U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za februar 2010 godine

26.02.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Fak a.d. , Loznica - FAKL
26.02.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Prednapregnuti beton a.d. , Beograd - PRBT
26.02.2010.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - 6. oktobar a.d. , Pančevo
26.02.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Ibarske novosti a.d. , Kraljevo - IBNO
26.02.2010. Vesti o edukaciji
26.02.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Užar oprema a.d. , Novi Sad - UZAR
26.02.2010.Poziva za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
26.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
25.02.2010.Sazivanje IV vanredne sednice Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
25.02.2010.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Centroistok a.d. , Bor - CRIS
25.02.2010.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Univerzal a.d. , Majdanpek - UNMJ
25.02.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Veterinarska stanica Jagodina a.d., Jagodina - VTSJ
25.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - PKB Inshra a.d. , Beograd
25.02.2010.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
25.02.2010.Izveštaj sa održane vanredna Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
25.02.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
24.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
24.02.2010.Izveštaj sa održane godišnje Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
24.02.2010.Izveštaj o blokadi poslovnog računa - Sremput a.d. , Ruma
24.02.2010.Izveštaj sa održane IV vanredne Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
24.02.2010.Obaveštenje o ostavkama članova uprave - Balkan auto centar a.d. , Subotica
24.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - GIK Banat a.d. , Zrenjanin
24.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Preševo
24.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Preševo
24.02.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Plima M a.d. , Kruševac
23.02.2010.Inovirani prospekti - 23.02.2010
23.02.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju liste akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
23.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
23.02.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Jubmes banka a.d. , Beograd
23.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
23.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
23.02.2010.Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti - Magistrala a.d. , Beograd
23.02.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
23.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrobegeč a.d. , Begeč
23.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
23.02.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
23.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
22.02.2010.Odluka o sazivanju II godišnje Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
22.02.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Feriti a.d. , Beograd - FRTI
22.02.2010.Izveštaj sa održane prve vanredne Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
22.02.2010.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Radna žena a.d. , Beograd
22.02.2010.Održana sednica Upravnog odbora - Neostar a.d. , Novi Sad
22.02.2010.Poziv za sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.02.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - ŠPIK Sloga a.d., Ivanjica - SLIV
19.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ručni transport a.d. , Kula
19.02.2010.Ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
19.02.2010.Obaveštenje o odlaganju Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
19.02.2010.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
19.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Hotel Sirmium a.d. , Sremska Mitrovica
19.02.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Ciglana a.d. , Bajmok
19.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
19.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
19.02.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Alpine Dolomit a.d. , Petrovac na Mlavi
19.02.2010.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organozovanom tržištu - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
19.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
19.02.2010.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
19.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
19.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
18.02.2010.Inovirani prospekti - 18.02.2010
18.02.2010.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Magistrala a.d. , Beograd - MGST
18.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Inicijal a.d. , Beograd
18.02.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Fima a.d. , Mionica
18.02.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Alpis a.d. , Kovin - ALPS
18.02.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Magistrala a.d. , Beograd - MGST
18.02.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
18.02.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Straževica a.d. , Batočina
18.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
18.02.2010.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Agrotehna a.d. , Sremski Karlovci
17.02.2010.Inovirani prospekti - 17.02.2010
17.02.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Feriti a.d. , Beograd - FRTI
17.02.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - 6. oktobar a.d. , Pančevo
17.02.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Timok a.d. , Negotin - TMKN
17.02.2010.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Auto - Coop a.d. , Novi Sad - AUTC
17.02.2010.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin - THGRZ
17.02.2010.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Putevi a.d. , Užice
17.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bazar a.d. , Novi Sad
17.02.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Dunav ortopedsko a.d. , Novi Sad
17.02.2010.Odluka Upravnog odbora o raspodeli dobiti i utvrđivanju dana dividende - Inos sinma a.d. , Sevojno
16.02.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin - THGRZ
16.02.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca ,metodom preovlađujuće cene - Auto - Coop a.d. , Novi Sad - AUTC
16.02.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i organizovanju nastavka trgovanja akcijama, metodom preovlađujuće cene - Radnik a.d., Beograd - RDBG
16.02.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Aeroklima a.d. , Beograd
16.02.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Vinogorje a.d. , Žabari - VNGR
16.02.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Špik Iverica a.d. , Ivanjica - SPIV
16.02.2010.Odlaganje sednice vanredne Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
16.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
16.02.2010.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
16.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
16.02.2010.Član Berze - Privredna banka a.d. , Beograd postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 16.02.2010. godine
16.02.2010.Član Berze - Tradeville a.d. , Beograd postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 16.februara 2010.godine
12.02.2010.Uključenje na VBT - Magistrala a.d. , Beograd - MGST
12.02.2010.Uključenje na VBT - Veterinarska stanica Zaječar a.d. , Zaječar - VESZ
12.02.2010.Uključenje na VBT - Veterinarska stanica Leskovac a.d. , Leskovac - VSLE
12.02.2010.Uključenje na VBT - Kluz Srem a.d. , Ruma - KLSR
12.02.2010.Uključenje na VBT - Informativni centar a.d. , Priboj - INFC
12.02.2010.Inovirani prospekti - 12.02.2010
12.02.2010.Novine na internet prezentaciji Beogradske berze
12.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Knjaz Miloš a.d. , Aranđelovac
12.02.2010.Odluka Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija - Medela a.d. , Vrbas
12.02.2010.Bitan dogadjaj - Optika a.d. , Beograd
12.02.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Modna konfekcija a.d. , Beograd - MDNK
12.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
11.02.2010.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - GIP a.d. , Pančevo - GIPP
11.02.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Metal a.d. , Aranđelovac
11.02.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Birostroj a.d., Subotica - BRST
11.02.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Metalmontprojekt a.d. , Kovačica - MTMN
11.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
11.02.2010.Obaveštenje o posedovnju akcija sa pravom glasa - Kamendin a.d. , Sirig
11.02.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kamendin a.d. , Sirig
10.02.2010.Uključenje na VBT - Elektroporcelan u restrukturiranju a.d. , Aranđelovac - ELEK
10.02.2010.Inovirani prospekti - 10.02.2010
10.02.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd - BGZB
10.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 1. maj a.d. , Lapovo
10.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - 1. maj a.d. , Lapovo
10.02.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Napredak a.d. , Apatin
10.02.2010.Sazivanje vandredne Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
10.02.2010.Sazvanje vanredne Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
10.02.2010.Sticanje sopstvenih akcija - Metal a.d. , Preševo
10.02.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Holding Gaj a.d., Beograd
09.02.2010.Inovirani prospekti - 09.02.2010
09.02.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Graditelj a.d. , Ivanjica - GRIV
09.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Koncern fabrika vagona a.d. , Kraljevo
09.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
09.02.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Ogrev a.d. , Zrenjanin
08.02.2010.Sklopljen novi posao u Kataru, vredan 20,3 miliona dolara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.02.2010.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Neoprojekt a.d. , Beograd - NEPR
08.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Đorđe Zličić a.d. , Đurđevo
08.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
05.02.2010.Inovirani prospekti - 05.02.2010
05.02.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Higijena a.d. , Beograd
05.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kompanija Fidelinka a.d. , Subotica
05.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
05.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
05.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Đuro Strugar a.d. , Kula
04.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
04.02.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Žitosrem a.d. , Inđija
04.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
04.02.2010.Sazivanje vanredne skupštine 25.1.2010. - 7. juli a.d. , Šabac
04.02.2010.Sazivanje vanredne skupštine za 05.3.2009. - 7. Juli a.d. , Preševo
03.02.2010.Inovirani prospekti - 03.02.2010
03.02.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Timok a.d. , Negotin - TMKN
03.02.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Podrinje a.d. , Šabac - PDRN
03.02.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Drvna industrija a.d. , Čantavir - DRVN
03.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
03.02.2010.Obaveštenje o zahtevu za prinudnu prodaju akcija - Geosonda istražno bušenje a.d. , Beograd
03.02.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Uzor a.d. , Novi Sad
03.02.2010.Ispravka obaveštenja o posedovanju akcija sa pravom glasa - Koža a.d. , Kragujevac
03.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
03.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
02.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
02.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banat seme a.d. , Zrenjanin
02.02.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
02.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
02.02.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Nestle ice cream Srbija a.d. , Beograd - NSTL
02.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
01.02.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Nestle ice cream Srbija a.d. , Beograd - NSTL
01.02.2010.Skraćeni prospekt za izdavanje akcija sa javnim pozivom za upis i uplatu - Kozara a.d. , Čestereg
01.02.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd - BGZB
01.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PKB Inshra a.d. , Beograd
01.02.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
01.02.2010.sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Balkanbelt a.d. , Beograd
01.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
01.02.2010.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Medela a.d. , Vrbas
01.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
01.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Neobus a.d. , Novi Sad
01.02.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Autoprevoz a.d. , Čačak
01.02.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Feriti a.d. , Beograd
01.02.2010.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Centroistok a.d. , Bor - CRIS

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.006,10
Promena-5,55
% -0,55%
19.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0557
USD/RSD107,5089
Izvor NBS, 19.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 19.07.2024.
448.561.127.623 RSD
3.832.031.483 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
19.07.2024.
Ažurirani informatori - 19.07.2024
19.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal - Fintel energija a.d. , Beograd
19.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
19.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
18.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica