U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za mart 2012 godine

30.03.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bioprotein a.d. , Beograd
30.03.2012.Izveštaj o usvojenim odlukama - Srbija turist a.d. , Niš
30.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
30.03.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Umka a.d. , Umka
30.03.2012.Odluka o usklađivanju osnivačkog akta - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
30.03.2012.Statut - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
30.03.2012.Osnivački akt - Srbija turist a.d. , Niš
30.03.2012.Statut - Srbija turist a.d. , Niš
30.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
30.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
30.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Niš
30.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
30.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
30.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
30.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara i predlog Odluka - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
30.03.2012.Obaveštenje o realizaciji XIX emisije kratkoročnih obveznica u ukupnom iznosu od 30 miliona RSD - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.03.2012.Obaveštenje o realizaciji XVIII emisije kratkoročnih obveznica u ukupnom iznosu od 30 miliona RSD - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
29.03.2012.Izmena ponude za preuzimanje akcija - Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka
29.03.2012.Odluka Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
29.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
29.03.2012.Predlog Izmena Statuta - Graničar a.d. , Konak
29.03.2012.Izmena Osnivačkog akta - Graničar a.d. , Konak
29.03.2012.Objavljen nekonsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
29.03.2012.Napomena uz finansijske izveštaje za 2011. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
29.03.2012.Objavljen finansijski izveštaj za 2011. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
29.03.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Niška mlekara a.d. , Niš
29.03.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Elan a.d. , Izbište
29.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
29.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
29.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
29.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
28.03.2012.Najava dostavljanja prospekta za 31.3.2012. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
28.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd - UNBN
28.03.2012.Obaveštenje o XVII emisiji kratkoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
28.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
28.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
28.03.2012.Obaveštenje - konverzija zamenljivih preferencijalnih u obične akcije - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
28.03.2012.Prečišćen tekst Statuta - Kosmaj a.d. , Beograd
28.03.2012.Prečišćen tekst Ugovora o osnivanju - Kosmaj a.d. , Beograd
28.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Beograd
28.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
28.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Gumins a.d. , Novi Sad
27.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
27.03.2012.Izmena Poziva za vanrednu Skupštinu - Vital a.d. , Vrbas
27.03.2012.Druga izmena Poziva za vanrednu Skupštinu - Sunce a.d. , Sombor
27.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet a.d. , Ivanjica
27.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Čonoplja
27.03.2012.Prečišćen tekst Ugovora o osnivanju - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
27.03.2012.Prečišćen tekst Statuta - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
27.03.2012.Poziv akcionarima za održavanje Skupštine - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
27.03.2012.Predlog Statuta - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.03.2012.Odluka Upravnog odbora predlog Skupštini Statut - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.03.2012.Odluka Upravnog odbora predlog Skupštini osnivacki akt - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.03.2012.Predlog Osnivačkog akta - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
27.03.2012.Poziv akconarima za redovnu Skupštinu - Privredna banka a.d. , Beograd
27.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
26.03.2012.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
26.03.2012.Obaveštenje o značajnom učešću u pravu glasa - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
26.03.2012.Statut - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
26.03.2012.Ugovor o organizovanju - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
26.03.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Termomont a.d. , Novi Sad
26.03.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Sacen a.d. , Novi Sad
26.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
26.03.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2012. godine - Javna skladišta a.d. , Subotica
26.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.03.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Lala Stanković a.d. , Bogatić
26.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
26.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
26.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
23.03.2012.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
23.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
23.03.2012.Odluka Upravnog odbora o danu dividende - Globos osiguranje a.d. , Beograd
23.03.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Seleuš
23.03.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jedinstvo a.d. , Seleuš
23.03.2012.Sazivanje Skupštine - izmenjen dan akcionara - Grot a.d. , Vranje
23.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
23.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
23.03.2012.Statut - prećišćen tekst - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
23.03.2012.Predlog Odluke prečišćen tekst - izmene Statuta - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
23.03.2012.Predlog Odluke Upravnog odbora - izmene Statuta - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
23.03.2012.Odluka Upravnog odbora o povećanju kapitala - Keramika a.d. , Mladenovac
23.03.2012.Ugovor o osnivanju - prečišćen tekst - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
23.03.2012.Predlog Odluke prečišćen tekst Ugovora o osnivanju - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
23.03.2012.Predlog Odluke Upravnog odbora izmene ugovora o osnivanju - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
23.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
23.03.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Selekcija a.d. , Aleksinac
23.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
23.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav banka a.d., Zvečan
23.03.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
23.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav film a.d., Beograd
23.03.2012.Obaveštenje izdavaoca o značajnim učešćima - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
23.03.2012.Odluka Skupštine o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
22.03.2012.Sazivanje skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
22.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd
22.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
22.03.2012.Izmene i dopune dnevnog reda Skupštine - Čelik a.d. , Veliko Gradište
22.03.2012.Odluka Skupštine o prinudnom otkupu akcija - Jugoagent a.d. , Beograd
22.03.2012.Ugovor o organizovanju - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
22.03.2012.Predlog Statuta - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
22.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Čačak
21.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
21.03.2012.Odluka Skupštine o prinudnom otkupu akcija - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
21.03.2012.Predlog Statuta - Graditelj a.d. , Beograd
21.03.2012.Predlog Odluke o izmeni Osnivačkog akta - Graditelj a.d. , Beograd
21.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
21.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
20.03.2012.Izveštaj sa ponovljene skupštine održane 16.3.2012. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
20.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d. , Žagubica
20.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
20.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
20.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Čačak
20.03.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Termika a.d. , Zrenjanin
19.03.2012.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - Sani remont a.d. , Šabac
19.03.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Sani remont a.d. , Šabac
19.03.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Sani remont a.d. , Šabac
19.03.2012.Dopuna dnevnog reda za Skupštinu - Sunce a.d. , Sombor
19.03.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
19.03.2012.Ispravka poziva za vanrednu Skupštinu - Sunce a.d. , Sombor
19.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
19.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
19.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
19.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Umka a.d. , Umka
19.03.2012.Dopuna dnevnog reda (zbog odlaganja Skupštine) - Vital a.d. , Vrbas
19.03.2012.Dopuna dnevnog reda za vanrednu Skupštinu - Vital a.d. , Vrbas
19.03.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
19.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
19.03.2012.Odluka Upravnog odbora o punomoćniku akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.03.2012.Obaveštenje svim akcionarima - dan akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Somborputevi a.d. , Sombor
19.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dubrava a.d., Sombor
19.03.2012.Obaveštenje o povećanju kapitala - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
16.03.2012.Predlog Statuta - Impol Seval a.d. , Sevojno
16.03.2012.Predlog Osnivačkog akta - Impol Seval a.d. , Sevojno
16.03.2012.Poziv akcionarima za Skupštinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
16.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
16.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
16.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
16.03.2012.Statut - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
16.03.2012.Ugovor o osnivanju - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
16.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
16.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
16.03.2012.Ispravka oglasa za sazivanje Skupštine - Kopex min liv a.d. , Niš
16.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
16.03.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2012. godine - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
16.03.2012.Objavljen finansijski izveštaj za 2011. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
16.03.2012.Obaveštenje o finansijskom izveštaju za 2011. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
15.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
15.03.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Agroseme a.d. , Kikinda
15.03.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Elan a.d. , Izbište
15.03.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Đuro Strugar a.d. , Kula
15.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
15.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
15.03.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Mlin a.d. , Bela Crkva
15.03.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Bioprotein a.d. , Beograd
15.03.2012.Obaveštenje o realizaciji XVI emisije kratkoročnih obveznica u ukupnom iznosu od 50 miliona RSD - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
14.03.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2011. godini - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
14.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
14.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovet a.d. , Melenci
14.03.2012.Sazivanje vanredne skupštine - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
14.03.2012.Ispravka oglasa za Sazivanje Skupštine - Dunav film a.d., Beograd
14.03.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Dunav film a.d., Beograd
13.03.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Zvezda a.d. , Beograd
13.03.2012.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
13.03.2012.Sklopljeni novi poslovi u Kataru, UAE i Omanu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
12.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
12.03.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
12.03.2012.Potpisan Sporazum o eksploataciji geotermalnih potencijala - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
12.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
12.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
12.03.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Zvezda a.d. , Beograd
12.03.2012.Sazivanje skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
12.03.2012.Napomene uz finansijske izveštaje za 2011. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
12.03.2012.Objavljen finansijski izveštaj za 2011. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
09.03.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Labudnjača a.d. , Vajska
09.03.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka
09.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
09.03.2012.Obaveštenje o realizaciji XV emisije kratkoročnih obveznica u ukupnom iznosu od 32 miliona RSD - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
09.03.2012.Sazivanje skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
09.03.2012.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja 12.3.2012. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
09.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
09.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kamendin a.d. , Sirig
09.03.2012.Predlog izmene Statuta - Politika a.d. , Beograd
09.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
08.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd
08.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
08.03.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
08.03.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
08.03.2012.Smanjenje nominalne vrednosti akcija - Privredna banka a.d. , Beograd
07.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
07.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Čonoplja
07.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Veliko Gradište
07.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Kovin a.d., Kovin
07.03.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Morava prom a.d. , Lapovo
07.03.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2010. godine - Gradina a.d. , Užice
07.03.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
07.03.2012.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
06.03.2012.Poziv za ponovljenu sednice skupštine akcionara 16.3.2012. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.03.2012.Sazivanje ponovljene sednice skupštine akcionara 16.3.2012. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.03.2012.Sklopljen novi posao u Kazahstanu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.03.2012.Izveštaj sa održane ponovljene vanredne Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
06.03.2012.Odluka Upravnog odbora o poništavanju sopstvenih akcija - Ibar a.d. , Raška
06.03.2012.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - Ibar a.d. , Raška
06.03.2012.Odluka Upravnog odbora o poništavanju sopstvenih akcija - Ibar a.d. , Raška
06.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Biljur a.d. , Niš
06.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
06.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda
06.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
06.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
06.03.2012.Finansijski izveštaj za 2011. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
06.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
05.03.2012.Napomene uz finansijske izvestaje za 2011. godinu - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
05.03.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Umka a.d. , Umka
05.03.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Bioprotein a.d. , Beograd
05.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
05.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
05.03.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
02.03.2012.Potvrda nezavisnog revizora o tačnosti Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.03.2012.Objavljen Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.03.2012.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
02.03.2012.Dopunjen Poziv za vanrednu Skupštinu - Velefarm a.d. , Beograd
02.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Velefarm a.d. , Beograd
02.03.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Niška mlekara a.d. , Niš
02.03.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Dunav film a.d., Beograd
02.03.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Dunav film a.d., Beograd
02.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav film a.d., Beograd
02.03.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima - Žitopromet a.d. , Ivanjica
02.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d. , Žagubica
02.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
01.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
01.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačak film a.d. , Čačak
01.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
01.03.2012.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.03.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
01.03.2012.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
01.03.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
01.03.2012.Odluka Upravnog odbora o poništavanju sopstvenih akcija - Sinter a.d. , Užice
01.03.2012.Obaveštenje akcionarima o prinudnoj prodaji akcija - 8. mart a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.023,26
Promena10,58
% 1,04%
24.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad