U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jul 2017 godine

31.07.2017.Predlog izmena Statuta - AIK banka a.d. , Beograd
31.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
31.07.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
31.07.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
31.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
31.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Krušik plastika a.d. , Osečina
31.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
31.07.2017.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija izdavaoca - PPT Inženjering a.d. , Beograd
28.07.2017.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.07.2017.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
28.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.07.2017.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - IO Beograd a.d. , Beograd
28.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. Beograd
28.07.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
27.07.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
27.07.2017.Konsolidovani rezultati poslovanja za prvo polugodište 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
27.07.2017.Ostale informacije - Informacija za akcionare, investitore, partnere i zaposlene Energoprojekt holding a.d. , Beograd
27.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
26.07.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
26.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Avala a.d. , Požarevac
26.07.2017.Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu - Avala a.d. , Požarevac
26.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
26.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Futurum a.d. , Beograd
26.07.2017.Odluka o pokriću gubitka - Futurum a.d. , Beograd
26.07.2017.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Futurum a.d. , Beograd
26.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
26.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
26.07.2017.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
26.07.2017.Konsolidovani godišnjii izveštaj za 2016. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.07.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - IO Beograd a.d. , Beograd
25.07.2017.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
25.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
25.07.2017.Ostale informacije - Promena u sastavu Uprave Energoprojekt holding a.d. , Beograd
25.07.2017.Korigovani kvartalni izveštaj za I kvartal 2017. godine - Tigar a.d. , Pirot
25.07.2017.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Nolit a.d. , Beograd
25.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FSO a.d. , Simićevo
25.07.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
24.07.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17161
24.07.2017.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
24.07.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
24.07.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
24.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
24.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
21.07.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
21.07.2017.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Čelik ad Bački Jarak
21.07.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Čelik ad Bački Jarak
21.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
21.07.2017.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Čurug
21.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - TP Dunav a.d., Vučak
21.07.2017.Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu - TP Dunav a.d., Vučak
21.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
20.07.2017.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
20.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
20.07.2017.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
20.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
20.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
20.07.2017.Poslovna vest Energoprojekt holding a.d. , Beograd
20.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2017.Ostale informacije - Mišljenje Nadzornog odbora i Jedinstvene sindikalne organizacije Energoprojekt holding a.d. u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
19.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pinki a.d. , Zemun
19.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pinki a.d. , Zemun
19.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
18.07.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - Simpo a.d. , Vranje
18.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
18.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nolit a.d. , Beograd
18.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Nolit a.d. , Beograd
18.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
18.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hleb a.d. , Novi Sad
17.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
17.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Savremena a.d. , Beograd
17.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Savremena a.d. , Beograd
17.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
17.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
17.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
17.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
17.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoprojekt a.d. , Beograd
17.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
14.07.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17160
14.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Homolje a.d. , Žagubica
14.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Homolje a.d. , Žagubica
14.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mermer a.d. , Žagubica
14.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mermer a.d. , Žagubica
14.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
14.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
14.07.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
14.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Nolit a.d. , Beograd
14.07.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
14.07.2017.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
14.07.2017.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Savremena a.d. , Beograd
14.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016 godinu - Savremena a.d. , Beograd
13.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
13.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
13.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
13.07.2017.Odluka o pokriću gubitka - ispravka - Stanservis a.d. , Beograd
13.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Ming kovačnica a.d. , Niš
13.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ming kovačnica a.d. , Niš
13.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Crveni signal a.d. , Beograd
12.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Savremena a.d. , Beograd
12.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Savremena a.d. , Beograd
12.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
12.07.2017.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Savremena a.d. , Beograd
12.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i o raspodeli dobiti - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
12.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
12.07.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
12.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
12.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
12.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
12.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
11.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
11.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
11.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Elektroporcelan a.d. Novi Sad
11.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
11.07.2017.Odložena Skupština akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
11.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
11.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
11.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
11.07.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu - Putnik a.d. , Beograd
11.07.2017.Izjava da odluka o raspodeli dobiti/pokriću gubitka nije doneta na skupštini akcionara - Putnik a.d. , Beograd
11.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putnik a.d. , Beograd
11.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
11.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
11.07.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
11.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
11.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
10.07.2017.Predlog Promena Statuta - Halkbank a.d. , Beograd
10.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
10.07.2017.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Neoplanta a.d. , Novi Sad
10.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
10.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
10.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
10.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
10.07.2017.Izveštaj Izdavaoca nakon prinudnog otkupa akcija - Budućnost a.d. , Čurug
10.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Umetnost a.d. , Novi Sad
10.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
10.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
10.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Zmaj a.d. , Smederevo
10.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Savremena a.d. , Beograd
10.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
10.07.2017.Izveštaj sa održane ponovljene XXVII sednice Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
10.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja sa XXVII ponovljene sednice Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
10.07.2017.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2016. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
10.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bigz Publishing a.d. , Beograd
10.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
10.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara godine - Stjenik a.d. , Čačak
10.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Ribarstvo a.d. , Baranda
10.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ribarstvo a.d. , Baranda
10.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
10.07.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Tigar a.d. , Pirot
10.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tigar a.d. , Pirot
10.07.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
07.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
07.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Rapid a.d. , Beograd
07.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rapid a.d. , Beograd
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
07.07.2017.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
07.07.2017.Ostale informacije - Đerdap turist a.d. , Kladovo
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafoprojekt a.d. , Beograd
07.07.2017.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Poljopromet a.d. , Ruma
07.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Trivit mlin a.d. , Vrbas
07.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit mlin a.d. , Vrbas
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
07.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Planum GP a.d. , Beograd
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
07.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
07.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
07.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
07.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Nikola Tesla a.d. , Beograd
07.07.2017.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara sa odlukama- Hemijska industrija a.d. , Vranje
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
07.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
07.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
07.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - ponovljena sednica - Prosveta a.d. , Beograd
07.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
07.07.2017.Odluka o pokriću gubitka - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
07.07.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
07.07.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
07.07.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
07.07.2017.Odložena Skupština akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
06.07.2017.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Budućnost a.d. , Čurug
06.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
06.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
06.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
06.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti- Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
06.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
06.07.2017.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
06.07.2017.Odložena Skupština akcionara - Avala a.d. , Požarevac
06.07.2017.Ostale informacije - Tehnohemija a.d. , Beograd
06.07.2017.Ostale informacije - Tehnohemija a.d. , Beograd
06.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Beograd
06.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
06.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
06.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
06.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Glas Podrinja a.d. , Šabac
06.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
06.07.2017.Odluka o pokriću gubitka - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
06.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
06.07.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
06.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
06.07.2017.Odložena Skupština akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
05.07.2017.Usvojene Odluke sa održane Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Bački Jarak
05.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
05.07.2017.Statut - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
05.07.2017.Statut - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
05.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
05.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
05.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
05.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
05.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
04.07.2017.Kodeks korporativnog upravljanja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o reviziji - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
04.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interšped a.d. , Subotica
04.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
04.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sremput a.d. , Ruma
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
04.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
04.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
04.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
04.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
04.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sloga a.d. , Užice
04.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
04.07.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Varnost Fitep a.d. , Zemun
03.07.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg fin.izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o pokriću gubitka - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Mlin a.d. , Bela Crkva
03.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2017.Ostale informacije - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o promeni statuta - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2017.Odložena Skupština akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hotel Park a.d. , Novi Sad
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hotel Park a.d. , Novi Sad
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
03.07.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Moravamermer a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja - Moravamermer a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Moravamermer a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Moravamermer a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Moravamermer a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2016 - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.07.2017.Ostale informacije - Junior a.d. , Brus
03.07.2017.Ostale informacije - Junior a.d. , Brus
03.07.2017.Ostale informacije - Junior a.d. , Brus
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proleter a.d. , Ivanjica
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Proleter a.d. , Ivanjica
03.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - ponovljena sednica - Pobeda a.d. , Ljig
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Komgrad a.d. , Subotica
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hleb a.d. , Novi Sad
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hleb a.d. , Novi Sad
03.07.2017.Odluka o pokriću gubitka - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Hleb a.d. , Novi Sad
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Glas Podrinja a.d. , Šabac
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
03.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
03.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - FAP a.d. , Priboj
03.07.2017.Odluka o pronudnom otkupu preostalih akcija društva - Budućnost a.d. , Čurug
03.07.2017.Odluka o usvajanju izveštaja i rasposdeli dobiti - Budućnost a.d. , Čurug
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Čurug
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o konstatovanju gubitka - Vital a.d. , Vrbas
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vital a.d. , Vrbas
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
03.07.2017.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja po tačkama - Politika a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja i finansijski izveštaj 2016. godine - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
03.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik - izmenjen

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.008,34
Promena9,30
% 0,93%
12.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0443
USD/RSD107,6467
Izvor NBS, 12.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.07.2024.
448.146.562.394 RSD
3.828.862.767 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
12.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
12.07.2024.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2024.
Obaveštenje o isplati dividende i poziv za dostavu potvrde o rezidentnosti - Impol Seval a.d. , Sevojno