U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za mart 2021 godine

31.03.2021.Ažurirani informatori - 31.03.2021
31.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Obnova promet Malešev a.d. , Odžaci - OBNO
31.03.2021.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Metalotehna Trade a.d. , Beograd - MTTR
31.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Euro Frigo a.d., Pirot - EFRG
31.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Diork a.d. , Kragujevac - DIOR
31.03.2021.Sazivanje XXXII vanredne sednice Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
31.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
31.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
31.03.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
31.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
31.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rade Končar a.d. , Beograd
30.03.2021.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21200
30.03.2021.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21199
30.03.2021.Ažurirani informatori - 30.03.2021
30.03.2021.Izmena Odluke o sazivanju redovne Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
30.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
29.03.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.03.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
29.03.2021.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
29.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.03.2021.Ažurirani informatori - 26.03.2021
26.03.2021.Odluka Nadrzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.03.2021.Ostale informacije - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
26.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
26.03.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Ravnište a.d. , Kruševac - RVNS
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.03.2021.Izveštsj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
26.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.03.2021.Ažurirani informatori - 25.03.2021
25.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
25.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Madera a.d. , Beograd - MDRA
25.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
25.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
25.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
25.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
24.03.2021.Ažurirani informatori - 24.03.2021
24.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
23.03.2021.Ažurirani informatori - 23.03.2021
23.03.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
23.03.2021.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva - BLCR
23.03.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
23.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
23.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
23.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
22.03.2021.Ažurirani informatori - 22.03.2021
22.03.2021. Sazivanje Skupštine Berze- 22.03.2021.
22.03.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac - UGPR
22.03.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Nafta a.d. , Beograd - NFTA
22.03.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Ravnaja a.d., Mali Zvornik - RVNJ
22.03.2021. Odluka o promeni Berzanskog kalendara za 2021. godinu- 22.03.2021.
22.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.03.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - Telefonkabl a.d. , Beograd
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Rudo a.d. , Beograd
22.03.2021.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.03.2021.Mišljenje Izvršnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
19.03.2021.Ažurirani informatori - 19.03.2021
19.03.2021.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
19.03.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
18.03.2021.Ažurirani informatori - 18.03.2021
18.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
18.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
18.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
18.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.03.2021.Ažurirani informatori - 17.03.2021
17.03.2021.Najava dostavljanja informatora- Fintel energija a.d. , Beograd
17.03.2021.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Madera a.d. , Beograd - MDRA
17.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
17.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
17.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.03.2021.Statut - Voćar a.d. , Svilajnac
17.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
17.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Pobeda a.d. , Pobeda
17.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
16.03.2021.Ažurirani informatori - 16.03.2021
16.03.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
16.03.2021.Redovna revizija indeksa BELEXline
16.03.2021.Redovna revizija indeksa BELEX15
16.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
16.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
15.03.2021.Ažurirani informatori - 15.03.2021
12.03.2021.Ažurirani informatori - 12.03.2021
12.03.2021.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
12.03.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Lepenski vir a.d. , Pećinci - LPNS
12.03.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Ukus a.d. , Pećinci - UKUS
12.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
12.03.2021.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Kadinjača a.d. , Užice - KDNC
12.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
12.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
12.03.2021.Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost
11.03.2021.Ažurirani informatori - 11.03.2021
11.03.2021.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
11.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
11.03.2021.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2020. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
11.03.2021.Potpisan Memorandum o razumevanju između Šangajske i Beogradske berze
11.03.2021.Finansijski izveštaji za 2020. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
11.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - STUP Vršac a.d. , Vršac - STUP
11.03.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
11.03.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
10.03.2021.Ažurirani informatori - 10.03.2021
10.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
10.03.2021.Vanredna revizija indeksa BELEXline
10.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rimex a.d. , Beograd - RMKS
10.03.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.03.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
10.03.2021.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
09.03.2021.Ažurirani informatori - 09.03.2021
09.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
09.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
08.03.2021.Ažurirani informatori - 08.03.2021
08.03.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Inex Divčibare a.d. , Kosjerić - INXD
08.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
08.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
08.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
05.03.2021.Ažurirani informatori - 05.03.2021
05.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.03.2021.Ažurirani informatori - 04.03.2021
04.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
04.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
04.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - RGP Vrdnik a.d., Vrdnik - RGPV
03.03.2021.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21198
03.03.2021.Ažurirani informatori - 03.03.2021
03.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Pećinci
03.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
02.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
02.03.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vital a.d. , Vrbas
02.03.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
01.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
01.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
01.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
01.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
01.03.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
01.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Đerdap turist a.d. , Kladovo - DJTR
01.03.2021.BELEXsentiment za mart 2021. godine
01.03.2021.BELEX Monthly Report - February 2021

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.023,26
Promena10,58
% 1,04%
24.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad