U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za oktobar 2019 godine

31.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - HUP Balkan a.d. , Beograd - HTBL
31.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Sojaprotein a.d. , Bečej - SJPT
31.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
31.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
31.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
30.10.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
30.10.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19184
30.10.2019.Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za vanrednu Skupštinu akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
30.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
30.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
30.10.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
30.10.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
29.10.2019.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Luka Senta a.d. , Senta
28.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - HUP Balkan a.d. , Beograd - HTBL
28.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
28.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Imtel RTV a.d. , Beograd - IMRT
28.10.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hempro a.d. , Beograd
28.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
25.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
25.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
24.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
24.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
24.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.10.2019.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
24.10.2019.Otkazana Skupština akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
24.10.2019.Obaveštenje o isplati dividende - Informatika a.d. , Beograd
23.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
22.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
22.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
22.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
21.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
21.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
21.10.2019.Ostale informacije - Goša montaža a.d. , Beograd
21.10.2019.Statut - Goša montaža a.d. , Beograd
18.10.2019.Ažurirani informatori - 18.10.2019
18.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
18.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
18.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
18.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
18.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
18.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
18.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
18.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
17.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
17.10.2019.Obaveštenje o isplati dividende - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
17.10.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
17.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
16.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Centar za puteve Vojvodine a.d. , Novi Sad - CZPV
16.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
16.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
16.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
16.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
16.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
15.10.2019.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO19189
15.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
15.10.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Niš ekspres a.d., Niš
15.10.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
15.10.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
15.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Čiker a.d. , Čantavir - CIKR
15.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Centar za puteve Vojvodine a.d. , Novi Sad - CZPV
15.10.2019.Ostale informacije - Termika-Beograd a.d. , Beograd
15.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Trivit Pek a.d. , Vrbas - TRVP
15.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Trivit Pek a.d. , Vrbas - TRVP
14.10.2019.Ažurirani informatori - 14.10.2019
14.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Zastava auto promet a.d., Novi Sad - ZSAP
14.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - S&A Capital Investments a.d., Beograd - SACI
14.10.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex -Trivit Pek a.d. , Vrbas - TRVP
14.10.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19183
14.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
14.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
11.10.2019.Ažurirani informatori - 11.10.2019
11.10.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Betonjerka a.d., Sombor - BTSO
11.10.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Jadar a.d. , Loznica - JDAR
11.10.2019.Obaveštenje akcionarima o uvidu u materijal - Sojaprotein a.d. , Bečej
11.10.2019.Predlog Odluke o promeni pravne forme - Sojaprotein a.d. , Bečej
11.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
11.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
11.10.2019.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
11.10.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Trivit Pek a.d. , Vrbas
11.10.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Hempro a.d. , Beograd
10.10.2019.Ažurirani informatori - 10.10.2019
10.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
10.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
10.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
10.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
10.10.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
10.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd - POBD
10.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Urbisinvest a.d. , Novi Sad - UINS
10.10.2019.Vanredna revizija indeksa Belexline
10.10.2019.Vanredna revizija indeksa Belex15
10.10.2019.Obaveštenje o isplati dividende - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
10.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
10.10.2019.Obaveštenje izdavaoca o prijemu obaveštenja o značajnom učešću - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
09.10.2019.Uključenje na MTP - Velprom a.d. , Aleksinac - VLPM
09.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
09.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
09.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
08.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
08.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
08.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad - URBSM
08.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
08.10.2019.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
08.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
08.10.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Betonjerka a.d., Sombor
08.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
08.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
08.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
08.10.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Erozija a.d., Valjevo
07.10.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kompresor a.d. , Beograd
07.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
07.10.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dunav a.d., Smederevo
07.10.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Rudo a.d. , Beograd
04.10.2019.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
03.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
03.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
03.10.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Hempro a.d. , Beograd
03.10.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Hempro a.d. , Beograd
03.10.2019.Izveštaj sa održane IV vanredne sednice Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
02.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
02.10.2019.BELEX Monthly Report - Septembar 2019
02.10.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad - URBSM
02.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
02.10.2019.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
02.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd - MINK
01.10.2019.BELEXsentiment za oktobar 2019. godine

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.023,26
Promena10,58
% 1,04%
24.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad