U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za avgust 2012 godine

31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
31.08.2012.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Bambi Banat a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Bambi Banat a.d. , Beograd
31.08.2012.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
31.08.2012.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Fidelity broker a.d. Novi Sad
31.08.2012.Objavljen Polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2012.godine - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
31.08.2012.Objavljena dopuna Polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za prvo polugodište 2012. godine - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
31.08.2012.Objavljen konsolidovani polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2012.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
31.08.2012.Ažurirani informatori - 31.08.2012
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
31.08.2012.Konsolidovani polugodišnji izveštaji za 2012. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
31.08.2012.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Morava a.d. , Požarevac
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Luka Dunav a.d. , Pančevo
31.08.2012.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Polet a.d. , Novi Pazar
31.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Telefonkabl a.d. , Beograd
31.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
31.08.2012.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Kontaktor a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
31.08.2012.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2011. godinu - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
31.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Sunce a.d. , Sombor
31.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
31.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Revnost a.d. , Novi Sad
31.08.2012.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Progres a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Progres a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Morava a.d. , Jagodina
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
31.08.2012.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Imlek a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Napredak a.d. , Požega
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugoelektro a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Usluga a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
31.08.2012.Periodicni finansijski izveštaj na dan 31.07.2012. sa uknjiženim emisija akcija u 2012. godini - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Simpo a.d. , Vranje
31.08.2012.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Simpo a.d. , Vranje
31.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Simpo a.d. , Vranje
31.08.2012.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Napred GP a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Napred GP a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Termomont a.d. , Novi Sad
31.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Biser a.d. , Kumane
31.08.2012.Polugodišnji konsolidovan izveštaj za 2012. godinu - Napred Razvoj a.d., Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Napred Razvoj a.d., Beograd
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
31.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću u pravu glasa - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
31.08.2012.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana
31.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Excelsior a.d. , Beograd
31.08.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2012.godine - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
31.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
30.08.2012.Ažurirani informatori - 30.08.2012
30.08.2012.Objavljen Polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2012. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.08.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
30.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
30.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
30.08.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
30.08.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Agro a.d. , Dobanovci
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Agro a.d. , Dobanovci
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zajača a.d. , Loznica
30.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
30.08.2012.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja 31.8.2012. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Madera a.d. , Beograd
30.08.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Pionir a.d. , Arilje
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Radijator a.d. , Zrenjanin
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Nama a.d. , Šabac
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - BAS a.d. , Beograd
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Termika a.d. , Zrenjanin
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Industrija brusnih alata a.d., Ada
30.08.2012.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Angropromet a.d., Niš
30.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sani remont a.d. , Šabac
30.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
30.08.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
30.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vogel & Noot AgroSrb a.d. , Novi Bečej
30.08.2012.Godisnji izvestaj za 2011. godinu - Pomoravlje Term a.d. , Niš
30.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pomoravlje Term a.d. , Niš
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Danubius a.d. , Novi Sad
30.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstilpromet a.d. , Zrenjanin
30.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
30.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Privredna banka a.d. , Beograd
29.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
29.08.2012.Ažurirani informatori - 29.08.2012
29.08.2012.Dopuna materijala za Skupštinu - Harder Digital Sova a.d. , Niš
29.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
29.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Stoteks a.d. , Beograd
29.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Stoteks a.d. , Beograd
29.08.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
29.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
29.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Elan a.d. , Izbište - ELNI
29.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Danubius a.d. , Novi Sad
29.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
29.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova
29.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova
29.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
29.08.2012.Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
29.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
29.08.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
29.08.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
29.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
29.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
29.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
29.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
29.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
29.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Šumadija transport a.d. , Čačak
29.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugohemija a.d. , Beograd
29.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Kelebija a.d. , Kelebija
29.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Gradina a.d. , Užice
29.08.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
29.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Ratar a.d. , Jaša Tomić - RAJT
28.08.2012.Ažurirani informatori - 28.08.2012
28.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Srpska banka a.d. , Beograd
28.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Srbijatransport a.d. , Beograd
28.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
28.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Hempro a.d. , Beograd
28.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun - FITO
28.08.2012.Objavljen Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
28.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
28.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
28.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Lipa a.d. , Sombor
28.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Betonjerka a.d. , Čačak
28.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
28.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
28.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Minelpo a.d. , Beograd - MNLP
28.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Fabeg a.d. , Beograd - FABG
28.08.2012.Polugodišnji izveštaji za 2012. godinu - Informatika a.d. , Beograd
28.08.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Informatika a.d. , Beograd
28.08.2012.Polugodišnji izveštaji za 2012. godinu - Banini a.d. , Kikinda
28.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Energomontaža a.d. , Beograd
28.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Naš stan a.d. , Beograd
28.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Ravnica a.d. , Bajmok
27.08.2012.Ažurirani informatori - 27.08.2012
27.08.2012.Objavljen polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2012. godine - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
27.08.2012.Objavljen polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2012. godine - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
27.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
27.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
27.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
27.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Credy banka a.d. , Kragujevac
27.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
27.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Sinter a.d. , Užice
27.08.2012.Obaveštenje akcionarima - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
27.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
27.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kontaktor a.d. , Beograd
27.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
27.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
27.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroseme Panonija a.d. , Subotica
27.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
27.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
27.08.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Velika Plana
27.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
24.08.2012.Ažurirani informatori - 24.08.2012
24.08.2012.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
24.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
24.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
24.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
24.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
24.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
24.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Deva a.d. , Kruševac - DEVA
24.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Toplana a.d., Kruševac - TPLN
24.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Đuro Strugar a.d. , Kula - DJST
24.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
24.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zastava kovačnica a.d. , Kragujevac
24.08.2012.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - Optika a.d. , Beograd
24.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Ibar a.d. , Raška
24.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
23.08.2012.Ažurirani informatori - 23.08.2012
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Labudnjača a.d. , Vajska - LBDC
23.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Harder Digital Sova a.d. , Niš
23.08.2012.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
23.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
23.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Agroseme a.d. , Kikinda
23.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Niva a.d. , Novi Sad
23.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Angropromet a.d., Niš
23.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
23.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
23.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Morava prom a.d. , Lapovo
23.08.2012.Obaveštenje izdavaoca o sticanju sopstvenih akcija - Kolut a.d. , Kolut
23.08.2012.Polugodišnji Izveštaj za 2012. godinu - Uljaricakoop a.d. , Beograd
23.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Labudnjača a.d. , Vajska
23.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Strugar a.d. , Kula
23.08.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Pobeda a.d. , Boka - PBBK
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - TV Čačak a.d., Čačak - TVCA
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Novi dani a.d., Ivanjica - NDIV
23.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Gradnja a.d. , Ljubovija - GRDL
22.08.2012.Ažurirani informatori - 22.08.2012
22.08.2012.Objavljen konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
22.08.2012.Odlaganje dostavljanja engleske verzije - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
22.08.2012.Objavljen konačan Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
22.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PIK Kovin a.d., Kovin - PIKK
22.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Novi Sad
22.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
22.08.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Topola a.d. , Bačka Topola
22.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
22.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Prosveta a.d. , Čačak - PRSTC
22.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Selekcija a.d. , Aleksinac - SELK
22.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Pupin Telecom a.d. , Beograd
22.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Boka
22.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Jedinstvo a.d. , Kikinda
22.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Tekstilpromet a.d. , Zrenjanin
22.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
22.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - MFP Kikinda a.d. , Kikinda - MFPK
22.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Zavod za ekon. dom. Srbije a.d. , Beograd - ZEDS
22.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Razvitak a.d. , Novi Pazar - RAZV
22.08.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Tehnopromet a.d. , Bor - THPB
22.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Elektroservis a.d. , Paraćin - ELSP
21.08.2012.Ažurirani informatori - 21.08.2012
21.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Bor a.d. , Bor
21.08.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
21.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
21.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Putnik a.d. , Beograd
21.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Erozija a.d., Valjevo
21.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
21.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Diva trade a.d., Valjevo
21.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - TE - TO a.d. , Senta
21.08.2012.Objavljen Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Žitosrem a.d. , Inđija - ZISR
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd - YUCM
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun - VETZ
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Takovo a.d. , Gornji Milanovac - TKVO
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Svetlost a.d. , Beograd - SVTS
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Sloboda GP a.d. , Obrenovac - SLBG
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo - PPVA
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Linde gas Srbija a.d. , Bečej - LIND
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jugodrvo holding a.d. , Beograd - JUGD
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jinpros a.d. , Beograd - JNPR
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd - INMT
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Hotel Narvik a.d. , Kikinda - HNRV
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Fasil a.d. , Arilje - FSIL
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Energoprojekt garant a.d. , Beograd - ENGR
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Đuro Strugar a.d. , Kula - DJST
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Bioprotein a.d. , Beograd - BPRT
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac - BETA
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad - BDGR
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Amb grafika a.d. , Novi Sad - AMBG
21.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Agro a.d. , Dobanovci - AGRD
20.08.2012.Ažurirani informatori - 20.08.2012
20.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
20.08.2012.Objavljen izveštaj za drugi kvartal i prvo polugodište 2012. godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
20.08.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Frikom a.d. , Beograd
20.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Frikom a.d. , Beograd
20.08.2012.Ispravka sazivanja Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
20.08.2012.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Montinvest a.d. , Beograd
20.08.2012.Polugodišnji Izveštaj za 2012. godinu - Montinvest a.d. , Beograd
20.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Asv Drina a.d. , Bajina Bašta
20.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
20.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Javor a.d. , Kušići
20.08.2012.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Agroexport proizvodnja i promet a.d. , Beograd
17.08.2012.Ažurirani informatori - 17.08.2012
17.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
17.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
17.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Univerzal banka a.d. , Beograd
17.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd
17.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - UTP Morava a.d. , Čačak
17.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Kavim Raška a.d., Raška
17.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
17.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
17.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
17.08.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kolut a.d. , Kolut
17.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Kolut a.d. , Kolut
17.08.2012.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
17.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
17.08.2012.Javni poziv i ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
17.08.2012.Konsolidovani godisnji izvestaj za 2011. godinu - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
17.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
17.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
17.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
17.08.2012.Najava dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja 20.8.2012. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
16.08.2012.Ažurirani informatori - 16.08.2012
16.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
16.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Igma a.d. , Uljma
16.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalski centar a.d. , Beograd
16.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
16.08.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Zlatibor a.d. , Zlatibor
16.08.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Maglić a.d. , Maglić
16.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Budimka a.d. , Požega
16.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
16.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću u pravu glasa - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
16.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP Belex akcije - Mitsides Point a.d. , Sremska Mitrovica - ZTPB
16.08.2012.Objavljen Izveštaj za prvo polugodište i drugi kvartal 2012. godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
15.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
15.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
15.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Kovin a.d., Kovin
15.08.2012.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
15.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
15.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
15.08.2012.Ažurirani informatori - 15.08.2012
15.08.2012.Objavljen polugodišnji finansijski izveštaj za period januar-jun 2012. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
15.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa Open Market, tržišni segment Open Market akcije - Gumins a.d. , Novi Sad - GMNS
15.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP Belex akcije - Kosmaj a.d. , Beograd - KSMJ
15.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
15.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Morava a.d. , Jagodina
15.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Morava a.d. , Jagodina
15.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Morava a.d. , Jagodina
15.08.2012.Objavljen Izveštaj o poslovanju za prvo polugodište 2012. godine - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
15.08.2012.Objavljen polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2012. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
15.08.2012.Objavljen periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-jun 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
15.08.2012.Objavljen Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2012.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
15.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
15.08.2012.Objavljen Kvartalni izveštaj za II kvartal 2012. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
15.08.2012.Ponuda za preuzimanje - TP Zvezda a.d. , Beograd
15.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IRC NIC a.d. , Užice
15.08.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Bor a.d. , Bor
15.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Bor a.d. , Bor
15.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Kopex min oprema a.d. , Niš
15.08.2012.Objavljen Izveštaj o poslovanju za II kvartal i I polugodište 2012. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
14.08.2012.Ažurirani informatori - 14.08.2012
14.08.2012.Predlog statuta - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
14.08.2012.Objavljen Kvartalni izveštaj za II kvartal 2012. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
14.08.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
14.08.2012.Izveštaj sa održane sednice Nadzornog odbora - Tehnohemija u restrukturiranju a.d. , Beograd
14.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija u restrukturiranju a.d. , Beograd
14.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Transport - logistika a.d. , Beograd
14.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Transport - logistika a.d. , Beograd
14.08.2012.Ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Beograd
14.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
14.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
13.08.2012.Ažurirani informatori - 13.08.2012
13.08.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
13.08.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
13.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
13.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
13.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
13.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Banatplast a.d. , Plandište - BAPL
13.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Frutti Co a.d. , Ljubovija - FRTT
13.08.2012.Najava dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja 15.8.2012. godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
13.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
13.08.2012.Najava dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja 15.8.2012. - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
13.08.2012.Najava dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja 15.8.2012. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
13.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Morava a.d. , Jagodina
13.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Morava a.d. , Jagodina
13.08.2012.Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Apatin
13.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Interšped a.d. , Subotica
13.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Kompresor a.d. , Beograd
13.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
13.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
13.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
10.08.2012.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2012 i polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja 15.8.2012. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Naša sloga a.d. , Kovin
10.08.2012.Ažurirani informatori - 10.08.2012
10.08.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
10.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
10.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
10.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
10.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
10.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
10.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
10.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
10.08.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Žitobanat a.d. , Vršac
10.08.2012.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2012.godine 14.8.2012. - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
10.08.2012.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2012. godine 15.8.2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Uljaricakoop a.d. , Beograd
10.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Uljaricakoop a.d. , Beograd
10.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
10.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Naš stan a.d. , Beograd
10.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Janko Stajčić a.d., Lazarevac
10.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
10.08.2012.Poziv za odloženu Skupštinu akcionara - Tehnoservis a.d. , Beograd
10.08.2012.Poziv za odloženu Skupštinu akcionara - Medifarm a.d. , Beograd
10.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Minel Elvo a.d. , Beograd
10.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
10.08.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
09.08.2012.Ažurirani informatori - 09.08.2012
09.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Uljaricakoop a.d. , Beograd
09.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Bambi Banat a.d. , Beograd
09.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
09.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
09.08.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Maglić a.d. , Maglić
09.08.2012.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac - NVBD
08.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
08.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
08.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Toplana a.d., Kruševac
08.08.2012.Polugodišnji izveštaj - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
08.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet a.d. , Hrtkovci
08.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
08.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
08.08.2012.Polugodišnji izveštaj - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
08.08.2012.Ažurirani informatori - 08.08.2012
08.08.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
08.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crveni signal a.d. , Beograd
08.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PIK Pešter a.d. , Sjenica
08.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vaga Mont a.d. , Beograd
08.08.2012.Obaveštenje u vezi sa neodržavanjem Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
08.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
08.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Napro a.d., Beograd - NPRO
08.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
08.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Maglić a.d. , Maglić
08.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Maglić a.d. , Maglić
08.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Nova Sloga a.d., Trstenik
08.08.2012.Statut - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
08.08.2012.Bitni dogadjaji - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
08.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
08.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
08.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Jabuka a.d., Pančevo
08.08.2012.Najava dostavljanja Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja za II kvartal 2012.godine 15.8.2012. - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
07.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kron a.d. , Beograd
07.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kron a.d. , Beograd
06.08.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Rapid a.d. , Gornji Milanovac - RPGM
06.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Silos Jakovo a.d. , Jakovo - SLOS
06.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
06.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
06.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
06.08.2012.Ažurirani informatori - 06.08.2012
06.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
06.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Bioprotein a.d. , Beograd
06.08.2012.Osnivački akt - Bioprotein a.d. , Beograd
06.08.2012.Statut - Bioprotein a.d. , Beograd
06.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
06.08.2012.Osnivački akt - Svetlost a.d. , Beograd
06.08.2012.Statut - Svetlost a.d. , Beograd
06.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
03.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
03.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Transport Voždovac a.d. , Beograd
03.08.2012.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
03.08.2012.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - ABS Minel Trafo a.d. , Mladenovac
03.08.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
03.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Svrljig a.d. , Svrljig
03.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
03.08.2012.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - Neoplanta a.d. , Novi Sad
03.08.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitko a.d. , Bačka Topola
03.08.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
03.08.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
03.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Želvoz a.d. , Smederevo
03.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
03.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Kovin a.d., Kovin
03.08.2012.Rešenje o isključenju akcija sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Mladost - Rad a.d. , Vlasotince
03.08.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Pomoravlje Term a.d. , Niš
03.08.2012.Poslovnik o radu Skupštine akcionara - Pomoravlje Term a.d. , Niš
03.08.2012.Kodeks korporativnog upravljanja - Pomoravlje Term a.d. , Niš
03.08.2012.Statut - Pomoravlje Term a.d. , Niš
03.08.2012.Ažurirani informatori - 03.08.2012
03.08.2012.Osnivački akt - Pomoravlje Term a.d. , Niš
03.08.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
03.08.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Biljur a.d. , Niš
03.08.2012.Statut - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
03.08.2012.Osnivački akt - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
02.08.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
02.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
02.08.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
02.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
02.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
02.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
02.08.2012.Obaveštenje o dokapitalizaciji - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
02.08.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Čačak
02.08.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
02.08.2012.Odluka o sazivanju Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
02.08.2012.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
02.08.2012.Polugodišnji izveštaj - Central a.d. , Vrbas
02.08.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloboda GP a.d. , Obrenovac
02.08.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova
02.08.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova
02.08.2012.Dopuna Godišnjeg izveštaja za 2011. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
02.08.2012.Ažurirani informatori - 02.08.2012
02.08.2012.Dopuna Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
01.08.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvih šest meseci 2012. godine - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
01.08.2012.Polugodišnji izveštaj za prvih šest meseci 2012. godine - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
01.08.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Danubius a.d. , Novi Sad
01.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
01.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
01.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
01.08.2012.Prečišćen tekst Odluke o usaglašavanju osnivačkog akta - Voćar a.d. , Beograd
01.08.2012.Statut - Voćar a.d. , Beograd
01.08.2012.Odluka o usaglašavanju osnivačkog akta - Voćar a.d. , Beograd
01.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Beograd
01.08.2012.Ažurirani informatori - 01.08.2012
01.08.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
01.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - TE - TO a.d. , Senta
01.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran - u restrukturiranju a.d., Nova Gajdobra
01.08.2012.Odluka sa održane Skupštine akcionara - Jadran - u restrukturiranju a.d., Nova Gajdobra
01.08.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napred a.d. , Valjevo
01.08.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrosavez a.d. , Sombor
01.08.2012.Statut - Napro a.d., Beograd
01.08.2012.Osnivački akt - Napro a.d., Beograd
01.08.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Napro a.d., Beograd
01.08.2012.Informacija o usvojenim odlukama na skupštini akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
01.08.2012.BELEXsentiment, avgust 2012

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.023,26
Promena10,58
% 1,04%
24.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad