U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za april 2010 godine

30.04.2010.Inovirani prospekti - 30.04.2010
30.04.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Žitopromet a.d. , Zaječar - ZTZA
30.04.2010.Najava dostavljanja konsolidovanog finansijskog izveštaja za period I - XII 2009.godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
30.04.2010.Najava dostavljanja konsolidovanog finansijskog izveštaja sistema Energoprojekt za 2009.godinu
30.04.2010.Ugovoren novi posao u Kazahstanu vredan 19,3 miliona evra - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
30.04.2010.Ugovoren novi posao u Kazahstanu vredan 19,3 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
30.04.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 4,5 miliona evra - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
30.04.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 4,5 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
30.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
30.04.2010.Izveštaj sa održane XXXVII redovne Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd - PRBN
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Frad filteri a.d. , Aleksinac
30.04.2010.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Agro a.d. , Dobanovci
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Avala Ada a.d. , Beograd
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Srbijaput a.d. , Beograd
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Medela a.d. , Vrbas
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Pro - ing a.d. , Novi Sad
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Pro - ing a.d. , Novi Sad
30.04.2010.Sazivanje I redovne Skupštine akcionara - Međunarodni transport a.d. , Beograd
30.04.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Srpska banka a.d. , Beograd
30.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
30.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
30.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
30.04.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Stolarija a.d. , Titel
30.04.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Napredak a.d. , Plandište
30.04.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa- Sloboda GP a.d. , Obrenovac
30.04.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
30.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
30.04.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Credy banka a.d. , Kragujevac
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Veterinarska stanica a.d., Pančevo
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
30.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Takovo transport a.d. , Beograd
30.04.2010.Izveštaj sa održane XXXVII vanredne sednice Skupštine akcionara - Metals banka a.d. , Novi Sad - MTBN
30.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Telefonija a.d. , Beograd - TLFN
29.04.2010.Inovirani prospekti - 29.04.2010
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Jugoterm a.d., Merošina
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Viadukt a.d., Beograd
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - BB Trade a.d. , Žitište
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Graditelj a.d. , Beograd
29.04.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Graditelj a.d. , Beograd
29.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Dunav Grocka a.d. , Grocka
29.04.2010.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Carnex a.d. , Vrbas
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Deva a.d. , Kruševac
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Sloboda a.d. , Novi Pazar
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Ravnište a.d. , Kruševac
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Podunavlje a.d. , Apatin
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Bazar a.d. , Novi Sad
29.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Staro sajmište a.d. , Beograd
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Erozija a.d., Valjevo
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - BAS a.d. , Beograd
29.04.2010.Izveštaj sa održane redovne godišnje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Vesti a.d., Užice
29.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vesti a.d., Užice
29.04.2010.Odluka Skupštine akcionara o izboru člana Upravnog odbora - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. , Novi Sad
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. , Novi Sad
29.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Brodogradilište Apatin a.d. , Apatin
29.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Bezdan
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Budućnost a.d. , Subotica
29.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
29.04.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
29.04.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
29.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
29.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
29.04.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Quiq a.d. , Ruma
29.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Vital a.d. , Vrbas
29.04.2010.Sazicanje XXXII redovne sednice Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
29.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Rasadnik a.d., Kikinda
29.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
28.04.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Proleter a.d. , Bačka Topola - PRTE
28.04.2010.Uključenje na VBT - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda - MSKKI
28.04.2010.Inovirani prospekti - 28.04.2010
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
28.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - 6. oktobar a.d. , Pančevo
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - TP Zvezda a.d. , Beograd
28.04.2010.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudnu prodaju akcija - Mlekara Mladost a.d. , Kragujevac
28.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Fap Famos a.d., Beograd
28.04.2010.Najava dostavljanja nekonsolidiovanih finansijskih izveštaja za period 01.01.-31.03.2010.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
28.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Knjaz Miloš a.d. , Aranđelovac
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Ratar a.d. , Pančevo
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Agroseme a.d. , Kikinda
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Sunce a.d. , Sombor
28.04.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Agrounija a.d. , Inđija
28.04.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Livnica preciznih odlivaka a.d. , Ada - LPOA
28.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
28.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cep a.d. , Beograd
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Kompresor a.d. , Beograd
28.04.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - UTP Morava a.d. , Čačak
28.04.2010.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Produktiva a.d. , Novi Sad
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Novitet a.d. , Novi Sad
28.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Dunav a.d. , Bezdan
28.04.2010.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Produktiva a.d. , Novi Sad
28.04.2010.Odlaganje vanredne sednice Skupštine akcionara - Nopal a.d. , Bačka Palanka
28.04.2010.Poziv za radovnu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2010.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Livmin a.d., Niš - LVMN
27.04.2010.Uključenje na VBT - Zastava auto promet a.d., Novi Sad - ZSAP
27.04.2010.Inovirani prospekti - 27.04.2010
27.04.2010.Odluke o utvrđivanju dana akcionara i dana dividende - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
27.04.2010.Sazivanje XXXIV godišnje sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
27.04.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Livmin a.d., Niš - LVMN
26.04.2010.Inovirani prospekti - 26.04.2010
23.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Jedinstvo a.d. , Kovačica
23.04.2010.Uključenje na VBT - Građevinar a.d. , Beograd - GRAV
23.04.2010.Inovirani prospekti - 23.04.2010
23.04.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara i utvrđivanju dana dividende - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
23.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Bečej prevoz a.d. , Bečej
23.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kovačica
23.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Kopaonik a.d. , Beograd
23.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Budućnost a.d. , Čurug
23.04.2010.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova - VINK
23.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
23.04.2010.ODLUKA o sazivanju redovne Skupštine Beogradske berze a.d. , Beograd
23.04.2010.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Alfa broker a.d. , Beograd
23.04.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Grafika Kladovo a.d. , Kladovo - GFKL
23.04.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Radio Srem a.d. , Ruma - RDSR
23.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Sloga Konfekcija a.d. , Zrenjanin
23.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
23.04.2010.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
23.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
23.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Čačanska banka a.d. , Čačak
22.04.2010.Inovirani prospekti - 22.04.2010
22.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
22.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - First Global Brokers a.d. , Beograd
22.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
22.04.2010.Sazivanje redovne godišnje sednice Skupštine akcionara - PIK 7. juli a.d. , Debrc
22.04.2010.Sazivanje godišnje sednice Skupštine akcionara - Duvanska industrija Vranje a.d., Vranje
22.04.2010.Otkazivanje 18.redovne Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
22.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Alltech - Fermin a.d. , Senta
22.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Šumadijalek a.d., Čačak
22.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Energomontaža a.d. , Beograd
22.04.2010.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
22.04.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Pobeda a.d. , Predejane
22.04.2010.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Kupusina a.d. , Novi Kneževac
22.04.2010.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Sanad a.d. , Sanad
22.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - EI Autoservis a.d. , Niš
22.04.2010.Odluka Skupštine akcionara - Partizan a.d. , Kragujevac
22.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Partizan a.d. , Kragujevac
22.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Polet a.d. , Novi Pazar
22.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
21.04.2010.Inovirani prospekti - 21.04.2010
21.04.2010.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Višnjica dućani a.d. , Beograd - VISD
21.04.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Birostroj a.d., Subotica - BRST
21.04.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Aeroklima a.d. , Beograd - AERK
21.04.2010.Rešenje o prestanku pruvremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Inex-Uzor a.d., Negotin - INUZ
21.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
21.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Srpska banka a.d. , Beograd
21.04.2010.Izveštaj sa održane 35.redovne sednice Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
21.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
21.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
21.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
21.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
21.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
21.04.2010.Sazivanje X redovne Skupštine akcionara - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
21.04.2010.Izmenjena ponuda za preuzimanje akcija - Energomontaža a.d. , Beograd
21.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
21.04.2010.Odlaganje i ponovno sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kompanija Fidelinka a.d. , Subotica
20.04.2010.Odluka o izmeni Odluke o naknadama za servise, edukaciju Berze, pretplatu i oglašavanje u Biltenu Berze - Beogradska berza a.d. , Beograd
20.04.2010.Inovirani prospekti - 20.04.2010
20.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
20.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bačka fabrika šećera a.d. , Vrbas
20.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
20.04.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.04.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Komgrap a.d. , Beograd
20.04.2010.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Biljur a.d. , Niš
20.04.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Autoprevoz a.d. , Čačak
20.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Cer a.d. , Čačak
20.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Revnost a.d. , Novi Sad
20.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Goša montaža a.d. , Velika Plana
20.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Brodogradilište Apatin a.d. , Apatin
20.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
19.04.2010.Inovirani prospekti - 19.04.2010
19.04.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Livnica preciznih odlivaka a.d. , Ada - LPOA
19.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nopal a.d. , Bačka Palanka
19.04.2010.Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara - Knjaz Miloš a.d. , Aranđelovac
19.04.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Bačka fabrika šećera a.d. , Vrbas
19.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Politika a.d. , Beograd
19.04.2010.Izveštaj sa održane 49. vanredne sednice Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
19.04.2010.Izveštaj sa održane 48.redovne sednice Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
19.04.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Avala a.d. , Kikinda
19.04.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
19.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - STUP Vršac a.d. , Vršac
19.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Interšped a.d. , Subotica
19.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Topiko a.d. , Bačka Topola
19.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
19.04.2010.Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - Raška savremena konfekcija a.d. , Novi Pazar
16.04.2010.Inovirani prospekti - 16.04.2010
16.04.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija akcija - Ujedinjene srpske pivare Weifert a.d., Pančevo
16.04.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin - THNR
16.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
16.04.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Ciglana a.d. , Bajmok
16.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Beograd film a.d. , Beograd
16.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Topola a.d. , Bačka Topola
16.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Aleksinac
16.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
16.04.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara - Morava a.d. , Jagodina
16.04.2010.Odluka o otuđenju sopstvenih akcija - Trivit mlin a.d. , Vrbas
15.04.2010.Inovirani prospekti - 15.04.2010
15.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
15.04.2010.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
15.04.2010.Odluka Upravnog odbora o odobrenju plaćanja dividende u toku 2010.godine i utvrđivanju iznosa i dana dividende - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
15.04.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Vodogradnja a.d. , Vranje
15.04.2010.Izveštaj o ishodu javne ponude - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
15.04.2010.Sazivanje V redovne sednice Skupštine akcionara - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
15.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
14.04.2010.Inovirani prospekti - 14.04.2010
14.04.2010.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Panšumapromet a.d. , Sremska Mitrovica
14.04.2010.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
14.04.2010.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
14.04.2010.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
14.04.2010.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
14.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
14.04.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i organizovanju nastavka trgovanja akcijama metodom preovlađujuće cene - Fak a.d. , Loznica - FAKL
14.04.2010.Izveštaj sa održane redovne godišnje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
14.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Poslovni objekti a.d. , Beograd
14.04.2010.Izveštaj sa održane ponovljene vanredne Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
14.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
14.04.2010.Obaveštenje o neodržavanju redovne godišnje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
14.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
13.04.2010.Inovirani prospekti - 13.04.2010
13.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
13.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Banat a.d. , Banatski Karlovac
13.04.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Heba a.d., Bujanovac
13.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
13.04.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj - Holding a.d. , Beograd
13.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Heba a.d., Bujanovac
13.04.2010.Poziv za X sednicu Skupštine akcionara - Neobus a.d. , Novi Sad
13.04.2010.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
13.04.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - SP Laboratorija a.d., Bečej
13.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Nedić agrar a.d. , Bočar
13.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
13.04.2010.Odluka Upravnog odbora o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala - 7. juli a.d. , Vranje
12.04.2010.Inovirani prospekti - 12.04.2010
12.04.2010.Dopunska tačka dnevnog reda sazvane 37. sednice Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd - PRBN
12.04.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Hidroinvest a.d., Beograd
12.04.2010.Skraćeni prospekt za izdavanje akcija sa javnim pozivom za upis i uplatu - Kosovsko Metohijska banka a.d., Zvečan
12.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
12.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Viadukt a.d., Beograd
12.04.2010.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Luxol a.d. , Zrenjanin
12.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
12.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
12.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
09.04.2010.Odluka o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama na berzanskom tržištu - listing A - Prime Market za pojedinačni berzanski sastanak dana - 09.04.2010.
09.04.2010.Inovirani prospekti - 09.04.2010
09.04.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hidroinvest a.d., Beograd
09.04.2010.Sazivanje 3.vanredne sednice Skupštine akcionara - Vossloh Min Skretnice a.d. , Niš
09.04.2010.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Trivit mlin a.d. , Vrbas
09.04.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - 1. maj a.d. , Lapovo - PMJL
09.04.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - SL Pivara a.d. , Vršac - SLPV
09.04.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Tehno - Coop a.d. , Novi Sad - THCP
09.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - PZP Vranje a.d. , Vranje
09.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Rumaplast a.d. , Ruma
09.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
09.04.2010.Sazivanje XXXVII vanredne Skupštine akcionara - Metals banka a.d. , Novi Sad
09.04.2010.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na berzanskom tržištu - listing A - Prime Market za pojedinačni berzanski sastanak dana 09.04.2010.godine
08.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
08.04.2010.Sazivanje vanredne 49.sednice Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
08.04.2010.Inovirani prospekti - 08.04.2010
08.04.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Srpska banka a.d. , Beograd
08.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vulkan a.d. , Niš
08.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
08.04.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Sloga a.d. , Kovin - SLGK
08.04.2010.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Pobeda a.d. , Predejane - PBDP
07.04.2010.Inovirani prospekti - 07.04.2010
07.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Selekcija a.d. , Aleksinac
07.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Rasadnik a.d., Kikinda
07.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Putar - Zeta a.d., Beograd
07.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Đuro Strugar a.d. , Kula
07.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Hidroinvest a.d., Beograd
07.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
07.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
07.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Cep a.d. , Beograd
07.04.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Graditelj a.d. , Beograd
07.04.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
07.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
07.04.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana
06.04.2010.Inovirani prospekti - 06.04.2010
06.04.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Kozara a.d. , Čestereg
06.04.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Proleter a.d. , Arilje
06.04.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Proleter a.d. , Arilje
06.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Radnik a.d. , Bačka Palanka
06.04.2010.Izvod iz godišnjeg računa za 2009.godinu - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
06.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
06.04.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Zastava promet a.d. , Sombor - ZSPR
01.04.2010.Inovirani prospekti - 01.04.2010
01.04.2010.Sazivanje 67. redovne Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
01.04.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i organizovanju nastavka trgovanja metodom preovlađujuće cene - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin - THGRZ
01.04.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i organizovanju nastavka trgovanja metodom preovlađujuće cene - Auto - Coop a.d. , Novi Sad - AUTC
01.04.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i organizovanju nastavka trgovanja, metodom preovlađujuće cene - Prednapregnuti beton a.d. , Beograd - PRBT
01.04.2010.Sazivanje 36.redovne sednice Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
01.04.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu - Žitomlin a.d., Jagodina
01.04.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009.godinu - Žitomlin a.d., Jagodina
01.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Sremput a.d. , Ruma
01.04.2010.Izveštaj o uspešnosti 17.emisije običnih akcija i povećanju osnovnog kapitala - Marfin bank a.d. , Beograd
01.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Tehnoservis a.d. , Beograd
01.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Medifarm a.d. , Beograd
01.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
01.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Aquatus a.d. , Beograd
01.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Veterinarska stanica Topola a.d. , Topola
01.04.2010.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudnu prodaju akcija - Mlekara Mladost a.d. , Kragujevac
01.04.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Projektomontaža a.d. , Beograd
01.04.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektomontaža a.d. , Beograd
01.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
01.04.2010.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
01.04.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - 6. oktobar a.d. , Pančevo
01.04.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
01.04.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
01.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
01.04.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.023,26
Promena10,58
% 1,04%
24.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0764
USD/RSD107,9145
Izvor NBS, 24.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad