U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za decembar 2016 godine

30.12.2016.Ažurirani informatori - 30.12.2016
30.12.2016.Izveštaj o upisanim akcijama VII emisije - Tigar a.d. , Pirot
30.12.2016.Odluka o izdavanju VII emisije akcija - Tigar a.d. , Pirot
30.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.12.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Utva - Milan Premasunac a.d. , Kačarevo - UTMP
30.12.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
30.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
29.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
29.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
29.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
29.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
29.12.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vojvodinaput a.d. , Subotica
29.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
28.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
28.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
28.12.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
28.12.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
28.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
28.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
28.12.2016.Obaveštenje o isplati II kupona - Grad, Šabac
28.12.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Gradac favro a.d. , Kladovo
28.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
28.12.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zmaj a.d. , Zemun
28.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
28.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
28.12.2016.Odluka o isplati preostalog dela dividende - Vojvodinaput a.d. , Subotica
28.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
28.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
27.12.2016.Ažurirani informatori - 27.12.2016
27.12.2016.Obaveštenje o prodaji (otudjenju) sopstvenih akcija - Moravamermer a.d. , Beograd
27.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Moravamermer a.d. , Beograd
27.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
27.12.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Moravamermer a.d. , Beograd
27.12.2016.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Budućnost a.d. , Čurug - BDCG
27.12.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Ibar a.d. , Raška
27.12.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
27.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
26.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
26.12.2016.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Senta - promet a.d. , Senta
26.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Senta - promet a.d. , Senta
26.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
26.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Venac a.d. , Pećinci
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Ukus a.d. , Pećinci
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Fasma a.d. , Beograd
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Borinženjering a.d. , Bor
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
26.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Sava a.d. , Šabac
26.12.2016.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Lepenski vir a.d. , Pećinci
26.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mermer a.d. , Žagubica
23.12.2016.Ažurirani informatori - 23.12.2016
23.12.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
23.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Lipa a.d. , Novi Pazar
23.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Lipa a.d. , Novi Pazar
23.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Nedić agrar a.d. , Bočar - NAGR
23.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Žitobanat a.d. , Vršac - ZTBV
23.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
23.12.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Tigar a.d. , Pirot
23.12.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Tigar a.d. , Pirot
23.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
23.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
22.12.2016.Ostale informacije - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
22.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
22.12.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
22.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
22.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
22.12.2016.Odložena Skupština akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
21.12.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Astoria a.d., Beograd
21.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
21.12.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16134
21.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Plima Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja - PLMV
21.12.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - AIK banka a.d. , Beograd - AIKBPB
21.12.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Inex Budućnost a.d. , Požega - INBU
20.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin - VSZR
20.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad - AGKS
20.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak - MHCA
20.12.2016.Dan dividende za 2016. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
20.12.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Izvor a.d. , Paraćin
19.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
19.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
16.12.2016.Ažurirani informatori - 16.12.2016
16.12.2016.Izmena poziva za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
16.12.2016.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
16.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran - PION
16.12.2016.Poziv za ponovljenu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
16.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - God a.d. , Đunis - GODD
16.12.2016.Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi
16.12.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
16.12.2016.Produženje ponude za sticanje sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
16.12.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
16.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
16.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
16.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
16.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
15.12.2016.Ažurirani informatori - 15.12.2016
15.12.2016.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15
15.12.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Inos sinma a.d. , Sevojno - INOS
15.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Gradnja Zemun a.d. , Beograd - GRAD
15.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
15.12.2016.Dopuna dnevnog reda Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
14.12.2016.Predlog statuta - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
14.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
14.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Cineoptic a.d. , Beograd - CNOP
14.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad - VIGV
14.12.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16140
14.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
14.12.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Vojvodinaput a.d. , Subotica
14.12.2016.Mišljenje Odbora direktora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Gradac favro a.d. , Kladovo
13.12.2016.Jedinstveni prospekt - Evropska banka za obnovu i razvoj, London - EBRD01
13.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
13.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
13.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
13.12.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
13.12.2016.Uključenje na Prime Listing - Evropska banka za obnovu i razvoj, London - EBRD01
13.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Izvor a.d. , Paraćin
13.12.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
13.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Stari Grad UP a.d. , Beograd - STGR
12.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
12.12.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
12.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
12.12.2016.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Astoria a.d., Beograd
12.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Astoria a.d., Beograd
12.12.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
12.12.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Elektroporcelan a.d. , Beograd - ELEK
12.12.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugocentar a.d. , Beograd - JGCN
12.12.2016.Uvedene nove vrsta naloga i koncept statičke zone fluktuacije
09.12.2016.Imenovan novi član Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
09.12.2016.Izveštaj sa održane II vanredne sednice Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
09.12.2016.Obaveštenje o sprovedenom postupku sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
09.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
09.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
09.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
08.12.2016.Ažurirani informatori - 08.12.2016
08.12.2016.Uključenje na Open Market - Budućnost a.d. , Bačka Palanka - BDBP
08.12.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
08.12.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
08.12.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16146
08.12.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun - VETZ
08.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
08.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
07.12.2016.Odluka Nadzornog odbora o isplati dividende 2015. godine - Iritel a.d. , Beograd
07.12.2016.Odbor direktora usvojio biznis plan za 2017. godinu - NIS a.d., Novi Sad
07.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
07.12.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
07.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
07.12.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
07.12.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
07.12.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Hipol a.d. , Odžaci - HPOL
06.12.2016.Ažurirani informatori - 06.12.2016
06.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
06.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
06.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
06.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
06.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
06.12.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Zlatica a.d. , Lazarevo
06.12.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
06.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
06.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
06.12.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Lipa a.d. , Novi Pazar
06.12.2016.Obaveštenje o isplati II kupona - Grad, Šabac
06.12.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
05.12.2016.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Gradac favro a.d. , Kladovo
05.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Gradac favro a.d. , Kladovo
05.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d., Aleksandrovac
05.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d., Aleksandrovac
05.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
05.12.2016.Ažurirani informatori - 05.12.2016
05.12.2016.Uključenje na Open Market - Takovo a.d. , Gornji Milanovac - TKVO
05.12.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Vojvodinaput a.d. , Subotica
05.12.2016.Beogradska berza operativno postala deo SEE Link platforme
05.12.2016.Otkazana Skupština akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
05.12.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Ravnica a.d. , Bajmok
05.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
05.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
05.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
02.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Gradina a.d. , Užice
02.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
02.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Graditelj a.d. , Kikinda
02.12.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
02.12.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Stoteks a.d. , Novi Sad
02.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
02.12.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Žitopek a.d. , Niš
02.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
02.12.2016.Izvestaj o upisanim akcijama V emisije - Tigar a.d. , Pirot
02.12.2016.Odluka o izdavanju V emisije akcija - Tigar a.d. , Pirot
02.12.2016.Otkazana Skupština akcionara - Ispravka - Niš ekspres a.d., Niš
02.12.2016.Rasknjižavanje društvenog kapitala - Osnova projekt a.d. , Beograd
02.12.2016.Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Beozaštita a.d. Beograd
01.12.2016.Odložena Skupština akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
01.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
01.12.2016.Odluka o isključenju akcija sa organizovanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
01.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
01.12.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
01.12.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
01.12.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
01.12.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Senta - promet a.d. , Senta
01.12.2016.BELEXsentiment za decembar 2016. godine
01.12.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
01.12.2016.Odložena Skupština akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.004,55
Promena-18,71
% -1,83%
25.07.2024. 12:39:25Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad