U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za april 2013 godine

30.04.2013.Informacija o objavljenom Godišnjem izveštaju - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
30.04.2013.Izmene i dopune Odluke o sazivanju Skupštine - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
30.04.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
30.04.2013.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Morava a.d. , Jagodina
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
30.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
30.04.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
30.04.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.04.2013.Promene u rukovodstvu kompanije - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
30.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
30.04.2013.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
30.04.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Informatika a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Informatika a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Morava a.d. , Požarevac
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Srpska banka a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Morava prom a.d. , Lapovo
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Napred Razvoj a.d., Beograd
30.04.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Napred Razvoj a.d., Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.04.2013.Napomena o Godišnjem izveštaju za 2012. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. - Telefonija a.d. , Beograd
30.04.2013.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
30.04.2013.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
29.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.04.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Niva a.d. , Novi Sad
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
29.04.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
29.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Ravnica a.d. , Bajmok
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Pupin Telecom a.d. , Beograd
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.04.2013.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Bambi Banat a.d. , Beograd
29.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - povećanje - Keramika a.d. , Mladenovac
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Vršački vinogradi a.d. - u restrukturiranju, Vršac
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Petar Drapšin u restrukturiranju a.d. , Mladenovac
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Betonjerka a.d. , Čačak
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Sunce a.d. , Sombor
29.04.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
29.04.2013.Godišnji finansijski izveštaj za 2012. godinu - Topola a.d. , Bačka Topola
29.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - povećanje - Continental a.d. , Novi Sad
29.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
29.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
29.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Galeb GTE a.d. , Beograd
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
29.04.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.04.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Termomont a.d. , Novi Sad
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Aik Bačka Topola a.d. , Bačka Topola
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Inex Loris a.d. , Beograd
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
26.04.2013.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - UTP Morava a.d. , Čačak
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
26.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Elvo a.d. , Beograd
26.04.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
26.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
26.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Niška mlekara a.d. , Niš
26.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
26.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Javor a.d. , Kušići
26.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Javor a.d. , Kušići
26.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport proizvodnja i promet a.d. , Beograd
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godine - Putevi a.d. , Čačak
26.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
26.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Interšped a.d. , Subotica
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Bioprotein a.d. , Beograd
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Frikom a.d. , Beograd
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Napredak a.d. , Požega
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Prokupac a.d. , Beograd
25.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Credy banka a.d. , Kragujevac
25.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
25.04.2013.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2012.godinu 30.4.2013. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
25.04.2013.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog i konsolidovanog izveštaja za 2012.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
25.04.2013.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
25.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
25.04.2013.Poslovna vest - konsolidovani finansijski izveštaji za 2012.godinu sastavljeni u skladu sa MSFI - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
25.04.2013.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
25.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
25.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
25.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
25.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
25.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godine - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
25.04.2013.Najava dostavljanja ažuriranog informatora 29.4.2013. - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
25.04.2013.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
24.04.2013.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja 26.4.2013. godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
24.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Sloga a.d. , Kać
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Sloga a.d. , Užice
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energomontaža a.d. , Beograd
24.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
24.04.2013.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
24.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
24.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
24.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Graditelj a.d. , Beograd
24.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Termika a.d. , Beograd
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Odžačar a.d. , Sombor
24.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlinprodukt a.d. , Ada
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Rubin a.d. , Kruševac
24.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - IMK 14. oktobar a.d. - u restrukturiranju, Kruševac
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
24.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
24.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Petrovsky mlyn a.d. , Bački Petrovac
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
24.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Kelebija a.d. , Kelebija
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - 1. maj a.d. , Niš
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Hotel Bela Lađa a.d. , Bečej
24.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
24.04.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Šumadija a.d. , Rača
24.04.2013.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja 30.04.2013. - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
23.04.2013.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Polet a.d. , Novi Pazar
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Žitosrem a.d. , Inđija
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Hotel Prag a.d. , Beograd
23.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Podunavlje a.d. , Čelarevo
23.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
23.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Hempro a.d. , Beograd
23.04.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Trešnjica a.d. , Požega
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Jedinstvo a.d. , Kikinda
23.04.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
23.04.2013.Predlog Osnivačkog akta - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
23.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
23.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Rusko Selo
23.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
23.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
23.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
23.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
23.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Čačanska banka a.d. , Čačak
23.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Excelsior a.d. , Beograd
23.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
23.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Elvo a.d. , Beograd
22.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Alltech Serbia a.d. , Senta
22.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Imos a.d. , Šid
22.04.2013.Predlog izmena Statuta - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
22.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
22.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
22.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Progres a.d. , Mladenovac
22.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
22.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
22.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Elvo a.d. , Beograd
22.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Dunav a.d., Vučak
22.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
22.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Beoenterijer a.d. , Beograd
22.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Šumadija a.d. , Rača
22.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
22.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
22.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Zastava automobili u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
22.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Holcim agregati a.d. , Popovac
22.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Holcim agregati a.d. , Pobeda
22.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
19.04.2013.Odložena Skupština akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik a.d. , Gornji Milanovac
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
19.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palilula a.d., Beograd
19.04.2013.Predlog Odluke o izmenama i dopuna Statuta - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi Banat a.d. , Beograd
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Public Consulting a.d., Beograd
19.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Astoria a.d., Beograd
19.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Novi Pazar
19.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Teretni transport Bor u restrukturiranju a.d. , Bor
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Fampharm a.d. , Kruševac
19.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Silos a.d. , Kovin
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Frikom a.d. , Beograd
19.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
19.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Trešnjica a.d. , Požega
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
19.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Termika a.d. , Beograd
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
18.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
18.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Napredak a.d. , Požega
18.04.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Pobeda a.d. , Beograd - POBG
18.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
18.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Betonjerka a.d., Sombor
18.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
18.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - TP Zvezda a.d. , Beograd
18.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
18.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
18.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
17.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
17.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
17.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
17.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
17.04.2013.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
17.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
17.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Banovo Brdo a.d., Beograd
17.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Banovo Brdo a.d., Beograd
17.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
16.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Mlekara a.d. , Subotica
16.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
16.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
16.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava a.d. , Žabari
16.04.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
16.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godine - Excelsior a.d. , Beograd
16.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
16.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unifarm a.d. , Zemun
16.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
16.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
16.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Astoria a.d., Beograd
16.04.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
16.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Kragujevac a.d. , Kragujevac
16.04.2013.Predlog izmena i dopuna Statuta - Credy banka a.d. , Kragujevac
16.04.2013.Predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju - Credy banka a.d. , Kragujevac
16.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zdravlje a.d. , Leskovac
16.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
16.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
15.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
15.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
15.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jinpros a.d. , Beograd
15.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Gradina a.d. , Užice
15.04.2013.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Sremput a.d. , Ruma
15.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Sremput a.d. , Ruma
12.04.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
12.04.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Harder Digital Sova a.d. , Niš
12.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
12.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - PPT Inženjering a.d. , Beograd
12.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
12.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Jadran - u restrukturiranju a.d., Nova Gajdobra
12.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Kopex min liv a.d. , Niš
12.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
12.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
12.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
12.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Marfin bank a.d. , Beograd
11.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
11.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Seme Tamiš a.d. , Pančevo
11.04.2013.Objavljena informacija izdavaoca - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
11.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - IMT a.d. , Beograd
11.04.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Jedinstvo a.d. , Kikinda
11.04.2013.Odluka Nadzornog odbora o dopuni dnevnog reda Skupštine - Topola a.d. , Bačka Topola
11.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Topola a.d. , Bačka Topola
11.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
11.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Hidrotehnika a.d., Beograd
11.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
11.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
11.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hladnjača Apatin a.d. , Apatin
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica Ljig a.d. , Beograd
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Keramika a.d. , Mladenovac
10.04.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
10.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komgrad a.d. , Subotica
10.04.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - PPT Inženjering a.d. , Beograd
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
10.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Autopromet a.d. , Niš
10.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Autopromet a.d. , Niš
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Aik Bačka Topola a.d. , Bačka Topola
10.04.2013.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Topola a.d. , Bačka Topola
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
10.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Enikon a.d. , Loznica
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Janko Stajčić a.d., Lazarevac
10.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
10.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
10.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
09.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
09.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
09.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
09.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
09.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
09.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
09.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
09.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
09.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Astoria a.d., Beograd
09.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Naš stan a.d. , Beograd
09.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Naš stan a.d. , Beograd
09.04.2013.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja izdavalaca - Goša montaža a.d. , Velika Plana
08.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Beograd
08.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Trešnjica a.d. , Požega
08.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
08.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niva a.d. , Novi Sad
08.04.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
08.04.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
08.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
08.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
08.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
08.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Beoenterijer a.d. , Beograd
08.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Kula
08.04.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Hidrotehnika a.d., Beograd
08.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
08.04.2013.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Forum inženjering a.d. , Beograd
08.04.2013.Obaveštenje izdavaoca - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
05.04.2013.Predlog Osnivačkog akta - Mlava a.d. , Žagubica
05.04.2013.Predlog Statuta - Mlava a.d. , Žagubica
05.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d. , Žagubica
05.04.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Niva a.d. , Novi Sad
05.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
05.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
05.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Sremput a.d. , Ruma
05.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica
05.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vez i rublje a.d. , Novi Sad
04.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
04.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
04.04.2013.Odložena Skupština akcionara - Politika a.d. , Beograd
04.04.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Trešnjica a.d. , Požega
04.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
04.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
04.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
04.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Holcim agregati a.d. , Beograd
04.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
03.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika registar kase a.d. , Beograd
03.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
03.04.2013.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
03.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - TE - TO a.d. , Senta
03.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
03.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
02.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vršački vinogradi a.d. - u restrukturiranju, Vršac
02.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jinpros a.d. , Beograd
02.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
02.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda
02.04.2013.Otkazana Skupština akcionara - Mladi borac a.d. , Sonta
02.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola a.d. , Bačka Topola
02.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Topola a.d. , Bačka Topola
02.04.2013.Obaveštenje o poništenju stečenih sopstvenih akcija - Trešnjica a.d. , Požega
02.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Vez i rublje a.d. , Novi Sad
02.04.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vez i rublje a.d. , Novi Sad
02.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
02.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikaterm a.d. , Beograd
01.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
01.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Harder Digital Sova a.d. , Niš
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
01.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd
01.04.2013.Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
01.04.2013.Odluka o prinudnom otkupu akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
01.04.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
01.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica u restrukturiranju a.d. , Omoljica
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Subotica

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.023,26
Promena10,58
% 1,04%
24.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad