Open Market - 14.08.2020.

Nije bilo hartija sa prometom