U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za januar 2007 godine

31.01.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Danom stupanja na snagu ovog Rešenja, prestaje da važi Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama Izdavaoca (broj: 01/1 br. 238/07)- Somboled a.d. Sombor - SMBL
31.01.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Dahlia a.d. Zemun
30.01.2007.Istorijski maksimalna vrednost indeksa BELEXfm
30.01.2007.Uključenje na VBT - Sloboda GP a.d. Obrenovac - SLBG
30.01.2007.Uključenje na VBT - Inos a.d. Beograd - INBG
30.01.2007.Uključenje na VBT - Ratkovo a.d. Ratkovo - RATK
30.01.2007.Uključenje na VBT - Nišprojekt a.d. Niš - NIPR
30.01.2007.Pretvaranje neraspoređene dobiti u osnovni kapital - Banini a.d. Kikinda
30.01.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugofund a.d. Beograd
30.01.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Zepter banka a.d. Beograd
29.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Pilana a.d. Kovin - PLNA
29.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Getaldus a.d. Kraljevo - GTLD
29.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Pneumatik Flex a.d. Nova Pazova - PNMF
29.01.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Somboled a.d. Sombor - SMBL
29.01.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Strela - Obrenovac a.d. Obrenovac
29.01.2007.Izveštaj o prinudnoj prodaji akcija - Galenika Magmasil a.d. Beograd - Zemun
25.01.2007.Uključenje na VBT - Savski venac a.d. Beograd - SVKV
25.01.2007.Uključenje na VBT - Agropromet a.d. Kruševac - AGPT
25.01.2007.Uključenje na VBT - Panonija a.d. Inđija - PANN
25.01.2007.Uključenje na VBT - Hidrograđevinar a.d. Sremska Mitrovica - HDGD
25.01.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Kulska banka a.d. Novi Sad
24.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Chromos a.d. Beograd - CHRMM
24.01.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Metalum a.d. Novi Sad
23.01.2007.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Trgocentar a.d. Boljevac - TGCBM
23.01.2007.Utorak, 23. januar, doneo je nove rekorde na Beogradskoj berzi
23.01.2007.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - Metalac a.d. Dimitrovgrad - MTDM
23.01.2007.Novi istorijski maksimumi za indekse BELEXfm i BELEX15
23.01.2007.Pravinik o listingu i kotaciji Beogradske berze a.d. Beograd
23.01.2007.Pravinik o tarifi Beogradske berze a.d. Beograd
23.01.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - DIN fabrika Duvana a.d. Niš
23.01.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivreda a.d. Senta
22.01.2007.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama, metodom preovladjujuće cene - Danilo Bošković a.d. Grdelica - DBOS
22.01.2007.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama, metodom preovladjujuće cene - Inex - bakar a.d. Majdanpek - INXB
22.01.2007.Uključenje na VBT - Dehidrator a.d. Vršac - DEHD
22.01.2007.Uključenje na VBT - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. Valjevo - PPVA
22.01.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kopaonik osiguranje a.d. Beograd
22.01.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dahlia a.d. Zemun
22.01.2007.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - 77 a.d. Arilje - SSAR
22.01.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Fit a.d. Bečej
22.01.2007.Izveštaj o preuzimanju akcija - Otpad a.d. Subotica
22.01.2007.Istorijski maksimalne vrednosti indeksa BELEXfm i BELEX15
19.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Tehnika birotehnički servis a.d. Beograd - THBI
19.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Delta broker a.d. Beograd - DLTB
19.01.2007.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama, metodom preovladjujuće cene - Napredak a.d. Požega - NPRP
19.01.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. Pirot
19.01.2007.Zabelezeno preko 1.000 transakcija u dnevnom trgovanju
19.01.2007.Promena na stranicama istorijskih trgovanja hartijama na internet prezentaciji
19.01.2007.Bitni dogadjaji - Polis osiguranje a.d. Beograd
18.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - UTP Kragujevac a.d. Kragujevac - UTPK
18.01.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - 77 a.d. Arilje - SSAR
17.01.2007.Uključenje na VBT - Graditelj a.d. Šid - GRSI
17.01.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Poštanska štedionica a.d. Beograd
16.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Senzal a.d. Beograd - SNZL
16.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Putevi a.d. Ivanjica - PUIV
16.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Darik broker a.d. Čačak - DRKB
16.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Udarnik a.d. Beograd - UDRN
16.01.2007.Uključenje na VBT - Superprotein a.d. Zrenjanin - SPRP
16.01.2007.Uključenje na VBT - Univerzum Kubršnica a.d. Aranđelovac - UNKB
16.01.2007.Uključenje na VBT - Elan a.d. Prijepolje - ELAN
16.01.2007.Bitni dogadjaji - Lilly drogerie a.d. Beograd
16.01.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
15.01.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Palisad a.d. Zlatibor
15.01.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Inos sinma a.d. Užice
15.01.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. Beograd
15.01.2007.U toku je prijava za „Osnovni kurs o Berzi“
15.01.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel elektrogradnja DV a.d. Beograd
15.01.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel kontaktne mreže a.d. Beograd
12.01.2007.Uključenje na VBT - Transport a.d. Subotica - TRNS
12.01.2007.Uključenje na VBT - Kompresor a.d. Beograd - KOMP
12.01.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. Kikinda
12.01.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Bogdanović Golubac a.d. Arilje
12.01.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Progres a.d. Mladenovac
12.01.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Litopapir a.d. Čačak
11.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Angro drvar a.d. Kikinda - ANDR
11.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ogrev a.d. Subotica - OGRV
11.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Belgrade Independent broker a.d. Beograd - BIBR
11.01.2007.Uključenje na VBT - Luka Dunav a.d. Pančevo - LKDN
11.01.2007.Uključenje na VBT - Beoplov a.d. Beograd - BPLV
11.01.2007.Izveštaj o preuzimanju akcija - ProCredit Bank a.d Beograd
11.01.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
11.01.2007.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. Beograd
10.01.2007.Bitni dogadjaji - Poštanska štedionica a.d. Beograd
09.01.2007.Cena pretplate za Bilten Beogradske berze ostala nepromenjena
09.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Max-Dill a.d. Čačak - MXDL
09.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Nacionalna štedionica - banka a.d. Beograd - NASB
09.01.2007.Obaveštenje o zahtevu za prinudnu prodaju - Galenika Magmasil a.d. Beograd
09.01.2007.Izveštaj o preuzimanju akcija - Galenika Magmasil a.d. Beograd
08.01.2007.Uključenje na VBT - Srbijaautoput a.d. Beograd - SAUT
08.01.2007.Uključenje na VBT - Razvitak Commerce a.d. Bačka Palanka - RZBP
08.01.2007.Uključenje na VBT - Mlekara Leskovac a.d. Leskovac - MLLE
08.01.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Vojvoda Prijezda a.d. Stalać
08.01.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Bačka - Bačka Palanka a.d. Bačka Palanka
05.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Beopublikum brokerska kuća a.d. Beograd - BPBL
05.01.2007.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama, metodom preovladjujuće cene - Razvoj a.d. Bajina Bašta - RZVJ
05.01.2007.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama, metodom preovladjujuće cene - Prosveta GP a.d. Žabalj - PRZA
05.01.2007.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Brixol a.d. Vršac - BRIXM
05.01.2007.Povećanje kapitala - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
05.01.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad
05.01.2007.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Kulska banka a.d. Novi Sad
04.01.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. Beograd
04.01.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokogradnja a.d. Sokobanja
04.01.2007.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Agroseme a.d. Sremska Mitrovica
03.01.2007.Zaključak o ispravci rešenja o isključenju akcija izdavaoca - Delta osiguranje a.d. Beograd
03.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Delta osiguranje a.d. Beograd - DLOS
03.01.2007.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Vaga a.d. Beograd - VAGA
03.01.2007.Registracija spajanja sa pripajanjem - Banat a.d. Vršac

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.023,26
Promena10,58
% 1,04%
24.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0764
USD/RSD107,9145
Izvor NBS, 24.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad