Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze

Datum transakcijeDatum prijaveSimbolCFIISINCena
(RSD)
KoličinaBroj
trans
25.05.2023.26.05.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***802
15.05.2023.26.05.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***9521
25.05.2023.26.05.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***7221
24.05.2023.25.05.2023.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***3932
24.05.2023.25.05.2023.DINNP1EPNNPRRSDINNE53565***222
23.05.2023.25.05.2023.KOPBESVUFRRSKOPNE22006***661
18.05.2023.25.05.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***961
16.05.2023.25.05.2023.THHMESVUFRRSTHEME70352***9591
15.05.2023.25.05.2023.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***621
15.05.2023.25.05.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***191
09.05.2023.25.05.2023.INIMESVUFRRSINIME99106***331
08.05.2023.25.05.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***2122
03.05.2023.25.05.2023.SLPPESVUFRRSSLPPE15079***5291
23.05.2023.24.05.2023.DEDIESVUFRRSDEDIE91136592,674.8881
22.05.2023.23.05.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***331
23.05.2023.23.05.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***5751
22.05.2023.22.05.2023.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***1941
22.05.2023.22.05.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***211
22.05.2023.22.05.2023.IRTLESVUFRRSIRITE83056***3781
22.05.2023.22.05.2023.IRTLESVUFRRSIRITE83056***961
22.05.2023.22.05.2023.IRTLESVUFRRSIRITE83056***1501
19.05.2023.22.05.2023.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***401
18.05.2023.19.05.2023.NIISESVUFRRSNISHE79420***3581
17.05.2023.19.05.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***321
16.05.2023.19.05.2023.SPRUESVUFRRSSRPTE912697.122,451.27518
18.05.2023.18.05.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***241
09.05.2023.17.05.2023.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***6882
08.05.2023.17.05.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***441
04.05.2023.17.05.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***911
04.05.2023.17.05.2023.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***5061
15.05.2023.16.05.2023.SPRUESVUFRRSSRPTE912697.122,45502
22.03.2023.16.05.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461685,4510.539113
15.05.2023.16.05.2023.SPRUESVUFRRSSRPTE912697.122,4591
15.05.2023.15.05.2023.SPRUESVUFRRSSRPTE912697.122,4523910
15.05.2023.15.05.2023.IRTLESVUFRRSIRITE83056***3881
11.05.2023.11.05.2023.PRGSESVUFRRSPROGE21643***7141
04.05.2023.10.05.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***2761
24.04.2023.10.05.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***5001
05.04.2023.10.05.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***8291
19.04.2023.09.05.2023.RIBSESVUFRRSRIBSE740863.189,37622
11.04.2023.09.05.2023.BBTRESVUFRRSBBTRE1500911.865,00221
18.04.2023.09.05.2023.NSSJESVUFRRSNSSJE66596***2241
27.04.2023.09.05.2023.NIISESVUFRRSNISHE79420***3.40016
10.04.2023.09.05.2023.AEROESVUFRRSANTBE11090***472
09.05.2023.09.05.2023.PRGSESVUFRRSPROGE21643***2971
28.04.2023.08.05.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***261
05.05.2023.05.05.2023.GFOMESVUFRRSGFOME76235***791
05.05.2023.05.05.2023.ZLTPESVUFRRSZTPLE36551***162
31.01.2023.28.04.2023.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***161
15.03.2023.28.04.2023.NIISESVUFRRSNISHE79420***1.7921
17.03.2023.28.04.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461685,45841
06.03.2023.28.04.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461685,451211
01.03.2023.28.04.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461685,451451
27.04.2023.27.04.2023.NIISESVUFRRSNISHE79420***1281
27.04.2023.27.04.2023.AEROESVUFRRSANTBE11090***491
20.04.2023.27.04.2023.AUTTESVUFRRSAUTTE46564***1351
10.04.2023.27.04.2023.ELKKESVUFRRSELKOE03962***411
07.04.2023.27.04.2023.LSTAESVUFRRSLASTE96552***1771
03.04.2023.27.04.2023.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***2981
03.04.2023.27.04.2023.LSTAESVUFRRSLASTE96552***961
24.03.2023.27.04.2023.DINRESVUFRRSDINAE68529***3642
21.03.2023.27.04.2023.LBGDESVUFRRSLBGDE36399***5551
24.04.2023.27.04.2023.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***1762
20.04.2023.27.04.2023.AKDMESVUFRRSDMAKE54485***3231
12.04.2023.27.04.2023.AKDMESVUFRRSDMAKE54485***1551
11.04.2023.27.04.2023.BBTRESVUFRRSBBTRE1500911.865,00281
30.03.2023.27.04.2023.LBGDESVUFRRSLBGDE3639959,358.08533
29.03.2023.27.04.2023.THHMESVUFRRSTHEME70352***4971
25.04.2023.27.04.2023.AEROESVUFRRSANTBE11090***2802
24.04.2023.25.04.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***301
21.04.2023.24.04.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***311
24.04.2023.24.04.2023.MTLCESVUFRRSMETAE71629***2001
21.04.2023.21.04.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***191
21.04.2023.21.04.2023.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***2622
19.04.2023.20.04.2023.NIISESVUFRRSNISHE79420***5221
18.04.2023.19.04.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***681
18.04.2023.19.04.2023.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***651
18.04.2023.19.04.2023.RIBSESVUFRRSRIBSE740863.189,373089
13.04.2023.18.04.2023.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***3091
13.04.2023.18.04.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***601
12.04.2023.13.04.2023.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***1001
11.04.2023.12.04.2023.CNPRESVUFRRSCNPME22825***142
12.04.2023.12.04.2023.PRGSESVUFRRSPROGE21643***1851
10.04.2023.10.04.2023.PRGSESVUFRRSPROGE21643***7331
06.04.2023.07.04.2023.RUDOESVUFRRSRUDOE86650***4121
06.04.2023.06.04.2023.IRTLESVUFRRSIRITE83056***1541
05.04.2023.06.04.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***501
05.04.2023.05.04.2023.IOBGRESVUFRRSIOBGE5001313,12343.7501
04.04.2023.05.04.2023.UNIPESVUFRRSUNIIE318628.607,70381
04.04.2023.05.04.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***9221
04.04.2023.04.04.2023.UNIPESVUFRRSUNIIE318628.607,70391
03.04.2023.04.04.2023.UNIPESVUFRRSUNIIE318628.607,704178
24.03.2023.04.04.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461685,001.06010
30.03.2023.04.04.2023.LBGDESVUFRRSLBGDE3639959,001.3967
23.03.2023.04.04.2023.NIISESVUFRRSNISHE79420***3.1029
21.03.2023.04.04.2023.TZSUESVUFRRSTZSUE74714***2131
15.03.2023.04.04.2023.BAGBESVUFRRSBAGBE51643***3921
30.03.2023.04.04.2023.LBGDESVUFRRSLBGDE3639959,357.88842
29.03.2023.04.04.2023.VJSOESVUFRRSVOJVE066554.151,4541
29.03.2023.04.04.2023.LBGDESVUFRRSLBGDE3639959,35953
04.04.2023.04.04.2023.PRGSESVUFRRSPROGE21643***5571
04.04.2023.04.04.2023.PRGSESVUFRRSPROGE21643***5571
04.04.2023.04.04.2023.PRGSESVUFRRSPROGE21643***2271
30.03.2023.31.03.2023.AEROESVUFRRSANTBE11090***1.1182
24.03.2023.31.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461685,451571
29.03.2023.30.03.2023.LBGDESVUFRRSLBGDE3639959,3511.20329
30.03.2023.30.03.2023.NIISESVUFRRSNISHE79420***1.1201
28.03.2023.30.03.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***351
28.03.2023.30.03.2023.RDKNESVUFRRSRADKE21590***11
27.03.2023.30.03.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***501
24.03.2023.30.03.2023.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***2351
29.03.2023.30.03.2023.LBGDESVUFRRSLBGDE3639959,354.35422
28.03.2023.28.03.2023.VJSOESVUFRRSVOJVE066554.151,457777
27.03.2023.28.03.2023.THHMESVUFRRSTHEME70352***4592
27.03.2023.27.03.2023.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***421
22.03.2023.24.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461685,451031
22.03.2023.24.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461685,4578.428731
20.03.2023.24.03.2023.VDSPESVUFRRSVDPRE44282150,009078
24.03.2023.24.03.2023.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***1242
23.03.2023.24.03.2023.KOPBESVUFRRSKOPNE22006***101
22.03.2023.24.03.2023.AKDMESVUFRRSDMAKE54485***2831
21.03.2023.24.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***7285
20.03.2023.24.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***2922
17.03.2023.24.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***2.47918
17.03.2023.24.03.2023.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***581
16.03.2023.24.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***8417
16.03.2023.24.03.2023.VDSPESVUFRRSVDPRE44282***2762
15.03.2023.24.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***1139
14.03.2023.24.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***2842
13.03.2023.24.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***1.32713
06.03.2023.24.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***7797
03.03.2023.24.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***3864
01.03.2023.24.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***3143
28.02.2023.24.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***3843
22.02.2023.24.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***1.86311
24.03.2023.24.03.2023.PLTKESVUFRRSPLTKE28360***3211
23.03.2023.23.03.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***291
22.03.2023.23.03.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461685,453023
21.03.2023.22.03.2023.THHMESVUFRRSTHEME70352***3721
21.03.2023.22.03.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***511
22.03.2023.22.03.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***5081
17.03.2023.20.03.2023.TIGRESVUFRRSTIGRE55421***1201
17.03.2023.20.03.2023.PRGSESVUFRRSPROGE21643***5221
17.03.2023.20.03.2023.NIISESVUFRRSNISHE79420***1.0701
17.03.2023.20.03.2023.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***31
20.03.2023.20.03.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***3081
20.03.2023.20.03.2023.PLTKESVUFRRSPLTKE28360***931
20.03.2023.20.03.2023.PLTKESVUFRRSPLTKE28360***1881
20.03.2023.20.03.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***9231
14.03.2023.20.03.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***7162
10.03.2023.20.03.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***7982
01.03.2023.20.03.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***3992
16.03.2023.17.03.2023.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***2861
16.03.2023.17.03.2023.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***2751
16.03.2023.17.03.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***351
15.03.2023.17.03.2023.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***471
16.03.2023.16.03.2023.LBGDESVUFRRSLBGDE36399***2.3061
16.03.2023.16.03.2023.LBGDESVUFRRSLBGDE36399***1.1861
08.03.2023.16.03.2023.LBGDESVUFRRSLBGDE36399***1.1491
07.03.2023.16.03.2023.IMPLESVUFRRSIMPLE20713***401
07.03.2023.16.03.2023.JMBNESVUFRRSJUBME48945***41
07.03.2023.16.03.2023.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***1471
27.02.2023.16.03.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***3221
24.02.2023.16.03.2023.LSTAESVUFRRSLASTE96552***521
22.02.2023.16.03.2023.LSTAESVUFRRSLASTE96552***1401
17.02.2023.16.03.2023.MTLCESVUFRRSMETAE71629***411
08.02.2023.16.03.2023.GFOMESVUFRRSGFOME76235***901
13.03.2023.13.03.2023.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***341
09.03.2023.09.03.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***242
03.03.2023.09.03.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***6731
02.03.2023.09.03.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***202
02.03.2023.09.03.2023.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***3781
01.03.2023.09.03.2023.NIISESVUFRRSNISHE79420***3431
27.02.2023.09.03.2023.AEROESVUFRRSANTBE11090***1121
07.03.2023.07.03.2023.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***281
07.03.2023.07.03.2023.IRTLESVUFRRSIRITE83056***1761
06.03.2023.06.03.2023.PRGSESVUFRRSPROGE21643***5481
28.02.2023.28.02.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***1331
24.02.2023.28.02.2023.VPDUESVUFRRSVPDUE3141611.127,36182
24.02.2023.28.02.2023.NIISESVUFRRSNISHE79420***1.6958
08.02.2023.28.02.2023.PPTAESVUFRRSARALE71870***3381
06.02.2023.28.02.2023.SLPPESVUFRRSSLPPE15079***4531
10.02.2023.28.02.2023.ALFAESVUFRRSALFAE3401420.892,0053317
24.02.2023.28.02.2023.PPLAESVUFRRSPPLAE621941.195,217366
27.02.2023.28.02.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***1331
24.02.2023.28.02.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***1571
23.02.2023.28.02.2023.BBTRESVUFRRSBBTRE1500911.865,001.0752
23.02.2023.28.02.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***1811
22.02.2023.28.02.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***1751
17.02.2023.28.02.2023.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***2291
17.02.2023.28.02.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***1031
13.02.2023.28.02.2023.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***841
23.02.2023.24.02.2023.BBTRESVUFRRSBBTRE1500911.865,00181
24.02.2023.24.02.2023.NIISESVUFRRSNISHE79420***8.2801
23.02.2023.23.02.2023.BBTRESVUFRRSBBTRE1500911.865,00431
21.02.2023.21.02.2023.ZLTPESVUFRRSZTPLE36551***191
20.02.2023.20.02.2023.MTLCESVUFRRSMETAE71629***2001
14.02.2023.20.02.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***201
17.02.2023.17.02.2023.MTLCESVUFRRSMETAE71629***1.3851
10.02.2023.14.02.2023.ALFAESVUFRRSALFAE3401420.892,0033217
10.02.2023.14.02.2023.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***1501
26.01.2023.13.02.2023.NIISESVUFRRSNISHE79420***3131
10.02.2023.13.02.2023.ALFAESVUFRRSALFAE3401420.892,002388
09.02.2023.10.02.2023.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***2002
08.02.2023.10.02.2023.PUUEESVUFRRSPUTUE84223***1501
08.02.2023.10.02.2023.THHMESVUFRRSTHEME70352***5651
01.02.2023.10.02.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***221
27.01.2023.10.02.2023.AKDMESVUFRRSDMAKE54485***3421
24.01.2023.10.02.2023.INIMESVUFRRSINIME99106***131
18.01.2023.10.02.2023.JMBNESVUFRRSJUBME489453.750,00103
13.01.2023.10.02.2023.DUGAMESVUFRRSDUGAE70888***21
13.01.2023.10.02.2023.DUGAPBEPNNNRRSDUGAE19109***151
09.02.2023.10.02.2023.ALFAESVUFRRSALFAE3401420.892,0031
10.02.2023.10.02.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***181
09.02.2023.10.02.2023.ALFAESVUFRRSALFAE3401420.892,001695
09.02.2023.09.02.2023.ALFAESVUFRRSALFAE3401420.892,0025517
09.02.2023.09.02.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***181
08.02.2023.08.02.2023.GFOMESVUFRRSGFOME76235***1231
07.02.2023.08.02.2023.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***471
07.02.2023.08.02.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***1001
07.02.2023.08.02.2023.DINNESVUFRRSDINNE11951***3111
02.02.2023.07.02.2023.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***3821
27.01.2023.07.02.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***301
19.01.2023.07.02.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***8291
17.01.2023.07.02.2023.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***7981
25.01.2023.03.02.2023.RPIDESVUFRRSRAPIE17075***8611
25.01.2023.03.02.2023.LSTAESVUFRRSLASTE96552***1862
16.01.2023.03.02.2023.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***1791
12.01.2023.03.02.2023.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***261
11.01.2023.03.02.2023.LSTAESVUFRRSLASTE96552***1401
23.01.2023.01.02.2023.SEVBESVUFRRSSEVBE46143***711
30.01.2023.01.02.2023.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***2031
23.01.2023.01.02.2023.NSSJESVUFRRSNSSJE66596***3501
27.01.2023.01.02.2023.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***2141
27.01.2023.01.02.2023.ALBSESVUFRRSALBSE90611***191
27.01.2023.01.02.2023.SLMHESVUFRRSMILOE07655***91
20.01.2023.01.02.2023.MITRSESVUFRRSMITRE88883***4931
12.01.2023.01.02.2023.OMOLESVUFRRSOMOLE87622***591
30.01.2023.01.02.2023.NIISESVUFRRSNISHE79420***4.06013
31.01.2023.31.01.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***241
20.01.2023.30.01.2023.BPNPESVUFRRSBEPAE86016934,004717
26.01.2023.27.01.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***61
24.01.2023.27.01.2023.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***981
27.01.2023.27.01.2023.AEROESVUFRRSANTBE11090***7001
23.01.2023.23.01.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***241
18.01.2023.20.01.2023.JMBNESVUFRRSJUBME489453.754,002853
19.01.2023.19.01.2023.IRTLESVUFRRSIRITE83056***9861
19.01.2023.19.01.2023.AEROESVUFRRSANTBE11090***6071
18.01.2023.19.01.2023.JMBNESVUFRRSJUBME489453.754,001013
18.01.2023.18.01.2023.JMBNESVUFRRSJUBME489453.754,00375
16.01.2023.17.01.2023.PFKTESVUFRRSFEKEE865723.500,003483
16.01.2023.16.01.2023.VTKVESVUFRRSVTKVE30934***3.4601
16.01.2023.16.01.2023.VINZESVUFRRSVINOE27148***6731
16.01.2023.16.01.2023.NSSJESVUFRRSNSSJE66596***4.0181
09.01.2023.16.01.2023.SEVBESVUFRRSSEVBE46143490,009.120132
10.01.2023.10.01.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***321
09.01.2023.10.01.2023.SEVBESVUFRRSSEVBE46143490,003.0403
05.01.2023.09.01.2023.AEROESVUFRRSANTBE11090***1001
30.12.2022.09.01.2023.TGASESVUFRRSTGASE20818***301
09.01.2023.09.01.2023.SEVBESVUFRRSSEVBE46143490,00561
10.11.2022.30.12.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***15.0561
01.12.2022.30.12.2022.KOPBESVUFRRSKOPNE22006***61
21.12.2022.30.12.2022.ALFAESVUFRRSALFAE34014***121
21.12.2022.30.12.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***1071
21.12.2022.30.12.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***251
29.12.2022.29.12.2022.STRNESVUFRRSSTRNE95752***101
20.12.2022.29.12.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***921
27.12.2022.29.12.2022.TRVZESVUFRRSTRVOE24317***961
29.12.2022.29.12.2022.JMSEESVUFRRSJMSEE28564***1.4701
22.12.2022.29.12.2022.ELKKESVUFRRSELKOE03962***321
21.12.2022.29.12.2022.GFOMESVUFRRSGFOME76235***941
21.12.2022.29.12.2022.KRPLESVUFRRSKRPLE72016***551
20.12.2022.29.12.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***531
20.12.2022.29.12.2022.ELKKESVUFRRSELKOE03962***1022
19.12.2022.29.12.2022.GFOMESVUFRRSGFOME76235***611
16.12.2022.29.12.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***51
16.12.2022.29.12.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***211
16.12.2022.29.12.2022.JMBNESVUFRRSJUBME48945***11
16.12.2022.29.12.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***131
15.12.2022.29.12.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***71
14.12.2022.29.12.2022.ZLTPESVUFRRSZTPLE36551***1733
12.12.2022.29.12.2022.ELKKESVUFRRSELKOE03962***751
09.12.2022.29.12.2022.IMPLESVUFRRSIMPLE20713***1062
09.12.2022.29.12.2022.ELKKESVUFRRSELKOE03962***431
09.12.2022.29.12.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***51
09.12.2022.29.12.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***211
09.12.2022.29.12.2022.JMBNESVUFRRSJUBME48945***11
09.12.2022.29.12.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***131
07.12.2022.29.12.2022.DINRESVUFRRSDINAE68529***4121
06.12.2022.29.12.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***1621
06.12.2022.29.12.2022.LSTAESVUFRRSLASTE96552***1041
05.12.2022.29.12.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***51
05.12.2022.29.12.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***211
05.12.2022.29.12.2022.JMBNESVUFRRSJUBME48945***11
05.12.2022.29.12.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***131
02.12.2022.29.12.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***7872
27.12.2022.29.12.2022.TRVZESVUFRRSTRVOE24317***961
26.12.2022.29.12.2022.GFOMESVUFRRSGFOME76235***751
22.12.2022.29.12.2022.THHMESVUFRRSTHEME70352***1381
20.12.2022.29.12.2022.VDSPESVUFRRSVDPRE44282***2.1612
19.12.2022.29.12.2022.VDSPESVUFRRSVDPRE44282***1.0811
15.12.2022.29.12.2022.THHMESVUFRRSTHEME70352***2711
14.12.2022.29.12.2022.THHMESVUFRRSTHEME70352***2711
05.12.2022.29.12.2022.CSNSESVUFRRSCNTSE35461***1631
28.12.2022.29.12.2022.RUDOESVUFRRSRUDOE86650***8291
26.12.2022.29.12.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***162
02.12.2022.28.12.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***31.3012
02.12.2022.28.12.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***10.2102
28.11.2022.28.12.2022.ALFAESVUFRRSALFAE3401420.892,00412
22.11.2022.28.12.2022.STOTNESVUFRRSSTOTE70759***2181
21.11.2022.28.12.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***21
21.11.2022.28.12.2022.TIGRESVUFRRSTIGRE55421***101
21.11.2022.28.12.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***51
24.10.2022.28.12.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***2653
07.09.2022.28.12.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***61
18.07.2022.28.12.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***1271
27.12.2022.27.12.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***171
27.12.2022.27.12.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***3991
23.12.2022.26.12.2022.PRSPOESVUFRRSPRSPE050022.741,001.6302
22.12.2022.26.12.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***642
21.12.2022.26.12.2022.RUDOESVUFRRSRUDOE86650***7591
23.12.2022.26.12.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***1941
16.12.2022.23.12.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***3991
22.12.2022.22.12.2022.PUPOESVUFRRSPUPOE18511***8001
22.12.2022.22.12.2022.PUUEESVUFRRSPUTUE84223***2.0041
22.12.2022.22.12.2022.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***2.5001
19.12.2022.19.12.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***2301
16.12.2022.16.12.2022.RUDOESVUFRRSRUDOE86650***6071
07.12.2022.15.12.2022.SBRBESVUFRRSBRBAE06891***911
02.12.2022.15.12.2022.BASBESVUFRRSBASBE19264***2171
16.11.2022.15.12.2022.PRSPOESVUFRRSPRSPE05002***391
13.12.2022.15.12.2022.BGMNESVUFRRSBGMOE28904***601
12.12.2022.15.12.2022.BGMNESVUFRRSBGMOE28904***1471
29.11.2022.08.12.2022.ALFAESVUFRRSALFAE3401420.892,0011
08.12.2022.08.12.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***1.1282
08.11.2022.08.12.2022.OMOLESVUFRRSOMOLE87622***3112
25.11.2022.08.12.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***5.44817
15.11.2022.08.12.2022.IMPLESVUFRRSIMPLE20713***81
29.11.2022.08.12.2022.ALFAESVUFRRSALFAE34014***1805
23.11.2022.08.12.2022.AGBCESVUFRRSAGBCE49975***1923
06.12.2022.07.12.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***362
05.12.2022.07.12.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***341
01.12.2022.02.12.2022.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***3841
29.11.2022.30.11.2022.ALFAESVUFRRSALFAE3401420.892,00501
30.11.2022.30.11.2022.PLTKESVUFRRSPLTKE28360***2881
30.11.2022.30.11.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***7681
29.11.2022.30.11.2022.ALFAESVUFRRSALFAE3401420.892,0081
28.11.2022.30.11.2022.ALFAESVUFRRSALFAE3401420.892,003987
28.11.2022.30.11.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***1591
25.11.2022.30.11.2022.BNBRESVUFRRSBANOE48564400,001611
25.11.2022.30.11.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***61
23.11.2022.30.11.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***712
16.11.2022.30.11.2022.TRVZESVUFRRSTRVOE24317***221
15.11.2022.30.11.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***2261
02.11.2022.30.11.2022.RUMAESVUFRRSRUMAE58063***1.0271
01.11.2022.30.11.2022.PMNIESVUFRRSPONIE19055300,0032.488123
24.11.2022.29.11.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***1393
23.11.2022.29.11.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***771
22.11.2022.29.11.2022.DNVGESVUFRRSDUNVE59461***2861
21.11.2022.29.11.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***1792
16.11.2022.29.11.2022.ALFAESVUFRRSALFAE34014***201
16.11.2022.29.11.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***851
08.11.2022.29.11.2022.BNBRESVUFRRSBANOE48564***1921
07.11.2022.29.11.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***431
03.11.2022.29.11.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***541
01.11.2022.29.11.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***261
31.10.2022.29.11.2022.GFOMESVUFRRSGFOME76235***1261
31.10.2022.29.11.2022.KOPBESVUFRRSKOPNE22006***91
28.10.2022.29.11.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***541
24.10.2022.29.11.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***1362
10.10.2022.29.11.2022.KOPBESVUFRRSKOPNE22006***181
05.10.2022.29.11.2022.LSTAESVUFRRSLASTE96552***1201
28.11.2022.28.11.2022.ALFAESVUFRRSALFAE3401420.892,00271
25.11.2022.28.11.2022.BNBRESVUFRRSBANOE48564400,001791
25.11.2022.28.11.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***111
23.11.2022.24.11.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***161
17.11.2022.24.11.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***1.6593
03.11.2022.23.11.2022.ZVNSESVUFRRSZVNSE19330***331
10.10.2022.23.11.2022.JMBNESVUFRRSJUBME48945***6431
21.11.2022.22.11.2022.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***2402
21.11.2022.22.11.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***631
21.11.2022.21.11.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***172
17.11.2022.21.11.2022.DNVGESVUFRRSDUNVE59461***1231
17.11.2022.18.11.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***151
17.11.2022.17.11.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***191
16.11.2022.17.11.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***1031
15.11.2022.15.11.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***1.4983
14.11.2022.14.11.2022.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***1121
10.11.2022.10.11.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***151
10.11.2022.10.11.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***9522
08.11.2022.09.11.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***211
04.10.2022.08.11.2022.NAMAESVUFRRSNAMAE27051182,743771
02.11.2022.08.11.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***6761
04.11.2022.08.11.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***7551
27.10.2022.08.11.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***8901
25.10.2022.08.11.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***4431
19.10.2022.08.11.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***9831
04.11.2022.07.11.2022.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***1991
04.11.2022.07.11.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***392
04.11.2022.07.11.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***262
04.11.2022.04.11.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***142
02.11.2022.03.11.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***1.0751
02.11.2022.03.11.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***1053
01.11.2022.03.11.2022.PMNIESVUFRRSPONIE19055300,0015.19155
03.11.2022.03.11.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***1501
11.10.2022.03.11.2022.SVRTESVUFRRSSEVEE48986***921
18.10.2022.03.11.2022.IMPLESVUFRRSIMPLE20713***6527
02.11.2022.03.11.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***391
01.11.2022.02.11.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***513
31.10.2022.02.11.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***2497
02.11.2022.02.11.2022.INIMESVUFRRSINIME99106***541
31.10.2022.02.11.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***132
31.10.2022.02.11.2022.PMNIESVUFRRSPONIE19055300,0051
28.10.2022.31.10.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***1001
27.10.2022.28.10.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***622
27.10.2022.28.10.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***361
26.10.2022.28.10.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***171
11.10.2022.28.10.2022.UNPRESVUFRRSUNPRE931571.518,884.63947
05.10.2022.28.10.2022.NAMAESVUFRRSNAMAE27051182,7438.499207
19.10.2022.28.10.2022.THHMESVUFRRSTHEME70352***5331
14.10.2022.28.10.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***751
10.10.2022.28.10.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***5.4571
07.10.2022.28.10.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***451
27.10.2022.27.10.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***301
27.10.2022.27.10.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***621
27.10.2022.27.10.2022.AMSOESVUFRRSAMSOE64799***221
25.10.2022.25.10.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***101
25.10.2022.25.10.2022.PRGSESVUFRRSPROGE21643***1851
25.10.2022.25.10.2022.ALBSESVUFRRSALBSE90611***131
20.10.2022.21.10.2022.TATRESVUFRRSTATRE95716***521
19.10.2022.21.10.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***291
17.10.2022.21.10.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***362
05.10.2022.21.10.2022.SRPUESVUFRRSSRPUE61724***2591
19.10.2022.19.10.2022.BASBESVUFRRSBASBE19264***2142
18.10.2022.18.10.2022.BASBESVUFRRSBASBE19264***1061
14.10.2022.17.10.2022.GRDNESVUFRRSGRDNE18373***2681
17.10.2022.17.10.2022.PLTKESVUFRRSPLTKE28360***2971
17.10.2022.17.10.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***4001
17.10.2022.17.10.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***1340
13.10.2022.14.10.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***151
13.10.2022.14.10.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***321
14.10.2022.14.10.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***1.1801
14.10.2022.14.10.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***1.0001
13.10.2022.13.10.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***381
10.10.2022.12.10.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***351
11.10.2022.11.10.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***2452
07.10.2022.11.10.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***9403
07.10.2022.11.10.2022.IMPLESVUFRRSIMPLE20713***971
10.10.2022.10.10.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***131
30.09.2022.07.10.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***1201
26.09.2022.07.10.2022.LSTAESVUFRRSLASTE96552***1361
23.09.2022.07.10.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***3641
22.09.2022.07.10.2022.KRPLESVUFRRSKRPLE72016***582
21.09.2022.07.10.2022.LSTAESVUFRRSLASTE96552***881
13.09.2022.07.10.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***2401
12.09.2022.07.10.2022.MIRCESVUFRRSMIROE71435***631
08.09.2022.07.10.2022.BABPESVUFRRSBACKE06217***651
06.10.2022.07.10.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***341
05.10.2022.06.10.2022.PRGSESVUFRRSPROGE21643***1.1411
05.10.2022.06.10.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***201
05.10.2022.06.10.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***551
05.10.2022.06.10.2022.LSTAESVUFRRSLASTE96552***1151
06.10.2022.06.10.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***301
28.09.2022.06.10.2022.PMNIESVUFRRSPONIE19055300,0017.8831
29.09.2022.06.10.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***1.1644
28.09.2022.06.10.2022.GMONESVUFRRSGMONE482873.105,004667
04.10.2022.04.10.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***171
28.09.2022.04.10.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***332
27.09.2022.04.10.2022.GMONESVUFRRSGMONE482873.105,006.11423
30.09.2022.04.10.2022.TKLEESVUFRRSTTLEE438021.287,0089723
30.09.2022.04.10.2022.PMNIESVUFRRSPONIE19055***3462
03.10.2022.03.10.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***2001
28.09.2022.30.09.2022.GMONESVUFRRSGMONE482873.105,005001
22.09.2022.30.09.2022.PMNIESVUFRRSPONIE19055300,00491
30.09.2022.30.09.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***3431
30.09.2022.30.09.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***2431
29.09.2022.30.09.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***101
28.09.2022.30.09.2022.GMONESVUFRRSGMONE482873.105,0036313
28.09.2022.30.09.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***3991
26.09.2022.30.09.2022.PMNIESVUFRRSPONIE19055300,00161
26.09.2022.30.09.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***3331
26.09.2022.30.09.2022.PMNIESVUFRRSPONIE19055300,0049.4103
27.09.2022.29.09.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***112
27.09.2022.28.09.2022.TKLEESVUFRRSTTLEE43802***781
28.09.2022.28.09.2022.IRTLESVUFRRSIRITE83056***1442
27.09.2022.28.09.2022.GMONESVUFRRSGMONE482873.105,00101
26.09.2022.27.09.2022.PMNIESVUFRRSPONIE19055300,002.55011
26.09.2022.27.09.2022.TKLEESVUFRRSTTLEE43802***1293
14.09.2022.27.09.2022.ELPOESVUFRRSELPOE62512200,003783
22.09.2022.27.09.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***121
26.09.2022.27.09.2022.IMPLESVUFRRSIMPLE20713***1261
26.09.2022.27.09.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***1.6864
23.09.2022.23.09.2022.PUUEESVUFRRSPUTUE84223***2201
21.09.2022.21.09.2022.AEROESVUFRRSANTBE11090***1002
21.09.2022.21.09.2022.AEROESVUFRRSANTBE11090***6001
19.09.2022.21.09.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***4611
15.09.2022.21.09.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***7681
16.09.2022.20.09.2022.ELPOESVUFRRSELPOE62512200,00461
09.09.2022.20.09.2022.PLTNNESVUFRRSPLTNE504755.504,1161
19.09.2022.20.09.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***254
08.09.2022.20.09.2022.KPRDESVUFRRSKOPRE04740***1401
06.09.2022.20.09.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***151
06.09.2022.20.09.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***261
16.08.2022.20.09.2022.VITLESVUFRRSVITLE13992***1411
16.08.2022.20.09.2022.GMONESVUFRRSGMONE48287***781
15.08.2022.20.09.2022.INIMESVUFRRSINIME99106***211
15.08.2022.20.09.2022.THPTESVUFRRSTHPTE29243***1371
12.08.2022.20.09.2022.LSTAESVUFRRSLASTE96552***1041
09.08.2022.20.09.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***431
09.08.2022.20.09.2022.LSTAESVUFRRSLASTE96552***1241
02.08.2022.20.09.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***1961
01.08.2022.20.09.2022.SBRBESVUFRRSBRBAE06891***811
16.09.2022.19.09.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***3192
16.09.2022.19.09.2022.ELPOESVUFRRSELPOE62512200,001.1887
16.09.2022.16.09.2022.RUDOESVUFRRSRUDOE86650***6121
16.09.2022.16.09.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***2311
09.09.2022.16.09.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***1651
06.09.2022.16.09.2022.THHMESVUFRRSTHEME70352***2551
05.09.2022.16.09.2022.THHMESVUFRRSTHEME70352***4361
30.08.2022.16.09.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***1871
26.08.2022.16.09.2022.ELPOESVUFRRSELPOE62512200,00431
26.08.2022.16.09.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***2651
24.08.2022.16.09.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***691
18.08.2022.16.09.2022.GMONESVUFRRSGMONE482873.105,001001
18.08.2022.16.09.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***2561
17.08.2022.16.09.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***1901
15.08.2022.16.09.2022.GMONESVUFRRSGMONE482873.105,00111
12.08.2022.16.09.2022.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***151
10.08.2022.16.09.2022.THHMESVUFRRSTHEME70352***3711
05.08.2022.16.09.2022.GMONESVUFRRSGMONE482873.105,00201
15.09.2022.16.09.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***381
13.09.2022.14.09.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***921
13.09.2022.14.09.2022.RDKNESVUFRRSRADKE21590***11
14.09.2022.14.09.2022.IRTLESVUFRRSIRITE83056***1381
13.09.2022.13.09.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***621
13.09.2022.13.09.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***121
12.09.2022.12.09.2022.KRPLESVUFRRSKRPLE72016297,002.0621
09.09.2022.12.09.2022.ELPOESVUFRRSELPOE62512***691
09.09.2022.12.09.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***861
09.09.2022.12.09.2022.PLTNNESVUFRRSPLTNE504755.504,0062
09.09.2022.12.09.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***1142
08.09.2022.09.09.2022.ELPOESVUFRRSELPOE62512***851
08.09.2022.09.09.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***7893
08.09.2022.08.09.2022.PLTNNESVUFRRSPLTNE504755.504,111872
05.09.2022.06.09.2022.PMNIESVUFRRSPONIE19055***5441
05.09.2022.06.09.2022.ALFAESVUFRRSALFAE34014***71
02.09.2022.05.09.2022.JESVESVUFRRSJESVE87017***501
02.09.2022.02.09.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***2002
01.09.2022.01.09.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***1701
30.08.2022.31.08.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***622
30.08.2022.31.08.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***162
30.08.2022.31.08.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***301
01.08.2022.31.08.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***2861
01.08.2022.31.08.2022.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***1461
18.08.2022.31.08.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***111
18.08.2022.31.08.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***361
18.08.2022.31.08.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***61
18.08.2022.31.08.2022.GMONESVUFRRSGMONE482873.105,001363
29.08.2022.31.08.2022.NKTSESVUFRRSNITSE89499***601
29.08.2022.29.08.2022.SVRMEESVUFRRSSAVRE189894.330,00632
19.08.2022.29.08.2022.GMONESVUFRRSGMONE482873.105,001.3002
13.07.2022.29.08.2022.KMBNPBEPNNARRSKOBBE196921.000,007.9835
13.07.2022.29.08.2022.KMBNESVUFRRSKOBBE169464.532,2032810
08.07.2022.29.08.2022.GRPEESVUFRRSGRPEE32575200,001.0732
22.06.2022.29.08.2022.LKLGESVUFRRSLEGEE181912.500,00101
29.08.2022.29.08.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***1701
24.08.2022.25.08.2022.RUDOESVUFRRSRUDOE86650***5292
23.08.2022.25.08.2022.RDKNESVUFRRSRADKE21590***31
24.08.2022.25.08.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***611
18.08.2022.23.08.2022.GMONESVUFRRSGMONE482873.105,00451
22.08.2022.22.08.2022.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***2881
18.08.2022.22.08.2022.GMONESVUFRRSGMONE482873.105,001.3185
18.08.2022.19.08.2022.GMONESVUFRRSGMONE482873.105,00141
17.08.2022.18.08.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***5531
17.08.2022.17.08.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***141
15.08.2022.17.08.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***5221
16.08.2022.16.08.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***251
12.08.2022.12.08.2022.PLTKESVUFRRSPLTKE28360***2651
09.08.2022.12.08.2022.PSOBESVUFRRSPOBJE11360***841
10.08.2022.11.08.2022.THHMESVUFRRSTHEME70352***3711
13.07.2022.09.08.2022.KMBNPBEPNNARRSKOBBE196921.000,0010.18226
13.07.2022.09.08.2022.KMBNESVUFRRSKOBBE169464.532,206.34656
08.07.2022.09.08.2022.GRPEESVUFRRSGRPEE32575200,0029618
28.07.2022.08.08.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***51
28.07.2022.08.08.2022.PRGSESVUFRRSPROGE21643***2.4941
28.07.2022.08.08.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***3011
28.07.2022.08.08.2022.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***301
27.07.2022.08.08.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***311
27.07.2022.08.08.2022.ALBSESVUFRRSALBSE90611***281
26.07.2022.08.08.2022.TRVZESVUFRRSTRVOE24317***1091
25.07.2022.08.08.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***1911
20.07.2022.08.08.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***5262
19.07.2022.08.08.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***2991
03.08.2022.08.08.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***6451
02.08.2022.08.08.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***1.0751
29.07.2022.08.08.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***1.3252
27.07.2022.08.08.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***7681
08.08.2022.08.08.2022.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***2461
08.08.2022.08.08.2022.DINNESVUFRRSDINNE11951***1941
08.08.2022.08.08.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***271
04.08.2022.08.08.2022.STTMESVUFRRSSTAME947955.600,0031.7703
03.08.2022.08.08.2022.GFOMESVUFRRSGFOME76235***1151
05.08.2022.08.08.2022.STTMESVUFRRSSTAME947955.600,00171
05.08.2022.08.08.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***771
04.08.2022.05.08.2022.AEROESVUFRRSANTBE11090***6001
13.07.2022.05.08.2022.KMBNESVUFRRSKOBBE169464.532,2075.58411
13.07.2022.05.08.2022.KMBNPBEPNNARRSKOBBE196921.000,0032.7445
02.08.2022.04.08.2022.JESVESVUFRRSJESVE87017***501
21.06.2022.03.08.2022.LBGDESVUFRRSLBGDE36399***821
20.07.2022.03.08.2022.TIGRESVUFRRSTIGRE55421***401
20.07.2022.03.08.2022.IRTLESVUFRRSIRITE83056***1261
20.07.2022.03.08.2022.IMKMESVUFRRSIMKME43656***2.1361
20.07.2022.03.08.2022.GLBGESVUFRRSDZITE06077***3341
19.07.2022.03.08.2022.VJSOESVUFRRSVOJVE06655***671
19.07.2022.03.08.2022.RPIDESVUFRRSRAPIE17075***1.0421
18.07.2022.03.08.2022.VJSOESVUFRRSVOJVE06655***1922
15.07.2022.03.08.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***5183
11.07.2022.03.08.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***1142
11.07.2022.03.08.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***6382
08.07.2022.03.08.2022.ENHLESVUFRRSHOLDE58279***3191
05.07.2022.03.08.2022.INSAESVUFRRSINSAE62306***691
01.08.2022.01.08.2022.PRGSESVUFRRSPROGE21643***1.1701
28.07.2022.29.07.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899562,0010.3961
29.07.2022.29.07.2022.BASBESVUFRRSBASBE19264***2542
28.07.2022.28.07.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***722
27.07.2022.28.07.2022.VITLESVUFRRSVITLE139921.019,095.0865
27.07.2022.27.07.2022.VITLESVUFRRSVITLE139921.019,095.2372
26.07.2022.27.07.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***1002
25.07.2022.25.07.2022.AEROESVUFRRSANTBE11090***4151
12.07.2022.25.07.2022.KMBNESVUFRRSKOBBE169464.532,2010.1657
29.06.2022.22.07.2022.SJKSESVUFRRSSAJKE101011.328,62931
29.06.2022.22.07.2022.CRFSESVUFRRSCRVEE595837.188,55501
21.06.2022.22.07.2022.LKLGESVUFRRSLEGEE181912.500,003501
21.07.2022.22.07.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***2001
21.07.2022.22.07.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***131
19.07.2022.21.07.2022.PMNIESVUFRRSPONIE19055***3291
21.07.2022.21.07.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***4302
13.07.2022.21.07.2022.KMBNPBEPNNARRSKOBBE196921.000,0050510
13.07.2022.21.07.2022.KMBNESVUFRRSKOBBE169464.532,2021.90017
20.07.2022.20.07.2022.VJSOESVUFRRSVOJVE066552.750,003896
19.07.2022.19.07.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***1631
18.07.2022.18.07.2022.VJSOESVUFRRSVOJVE06655***1553
14.07.2022.18.07.2022.PMNIESVUFRRSPONIE19055***4611
13.07.2022.18.07.2022.KMBNESVUFRRSKOBBE169464.532,20126.061330
13.07.2022.18.07.2022.KMBNPBEPNNARRSKOBBE196921.000,0046.232254
15.07.2022.18.07.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***1.0141
13.07.2022.18.07.2022.KMBNPBEPNNARRSKOBBE196921.000,008206
13.07.2022.18.07.2022.KMBNESVUFRRSKOBBE169464.532,20354.50212
15.07.2022.15.07.2022.VJSOESVUFRRSVOJVE06655***881
14.07.2022.15.07.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***1691
12.07.2022.15.07.2022.INIMESVUFRRSINIME99106***211
08.07.2022.15.07.2022.VITLESVUFRRSVITLE13992***871
15.07.2022.15.07.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***1.0141
13.07.2022.14.07.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***1211
12.07.2022.13.07.2022.KMBNPBEPNNARRSKOBBE196921.000,0063.83613
12.07.2022.13.07.2022.KMBNESVUFRRSKOBBE169464.532,2014.45552
12.07.2022.13.07.2022.KMBNPBEPNNARRSKOBBE196921.000,0087.89115
12.07.2022.13.07.2022.KMBNESVUFRRSKOBBE169464.532,201.65717
08.07.2022.12.07.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***1.0761
07.07.2022.12.07.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***1.0141
01.07.2022.12.07.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***611
01.07.2022.12.07.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***1.7512
22.06.2022.12.07.2022.LKLGESVUFRRSLEGEE181912.500,00201
15.06.2022.12.07.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***8291
14.06.2022.12.07.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***9231
08.07.2022.08.07.2022.BASBESVUFRRSBASBE19264***3022
08.07.2022.08.07.2022.VITLESVUFRRSVITLE13992***871
07.07.2022.08.07.2022.DINNP1EPNNPRRSDINNE53565***41
29.06.2022.08.07.2022.ELKKESVUFRRSELKOE03962***361
28.06.2022.08.07.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***1111
28.06.2022.08.07.2022.ELKKESVUFRRSELKOE03962***452
28.06.2022.08.07.2022.IRMVESVUFRRSIRMOE51957***1602
28.06.2022.08.07.2022.LSTAESVUFRRSLASTE96552***1161
27.06.2022.08.07.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***1633
09.06.2022.08.07.2022.KOPBESVUFRRSKOPNE22006***321
08.06.2022.08.07.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***2051
02.06.2022.08.07.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***1111
07.07.2022.08.07.2022.GRPEESVUFRRSGRPEE32575200,00403
07.07.2022.07.07.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***201
07.07.2022.07.07.2022.GRPEESVUFRRSGRPEE32575200,00393
06.07.2022.07.07.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***701
06.07.2022.07.07.2022.SVRLESVUFRRSMSVRE33371***1731
06.07.2022.07.07.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***1081
29.06.2022.05.07.2022.SJKSESVUFRRSSAJKE101011.328,621214
29.06.2022.05.07.2022.CRFSESVUFRRSCRVEE595837.118,5532016
28.06.2022.05.07.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***261
21.06.2022.05.07.2022.LKLGESVUFRRSLEGEE181912.500,00704
17.06.2022.05.07.2022.TGASESVUFRRSTGASE20818***272
30.06.2022.05.07.2022.SJKSESVUFRRSSAJKE101011.328,62771
30.06.2022.05.07.2022.CRFSESVUFRRSCRVEE595837.118,55503
01.07.2022.05.07.2022.PSOBESVUFRRSPOBJE11360***1682
04.07.2022.04.07.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***1381
04.07.2022.04.07.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***921
10.06.2022.04.07.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***4973
10.06.2022.04.07.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***4973
29.06.2022.04.07.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***2561
29.06.2022.04.07.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***2561
29.06.2022.01.07.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***2561
29.06.2022.01.07.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***3441
28.06.2022.01.07.2022.INXVESVUFRRSINXVE90899***2461
22.06.2022.01.07.2022.IMPLESVUFRRSIMPLE20713***2911
22.06.2022.01.07.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***351
21.06.2022.01.07.2022.GMONESVUFRRSGMONE48287***891
17.06.2022.01.07.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***1651
15.06.2022.01.07.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***1811
14.06.2022.01.07.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***1651
13.06.2022.01.07.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***5143
09.06.2022.01.07.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***5693
08.06.2022.01.07.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***1.2675
06.06.2022.01.07.2022.SLGUESVUFRRSSOGAE37714***9394
30.06.2022.30.06.2022.SJKSESVUFRRSSAJKE101011.328,6266523
30.06.2022.30.06.2022.CRFSESVUFRRSCRVEE595837.118,551802
03.06.2022.30.06.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***3431
29.06.2022.30.06.2022.SJKSESVUFRRSSAJKE101011.328,62201
24.06.2022.27.06.2022.JGPKESVUFRRSJUGPE72293***571
23.06.2022.24.06.2022.KMBNPBEPNNARRSKOBBE19692***501
23.06.2022.24.06.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***5222
23.06.2022.24.06.2022.ZTPKESVUFRRSZTOEE61482***3401
21.06.2022.23.06.2022.LKLGESVUFRRSLEGEE181912.500,0040113
21.06.2022.22.06.2022.LKLGESVUFRRSLEGEE181912.500,00552
21.06.2022.21.06.2022.STTMESVUFRRSSTAME947955.600,003164
20.06.2022.21.06.2022.STTMESVUFRRSSTAME947955.600,001.4652
01.06.2022.20.06.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***1201
16.06.2022.17.06.2022.KMBNPBEPNNARRSKOBBE19692***201
14.06.2022.17.06.2022.AEROESVUFRRSANTBE11090***2231
13.06.2022.14.06.2022.JDNGESVUFRRSJDRAE392633.428,211351
13.06.2022.13.06.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***2001
09.06.2022.10.06.2022.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***1671
08.06.2022.09.06.2022.PMNIESVUFRRSPONIE19055***2961
07.06.2022.09.06.2022.RMBGESVUFRRSRATME03384***1301
07.06.2022.09.06.2022.PMNIESVUFRRSPONIE19055***1.1542
08.06.2022.08.06.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***2001
31.05.2022.08.06.2022.PFKTESVUFRRSFEKEE86572***551
07.06.2022.07.06.2022.VINZESVUFRRSVINOE27148***71
07.06.2022.07.06.2022.RMBGESVUFRRSRATME03384***1321
07.06.2022.07.06.2022.PUUEESVUFRRSPUTUE84223***71
07.06.2022.07.06.2022.PLTKESVUFRRSPLTKE28360***5001
07.06.2022.07.06.2022.NIISESVUFRRSNISHE79420***1.6501
07.06.2022.07.06.2022.SJLBESVUFRRS7JULE06227***3651
03.06.2022.06.06.2022.TRBGESVUFRRSTRMKE81173***4921
06.06.2022.06.06.2022.MTLCESVUFRRSMETAE71629***2001
03.06.2022.03.06.2022.PRGSESVUFRRSPROGE21643***1861
02.06.2022.03.06.2022.DNOSESVUFRRSDNOSE74915***7981
01.06.2022.03.06.2022.DINNPBEPNNARRSDINNE78828***1541
31.05.2022.03.06.2022.ODZVESVUFRRSODARE29645612,939681
31.05.2022.01.06.2022.ELPOESVUFRRSELPOE62512***144.8631

*** - Cena se ne unosi u slučaju prijavljivanja transakcije kojima je izvršen prenos svojine nad hartijama od vrednosti bez naknade u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.