U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za april 2009 godine

30.04.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Transportšped a.d. , Beograd
30.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
30.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
30.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
30.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Čačak
30.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Amb grafika a.d. , Novi Sad
30.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Kamendin a.d. , Sirig
30.04.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Autoprevoz a.d. , Čačak
30.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Jugohemija a.d. , Beograd
30.04.2009.Odluka o sazivanju Redovne godišnje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
30.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Beograd
30.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
29.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Partizanski put a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
29.04.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana akcionara i dana divide4nde - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Higijena a.d. , Beograd
29.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
29.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - PKB Inshra a.d. , Beograd
29.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2009.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Alas holding a.d. , Novi Sad
29.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Hibrid a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hibrid a.d. , Beograd
29.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Izoprogres a.d. , Beograd
29.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Izoprogres a.d. , Beograd
29.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Izoprogres a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
29.04.2009.Odluka o određivanju datuma za utvrđivanje sastava Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
29.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Luka Beograd a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
29.04.2009.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
29.04.2009.Obaveštenje o zahtevu za prinudnu prodaju akcija - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Bezdan
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Brodogradilište Apatin a.d. , Apatin
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
29.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova
29.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova
29.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
29.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Carnex a.d. , Vrbas
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
29.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
29.04.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Saobraćaj a.d. , Žabalj
28.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Rumaplast a.d. , Ruma
28.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Morava prom a.d. , Lapovo
28.04.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Saobraćaj a.d. , Odžaci
28.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Topola a.d. , Kikinda
28.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
28.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac
28.04.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac
28.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Brodogradilište Apatin a.d. , Apatin
28.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zorka Pharma a.d. , Šabac
28.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
28.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Dunav a.d. , Bezdan
28.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Goša montaža a.d. , Velika Plana
28.04.2009.Sazivanje XXXVIII godišnje Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
28.04.2009.Sazivanje XXIII Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš
28.04.2009.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
28.04.2009.Obaveštenje o prodaji društvenog kapitala - Unionelektro a.d. , Beograd
27.04.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Proleter a.d. , Ivanjica
27.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Hidroinvest a.d., Beograd
27.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidroinvest a.d., Beograd
27.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Apatin
27.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Topiko a.d. , Bačka Topola
27.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
27.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
27.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kontinentalšped a.d. , Beograd
27.04.2009.Zakazivanje nastavka (šestog dela) 34.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
24.04.2009.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej
24.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
24.04.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Lido a.d. , Zemun
24.04.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Kristal a.d. , Beograd
24.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
24.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Komgrad a.d. , Subotica
24.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav ortopedsko a.d. , Novi Sad
24.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Agrosavez a.d. , Sombor
24.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
24.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
24.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - MB Fapromal a.d., Lučani
24.04.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Radio Srem a.d. , Ruma
24.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
24.04.2009.Izveštaj o prinudnoj prodaji akcija - Titan cementara Kosjerić a.d. , Kosjerić
23.04.2009.Izveštaj o šestomesečnom planu poslovanja - Palić THU a.d. , Subotica
23.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Niskogradnja a.d. , Trstenik
23.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Niskogradnja a.d. , Trstenik
23.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
23.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
23.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Avala Ada a.d. , Beograd
23.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Navip a.d. , Zemun
23.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
23.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova
23.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova
23.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija Vranje a.d., Vranje
23.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
23.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Napred GP a.d. , Beograd
23.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
23.04.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja
23.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Dolina a.d. , Padina
23.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Špik Morava a.d. , Ivanjica
22.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Jugoelektro a.d. , Beograd
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Minel Elvo a.d. , Beograd
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Polet a.d. , Novi Pazar
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Višnjica dućani a.d. , Beograd
22.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Agro a.d. , Dobanovci
22.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
22.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Špik Iverica a.d. , Ivanjica
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Špik Napredak a.d. , Ivanjica
22.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Nafta a.d. , Beograd
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Napredak a.d. , Čačak
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
22.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
21.04.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Lager usluge a.d. , Beograd
21.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
21.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Termika a.d. , Beograd
21.04.2009.Godišni izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Termika a.d. , Beograd
21.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
21.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Kontaktor a.d. , Beograd
21.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zemun a.d. , Zemun
21.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
16.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava procesna oprema a.d. , Kragujevac
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
16.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica
16.04.2009.Poziv za nastavak vanredne sednice Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
16.04.2009.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Agroprogres a.d. , Beograd
16.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Nolit a.d. , Beograd
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Savremena a.d. , Beograd
16.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Alas holding a.d. , Novi Sad
16.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Alas holding a.d. , Novi Sad
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Alas holding a.d. , Novi Sad
16.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
16.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Budućnost a.d. , Čurug
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Imos a.d. , Šid
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Alltech - Fermin a.d. , Senta
16.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
16.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
16.04.2009.Odluka Upravnog odbora o poništavanju stečenih sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
16.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
16.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
16.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
16.04.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Projektomontaža a.d. , Beograd
16.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektomontaža a.d. , Beograd
16.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Inshra a.d. , Beograd
16.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
16.04.2009.Odluka o raspodeli dobiti iz 2008.godine - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
16.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
14.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d. , Sivac
14.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Trstenik
14.04.2009.Sazivanje 45. sednice Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
14.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
14.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
13.04.2009.Odluka Upravnog odbora o sazivanju XVII-e redovne Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
13.04.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana akcionara, dana dividende i dana održavanja godišnje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
13.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
13.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Silos Jakovo a.d. , Jakovo
13.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Silos Jakovo a.d. , Jakovo
13.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
13.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Pupin Telecom a.d. , Zemun
13.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Ključ a.d. , Kladovo
13.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ključ a.d. , Kladovo
13.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
13.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Network Co a.d. , Beograd
13.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
13.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Zorka Pharma a.d. , Šabac
13.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
13.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
13.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
13.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalpromet a.d. , Kruševac
13.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
13.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Beograd film a.d. , Beograd
10.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Termika a.d. , Beograd
10.04.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Podrinje a.d. , Ljubovija
10.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
10.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
10.04.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Palić THU a.d. , Subotica
10.04.2009.Poziv za Skupštinu akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
10.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
10.04.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Zorka Pharma a.d. , Šabac
10.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
10.04.2009.Izvod iz finsnsijskih izveštaja za 2008.godinu - Graditelj a.d. , Beograd
10.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
10.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Centar a.d. , Beograd
10.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
10.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Centar a.d. , Beograd
10.04.2009.Odluka Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
10.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Unionelektro a.d. , Beograd
09.04.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana akcionara - Konstruktor a.d. , Novi Sad
09.04.2009.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Konstruktor a.d. , Novi Sad
09.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Bačka a.d. , Sivac
09.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Zastava procesna oprema a.d. , Kragujevac
09.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Zastava procesna oprema a.d. , Kragujevac
09.04.2009.Promena datuma održavanja Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
09.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
09.04.2009.Odluka o odobrenju plaćanja dividende - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
09.04.2009.Otkazivanje vanredne Skupštine akcionara - Spekta a.d. , Beograd
09.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Hidrogradnja i erozija a.d. , Požarevac
09.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Betonjerka a.d. , Beograd
09.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prokupac a.d. , Beograd
09.04.2009.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Frad filteri a.d. , Aleksinac
08.04.2009.Odluka Upravnog odbora o uslovima prodaje (otuđenja) sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Soja protein a.d. , Bečej
08.04.2009.Skraćeni prospekt za izdavanje akcija sa javnim pozovom za upis i uplatu - Soja protein a.d. , Bečej
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
08.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Revnost a.d. , Novi Sad
08.04.2009.Otkazivanje vanredne Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
08.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
08.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
08.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termoelektro a.d. , Beograd
08.04.2009.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
08.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Apatinska pivara a.d. , Apatin
08.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sintelon a.d. , Bačka Palanka
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
08.04.2009.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel projektinženjering a.d. , Beograd
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zidar a.d. , Bečej
08.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
07.04.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
07.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijaautoput a.d. , Beograd
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
07.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Čelik a.d. , Veliko Gradište
07.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Čelik a.d. , Veliko Gradište
07.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Merkur Promet a.d. , Beograd
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav ortopedsko a.d. , Novi Sad
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Apatinska pivara a.d. , Apatin
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
07.04.2009.Izveštaj sa održanog nastavka (peti deo) 34.vanredne sednoce Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
07.04.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Autoprevoz a.d. , Čačak
07.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
07.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Remizijana a.d. , Bela Palanka
07.04.2009.Izveštaj o poslovanju za period januar-decembar 2008. - Tigar a.d. , Pirot
03.04.2009.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Transportšped a.d. , Beograd
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
03.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Zidar a.d. , Bečej
03.04.2009.Odluka o utvrđivanju dana dividende - Izoprogres a.d. , Beograd
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Spekta a.d. , Beograd
03.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
03.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Đuro Strugar a.d. , Kula
03.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topiko a.d. , Bačka Topola
03.04.2009.Smanjenje osnovnog kapitala usled poništenja sopstvenih preferencijalnih akcija - Marfin bank a.d. , Beograd
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Nafta a.d. , Beograd
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
03.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
03.04.2009.Sazivnje ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zemun a.d. , Zemun
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
03.04.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Titan cementara Kosjerić a.d. , Kosjerić
02.04.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
02.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
02.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalski centar a.d. , Beograd
02.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
02.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Mlintest a.d. , Šid
02.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
02.04.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
02.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Blagojević Nacional a.d., Arilje
02.04.2009.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
01.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
01.04.2009.Zakazivanje nastavka (petog dela) 34.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
01.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
01.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
01.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
01.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
01.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
01.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
01.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.023,26
Promena10,58
% 1,04%
24.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad