Izdavaoci - Vesti za septembar 2015 godine

30.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
30.09.2015.Ostale informacije - promena poslovnog imena Holcim agregati a.d. , Popovac u CRH Agregati ad Popovac
30.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Holcim agregati a.d. , Popovac
30.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
30.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
30.09.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
30.09.2015.Zaključak Komisije za hartije od vrednosti - Enikon a.d. , Loznica
30.09.2015.Predlog izmene i dopune Statut - FKL a.d. , Temerin
30.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
30.09.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
29.09.2015.Ispravka Poziva za sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
29.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
29.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
29.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad
29.09.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Ravno a.d. , Ćuprija
29.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
28.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
28.09.2015.Odložena Skupština akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
28.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
28.09.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Medela a.d. , Vrbas
28.09.2015.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.09.2015.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Holcim agregati a.d. , Popovac
28.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
28.09.2015.Predlog izmena Statuta - Lasta a.d. , Beograd
25.09.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Futurum a.d. , Beograd
25.09.2015.Ostale informacije - Delta Ring a.d., Beograd
25.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara Trivit pek a.d. Vrbas
25.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
25.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompas a.d. , Beograd
25.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Nova Varoš
25.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Mionica a.d. , Mionica
25.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Bečejska pekara a.d. Bečej
25.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
25.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
24.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Nedić agrar a.d. , Bočar
24.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
24.09.2015.Dopuna dnevnog reda Skupštine - Luka Dunav a.d. , Pančevo
24.09.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Rumaplast a.d. , Ruma
24.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Boško Marinković a.d. , Lipolist
24.09.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
23.09.2015.Obaveštenje o isplati dividende - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.09.2015.Statusna promena - Tigar a.d. Pirot
22.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
22.09.2015.Dopuna dnevnog reda sazvane Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
22.09.2015.Obaveštenje Nadzornog odbora o načinu utvrđivanja cene akcija u prinudnom otkupu -Jabuka a.d., Pančevo
22.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
22.09.2015.Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje - Sloboda a.d. , Zrenjanin
22.09.2015.Izmena Saziva Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
22.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Starčevo
22.09.2015.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta- Cineoptic a.d. , Beograd
22.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
22.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara Bečejska pekara a.d. Bečej
22.09.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Enikon a.d. , Loznica
22.09.2015.Odložena Skupština akcionara - Sloga a.d. , Perlez
22.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
22.09.2015.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Futurum a.d. , Beograd
22.09.2015.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
22.09.2015.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014 - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
22.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara Trivit pek a.d. Vrbas
22.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
21.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
21.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
21.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
21.09.2015.Ssazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
21.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
21.09.2015.Predlog izmena i dopuna Statuta - Čačanska banka a.d. , Čačak
21.09.2015.Predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju - Čačanska banka a.d. , Čačak
21.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
18.09.2015.Polugodišnji izveštaj za 2015. godinu - Energomontaža a.d. , Beograd
18.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
18.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugocentar a.d. , Beograd
18.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Bečejska pekara a.d. Bečej
18.09.2015.Otkazana vanredna Skupština akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
18.09.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Naš stan a.d. , Beograd
18.09.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
18.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci
18.09.2015.Obaveštenje o ponudi za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija - Sanad a.d. , Sanad
18.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
18.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad
18.09.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
18.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
17.09.2015.Ostale informacije - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
17.09.2015.Odluka o isplati međudividende i dividende za 2014. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
17.09.2015.Odluka o isplati dividende za 2013. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
17.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - TP Zvezda a.d. , Beograd
17.09.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
17.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravno a.d. , Ćuprija
17.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
17.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
16.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
16.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad
16.09.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Napredak a.d. , Apatin
16.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Apatin
16.09.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Apatin
16.09.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
16.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
16.09.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci
16.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara Trivit pek a.d. Vrbas
16.09.2015.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
16.09.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
16.09.2015.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
16.09.2015.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - mts banka a.d., Beograd
15.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - mts banka a.d., Beograd
15.09.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Sloboda a.d. , Zrenjanin
15.09.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
15.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Niš ekspres a.d., Niš
14.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
14.09.2015.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.09.2015.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.09.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Hleb a.d. , Novi Sad
14.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
14.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
14.09.2015.Imenovanje novog člana Nadzornog odbora - Tigar a.d. , Pirot
14.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
14.09.2015.Ostale informacije - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci
11.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
11.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
11.09.2015.Ostale informacije - Mišljenje o ponudi za preuzimanje - Holcim agregati a.d. , Popovac
10.09.2015.Polugodišnji izveštaj - Jubmes banka a.d. , Beograd
10.09.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
10.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
10.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
10.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika a.d., Beograd
09.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
09.09.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
09.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama- Voćar a.d. , Svilajnac
09.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
09.09.2015.Otkazana Skupština akcionara - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
09.09.2015.Predlog Odluke o povlačenju akcija - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
09.09.2015.Statut - Bambi a.d. , Požarevac
09.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
09.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
09.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
08.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
08.09.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2014. i 2015.god. - Kačarevo a.d., Kačarevo
08.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
08.09.2015.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d
08.09.2015.Odrzana vanredna skupstina akcionara Teko Mining Rakovac AD
07.09.2015.Ostale informacije - Ostavka člana NO i imenovanje novog člana NO koptacijom, Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
07.09.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2014. i 2015.god. - Jabuka a.d., Pančevo
07.09.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad
07.09.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Panonka a.d. , Sombor
07.09.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Media print a.d. , Kruševac
07.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Beograd
07.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
07.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
04.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
04.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Potis a.d. , Požarevac
04.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
04.09.2015.Polugodišnji izveštaj za 2015. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
04.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
04.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
03.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd
03.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
03.09.2015.Polugodišnji izveštaj konsolidovani 2015 - Kompanija Progres a.d. , Beograd
03.09.2015.Polugodišnji izveštaj celovit pojedinačni 2015 - Kompanija Progres a.d. Beograd
03.09.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad
03.09.2015.Obaveštenje o neodržavanju Vanredne skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
03.09.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - TIZ a.d. , Zemun
03.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
03.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
02.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
02.09.2015.Poslovne vesti - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
02.09.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Niš ekspres a.d., Niš
02.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
02.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Medela a.d. , Vrbas
02.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Pekarstvo a.d. , Kraljevo
02.09.2015.Mišljenje Odbora direktora o ponudi za preuzimanje - TP Zvezda a.d. Beograd
01.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
01.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
01.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
01.09.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
01.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
01.09.2015.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
01.09.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
01.09.2015.Ponuda o sticanju sopstvenih akcija - Moravamermer a.d. , Beograd
01.09.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Holcim agregati a.d. , Popovac

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost738,45
Promena6,16
% 0,84%
15.10.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,2412
USD/RSD102,3467
Izvor NBS, 15.10.2018.
Tržišna kapitalizacija - 15.10.2018.
518.833.034.854 RSD
4.387.920.918 EUR
Vesti sa Berze
01.10.2018.
Pre tačno 13 godina prvi put je objavljena vrednost indeksa BELEX15
01.10.2018.
BELEXsentiment za oktobar 2018. godine
01.10.2018.
BELEX Monthly Report - Septembar 2018
Poslednje vesti
15.10.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
15.10.2018.
Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivanju skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
15.10.2018.
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rad Labud a.d. , Prijepolje - RADL
15.10.2018.
Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
15.10.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd