U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za maj 2023 godine

31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
31.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
31.05.2023.Predlog izmena Statuta - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
31.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
31.05.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
31.05.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - tehnička korekcija - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
30.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.05.2023.Predlog odluke o izmeni i dopuni Statuta - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
30.05.2023.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.05.2023.Obaveštenje i Odluka Odbora direktora o sazivanju Redovne Skuopštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
30.05.2023.Poziv za XV redovnu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
29.05.2023.Izveštaj sa održane četvrte vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
29.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Woksal a.d. , Užice
29.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Woksal a.d. , Užice
29.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
29.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
29.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
26.05.2023.Odbor direktora NIS-а utvrdio predlog odluke o isplati dividendi - NIS a.d., Novi Sad
26.05.2023.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu XV redovne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
26.05.2023.Odložena Skupština akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
25.05.2023.Mišljenje uprave društva o ponudi za preuzimanje akcija Metalotehna Trade a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
25.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Beogradmontaža a.d. , Beograd
25.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
24.05.2023.Ostale informacije - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
24.05.2023.Najava konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
24.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
24.05.2023.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
24.05.2023.Statut - Rudo a.d. , Beograd - predlog izmena
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd - Odluka
23.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
23.05.2023.Skraćeni tekst izmenjene ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
23.05.2023.Ostale informacije - Predlog izmena Statuta Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
22.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
19.05.2023.Predlog izmene statuta - Utva silosi a.d. , Kovin
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
19.05.2023.Obaveštenje javnog društva o značajnim učešćima - Woksal a.d. , Užice
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
19.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
19.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
19.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
19.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
19.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
18.05.2023.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
18.05.2023.Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
18.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
18.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
18.05.2023.Otkazana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
18.05.2023.Podrška NIS-a projektima Vlade Republike Srbije u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite - NIS a.d., Novi Sad
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
17.05.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
17.05.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
17.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
17.05.2023.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
16.05.2023.Skraćeni tekst izmenjene ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
16.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
15.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
15.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
15.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
15.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
12.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
12.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
11.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
11.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
11.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
10.05.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Žitopek a.d. , Niš
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
10.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
09.05.2023.Odluka o izmenama Statuta - Severtrans a.d. , Sombor
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
09.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija-skraćeni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd
09.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
09.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
09.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
09.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Progres a.d. , Beograd
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Putevi a.d. , Užice
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
08.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
08.05.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
08.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
08.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grza turist a.d. , Paraćin
08.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
08.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
08.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Progres a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fasil a.d. , Arilje
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Duga a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bačka a.d., Sivac
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - VIK a.d., Vršac
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Putevi a.d. , Požega
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sloga a.d. , Kać
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Planum GP a.d. Beograd
08.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Interservis a.d. , Futog
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
08.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rapid a.d. , Apatin
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Cer a.d. u stečaju, Čačak
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatar a.d. , Nova Varoš
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
05.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nova Peščara a.d. , Deliblato
05.05.2023.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sigma a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac - 2022.godina
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zimpa a.d. , Ub - 2022. godina
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu- Insa a.d. , Zemun
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022 godinu - Insa a.d. , Zemun
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022 godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnička ispravka - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.05.2023.Poziv za Četvrtu vanrednu Skupštinu akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
04.05.2023.Obaveštenje i Odluka Odbora direktora o sazivanju Četvrte vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rapid a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Politika a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022 godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Savatransport a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sremput a.d. , Ruma
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Podvis term a.d. , Knjaževac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Transport Voždovac a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Magistrala a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
04.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
04.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
04.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ciglana a.d. , Titel
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - konsolidovani - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Chemos a.d. , Palić
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Graditelj a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Woksal a.d. , Užice
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godine - Homolje a.d. , Žagubica
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
04.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
04.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
04.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Apos a.d. , Apatin
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - BAS a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Apos a.d. , Apatin
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fasma a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
03.05.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.05.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.05.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
03.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
03.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
03.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
03.05.2023.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
03.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.004,21
Promena-19,05
% -1,86%
25.07.2024. 10:47:21Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad