U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jul 2019 godine

31.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
31.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
31.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
31.07.2019.Odluka o izmenama Statuta - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
31.07.2019.Odluka o promeni poslovnog imena - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
31.07.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
31.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
31.07.2019.Obaveštenje da odluka o raspodeli neraspoređene dobiti nije usvojena - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
31.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
31.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
31.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
30.07.2019.Ažurirani informatori - 30.07.2019
30.07.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Niš ekspres a.d., Niš
30.07.2019.Izveštaj o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija pro-rata - Erozija a.d., Valjevo
30.07.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
30.07.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Hempro a.d. , Beograd
30.07.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Kompresor a.d. , Beograd
30.07.2019.Odluka o povlačenju sa stržišta Beogradske berze - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
30.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
30.07.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.07.2019.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.07.2019.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2017. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.07.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.07.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
29.07.2019.Odložena vanredna Skupština akcionara - Avala a.d. , Požarevac
29.07.2019.Ažurirani informatori - 29.07.2019
29.07.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
29.07.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
29.07.2019.Rezultati poslovanja NIS grupe u prvom polugodištu 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
29.07.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
29.07.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
29.07.2019.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
29.07.2019.Obaveštenje o isplati dividende - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.07.2019.Statut - Jubmes banka a.d. , Beograd
29.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Jubmes banka a.d. , Beograd
26.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.07.2019.Odluka o pokriću gubitka - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2018 i dalje - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
26.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
26.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2017. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
26.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
26.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Rimex a.d. , Beograd
26.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - IO Beograd a.d. , Beograd
26.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2018. godine - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kavim Raška a.d., Raška
25.07.2019.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2018. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.07.2019.Ostale informacije Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
25.07.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
25.07.2019.Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
25.07.2019.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2019.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
24.07.2019.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
24.07.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Putnik a.d. , Beograd
24.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Timok a.d. , Negotin
24.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
24.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
24.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
24.07.2019.Ažurirani informatori - 24.07.2019
24.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.07.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.07.2019.Izjava o pokriću gubitka - IO Beograd a.d. , Beograd
24.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - IO Beograd a.d. , Beograd
24.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
24.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Rimex a.d. , Beograd
23.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dedinje a.d. , Beograd
23.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Odžačar a.d. , Sombor
23.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Odžačar a.d. , Sombor
23.07.2019.Ažurirani informatori - 23.07.2019
23.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Odžačar a.d. , Sombor
23.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
23.07.2019.Odluka o pokriću gubitka - Dedinje a.d. , Beograd
23.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
23.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
22.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
22.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
22.07.2019.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. Sevojno
22.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
19.07.2019.Ažurirani informatori - 19.07.2019
19.07.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
19.07.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
19.07.2019.Dopunjen dnevni red za sednicu Skupštine - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
19.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sojaprotein a.d. , Bečej
18.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
18.07.2019.Sazivanje ponovljene sednice Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
18.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
18.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
18.07.2019.Predlog Odluke o izmenama Statuta - Excelsior a.d. , Beograd
18.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
18.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
18.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
18.07.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i pokriću gubitka za 2018. godinu - Yumco a.d. , Vranje
18.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
18.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
18.07.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
17.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroistok a.d. , Bor
17.07.2019.Ažurirani informatori - 17.07.2019
17.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
17.07.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
17.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
17.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
17.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
16.07.2019.Ažurirani informatori - 16.07.2019
16.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
16.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
16.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
16.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Duga a.d. , Beograd
16.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
16.07.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
16.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
16.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
16.07.2019.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se neposredno odnosi na Izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
15.07.2019.Ažurirani informatori - 15.07.2019
15.07.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
15.07.2019.Odluka Skupštine akcionara o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
15.07.2019.Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
15.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
15.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
15.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd
15.07.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Centroistok a.d. , Bor
15.07.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Centroistok a.d. , Bor
15.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
15.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erozija a.d. , Vladičin Han
12.07.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Pirot
12.07.2019.Izveštaj o neodržavanju Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
12.07.2019.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - CapitalOne a.d., Beograd
12.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
11.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Duga a.d. , Beograd
11.07.2019.Ažurirani informatori - 11.07.2019
11.07.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
11.07.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
11.07.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
11.07.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Duga a.d. , Beograd
11.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
11.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
11.07.2019.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Žitopromet a.d. , Zaječar
11.07.2019.Izjava o Odluci o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka - Žitopromet a.d. , Zaječar
10.07.2019.Ažurirani informatori - 10.07.2019
10.07.2019.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
10.07.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Žitopromet a.d. , Zaječar
10.07.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
10.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
10.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
10.07.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Inex Radulaška a.d. , Beograd
10.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
10.07.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
10.07.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
09.07.2019.Ažurirani informatori - 09.07.2019
09.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Omoljica a.d. , Omoljica
09.07.2019.Informacija o odlaganju Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
09.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
09.07.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
09.07.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Simpo a.d. , Vranje - SMPO
09.07.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja - PTOK
09.07.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
09.07.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
09.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
09.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
09.07.2019.Informacija o neodržanoj Skupštini akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
09.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
09.07.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
09.07.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
09.07.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
08.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
08.07.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Saobraćaj a.d. , Odžaci
08.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
08.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
08.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
05.07.2019.Ažurirani informatori - 05.07.2019
05.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Simpo a.d. , Vranje
05.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
05.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.07.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.07.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Excelsior a.d. , Beograd - EXCL
05.07.2019.Jedinstveni prospekt - Potisje precizni liv a.d. , Ada - PPLA
05.07.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Potisje precizni liv a.d. , Ada - PPLA
05.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
05.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
05.07.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Excelsior a.d. , Beograd
05.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
05.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
05.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
05.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
05.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
05.07.2019.Obaveštenj o isplati dividende - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
05.07.2019.Ostale informacije - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad- KONSOLIDOVAN
05.07.2019.Ostale informacije - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
05.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
05.07.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Rimex a.d. , Beograd
05.07.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Rimex a.d. , Beograd
05.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
05.07.2019.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
05.07.2019.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
05.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - GZP Dom a.d., Beograd
05.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - GZP Dom a.d., Beograd
04.07.2019.Ažurirani informatori - 04.07.2019
04.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
04.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
04.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
04.07.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
04.07.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
04.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
04.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
03.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
03.07.2019.Ažurirani informatori - 03.07.2019
03.07.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad - VPBP
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Ming kovačnica a.d. , Niš
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ming kovačnica a.d. , Niš
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Avala a.d. , Požarevac
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Avala a.d. , Požarevac
03.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
03.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
03.07.2019.Odložena Skupština akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o usvajanju revizorskog konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Progres a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Progres a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Progres a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o usvajanju revizosrkog izveštaja - Progres a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Progres a.d. , Beograd
03.07.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
03.07.2019.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
03.07.2019.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
03.07.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje ponuđača - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Jugoelektro a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Kadinjača ad Užice
03.07.2019.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara - Kadinjača ad Užice
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - IPM "ZMAJ" a.d. Zemun
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu- IPM "ZMAJ" a.d. , Zemun
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Panonija a.d. , Pančevo
03.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoelektro a.d. , Beograd
03.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.07.2019.Ažurirani informatori - 02.07.2019
02.07.2019.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg računa za 2018. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
02.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sojaprotein a.d. , Bečej - VICTORIA
02.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sojaprotein a.d. , Bečej - SENT011
02.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
02.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
02.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
02.07.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
02.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hajdučica a.d. , Hajdučica
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Simpo a.d. , Vranje
02.07.2019.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Simpo a.d. , Vranje
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Simpo a.d. , Vranje
02.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018.godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Goša FSO a.d. , Simićevo
02.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
02.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
02.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o pokriću gubitka - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2019.BELEX Monthly Report - June 2019
02.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
02.07.2019.Izveštaj sa ponovljene sednice skupštine - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.07.2019.Obaveštenje o neodržavanju redovne Skupštine - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
02.07.2019.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
02.07.2019.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Stanservis a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka finansijski izvešataji 2018. godine - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2018 - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Trivit mlin a.d. , Vrbas
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit mlin a.d. , Vrbas
02.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
01.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rapid a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Rapid a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnohemija a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
01.07.2019.Ažurirani informatori - 01.07.2019
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putnik a.d. , Beograd - Izjava
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
01.07.2019.Odluka o pokriću gubitka - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
01.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
01.07.2019.Poziv za ponovljenu Skupštinu akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2019.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2019.Odluka o usvajanju Finansijkog izveštaja za 2018. godinu i Izveštaja o poslovanju - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vojvodina a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Miletić a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Miletić a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Feketić a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Feketić a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kopaonik a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Betonjerka a.d., Sombor
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Betonjerka a.d., Sombor
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
01.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sojaprotein a.d. , Bečej
01.07.2019.Odluka o razrešenju zastupnika Društva - STUP Vršac a.d. , Vršac
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - STUP Vršac a.d. , Vršac
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - STUP Vršac a.d. , Vršac
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
01.07.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 28.06.2019. godine - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dimničar a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog konsolidovanog izveštaja - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.07.2019.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
01.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
01.07.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sojaprotein a.d. , Bečej
01.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sojaprotein a.d. , Bečej
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severni Banat a.d. , Kikinda
01.07.2019.Odluka o pokriću gubitka - Severni Banat a.d. , Kikinda
01.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
01.07.2019.Odluka o pokriću gubitka - Excelsior a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proel a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Proel a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Excelsior a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
01.07.2019.Odluka o pokriću gubitka - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2019.Ostale informacije - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
01.07.2019.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
01.07.2019.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
01.07.2019.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans a.d. , Sombor
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
01.07.2019.Ostale informacije - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
01.07.2019.BELEXsentiment za jul 2019. godine
01.07.2019.Ostale informacije - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.07.2019.Izjava direktora o pokriću gubitka - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
01.07.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - dopuna - Miroč a.d. , Kladovo
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Timok a.d. , Negotin
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
01.07.2019.Ostale informacije - Timok a.d. , Negotin
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Timok a.d. , Negotin
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Timok a.d. , Negotin

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.023,26
Promena10,58
% 1,04%
24.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad