U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za avgust 2016 godine

31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Halkbank a.d. , Beograd
31.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ečka a.d. , Lukino Selo - ECKA
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
31.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
31.08.2016.Polugodišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Progres a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Progres a.d. , Beograd
31.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Bambi a.d. , Požarevac
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - AIK banka a.d. , Beograd
31.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - STUP Vršac a.d. , Vršac
31.08.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - STUP Vršac a.d. , Vršac
31.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
31.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
31.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Tigar a.d. , Pirot
31.08.2016.Polugodišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
30.08.2016.Ažurirani informatori - 30.08.2016
30.08.2016.Polugodišnji Konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Lasta a.d. , Beograd
30.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Lasta a.d. , Beograd
30.08.2016.Odražana LXXVI sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
30.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
29.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana
29.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - promena datuma održavanja - Cineoptic a.d. , Beograd
29.08.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Goša montaža a.d. , Velika Plana
29.08.2016.Predlog izmena i dopuna Statuta - Cineoptic a.d. , Beograd
29.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
29.08.2016.Odluka o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
29.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Planinka a.d. , Kuršumlija
29.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
29.08.2016.Najava dostavljanja polugodišnjeg izveštaja - Alfa plam a.d. , Vranje
29.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Radijator a.d. , Beograd
29.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
29.08.2016.Polugodišnji izveštaj za I polugodište 2016. godine- Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
26.08.2016.Ažurirani informatori - 26.08.2016
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
26.08.2016.Najava dostavljanja polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čokolend a.d. , Paraćin
26.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
26.08.2016.Kons. Polugodišnji izveštaj - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
26.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.08.2016.Ažurirani informatori - 25.08.2016
25.08.2016.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
25.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Vital a.d. , Vrbas
25.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj (konsolidovani) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.08.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Mlekara Plana a.d. , Velika Plana - MLPL
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
25.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.08.2016.Predlog o izmeni i dopuni statuta - Daka servis a.d., Beograd
25.08.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Nacional a.d. , Beograd
25.08.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
25.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
25.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Nedić agrar a.d. , Bočar
25.08.2016.Najava dostavljanja konsolidovanog izveštaja za prvo polugodište - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Futurum a.d. , Beograd
25.08.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Nedić agrar a.d. , Bočar
25.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Nedić agrar a.d. , Bočar
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
25.08.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Daka servis a.d., Beograd
25.08.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
25.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
25.08.2016.Odluka - Raspolaganje imovinom velike vrednosti - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
24.08.2016.Ažurirani informatori - 24.08.2016
24.08.2016.Konsolidovani polugodišnji izveštaj - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
24.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Paraćinka a.d. , Paraćin
24.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
23.08.2016.Ažurirani informatori - 23.08.2016
23.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Imlek a.d. , Beograd - IMLKPB
23.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
23.08.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Kopaonik a.d. , Beograd
23.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
22.08.2016.Ažurirani informatori - 22.08.2016
22.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Dunav Re a.d. , Beograd
22.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
22.08.2016.Polugodišnji izveštaj - SU - marketi a.d. , Subotica
22.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
22.08.2016.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
22.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbija Tis a.d. , Zaječar
19.08.2016.Ažurirani informatori - 19.08.2016
19.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Graničar a.d. , Gakovo - GRGA
19.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina - BJNE
19.08.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Proleter Bečej a.d. , Bečej - PRLB
19.08.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Veterinarska stanica Kragujevac a.d. , Kragujevac - VSKG
19.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
19.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Dijamant a.d. , Zrenjanin
19.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
19.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
19.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
18.08.2016.Ažurirani informatori - 18.08.2016
18.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Media print a.d. , Kruševac - MDPR
18.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica - ZGTH
18.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
17.08.2016.Ažurirani informatori - 17.08.2016
17.08.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16134
17.08.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Projmetal a.d. , Beograd - PRMT
17.08.2016.Polugodišnji izveštaj - TE - TO a.d. , Senta
17.08.2016.Izveštaji o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
17.08.2016.Odluka o utvrđivanju dana isplate dividende - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
17.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
17.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bobija a.d. , Ljubovija
17.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
17.08.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
16.08.2016.Ažurirani informatori - 16.08.2016
16.08.2016.Predlog izmena statuta - Bambi a.d. , Požarevac
16.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
16.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
16.08.2016.Ostale informacije Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja 2015 godine - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
16.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka finansijski izvestaji 2015. - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
16.08.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015. - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
16.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
16.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
16.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
16.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jugoelektro a.d. , Beograd
16.08.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Agroseme Panonija a.d. , Subotica - AGPA
16.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
16.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
16.08.2016.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
16.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Globos osiguranje a.d. , Beograd
16.08.2016.Obavešenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
16.08.2016.Ostale informacije Odluka Skupštine akcionara o usvajanju mišljenja revizora finansijski izveštaji 2015 godine- Sreten Gudurić a.d. , Užice
16.08.2016.Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sreten Gudurić a.d. , Užice
16.08.2016.Odluka Skupstine akcionara o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sreten Gudurić a.d. , Užice
15.08.2016.Ažurirani informatori - 15.08.2016
15.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
15.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kompanija Štamparija Borba a.d. , Beograd
15.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sedišta a.d. , Priboj - SDPR
15.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - PIK 7. juli a.d. , Debrc - PIKD
15.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Valjevo put a.d. , Valjevo - VAPU
15.08.2016.Polugodišnji izveštaj - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016. - Alfa plam a.d. , Vranje
15.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo - KFVK
15.08.2016.Obaveštenje u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
15.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
15.08.2016.Predlog odluke o izmeni Statuta - AIK banka a.d. , Beograd
15.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
15.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016.godine - Sojaprotein a.d. , Bečej
15.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
15.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Kadinjača a.d. , Užice
15.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi dnevni red skupštine AIK banka a.d. , Beograd
15.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2016.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2016. - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
15.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016. - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.08.2016.Ažurirani informatori - 12.08.2016
12.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Imtel computers a.d. , Beograd - IMTC
12.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hotel Bela Lađa a.d. , Bečej - HBLA
12.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
12.08.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Glas Podrinja a.d. , Šabac
12.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
11.08.2016.Ažurirani informatori - 11.08.2016
11.08.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
11.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
11.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Telefonkabl a.d. , Beograd
11.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
11.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
11.08.2016.Ostale informacije - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
11.08.2016.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
11.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
11.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
11.08.2016.Obaveštenje nakon sticanja sopstvenih akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
11.08.2016.Obaveštenje nakon sticanja sopstvenih akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
11.08.2016.Obaveštenje nakon sticanja sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
11.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.08.2016.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2016. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.08.2016.Ažurirani informatori - 10.08.2016
10.08.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Zastava automobili a.d. , Kragujevac - ZAKG
10.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016 - Sojaprotein a.d. , Bečej
10.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
10.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
10.08.2016.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
10.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
10.08.2016.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvo polugodište 2016. - NIS a.d., Novi Sad
10.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
10.08.2016.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvo polugodište 2016. - NIS a.d., Novi Sad
10.08.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Timok a.d. , Negotin
10.08.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Timok a.d. , Negotin
10.08.2016.Usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju - Napredak a.d. , Požega
10.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Napredak a.d. , Požega
09.08.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
09.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
09.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
08.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
08.08.2016.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja- Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.08.2016.Ostale informacije - Sloga a.d. , Perlez
08.08.2016.Ostale informacije - Sloga a.d. , Perlez
08.08.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Insa ad Zemun
08.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukom - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
08.08.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - TP Dunav a.d., Vučak
08.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
08.08.2016.Predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju - Halkbank a.d. , Beograd
08.08.2016.Predlog izmena i dopuna Statuta - Halkbank a.d. , Beograd
08.08.2016.Osnivački akt - Halkbank a.d. , Beograd
05.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
05.08.2016.Ažurirani informatori - 05.08.2016
05.08.2016.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca i nastavku organizovanja trgovanja akcijama izdavaoca novog ISIN broja - Radijator a.d. , Beograd - RDJZ
05.08.2016.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Keramika - Holding a.d., Beograd
05.08.2016.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2016. godine - NIS a.d., Novi Sad
05.08.2016.Objava izmena i dopuna Pravilnika o listingu
05.08.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Putnik a.d. , Beograd
04.08.2016.Ažurirani informatori - 04.08.2016
04.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
04.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
04.08.2016.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.08.2016.Polugodišnji izveštaj za 2016. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
03.08.2016.Ažurirani informatori - 03.08.2016
03.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
03.08.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Erozija a.d., Valjevo
03.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Montinvest a.d. , Beograd - MOIN
03.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Čelik a.d. , Veliko Gradište - CELK
03.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izmena dostavljenog poziva za XXXVII redovnu sednicu skupštine AIK banka a.d. , Beograd
03.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Župljanka a.d. , Aleksandrovac
03.08.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Keramika - Holding a.d., Beograd
03.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
03.08.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Glas Podrinja a.d. , Šabac
02.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Erozija a.d., Valjevo
02.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu dopunjen - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
02.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
02.08.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu (korigovan i dopunjen) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
02.08.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
02.08.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
02.08.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
02.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
02.08.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
02.08.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Janko Stajčić a.d., Lazarevac
02.08.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
02.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.08.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16143
01.08.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Cer a.d. , Čačak
01.08.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Cer a.d. , Čačak
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Đerdap usluge a.d. , Kladovo - DJUK
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Nissal a.d. , Niš - NSSL
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Poslovni centar Jošanica a.d. , Novi Pazar - PCJS
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - 7. juli Čačak a.d. , Čačak - SJCA
01.08.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Spik a.d. , Beograd - SPIK
01.08.2016.BELEXsentiment za avgust 2016. godine

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.003,89
Promena-19,37
% -1,89%
25.07.2024. 09:40:11Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad