U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za januar 2010 godine

29.01.2010.Inovirani prospekti - 29.01.2010
29.01.2010.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Confidence a.d. , Beograd
29.01.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Centroistok a.d. , Bor - CRIS
29.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Univerzal a.d. , Bečej - UNVB
29.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Poljooprema a.d. , Vrbas - POOP
29.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
29.01.2010.Obaveštenje o zahtevu za prinudnu prodaju akcija - Poliester a.d. , Priboj
29.01.2010.sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
29.01.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
29.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
29.01.2010.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Univerzal a.d. , Majdanpek - UNMJ
28.01.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Univerzal a.d. , Majdanpek - UNMJ
27.01.2010.Mišljenje Upravnog odbora u vezi ponude za preuzimanje akcija - Aeroklima a.d. , Beograd
27.01.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Alpine Dolomit a.d. , Petrovac na Mlavi
27.01.2010.Sazivanje prve vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
27.01.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Fima a.d. , Mionica
26.01.2010.Uključenje na VBT - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin - THGRZ
26.01.2010.Uključenje na VBT - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac - FAMKR
26.01.2010.Inovirani prospekti - 26.01.2010
26.01.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica a.d., Svilajnac - VSSV
26.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ukras a.d. , Smederevska Palanka - UKRS
26.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ravnica a.d. , Ada - RVAD
26.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
26.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
26.01.2010.BELEX FIX API modul
25.01.2010.Član berze - Vojvođanska banka a.d. , Novi Sad - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 26.januara 2010.godine
25.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Eko prop a.d. , Novi Sad
25.01.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Unior Components a.d. , Kragujevac
25.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
25.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
25.01.2010.Izveštaj o odlaganju i sazivanju nove vanredne sednice Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
25.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Termovent a.d. , Beograd
25.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
25.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
25.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
25.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija akcija - FIO Kostolac a.d. , Kostolac
25.01.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Veliko Gradište
25.01.2010.Član berze - Sinteza Invest Group a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Western Balkan broker a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Tandem financial a.d. , Novi Sad - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Ac - broker a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Metals banka a.d. , Novi Sad - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Vojvođanska banka a.d. , Novi Sad - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Energo broker a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - KBC securities a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - M&V Investments a.d. , Novi Sad - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Intercity broker a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Synergy Capital a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - UniCredit Bank Srbija a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Raiffeisenbank a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Komercijalna banka a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - InterCapital Securities a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Ilirika investments a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
25.01.2010.Član berze - Fima International a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 25. januara 2010. godine
22.01.2010.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Koža a.d. , Kragujevac
22.01.2010.Odlaganje i sazivanje nove vanredne Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
22.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
21.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
21.01.2010.Izveštaj o realizaciji odluke Skupštine akcionara o izdavanju XXI emisije preferencijalnih akcija koje se mogu pretvoriti u obične akcije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
21.01.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Agroservis a.d. , Koceljeva - ASRV
21.01.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
21.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Hladnjača a.d. , Čačak
21.01.2010.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Neobus a.d. , Novi Sad
20.01.2010.Inovirani prospekti - 20.01.2010
20.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
20.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
20.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Ljig
20.01.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Aeroklima a.d. , Beograd
19.01.2010.Uključenje na VBT - Hrastovača a.d. , Požarevac - HRST
19.01.2010.Uključenje na VBT - Fagrem a.d. , Donji Adrovac - FGRM
19.01.2010.Inovirani prospekti - 19.01.2010
19.01.2010.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Vitamin a.d. , Horgoš
19.01.2010.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Alltech - Fermin a.d. , Senta
19.01.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Agroservis a.d. , Koceljeva - ASRV
19.01.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Mašinoremont a.d. , Senta - MSNR
19.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Derby a.d. , Senta - DRBY
19.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Apatinska pivara a.d. , Apatin - APTP
19.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Stil a.d. , Kraljevo - STIL
19.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Geosonda istražno bušenje a.d. , Beograd
19.01.2010.Izvod iz usvojenih finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Partizanski put a.d. , Beograd
19.01.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Partizanski put a.d. , Beograd
19.01.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Partizanski put a.d. , Beograd
19.01.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Fap Famos a.d., Beograd
19.01.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Kamendin a.d. , Sirig
19.01.2010.Izmena poziva za vanrednu Skupštinu akcionara - Sloga a.d. , Kać
19.01.2010.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
18.01.2010.Odluka Upravnog odbora o poništavanju sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala - Fima a.d. , Mionica
18.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sintelon a.d. , Bačka Palanka - SNTLM
18.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Uzor a.d. , Novi Sad
18.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
15.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
15.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Savremena administracija a.d. , Beograd
15.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Blagojević Nacional a.d., Arilje
15.01.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Drvna industrija a.d. , Čantavir
15.01.2010.Odluka o utvrđivanju broja naloga za trgovanje ispostavljenih u jedinici vremena - Beogradska berza a.d. , Beograd
15.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
14.01.2010.Uključenje na VBT - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd - PTNN
14.01.2010.Pravilnik o tarifi Beogradske berze a.d. Beograd
14.01.2010.Rešenje Trgovinskog suda o odlaganju X sednice Skupštine akcionara - Srbolek a.d. , Beograd
14.01.2010.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Radnik a.d., Beograd - RDBG
14.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
14.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
14.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
14.01.2010.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Imlek a.d. , Beograd
14.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
14.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šumadija a.d. , Beograd
14.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Špik Napredak a.d. , Ivanjica - SPNP
14.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Špik Morava a.d. , Ivanjica - SPMR
14.01.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Avala - guma a.d. , Beograd
14.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Hotel Sirmium a.d. , Sremska Mitrovica
14.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Poliester a.d. , Priboj
14.01.2010.Obaveštenje o sticanju akcija s pravom glasa - Poliester a.d. , Priboj
14.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Pro - ing a.d. , Novi Sad
14.01.2010.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Žitosrem a.d. , Inđija
14.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
14.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
13.01.2010.Inovirani prospekti - 13.01.2010
13.01.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Radnik a.d., Beograd - RDBG
13.01.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
13.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Banat seme a.d. , Zrenjanin
13.01.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Stan Progres Kalenić a.d. , Novi Sad - SPKA
13.01.2010.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Telefonservis a.d. , Beograd - TLSR
13.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dolina a.d. , Padina - DLNA
13.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elektrocentar a.d., Beograd - ELCT
13.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Veterinarska stanica a.d., Užice - VSUZ
13.01.2010.Obaveštenje o rezultatima ponude za sticanje sopstvenih akcija - Aleva a.d. , Novi Kneževac
13.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
12.01.2010.Uključenje na VBT - Kolubara Univerzal a.d. , Veliki Crljeni - KLUN
12.01.2010.Uključenje na VBT - Budimka a.d. , Požega - BDMK
12.01.2010.Inovirani prospekti - 12.01.2010
12.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
12.01.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
12.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - PKB Inshra a.d. , Beograd
12.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
11.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
11.01.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Bazar a.d. , Novi Sad
11.01.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Signal a.d., Zrenjanin
11.01.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
11.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beograd film a.d. , Beograd
11.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
11.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Podrinje a.d. , Šabac
06.01.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac - FAMKS
06.01.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin - THGR
06.01.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda - MSKK
06.01.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Žitosrem a.d. , Inđija
06.01.2010.Inovirani prospekti - 06.01.2010
05.01.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Vitamin a.d. , Horgoš
05.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
05.01.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
05.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
05.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
05.01.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
05.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Slobodna zona a.d., Šabac
05.01.2010.Obaveštenje o ishodu javne ponude - Sremput a.d. , Ruma
04.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
04.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad
04.01.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
04.01.2010.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Apatinska pivara a.d. , Apatin
04.01.2010.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Termoelektro a.d. , Beograd - TREL
04.01.2010.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrovojvodina - autouniverzal a.d. , Novi Sad - AUNS

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.004,21
Promena-19,05
% -1,86%
25.07.2024. 10:47:21Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad