U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za decembar 2017 godine

29.12.2017.Informacija u vezi sa postupkom za davanje koncesije - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
29.12.2017.Izveštaj o raspodeli sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
29.12.2017.Rekordne vrednosti indeksa Berze krajem 2017. godine
29.12.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
29.12.2017.Mišljenje uprave izdavaoca u vezi sa ponudom za preuzimanje - Dunav a.d. , Apatin
29.12.2017.Zapisnik sa V vanredne sednice Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
29.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
29.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
29.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
29.12.2017.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija izdavaoca Budućnost a.d. , Bačka Palanka
29.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
29.12.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
28.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
28.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
27.12.2017.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Wise broker a.d., Beograd
27.12.2017.Ažurirani informatori - 27.12.2017
27.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Centroprom a.d. , Beograd
27.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
27.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
27.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
27.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
27.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Hajdučica a.d. , Hajdučica
27.12.2017.Obaveštenje o isplati III kupona - Grad, Šabac
27.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
26.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
26.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
26.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.12.2017.Ispravka tehničke greške u Skraćenom tekstu ponude za preuzimanje - Dunav a.d. , Apatin
26.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda a.d. , Ljig
26.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Granit Peščar a.d. , Ljig
26.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
26.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
25.12.2017.Dan dividende za 2017. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
25.12.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17169
25.12.2017.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
25.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
25.12.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
25.12.2017.Obaveštenje o isplati dividende - Goša montaža a.d. , Beograd
25.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
25.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
25.12.2017.Ponuda za preuzimanje akcija skraćeni tekst - Dunav a.d. , Apatin
25.12.2017.Ponuda za preuzimanje akcija osnovni tekst - Dunav a.d. , Apatin
25.12.2017.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Sunce a.d. , Sombor
25.12.2017.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Sunce a.d. , Sombor
25.12.2017.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Futurum a.d. , Beograd
25.12.2017.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - TIZ a.d. , Zemun - TIZZ
22.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
21.12.2017.Obaveštenje o stečenim sopstvenim akcijama - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
21.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
21.12.2017.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - AIK banka a.d. , Beograd - AIKB
21.12.2017.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Beotrans a.d. , Beograd - BEOT
21.12.2017.Izmenjena ponuda za preuzimanje akcija - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
21.12.2017.Izmenjen skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
21.12.2017.Predlog Odluke o izmeni Statuta - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
21.12.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
21.12.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
21.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
21.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
21.12.2017.Predlog izmene Osnivačkog akta - Pomoravlje a.d. , Beograd
21.12.2017.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Beograd
20.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Potisje precizni liv a.d. , Ada
20.12.2017.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
20.12.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
20.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
20.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
20.12.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
20.12.2017.Obaveštenje o isplati III kupona - Grad, Šabac
20.12.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
19.12.2017.Ažurirani informatori - 19.12.2017
19.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - IPM "ZMAJ" a.d., Zemun
19.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
18.12.2017.Odluka Skupštine akcionara o prodaji dela imovine- Fasil a.d. , Arilje
18.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 09.12.2017. godine i nastavak sednice 16.12.2017. godine - Fasil a.d. , Arilje
18.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
18.12.2017.Nove kompanije u sastavu SEE Link indeksa
18.12.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - BB Trade ad Žitište
18.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
18.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
15.12.2017.Odbor direktora usvojio korporativnu strategiju razvoja do 2025. godine - NIS a.d., Novi Sad
15.12.2017.Odluka o prekidu sednice Skupštine akcionara - Fasil a.d. Arilje
15.12.2017.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15
15.12.2017.Nacrt odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex- 7. Juli a.d. , Sirig
15.12.2017.Nacrt Odluke o promeni pravne forme - 7. Juli a.d. , Sirig
15.12.2017.Predlog odluke o izmeni Osnivačkog akta - 7. Juli a.d. , Sirig
15.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
14.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Sunce a.d. , Sombor
13.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Sunce a.d. , Sombor
13.12.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sunce a.d. , Sombor
13.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
13.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
13.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
13.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
12.12.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Hajdučica a.d. , Hajdučica
12.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
12.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
12.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
11.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Pobeda a.d. , Pobeda
11.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Pobeda a.d. , Pobeda
11.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PTK Panonija a.d. , Panonija
11.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PTK Panonija a.d. , Panonija
11.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
11.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
11.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
11.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
11.12.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
08.12.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Izolir a.d. , Zrenjanin - IZLR
08.12.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - FAP a.d. , Priboj - FAPP
08.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
08.12.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dedinje a.d. , Beograd
08.12.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dedinje a.d. , Beograd
08.12.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
08.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
08.12.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dedinje a.d. , Beograd
08.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
08.12.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad - NOVK
08.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
08.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
08.12.2017.Obaveštenje o isplati međudividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
07.12.2017.Odluka o pokriću gubitka - Minel export import a.d. , Beograd
07.12.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Minel export import a.d. , Beograd
07.12.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Centroprom a.d. , Beograd
07.12.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Grafopromet a.d. , Čačak - GRFP
07.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica a.d. , Kikinda
07.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
07.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
07.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
06.12.2017.Ažurirani informatori - 06.12.2017
06.12.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Minel export import a.d. , Beograd
06.12.2017.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Žitopromet a.d. , Zaječar
06.12.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova - BZNT
06.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
05.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
05.12.2017.Ažurirani informatori - 05.12.2017
05.12.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Duvan a.d. , Subotica - DVSU
05.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
05.12.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Izolir a.d. , Zrenjanin
05.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centar GD a.d. , Beograd
05.12.2017.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
05.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
05.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
04.12.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
04.12.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Dunav a.d. , Apatin
01.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
01.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
01.12.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mlekara Loznica a.d. , Loznica - MLLOZ
01.12.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
01.12.2017.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
01.12.2017.BELEX Monthly Report - Novembar 2017
01.12.2017.BELEXsentiment za decembar 2017. godine
01.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
01.12.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.004,05
Promena-19,21
% -1,88%
25.07.2024. 12:18:00Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad