Izdavaoci - Vesti za decembar 2009 godine

31.12.2009.Saopštenje za medije - Održana sednica Upravnog odbora - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
31.12.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Čelik a.d. , Bački Jarak
31.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. , Sombor
31.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Alltech - Fermin a.d. , Senta
31.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ručni transport a.d. , Kula
31.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
31.12.2009.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
31.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nestle ice cream Srbija a.d. , Beograd
31.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
31.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Timok a.d. , Negotin
31.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Timok a.d. , Negotin
31.12.2009.Izveštaj o ishodu primarne prodaje hartija od vrednosti - običnih akcija treće C emisije - Venčac a.d. , Aranđelovac
31.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Ljig
31.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Pomoravlje a.d. , Beograd
30.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
30.12.2009.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Blagojević Nacional a.d., Arilje
30.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Styria gibnjara a.d. , Kraljevo
30.12.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
30.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Styria gibnjara a.d. , Kraljevo
30.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
30.12.2009.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Metal a.d. , Preševo
30.12.2009.Obaveštenje o ishodu javne ponude za sticanje sopstvenih akcija - Sremput a.d. , Ruma
30.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektomontaža a.d. , Beograd
29.12.2009.Odluka o odlaganju vanredne Skupštine akcionara - Tina a.d. , Knjaževac
29.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Gakovo
29.12.2009.Obaveštenje o isplati dividende za 2008.godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
29.12.2009.Odlaganje 9. vanredne sednice Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
29.12.2009.Obaveštenje o isplati dividende za 2008.godinu - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
29.12.2009.Odluka Upravnog odbora o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
29.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
29.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Spik a.d. , Beograd
29.12.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Šumadija a.d. , Beograd
28.12.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad
28.12.2009.Poziv za 47. vanrednu Skupštinu akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
28.12.2009.Ugovoren novi posao u Peruu vredan 18,3 miliona dolara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
28.12.2009.Ugovoren novi posao u Peruu vredan 18,3 miliona dolara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
28.12.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugoterm a.d., Merošina
28.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Feriti a.d. , Beograd
28.12.2009.Izveštaj o otkupu sopstvenih akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
28.12.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Mačkatica a.d. , Surdulica
28.12.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Aleva a.d. , Novi Kneževac
28.12.2009.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Venčac a.d. , Aranđelovac
28.12.2009.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Livnica preciznih odlivaka a.d. , Ada
28.12.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Danubius a.d. , Novi Sad
25.12.2009.Mišljenje Upravnog odbora u vezi ponude za preuzimanje akcija - Savremena administracija a.d. , Beograd
25.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Strugar a.d. , Kula
25.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Termoelektro a.d. , Beograd
25.12.2009.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Srbolek a.d. , Beograd
25.12.2009.Rešenje Trgovinsko suda u Beogradu o sazivanju Skupštine akcionara - Srbolek a.d. , Beograd
25.12.2009.Ponuda za sticanje sipstvenih akcija - Sremput a.d. , Ruma
25.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
25.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Vagar a.d. , Novi Sad
25.12.2009.Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
24.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bačka fabrika šećera a.d. , Vrbas
24.12.2009.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Bambi Banat a.d. , Beograd
24.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Donji Srem a.d. , Pećinci
24.12.2009.Poslovni plan sistema Energoprojekt za 2010.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
24.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kompanija Fidelinka a.d. , Subotica
24.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Optika a.d. , Beograd
24.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
24.12.2009.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
24.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
23.12.2009.Odluka Skupštine akcionara o promeni pravne forme - Dolina a.d. , Padina
23.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dolina a.d. , Padina
23.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Avala Ada a.d. , Beograd
23.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
23.12.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Napred GP a.d. , Beograd
23.12.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Blagojević Nacional a.d., Arilje
23.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
23.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
23.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
23.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
22.12.2009.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
22.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
22.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Projektni biro a.d. , Kikinda
22.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Graditelj a.d. , Kikinda
22.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Građevinar a.d. , Novi Kneževac
22.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prokupac a.d. , Beograd
22.12.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Uzor a.d. , Novi Sad
22.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Špik Iverica a.d. , Ivanjica
22.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Elektroveze a.d. , Beograd
22.12.2009.Realizovana ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Tehnika a.d. , Vršac
21.12.2009.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Poliester a.d. , Priboj
21.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kovačica
21.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Eurofoil a.d. , Bor
21.12.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Autotransport a.d. , Beograd
21.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Hidrogradnja a.d. , Vršac
21.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Čestereg
21.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Čestereg
21.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Kozara a.d. , Čestereg
21.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Čestereg
21.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Čestereg
21.12.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Kozara a.d. , Čestereg
21.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Čestereg
21.12.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Kozara a.d. , Čestereg
21.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
21.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunav ortopedsko a.d. , Novi Sad
21.12.2009.Izveštaj sa održane vantredne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
18.12.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Savremena administracija a.d. , Beograd
18.12.2009.Izveštaj sa održane I vanredne Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
18.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
18.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
18.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
18.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
18.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
18.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
18.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Čačak
18.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Adria a.d. , Beograd
18.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
18.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Koling a.d. , Beograd
18.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo
18.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina - autouniverzal a.d. , Novi Sad
17.12.2009.Obaveštenje o pomeranju datuma isplate dividende - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
17.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
17.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
17.12.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
17.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
17.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Šumadija a.d. , Beograd
17.12.2009.Obaveštenje o sticanju akcija s pravom glasa - Geosonda istražno bušenje a.d. , Beograd
16.12.2009.Obaveštenje o sticanju akcija s pravom glasa - Apatinska pivara a.d. , Apatin
16.12.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Avala - guma a.d. , Beograd
16.12.2009.Odluka Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti za 2008.godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.12.2009.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.12.2009.Odluka Upravnog odbora o pokretanju postupka statusne promene spajanja uz pripajanje - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.12.2009.Potpisan Aneks uz Generalni ugovor o izvođenju građevinskih radova na izgradnji železničke stanice Beograd-Centar - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
16.12.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Poliester a.d. , Priboj
16.12.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Napredak a.d. , Apatin
16.12.2009.Sazivanje III vanredne Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
16.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Valjevo put a.d. , Valjevo
16.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ghetaldus a.d. , Novi Sad
15.12.2009.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Agrobegeč a.d. , Begeč
15.12.2009.Odluka Upravnog odbora o isplati dividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
15.12.2009.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
15.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Žitopromet a.d. , Čačak
15.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Zlatna Kosa a.d. , Vršac
15.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
15.12.2009.Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Tina a.d. , Knjaževac
15.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Tina a.d. , Knjaževac
15.12.2009.Odluka Upravnog odbora 0 pokretanju postupka statusne promene spajanja uz pripajanje - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
14.12.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Sloga a.d. , Kovin
14.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
14.12.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija akcija - Hladnjača a.d. , Čačak
14.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Slobodna zona a.d., Šabac
14.12.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Špik Iverica a.d. , Ivanjica
14.12.2009.Zahtev za prinudnu prodaju akcija - Špik Iverica a.d. , Ivanjica
14.12.2009.Izveštaj sa održane 34. vanredne sednice Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
11.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
11.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Alltech - Fermin a.d. , Senta
11.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
11.12.2009.Izmene i dopune obaveštenja o izdavanju običnih akcija III emisije - Venčac a.d. , Aranđelovac
11.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Toplana a.d., Kruševac
11.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vulkan a.d. , Niš
11.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
10.12.2009.Poziv za sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
10.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
10.12.2009.Odluka Upravnog odbora o pokretanju postupka statusne promene spajanja uz pripajanje - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
10.12.2009.Odlaganje I vanredne Skupštine akcionara i dopuna dnevnog reda - Proleter a.d. , Ivanjica
10.12.2009.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - PIK Vrbas a.d. , Zemun
10.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Igma a.d. , Uljma
10.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
10.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
10.12.2009.Odluka Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
10.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
10.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Dimničar a.d. , Beograd
10.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Poslovna politika a.d. , Beograd
10.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hladnjača a.d. , Čačak
10.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Stig GP a.d. , Požarevac
10.12.2009.Odluka Upravnog odbora o pokretanju postupka statusne promene spajanja uz pripajanje - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
10.12.2009.Odluka Upravnog odbora o pokretanju postupka statusne promene spajanja uz pripajanje - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
10.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
10.12.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vossloh Min Skretnice a.d. , Niš
10.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PKB Inshra a.d. , Beograd
09.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
09.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
09.12.2009.Odluka Upravnog odbora o pokretanju postupka statusne promene spajanja uz pripajenje - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
09.12.2009.Odluka Upravnog odbora o pokretanju postupka statusne promene spajanja uz pripajanje - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
09.12.2009.Odluka Upravnog odbora o pokretanju postupka statusne promene spajanja uz pripajanje - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
09.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ATB Sever a.d. , Subotica
09.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Vojvodinaput a.d. , Subotica
09.12.2009.Ugovoren novi posao u Nigeriji vredan 4,5 miliona eura - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
09.12.2009.Ugovorena tri nova posla u Kazahstanu ukupne vrednosti 11,5 miliona eura - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
09.12.2009.Ugovoren novi posao u Nigeriji vredan 4,5 miliona eura - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
09.12.2009.Ugovoren novi posao u Nigeriji vredan 4,9 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
09.12.2009.Ugovoren novi posao u Gani vredan 7,4 miliona dolara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
09.12.2009.Ugovorena tri nova posla u Kazahstanu ukupne vrednosti 11,5 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
08.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Selekcija a.d. , Aleksinac
08.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
08.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Cep a.d. , Beograd
08.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
08.12.2009.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
08.12.2009.Tehnička ispravka sazivanja vanredne Skupštine akcionara - Beograd film a.d. , Beograd
07.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Merkur Promet a.d. , Beograd
07.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Kvarc a.d. , Beograd
07.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad
07.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Beozaštita a.d. , Beograd
07.12.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agrobegeč a.d. , Begeč
07.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Ikarbus a.d. , Beograd
07.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Mitsides Point a.d. , Sremska Mitrovica
07.12.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Rudnap a.d. , Beograd
07.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Hipol a.d. , Odžaci
07.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
07.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
07.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
07.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
07.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
07.12.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Šumadija a.d. , Beograd
07.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
07.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Varvarinsko polje a.d. , Varvarin
07.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Zastava promet a.d. , Sombor
07.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Bečej prevoz a.d. , Bečej
04.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
04.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Podrinje a.d. , Šabac
04.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo
04.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo
04.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - PZP Beograd a.d. , Beograd
04.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
04.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Projektomontaža a.d. , Beograd
04.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - ATP Kraljevo a.d. , Kraljevo
04.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Coca Cola HBC-Srbija a.d. , Beograd
04.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Špik Napredak a.d. , Ivanjica
04.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
04.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Tehnika a.d. , Vršac
04.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Rudo a.d. , Beograd
04.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
03.12.2009.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Poliester a.d. , Priboj
03.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
03.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Pro - ing a.d. , Novi Sad
03.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
03.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Srbija a.d. , Kragujevac
03.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Hotel Park a.d. , Novi Sad
03.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
03.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Špik Morava a.d. , Ivanjica
03.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Uniprom a.d. , Novi Pazar
02.12.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Veterinarska stanica Kragujevac a.d. , Kragujevac
02.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
02.12.2009.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Agrovojvodina - autouniverzal a.d. , Novi Sad
02.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
02.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Prvi Maj a.d. , Pirot
02.12.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jugoterm a.d., Merošina
02.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
02.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
02.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Komgrap a.d. , Beograd
02.12.2009.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
02.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tranšped a.d. , Beograd
02.12.2009.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - SP Laboratorija a.d., Bečej
02.12.2009.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Podrinje a.d. , Šabac
02.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - SL Pivara a.d. , Vršac
02.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Voćar a.d. , Beograd
02.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
02.12.2009.Obaveštenje o ishodu javne ponude za otuđenje sopstvenih akcija pro-rata - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
02.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
02.12.2009.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Tehnopromet a.d. , Beograd
02.12.2009.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Bačka fabrika šećera a.d. , Vrbas
02.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Nestle ice cream Srbija a.d. , Beograd
02.12.2009.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
02.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Pobeda a.d. , Ljig
02.12.2009.Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
02.12.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Veterinarska stanica Kragujevac a.d. , Kragujevac
02.12.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - 02.12.2009.
02.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - ABC Food a.d. , Ruski Krstur
02.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Poliester a.d. , Priboj
02.12.2009.Redefinisanje korporativne strukture sistema - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
02.12.2009.Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Neon a.d. , Beograd
02.12.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
02.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prehrana a.d. , Sombor
02.12.2009.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Cep a.d. , Beograd
02.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Maglić a.d. , Maglić
02.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
02.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Metalprogres a.d. , Zrenjanin
01.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Fad a.d. , Beograd
01.12.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Tehnika a.d. , Vršac
01.12.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Donji Srem a.d. , Pećinci
01.12.2009.Izvod sa sednice Skupštine - Aroma a.d. , Futog
01.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
01.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
01.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Čelik a.d. , Bački Jarak
01.12.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda
01.12.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Fabeg a.d. , Beograd
01.12.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju - Fabeg a.d. , Beograd
01.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kovačica

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost735,33
Promena4,19
% 0,57%
17.10.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,2121
USD/RSD102,3216
Izvor NBS, 17.10.2018.
Tržišna kapitalizacija - 17.10.2018.
518.245.993.094 RSD
4.384.035.078 EUR
Vesti sa Berze
01.10.2018.
Pre tačno 13 godina prvi put je objavljena vrednost indeksa BELEX15
01.10.2018.
BELEXsentiment za oktobar 2018. godine
01.10.2018.
BELEX Monthly Report - Septembar 2018
Poslednje vesti
17.10.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
16.10.2018.
Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
16.10.2018.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
16.10.2018.
Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.10.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica