U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2020 godine

30.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
30.09.2020.Ostale informacije - Velprom a.d. , Aleksinac
30.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Velprom a.d. , Aleksinac
30.09.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Svetlost a.d. , Beograd
30.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
30.09.2020.Neodržana Skupština akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
29.09.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20195
29.09.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - RTC Šabac a.d., Šabac
29.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
29.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
29.09.2020.Otkazana Skupština akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.09.2020.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.09.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
28.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
28.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
24.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
23.09.2020.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva
23.09.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
23.09.2020.Predlog odluke o izmeni statuta - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
23.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
23.09.2020.Obaveštenje javnog drustva o značajnim učešćima - Betonjerka a.d., Sombor
23.09.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kolut a.d. , Kolut
22.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću pravnog lica - Betonjerka a.d., Sombor
22.09.2020.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - GP Izgradnja a.d. , Valjevo - IZGR
22.09.2020.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Ikarbus a.d. , Beograd - IKRBG
21.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Pobeda a.d. , Ljig
21.09.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
21.09.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
21.09.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
21.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
18.09.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
18.09.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
17.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
17.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
17.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Agroexport a.d. , Beograd
16.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
16.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
16.09.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
16.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti - PP Pobeda a.d. , Pobeda
16.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Pobeda a.d. , Pobeda
16.09.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
16.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.09.2020.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
16.09.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.09.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
16.09.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
16.09.2020.Redovna revizija indeksa BELEXline
16.09.2020.Redovna revizija indeksa BELEX15
15.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
15.09.2020.Ažurirani informatori - 15.09.2020
15.09.2020.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica - LKLG
14.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
11.09.2020.Ažurirani informatori - 11.09.2020
11.09.2020.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
11.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
11.09.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
11.09.2020.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-zu obrasca - Inos metalbiro a.d. , Beograd
10.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
10.09.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
09.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
09.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
09.09.2020.Ostale informacije korek.pred.odl.za vanred.skupstinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
09.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
08.09.2020.Ažurirani informatori - 08.09.2020
08.09.2020.Obaveštenje o odluci Nadzornog odbora o sazivanju skupštine - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Lasta a.d. , Beograd
08.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Lasta a.d. , Beograd
08.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lasta a.d. , Beograd
08.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
08.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
08.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
08.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
07.09.2020.Ažurirani informatori - 07.09.2020
07.09.2020.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Tabak a.d. , Niš
07.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti za 2019.godinu - Tabak a.d. , Niš
07.09.2020.Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
07.09.2020.Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Punomoćje za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Formular za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Ostale informacije - Vagar a.d. , Futog
07.09.2020.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Velprom a.d. , Aleksinac
07.09.2020.Predlog odluke o izmeni statuta - Alfa plam a.d. , Vranje
07.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
07.09.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
07.09.2020.Ponuda za preuzimanje akcija - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
07.09.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
04.09.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
04.09.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad - BDNS
04.09.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
04.09.2020.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.09.2020.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
04.09.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sacen a.d. , Novi Sad - SCEN
04.09.2020.Obaveštenje o nameri preuzimanja - BB Trade a.d. , Žitište
04.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Trade a.d. , Žitište
04.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Trade a.d. , Žitište
04.09.2020.Izveštaj o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija pro-rata - BB Trade a.d. , Žitište
03.09.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
03.09.2020.Odluka Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
03.09.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.09.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Svetlost a.d. , Beograd
02.09.2020.Ažurirani informatori - 02.09.2020
02.09.2020.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
02.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Beograd
02.09.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Nama a.d. , Beograd
02.09.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Sjaj u tami a.d. , Beograd
02.09.2020.BELEX Monthly Report - August 2020
01.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Trade a.d. , Žitište
01.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Trade a.d. , Žitište
01.09.2020.Statut - ALTA banka a.d. , Beograd
01.09.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
01.09.2020.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2019. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.09.2020.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
01.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
01.09.2020.Ostale informacije - Razrešenje i imenovanje članova NO - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
01.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
01.09.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
01.09.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.09.2020.BELEXsentiment za septembar 2020. godine
01.09.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
01.09.2020.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
01.09.2020.Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.008,34
Promena9,30
% 0,93%
12.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0443
USD/RSD107,6467
Izvor NBS, 12.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.07.2024.
448.146.562.394 RSD
3.828.862.767 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
12.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
12.07.2024.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2024.
Obaveštenje o isplati dividende i poziv za dostavu potvrde o rezidentnosti - Impol Seval a.d. , Sevojno