U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za novembar 2015 godine

30.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
30.11.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Nissal a.d. , Niš
30.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
30.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
27.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15126
27.11.2015.Izvestaj sa održane Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
27.11.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Zrenjanin
27.11.2015.Mišljenja Odbora SOSS u vezi sa ponudom za preuzimanje - Dijamant a.d. , Zrenjanin
27.11.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Dijamant a.d. , Zrenjanin
27.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.11.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Univerzal a.d. , Kanjiža
27.11.2015.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Mladi borac a.d. u restrukturiranju, Sonta - MLBO
27.11.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Univerzal a.d. , Kanjiža
27.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
27.11.2015.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Hotel Bela Lađa a.d. , Bečej - HBLA
27.11.2015.Skraćeni tekst ponude - Enikon a.d. , Loznica
27.11.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Enikon a.d. , Loznica
27.11.2015.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
27.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
26.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
26.11.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Žitopromet - mlin a.d. , Senta - ZMSE
26.11.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Boško Marinković a.d. , Lipolist - BOMA
26.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Plana Market a.d., Velika Plana
26.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Boško Marinković a.d. , Lipolist
26.11.2015.Obaveštenje o isplati dividende - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
26.11.2015.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
25.11.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Univerzal a.d. , Kanjiža
25.11.2015.Obaveštenje investitorima o isplati prvog kupona - Grad, Šabac
25.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina
24.11.2015.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Energomontaža a.d. , Beograd
24.11.2015.Odluka o prinudnom otkupu akcija - CRH Agregati a.d. , Popovac
24.11.2015.Ažurirani informatori - 24.11.2015
24.11.2015.Rešene o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Niš ekspres a.d., Niš
24.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
24.11.2015.Odluka o danu isplate dividende za 2014. godinu - Iritel a.d. , Beograd
24.11.2015.Obaveštenje u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija od nesglasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
24.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.11.2015.Obaveštenja o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
24.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - CRH Agregati ad Popovac
24.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Zrenjanin
24.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sanad a.d. , Sanad
24.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
24.11.2015.Obaveštenje o promeni adrese - Čačanska banka a.d. , Čačak
23.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
23.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min a.d. , Niš
23.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
23.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
23.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
23.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
23.11.2015.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
23.11.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - David Pajić Daka a.d., Beograd - DVDP
23.11.2015.Ostale informacije - Predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju - AIK banka a.d. , Beograd
23.11.2015.Predlog izmena i dopuna Statuta - AIK banka a.d. , Beograd
23.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
23.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - David Pajić Daka a.d., Beograd
23.11.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
23.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
23.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Veleprodaja - Produkt a.d. , Beograd
23.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
20.11.2015.Ažurirani informatori - 20.11.2015
20.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
20.11.2015.Zaključci 14. Međunarodne konferencije Beogradske berze
20.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
20.11.2015.Ostale informacije - Ponuda za sticanje sopstvenih akcija društva Jadran a.d. , Beograd
20.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
20.11.2015.Odluka o pokriću gubitka - Aleksa Šantić u restrukturiranju a.d., Aleksa Šantić
20.11.2015.Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu - Aleksa Šantić u restrukturiranju a.d., Aleksa Šantić
20.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
20.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
20.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
20.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
20.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Brđani a.d. , Valjevo
20.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
18.11.2015.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Loznicaelektro a.d. , Loznica
18.11.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
18.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
18.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravno a.d. , Ćuprija
18.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
18.11.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
18.11.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
18.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
17.11.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Avala a.d. , Požarevac
17.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
17.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
17.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
17.11.2015.Ugovoren novi posao u Peruu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.11.2015.Novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Velika Plana
17.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
17.11.2015.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. godinu dopunjen - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
17.11.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu dopunjen - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
17.11.2015.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2015. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
16.11.2015.Ažurirani informatori - 16.11.2015
16.11.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - mts banka a.d., Beograd - KMBZ
16.11.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Proel a.d. , Požarevac
16.11.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
16.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
16.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
16.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
16.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hleb a.d. , Novi Sad
16.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitko a.d. , Bačka Topola
16.11.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
16.11.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
16.11.2015.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
16.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
16.11.2015.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2015. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
16.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
16.11.2015.Konsolidovani kvartalni izveštaj za III kvartal 2015. godine - Tigar a.d. , Pirot
16.11.2015.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2015. godine - Tigar a.d. , Pirot
16.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
13.11.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
13.11.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
13.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
13.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
13.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Naš stan a.d. , Beograd
13.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
13.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
13.11.2015.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica Vladimirci a.d., Vladimirci - VSVL
13.11.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jelen do a.d. , Jelen Do - JLND
13.11.2015.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal - Alfa plam a.d. , Vranje
13.11.2015.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2015. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej
13.11.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Nissal a.d. , Niš
13.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planum GP a.d. , Beograd
13.11.2015.Kvartalni izveštaj III kvartal 2015 - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.11.2015.Kvartalni izveštaj - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.11.2015.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2015. god. - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina
13.11.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
13.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Energomontaža a.d. , Beograd
13.11.2015.Ostale informacije - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
12.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
12.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitko a.d. , Bačka Topola
12.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energomontaža a.d. , Beograd
12.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mala Bosna a.d. , Mala Bosna
12.11.2015.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2015. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.11.2015.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Valjevo put a.d. , Valjevo - VAPU
12.11.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci - ALAS
12.11.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad - DDNS
12.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Stig GP a.d. , Požarevac
12.11.2015.Odluka o postupku i načinu isplate dividende - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
10.11.2015.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
10.11.2015.Ažurirani informatori - 10.11.2015
10.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Tisa a.d. , Senta
10.11.2015.Otkazana Skupština akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
10.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
10.11.2015.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I - IX 2015 - Sojaprotein a.d. , Bečej
10.11.2015.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.11.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodele dobiti - Goša FSO a.d. , Simićevo
10.11.2015.Odložena Skupština akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
10.11.2015.Najava Kvartalnog izveštaja za I-IX 2015. godine koji u sebi sadrži podatke i za III kvartal 2015. god. - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
10.11.2015.Lista obveznica RS kojima trgovanje počinje 12.11.
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15125
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1101
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15118
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1471
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15107
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1487
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1473
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1459
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1347
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1343
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1330
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15117
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15111
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15101
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1498
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1489
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1483
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1477
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1464
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15121
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15116
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15114
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15104
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1499
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1491
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15102
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1488
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1478
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1467
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1346
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1329
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1323
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15122
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1486
09.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
09.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
09.11.2015.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
09.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
09.11.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pupin Telecom a.d. , Beograd
09.11.2015.Ostale informacije - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
09.11.2015.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
09.11.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
09.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Media print a.d. , Kruševac
09.11.2015.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.11.2015.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.11.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Veterinarska stanica Mionica a.d. , Mionica - VTSM
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1462
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1352
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1340
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1334
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1319
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1215
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1208
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1204
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15112
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15105
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1495
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1482
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1474
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1470
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1465
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1356
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15123
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15119
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15115
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15110
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15108
09.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15103
09.11.2015.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Dijamant AD Zrenjanin - 06.11.2015.
09.11.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
09.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
09.11.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
09.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
09.11.2015.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
06.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vior Velika Morava a.d. , Beograd
06.11.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Media print a.d. , Kruševac
06.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1494
06.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15124
06.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15120
06.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15113
06.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RS015109
06.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15106
06.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15100
05.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
05.11.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO1497
05.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
05.11.2015.Obaveštenje u vezi sa sticanjem akcija od nesaglasnih akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
05.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
05.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
05.11.2015.Novi finansijski instrumenti na Beogradskoj berzi - dugoročne obveznice Republike Srbije
04.11.2015.Odluka o visini naknada i pretplata - kursevi i Bilten Beogradske berze
04.11.2015.Obaveštenje o novom izdavanju hartija od vrednosti - Čačanska banka a.d. , Čačak
04.11.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Naš stan a.d. , Beograd
04.11.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Osnova projekt a.d. , Beograd
04.11.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
04.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
04.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
04.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
04.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
04.11.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Dijamant a.d. , Zrenjanin
04.11.2015.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
04.11.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
04.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
04.11.2015.Odložena Skupština akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
04.11.2015.Odložena Skupština akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
04.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - David Pajić Daka a.d., Beograd
04.11.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
04.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
04.11.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Naš stan a.d. Beograd
04.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
03.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
03.11.2015.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Hidrotehnika a.d., Beograd - HRTH
03.11.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Betonjerka a.d. , Vladičin Han - BETO
03.11.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
03.11.2015.Otkazana Skupština akcionara - Sloga a.d. , Perlez
03.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
03.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
03.11.2015.Odluka o završnom računu budžeta - Opština, Stara Pazova
02.11.2015.Ažurirani informatori - 02.11.2015
02.11.2015.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
02.11.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Garant a.d. , Futog - GRNT
02.11.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - mts banka a.d., Beograd
02.11.2015.BELEXsentiment za novembar 2015. godine
02.11.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.012,68
Promena5,92
% 0,59%
23.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0791
USD/RSD107,4810
Izvor NBS, 23.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 23.07.2024.
456.271.798.542 RSD
3.897.124.239 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
23.07.2024.
Ažurirani informatori - 23.07.2024
23.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
23.07.2024.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Neostar a.d. , Novi Sad
23.07.2024.
Kvartalni izveštaj za II kvartal 2024. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
22.07.2024.
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija i promenjenom broju ukupno izdatih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad