U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za avgust 2019 godine

30.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.08.2019.Izveštaj sa održane ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
30.08.2019.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija (pro-rata) - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
30.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
30.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.08.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Oreovica a.d. , Oreovica
29.08.2019.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej
29.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
29.08.2019.Obaveštenje o povećanju osnovnog kapitala - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
29.08.2019.Obaveštenje o isplati dividende - Goša montaža a.d. , Beograd
28.08.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica - TRGOM
28.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Rimex a.d. , Beograd
28.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
28.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.08.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
27.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Rimex a.d. , Beograd
27.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
27.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
27.08.2019.Najava dostavljanja polugodišnjeg kosolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
27.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.08.2019.Prinudni otkup akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
27.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
27.08.2019.Najava dostavljanja polugodišnjeg kosolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
26.08.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hempro a.d. , Beograd
26.08.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
26.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
26.08.2019.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
23.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
23.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
23.08.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Erozija a.d. , Vladičin Han
23.08.2019.Mišljenje uprave Društva o Ponudi za preuzimanje - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
23.08.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Hempro a.d. , Beograd
23.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - MPP Jedinstvo a.d. , Sevojno
23.08.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hempro a.d. , Beograd
23.08.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
23.08.2019.Obavestenje o isplati dividende - STUP Vršac a.d. , Vršac
23.08.2019.Polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
22.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
22.08.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
21.08.2019.Odluka o dopuni dnevnog reda Skupštine - Min Div a.d. , Svrljig
21.08.2019.Dopunjen dnevni red za redovnu sednicu Skupštine - Min Div a.d. , Svrljig
21.08.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
21.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.08.2019.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa Ponudom za preuzimanje - Sojaprotein a.d. , Bečej
21.08.2019.Mišljenje uprave Društva u vezi sa Ponudom za preuzimanje - Sojaprotein a.d. , Bečej
21.08.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
21.08.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
21.08.2019.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.08.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
20.08.2019.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za prvo polugodište 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
19.08.2019.Najava dostavljanja konsolidovnog polugodišnjeg izveštaja za prvo polugodište 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
16.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
16.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
16.08.2019.Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje akcija - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
16.08.2019.Izmena ponude za preuzimanje akcija - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
16.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
16.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
16.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
16.08.2019.Poziv za 43. vanrednu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
15.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
15.08.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.08.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Grot a.d. , Vranje
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.08.2019.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.08.2019.Obaveštenje o odluci o sazivanju sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
14.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
14.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
13.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
13.08.2019.Mišljenje uprave o ponudi za preuzimanje - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
13.08.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
13.08.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
13.08.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
13.08.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
13.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
13.08.2019.Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
12.08.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
12.08.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
12.08.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
12.08.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.08.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
12.08.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
12.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
12.08.2019.Najava objavljivanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.08.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
12.08.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara (ispravljen zbog tehničke greške) - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
12.08.2019.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
09.08.2019.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
09.08.2019.Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2018. godinu (gubitak ostaje nepokriven) - Excelsior a.d. , Beograd
09.08.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
09.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
09.08.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Pirot
09.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
07.08.2019.Izveštaj o neodržanoj skupštini akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
07.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
07.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
07.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
06.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
06.08.2019.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržištw, odnosno MTP-a - Inex Radulaška a.d. , Beograd
05.08.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - STUP Vršac a.d. , Vršac - STUP
05.08.2019.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Kolut a.d. , Kolut
05.08.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Erozija a.d., Valjevo
02.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.08.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac - TRAY
02.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
01.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
01.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
01.08.2019.Ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
01.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
01.08.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.004,21
Promena-19,05
% -1,86%
25.07.2024. 11:52:55Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad