrukturiranju a.d. , Gakovo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroproizvod a.d. , Beograd
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar u restrukturiranju a.d. , Gakovo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Plima Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Plima M a.d. , Kruševac
03.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stokoimpeks a.d. , Niš
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Integral - inženjering a.d. , Subotica
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Tamiš a.d. , Pančevo
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloprerada a.d. , Užice
03.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
02.06.2011.Inovirani prospekti - 02.06.2011
02.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Loznicaelektro a.d. , Loznica
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija brusnih alata a.d., Ada
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ključ a.d. , Kladovo
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Plima pek a.d. , Kruševac
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Cer a.d. , Čačak
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
02.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
02.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Novi Pazar
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bazar a.d. , Novi Sad
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrometal a.d. , Beograd
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Toza Marković a.d. , Kikinda
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Loris a.d. , Beograd
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Đala
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
02.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Novi Sad
01.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
01.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Sinter a.d. , Užice
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Silos Jakovo a.d. , Jakovo
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda a.d. , Bajina Bašta
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Prokuplje
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
01.06.2011.Inovirani prospekti - 01.06.2011
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro - ing a.d. , Novi Sad
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
01.06.2011.Rešenje o prestanku privremene obustava trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Be-Be a.d. , Bajina Bašta - BEBE
01.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo - PDVJ
01.06.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Diskos a.d. , Aleksandrovac - DSKS
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Navip a.d. , Zemun
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
01.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. , Sombor
01.06.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
01.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
01.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
01.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Agrosavez a.d. , Sombor
01.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Veterinarska stanica Topola a.d. , Topola
01.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Dunav Grocka a.d. , Grocka
01.06.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Avala TUP a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Alltech Serbia a.d. , Senta
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Bečej prevoz a.d. , Bečej
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Niš
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonija a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi maj Čačak a.d. , Čačak
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - TIZ a.d. , Zemun
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda fabrika ogledala a.d. , Beograd
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
01.06.2011.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
01.06.2011.Vrednost BELEXsentiment-a za jun 2011.godine iznosi 116,52 poena.
01.06.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Prokupac a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.004,21
Promena-19,05
% -1,86%
25.07.2024. 10:47:21Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad