U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za septembar 2015 godine

30.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
30.09.2015.Ostale informacije - promena poslovnog imena Holcim agregati a.d. , Popovac u CRH Agregati ad Popovac
30.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Holcim agregati a.d. , Popovac
30.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
30.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
30.09.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
30.09.2015.Zaključak Komisije za hartije od vrednosti - Enikon a.d. , Loznica
30.09.2015.Predlog izmene i dopune Statut - FKL a.d. , Temerin
30.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
30.09.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
29.09.2015.Ispravka Poziva za sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
29.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
29.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
29.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad
29.09.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Ravno a.d. , Ćuprija
29.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
28.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
28.09.2015.Odložena Skupština akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
28.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
28.09.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Medela a.d. , Vrbas
28.09.2015.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.09.2015.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Holcim agregati a.d. , Popovac
28.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
28.09.2015.Predlog izmena Statuta - Lasta a.d. , Beograd
25.09.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Futurum a.d. , Beograd
25.09.2015.Ostale informacije - Delta Ring a.d., Beograd
25.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara Trivit pek a.d. Vrbas
25.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
25.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompas a.d. , Beograd
25.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Nova Varoš
25.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Mionica a.d. , Mionica
25.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Bečejska pekara a.d. Bečej
25.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
25.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
24.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Nedić agrar a.d. , Bočar
24.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
24.09.2015.Dopuna dnevnog reda Skupštine - Luka Dunav a.d. , Pančevo
24.09.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Rumaplast a.d. , Ruma
24.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Boško Marinković a.d. , Lipolist
24.09.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
23.09.2015.Obaveštenje o isplati dividende - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.09.2015.Statusna promena - Tigar a.d. Pirot
22.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
22.09.2015.Dopuna dnevnog reda sazvane Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
22.09.2015.Obaveštenje Nadzornog odbora o načinu utvrđivanja cene akcija u prinudnom otkupu -Jabuka a.d., Pančevo
22.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
22.09.2015.Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje - Sloboda a.d. , Zrenjanin
22.09.2015.Izmena Saziva Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
22.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Starčevo
22.09.2015.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta- Cineoptic a.d. , Beograd
22.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
22.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara Bečejska pekara a.d. Bečej
22.09.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Enikon a.d. , Loznica
22.09.2015.Odložena Skupština akcionara - Sloga a.d. , Perlez
22.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
22.09.2015.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Futurum a.d. , Beograd
22.09.2015.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
22.09.2015.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014 - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
22.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara Trivit pek a.d. Vrbas
22.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
21.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
21.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
21.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
21.09.2015.Ssazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
21.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
21.09.2015.Predlog izmena i dopuna Statuta - Čačanska banka a.d. , Čačak
21.09.2015.Predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju - Čačanska banka a.d. , Čačak
21.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
18.09.2015.Polugodišnji izveštaj za 2015. godinu - Energomontaža a.d. , Beograd
18.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
18.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugocentar a.d. , Beograd
18.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Bečejska pekara a.d. Bečej
18.09.2015.Otkazana vanredna Skupština akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
18.09.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Naš stan a.d. , Beograd
18.09.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
18.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci
18.09.2015.Obaveštenje o ponudi za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija - Sanad a.d. , Sanad
18.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
18.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad
18.09.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
18.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
17.09.2015.Ostale informacije - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
17.09.2015.Odluka o isplati međudividende i dividende za 2014. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
17.09.2015.Odluka o isplati dividende za 2013. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
17.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - TP Zvezda a.d. , Beograd
17.09.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
17.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravno a.d. , Ćuprija
17.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
17.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
16.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
16.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad
16.09.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Napredak a.d. , Apatin
16.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Apatin
16.09.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Apatin
16.09.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
16.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
16.09.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci
16.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara Trivit pek a.d. Vrbas
16.09.2015.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
16.09.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
16.09.2015.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
16.09.2015.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - mts banka a.d., Beograd
15.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - mts banka a.d., Beograd
15.09.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Sloboda a.d. , Zrenjanin
15.09.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
15.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Niš ekspres a.d., Niš
14.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
14.09.2015.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.09.2015.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.09.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Hleb a.d. , Novi Sad
14.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
14.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
14.09.2015.Imenovanje novog člana Nadzornog odbora - Tigar a.d. , Pirot
14.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
14.09.2015.Ostale informacije - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci
11.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
11.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
11.09.2015.Ostale informacije - Mišljenje o ponudi za preuzimanje - Holcim agregati a.d. , Popovac
10.09.2015.Polugodišnji izveštaj - Jubmes banka a.d. , Beograd
10.09.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
10.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
10.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
10.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika a.d., Beograd
09.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
09.09.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
09.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama- Voćar a.d. , Svilajnac
09.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
09.09.2015.Otkazana Skupština akcionara - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
09.09.2015.Predlog Odluke o povlačenju akcija - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
09.09.2015.Statut - Bambi a.d. , Požarevac
09.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
09.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
09.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
08.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
08.09.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2014. i 2015.god. - Kačarevo a.d., Kačarevo
08.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
08.09.2015.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d
08.09.2015.Odrzana vanredna skupstina akcionara Teko Mining Rakovac AD
07.09.2015.Ostale informacije - Ostavka člana NO i imenovanje novog člana NO koptacijom, Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
07.09.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2014. i 2015.god. - Jabuka a.d., Pančevo
07.09.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad
07.09.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Panonka a.d. , Sombor
07.09.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Media print a.d. , Kruševac
07.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Beograd
07.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
07.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
04.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
04.09.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Potis a.d. , Požarevac
04.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
04.09.2015.Polugodišnji izveštaj za 2015. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
04.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
04.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
03.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd
03.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
03.09.2015.Polugodišnji izveštaj konsolidovani 2015 - Kompanija Progres a.d. , Beograd
03.09.2015.Polugodišnji izveštaj celovit pojedinačni 2015 - Kompanija Progres a.d. Beograd
03.09.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad
03.09.2015.Obaveštenje o neodržavanju Vanredne skupštine akcionara - Rumaplast a.d. , Ruma
03.09.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - TIZ a.d. , Zemun
03.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
03.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
02.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
02.09.2015.Poslovne vesti - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
02.09.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Niš ekspres a.d., Niš
02.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
02.09.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Medela a.d. , Vrbas
02.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Pekarstvo a.d. , Kraljevo
02.09.2015.Mišljenje Odbora direktora o ponudi za preuzimanje - TP Zvezda a.d. Beograd
01.09.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
01.09.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
01.09.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
01.09.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
01.09.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
01.09.2015.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
01.09.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
01.09.2015.Ponuda o sticanju sopstvenih akcija - Moravamermer a.d. , Beograd
01.09.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Holcim agregati a.d. , Popovac

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.008,34
Promena9,30
% 0,93%
12.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0443
USD/RSD107,6467
Izvor NBS, 12.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.07.2024.
448.146.562.394 RSD
3.828.862.767 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
12.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
12.07.2024.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2024.
Obaveštenje o isplati dividende i poziv za dostavu potvrde o rezidentnosti - Impol Seval a.d. , Sevojno