U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za mart 2020 godine

31.03.2020.Ažurirani informatori - 31.03.2020
31.03.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
31.03.2020.Sazivanje redovne skupštine akcionara - Inex Budućnost a.d. , Požega
31.03.2020.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Erste bank a.d. , Novi Sad
31.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
30.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.03.2020.Ažurirani informatori - 30.03.2020
30.03.2020.PRIVREMENA ORGANIZACIJA POSLOVANJA BERZE - 30.03.2020.
30.03.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigurnost - As a.d. , Beograd
30.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.03.2020.Ažurirani informatori - 27.03.2020
27.03.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.03.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
27.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
26.03.2020.Ažurirani informatori - 26.03.2020
26.03.2020.Rešenje o produženju privremenih obustava trgovanja hartijama od vrednosti koje ističu za vreme trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji
26.03.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - PD Zaječar a.d. , Zaječar
26.03.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - PD Zaječar a.d. , Zaječar
26.03.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
25.03.2020.Ažurirani informatori - 25.03.2020
25.03.2020.Odložena Skupština akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
25.03.2020.Poziv za 44. vanrednu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
25.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
24.03.2020.Ažurirani informatori - 24.03.2020
24.03.2020.Odluka o suspenziji odredbi Ugovora o market-mejkingu - Fintel energija a.d. , Beograd - FINT
24.03.2020.Odluka o suspenziji odredbi Ugovora o market-mejkingu- Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
24.03.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
24.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.03.2020.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Zidar a.d. , Bečej - ZIDB
24.03.2020.Otkazana Skupština akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
24.03.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
23.03.2020.Ažurirani informatori - 23.03.2020
23.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
23.03.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
23.03.2020.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva - BLCR
23.03.2020.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Simpo a.d. , Vranje - SMPOV
23.03.2020.Odlaganje sednice Skupštine akcionara usled uvođenja Vanrednog stanja - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
23.03.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
20.03.2020.Ažurirani informatori - 20.03.2020
20.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
20.03.2020.Sazivanje II vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
20.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
20.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
20.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
19.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
19.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
19.03.2020.Ažurirani informatori - 19.03.2020
19.03.2020.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
19.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
18.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
18.03.2020.Odluka o suspenziji dela odredbi Ugovora o market-mejkingu- Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
18.03.2020.Odluka o suspenziji dela odredbi Ugovora o market-mejkingu- Fintel energija a.d. , Beograd - FINT
18.03.2020.Odluka o dužini trajanja faza trgovanja u okviru metode trgovanja hartijama od vrednosti na segmentima regulisanog tržišta i MTP Belex-SA PRIMENOM OD 20.MARTA 2020.GODINE
18.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
18.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
18.03.2020.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu 44. vanredne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
18.03.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
18.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
18.03.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd
17.03.2020.Redovna revizija indeksa BELEXline
17.03.2020.Redovna revizija indeksa BELEX15
17.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
17.03.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.03.2020.Najava dostavljanja Informatora - Jedinstvo a.d. , Sevojno
16.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
16.03.2020.Odložena Skupština akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
16.03.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
16.03.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20238
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20237
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20226
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20225
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20214
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20213
16.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSSDS20202
16.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
16.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
16.03.2020.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
16.03.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
13.03.2020.Ažurirani informatori - 13.03.2020
13.03.2020.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
13.03.2020.Sazivanje vanrredne Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
12.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
12.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
12.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
12.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
12.03.2020.Ažurirani informatori - 12.03.2020
12.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
12.03.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
12.03.2020.Privremeno - Prijem i distribucija pošte
11.03.2020.Ažurirani informatori - 11.03.2020
11.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd - FINT
11.03.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
11.03.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
11.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
10.03.2020.Ažurirani informatori - 10.03.2020
10.03.2020.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica - TRGOM
10.03.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara sa Odlukom - Geomašina a.d. , Beograd
09.03.2020.Ažurirani informatori - 09.03.2020
09.03.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kaštel a.d. , Ečka
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
09.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
09.03.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
06.03.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20194
06.03.2020.Ažurirani informatori - 06.03.2020
06.03.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Central a.d. , Vrbas - CTVB
06.03.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
06.03.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
06.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
06.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
06.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
05.03.2020.Najava dostavljanja informatora - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
05.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
04.03.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
04.03.2020.Ažurirani informatori - 04.03.2020
04.03.2020.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd
04.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.03.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
03.03.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
03.03.2020.BELEX Monthly Report - February 2020
03.03.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
03.03.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
02.03.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
02.03.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tržnica ad Subotica
02.03.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac - BRKC
02.03.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam ad
02.03.2020.Izveštaj sa održane varedne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.008,34
Promena9,30
% 0,93%
12.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0443
USD/RSD107,6467
Izvor NBS, 12.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.07.2024.
448.146.562.394 RSD
3.828.862.767 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
12.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
12.07.2024.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2024.
Obaveštenje o isplati dividende i poziv za dostavu potvrde o rezidentnosti - Impol Seval a.d. , Sevojno