U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2009 godine

30.09.2009.Uključenje na VBT - Srbijatransport a.d. , Beograd - STRN
30.09.2009.Inovirani prospekti - 30.09.2009
30.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Centar a.d. , Beograd
30.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Knjaz Miloš a.d. , Aranđelovac
30.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Vossloh Min Skretnice a.d. , Niš
30.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Higijena a.d. , Beograd
30.09.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Borpromet a.d. , Beograd - BRPB
30.09.2009.sazivanje Skupštine akcionara - Sintelon a.d. , Bačka Palanka
30.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrogradnja a.d. , Vršac
30.09.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kamendin a.d. , Sirig
30.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Toplana a.d., Kruševac
30.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Proel a.d. , Požarevac
30.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Proel a.d. , Požarevac
30.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Azma a.d. , Kragujevac
30.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
30.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Novi dani a.d., Ivanjica
30.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Plećaš a.d. , Zemun
30.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
30.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
30.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
29.09.2009.Inovirani prospekti - 29.09.2009
29.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Optika a.d. , Beograd
29.09.2009.Izjava o šestomesečnon planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Gradac a.d. , Valjevo
29.09.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Metal a.d. , Preševo - MTPRM
29.09.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tražišta - Metal a.d. , Preševo - MTPR
29.09.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Energogradnja a.d. , Priboj - GRPB
29.09.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Novi Kozjak a.d. , Novi Kozjak - NKOZ
29.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
29.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Gumins a.d. , Novi Sad
29.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Poljooprema a.d. , Vrbas
29.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava procesna oprema a.d. , Kragujevac
29.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Integral betonirci a.d. , Subotica
29.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Integral betonirci a.d. , Subotica
28.09.2009.Uključenje na VBT - Kosovoprojekt a.d. , Beograd - KPBG
28.09.2009.Inovirani prospekti - 28.09.2009
28.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Angropromet a.d., Niš
28.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Jedinstvo a.d. , Kovačica
28.09.2009.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Agrooprema a.d. , Beograd
28.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
28.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Angropromet a.d., Niš
28.09.2009.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
28.09.2009.Obaveštenje akcionaraima o podnošenju zahteva za prinudnu prodaju akcija - Palić THU a.d. , Subotica
28.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aska a.d. , Kula
28.09.2009.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Silos Jakovo a.d. , Jakovo
28.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodištr 2009.godine - Rumaplast a.d. , Ruma
28.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Xella Srbija a.d. , Vreoci
28.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Čačanska banka a.d. , Čačak
28.09.2009.Izjava o šestomersečnom planu poslovanja za dugo polugodište 2009.godine - Brodogradilište Apatin a.d. , Apatin
28.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Dunav a.d. , Bezdan
28.09.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
28.09.2009.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
28.09.2009.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Ukras a.d. , Smederevska Palanka
28.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
28.09.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Feriti a.d. , Beograd
28.09.2009.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa II - Autosrbija a.d. , Beograd
28.09.2009.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Autosrbija a.d. , Beograd
28.09.2009.Ugovor o odvajanju akcionarskog društva uz osnovanje akcionarskog društva - Zastava promet a.d. , Sombor
28.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. , Sombor
25.09.2009.Uključenje na VBT - Veterinaria a.d., Horgoš - VETR
25.09.2009.Uključenje na VBT - Dunav film a.d., Beograd - DNFL
25.09.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Udarnik a.d., Zrenjanin - UDZR
25.09.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Kulaprojekt a.d. , Kula - KULP
25.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
25.09.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Mlekara Pančevo a.d. , Pančevo - MLPA
25.09.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Eltek a.d. , Kovačica - ELTK
25.09.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Prednapregnuti beton a.d. , Beograd - PRBT
25.09.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Napredak a.d. , Alibunar - NPAB
25.09.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Prednapregnuti beton a.d. , Beograd - PRBT
25.09.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Mladost turist a.d. , Beograd - MLTU
24.09.2009.Inovirani prospekti - 24.09.2009
24.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Impol Seval a.d. , Sevojno
24.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drgo polugodište 2009.godine - Termika a.d. , Beograd
24.09.2009.Odluka Skupštine akcionara o izdavanju akcija bez javne ponude - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
24.09.2009.Odluka Skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
24.09.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
24.09.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
24.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Zrenjanin
24.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Telefonkabl a.d. , Beograd
24.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Palić THU a.d. , Subotica
23.09.2009.Uključenje na VBT - Veterinarski centar a.d., Kraljevo - VTKV
23.09.2009.Uključenje na VBT - Neretva a.d., Beograd - NRTV
23.09.2009.Inovirani prospekti - 23.09.2009
23.09.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Kontinentalšped a.d. , Beograd - KNTL
23.09.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Mlekoprodukt a.d. , Zrenjanin - MLKP
23.09.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Potens perforacija a.d. , Požega - POTP
23.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
23.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Hidrosanitas a.d., Beograd
23.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
23.09.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Voždovac a.d., Beograd
23.09.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Građa a.d. , Beograd
23.09.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Transportšped a.d. , Beograd - TRAN
23.09.2009.Odluka Upravnog odbora o izdavanju V (pete) emisije običnih akcija - Informatika a.d. , Beograd
23.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Keramika a.d. , Mladenovac
23.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Zidar a.d. , Bečej
23.09.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
23.09.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - FIO Kostolac a.d. , Kostolac
23.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
23.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
23.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Nišmont a.d. , Niš
22.09.2009.Inovirani prospekti - 22.09.2009
22.09.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Zemun a.d. , Zemun - ZMUN
22.09.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ukras a.d. , Smederevska Palanka
22.09.2009.Izveštaj o preuzomanju akcija - Agrooprema a.d. , Beograd
22.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Interšped a.d. , Subotica
22.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Kulatrans a.d. , Kula
22.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Poljostroj IMO a.d. , Odžaci
22.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Poljostroj IMO a.d. , Odžaci
22.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.09.2009.Obelodanjivanje finansijskih izveštaja Beogradske berze za 2008. godinu
21.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - SL Mitros a.d. , Beograd
21.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
21.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.09.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
21.09.2009.Obaveštenje akcionarima o podnošenju zahteva za prinudnu prodaju akcija - Tranšped a.d. , Beograd
21.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Kvarc a.d. , Beograd
21.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
21.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
21.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Vijadukt a.d. , Novi Sad
21.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
21.09.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Autobanat a.d. , Zrenjanin
21.09.2009.Popust na rane prijave za Konferenciju Berze važi do 01. oktobra
18.09.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - TP Krupanj a.d. , ‚Krupanj - TPKR
18.09.2009.Inovirani prospekti - 18.09.2009
18.09.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
18.09.2009.Izveštaj sa održane VI vanredne Skupštine akcionara - Varvarinsko polje a.d. , Varvarin
18.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Varvarinsko polje a.d. , Varvarin
18.09.2009.Izvod iz konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. godinu - Varvarinsko polje a.d. , Varvarin
18.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Varvarinsko polje a.d. , Varvarin
18.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
18.09.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - TP Krupanj a.d. , ‚Krupanj - TPKR
18.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Avala TUP a.d. , Beograd
17.09.2009.Inovirani prospekti - 17.09.2009
17.09.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - 7. juli a.d. , Šabac - SJUS
17.09.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Industromont a.d. , Valjevo - INDM
17.09.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Betratrans a.d. , Zemun - BTRT
17.09.2009.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende za 2008.godinu - Termika a.d. , Beograd
17.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Zmaj a.d. , Zemun
17.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Pobeda a.d. , Aranđelovac
17.09.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - 7. juli a.d. , Šabac - SJUS
17.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Autotransport a.d. , Kraljevo
17.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Autotransport a.d. , Kraljevo
17.09.2009.Sazivanje odložene IV vanredne Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
17.09.2009.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
16.09.2009.Inovirani prospekti - 16.09.2009
16.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Navip a.d. , Zemun
16.09.2009.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Brazda a.d. , Zemun
16.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Projmetal a.d. , Beograd
16.09.2009.Izveštaj o ishodu javne ponude - Pupin Telecom a.d. , Beograd
16.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Radijator a.d. , Zrenjanin
16.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Kraljevo
16.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugoagent a.d. , Beograd
16.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
16.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
16.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
16.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Fad a.d. , Beograd
16.09.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Danilo Bošković a.d. , Grdelica - DBOS
16.09.2009.Izvršene redovne revizije indeksa BELEX15 i BELEXline
15.09.2009.Inovirani prospekti - 15.09.2009
15.09.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Danilo Bošković a.d. , Grdelica - DBOS
15.09.2009.Izveštaj o uspešnosti 16. emisije običnih akcija i povećanju osnovnog kapitala - Marfin bank a.d. , Beograd
15.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
15.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
15.09.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Integral GVG a.d. , Subotica - IGVG
15.09.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Radan Gora a.d., Bojnik - RDGR
15.09.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Integral GVG a.d. , Subotica - IGVG
15.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kamenko Gagrčin a.d. , Sombor
15.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Zmaj a.d. , Smederevo
15.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Zmaj a.d. , Smederevo
15.09.2009.Ponuda o sticanju sopstvenih akcija od svih akcionara - Kontaktor a.d. , Beograd
15.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
15.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - ABS Minel inženjering a.d. , Beograd
15.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ishrana a.d. , Smederevo
15.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Pobeda a.d. , Aranđelovac
15.09.2009.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Brazda a.d. , Zemun
15.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
15.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - IGM Bačka opeka a.d. , Subotica
15.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fadip koncern a.d. , Bečej
15.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Aroma a.d. , Futog
15.09.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Radan Gora a.d., Bojnik - RDGR
14.09.2009.Inovirani prospekti - 14.09.2009
14.09.2009.Rešenje o prestanku peivremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Nemetali a.d. , Topola - NMTL
14.09.2009.Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija pro - rata - Soja protein a.d. , Bečej
14.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
14.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
14.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
14.09.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
14.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Graditelj a.d. , Inđija
14.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - PPT Cilindri a.d. , Trstenik
14.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - PPT Cilindri a.d. , Trstenik
14.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Agroprogres a.d. , Beograd
14.09.2009.Odluka o poništavanju stečenih sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala - Vrenje a.d. , Beograd
14.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
14.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.09.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Tehnoenergetika a.d., Kruševac - TENG
11.09.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Partizan a.d. , Kučevo - PRKU
11.09.2009.Uključenje na VBT - Veterinarska stanica a.d., Novi Sad - VSNS
11.09.2009.Uključenje na VBT - Sićevac Company a.d., Kuršumlija - SCVC
11.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
11.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
11.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
11.09.2009.Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Rudnap a.d. , Beograd
11.09.2009.Inovirani prospekti - 11.09.2009
11.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara sa preferencijalnim akcijama - Rudnap a.d. , Beograd
11.09.2009.Izveštaj sa održane I vanredne Skupštine akcionara - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
11.09.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Tranšped a.d. , Beograd
11.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
11.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
11.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Želvoz a.d. , Smederevo
11.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Želvoz a.d. , Smederevo
11.09.2009.Sazivanje XIV vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
11.09.2009.Sazivanje XIII vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
11.09.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Brazda a.d. , Zemun
11.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
11.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
11.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Agroseme a.d. , Kikinda
11.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Agroseme a.d. , Kikinda
10.09.2009.Inovirani prospekti - 10.09.2009
10.09.2009.Promena strukture RSS stranice
10.09.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju sa vanberzanskog tržišta akcija izdavaoca - Novi Gvožđar a.d. , Kraljevo - NGVZ
10.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Sremski hrast a.d. , Morović
10.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
10.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Cubi Napredak a.d. , Bačka Palanka
10.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Cubi Napredak a.d. , Bačka Palanka
10.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Autobanat a.d. , Zrenjanin
10.09.2009.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Jugoagent a.d. , Beograd
10.09.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Vinogorje a.d. , Žabari
10.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
10.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
10.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Jela a.d. , Šabac
09.09.2009.Inovirani prospekti - 09.09.2009
09.09.2009.Specifikacija u prilogu naloga za trgovanje metodom minimalne cene - Beogradska berza a.d. , Beograd
09.09.2009.Nalog trgovanja metodom minimalne cene - Beogradska berza a.d. , Beograd
09.09.2009.Uputstvo operativne realizacije obrade zahteva za trgovanje metodom minimalne cene - Beogradska berza a.d. , Beograd
09.09.2009.Pravilnik o radu Komisije za berzanske prekršaje - Beogradska berza a.d. , Beograd
09.09.2009.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Trust broker a.d. , Novi Sad
09.09.2009.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - ITM monet a.d. , Beograd
09.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kinđa Agrar a.d. , Kikinda
09.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
09.09.2009.Sve kompanije uključene na PRIME market Beogradske berze od 14.septembra imaće svoje market mejkere
09.09.2009.Sinteza invest Group a.d. , Beograd market mejker na novoj hartiji
09.09.2009.Soja protein a.d. , Bečej dobija svog market mejkera
08.09.2009.Uključenje na VBT - Župljanka a.d. , Aleksandrovac - ZPLJ
08.09.2009.Uključenje na VBT - Rad a.d. , Beograd - RBGD
08.09.2009.Uključenje na VBT - FKL a.d. , Temerin - FKLT
08.09.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Radnik a.d., Beograd - RDBG
08.09.2009.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
08.09.2009.Inovirani prospekti - 08.09.2009
08.09.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Potens perforacija a.d. , Požega - POTP
08.09.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Radnik a.d., Beograd - RDBG
08.09.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija akcija - Kaštel a.d. , Ečka
08.09.2009.Izveštaj o prinudnoj prodaji akcija - Narodne novine a.d. , Niš
08.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Agroseme Panonija a.d. , Subotica
08.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovojvodina - autouniverzal a.d. , Novi Sad
07.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
07.09.2009.Inovirani prospekti - 07.09.2009
07.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Feriti a.d. , Beograd
07.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Kinđa Agrar a.d. , Kikinda
07.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Srbija a.d. , Kragujevac
07.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrooprema a.d. , Beograd
07.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Aska a.d. , Kula
07.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Eterna a.d. , Kula
07.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Profi System a.d. , Pančevo
07.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
04.09.2009.Uključenje na VBT - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica - VSSM
04.09.2009.Uključenje na VBT - Srbijateks a.d. , Beograd - SRBJT
04.09.2009.Uključenje na VBT - Savremena administracija a.d. , Beograd - SVRME
04.09.2009.Inovirani prospekti - 04.09.2009
04.09.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac - GLBM
04.09.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Metal a.d. , Preševo - MTPRM
04.09.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Metal a.d. , Preševo - MTPR
04.09.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Nemetali a.d. , Topola - NMTL
04.09.2009.Odluka o uslovima otuđenja sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej
04.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - BG group Jugoalat a.d. , Novi Sad
04.09.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
04.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
04.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
04.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Fampharm a.d. , Kruševac
04.09.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - ATB Sever a.d. , Subotica
04.09.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Kamendin a.d. , Sirig
04.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
04.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Fabrika hartije a.d., Beograd
04.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Staro sajmište a.d. , Beograd
04.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
04.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
04.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
03.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Nestle ice cream Srbija a.d. , Beograd
03.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Optika a.d. , Beograd
03.09.2009.Izveštaj o ishodu javne ponude - Termoelektro a.d. , Beograd
03.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
03.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
03.09.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo špolugodište 2009.godine - Žitosrem a.d. , Inđija
03.09.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Komunalac Čukarica a.d. , Beograd - KMLC
03.09.2009.Odluka o promeni metoda trgovanja akcijama izdavaoca - 1. Maj - Ždeglovo a.d., Lebane - PMZL
02.09.2009.Inovirani prospekti - 02.09.2009
02.09.2009.Potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Luksemburga Žan Aselborn sa saradnicima posetio Beogradsku berzu
02.09.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Jasen a.d., Kraljevo - JSKR
02.09.2009.Odluka o usvajanju programa rešavanja viška zaposlenih - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
02.09.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zorka Pharma a.d. , Šabac
02.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoterma a.d. , Beograd
02.09.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Palić THU a.d. , Subotica
02.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Zidar a.d. , Bečej
02.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
02.09.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
02.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
01.09.2009.Uključenje na VBT - Integral GVG a.d. , Subotica - IGVG
01.09.2009.Uključenje na VBT - 7. juli a.d. , Šabac - SJUS
01.09.2009.Inovirani prospekti - 01.09.2009
01.09.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
01.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
01.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Naša škola a.d. , Obrenovac
01.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
01.09.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
01.09.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Pobeda a.d. , Ljig
01.09.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ateks a.d. , Beograd - ATEX
01.09.2009.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
01.09.2009.Izveštaj sa sednice Upravnog odbora - Tigar a.d. , Pirot - TIGR

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.023,26
Promena10,58
% 1,04%
24.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad