U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za april 2016 godine

28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.04.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
28.04.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Jugocentar a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Imlek a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Mlin a.d. , Bela Crkva
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Pekara a.d. , Bela Crkva
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Zmaj a.d. , Zemun 2015
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Agrosavez a.d. , Sombor
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Rubin a.d. , Kruševac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.04.2016.Upitnik i praksi korporativnog upravljanja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Alfa plam a.d. , Vranje
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Aleksa Šantić a.d., Aleksa Šantić
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.- PP Miletić a.d. , Sombor
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Stari Grad UP a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Budućnost a.d., Preševo
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu- Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica konsolidovani
28.04.2016.Napomena u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica pojedinačni
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
28.04.2016.Godišnji izveštaj 2015. - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Napredak a.d. , Požega
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Vatroservis a.d., Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Juhortrans a.d. , Jagodina
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.04.2016.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Trgopromet a.d. , Kraljevo
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Varnost Fitep a.d. , Zemun
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet a.d. , Hrtkovci
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Kaštel a.d. , Ečka
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Polet a.d. , Hrtkovci
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
28.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
28.04.2016.Obaveštenje o utvrđivanju cene za nesaglasne akcionare - Jugocentar a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Marfin bank a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - TP Dunav a.d., Vučak
28.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
28.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. - Planinka a.d. , Kuršumlija
28.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tehnika a.d. Vršac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Autoventil a.d. , Užice
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sloga a.d. , Perlez
28.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duga a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Duvan Čačak a.d. , Čačak
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Terravita a.d. , Ratkovo
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Autotehna a.d. , Topola
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Standard a.d. , Leskovac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Rudnap Group a.d. , Beograd
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Niskogradnja a.d. , Smederevo
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
27.04.2016.Godišnji izveštaj 2015. - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Bigz Publishing a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - 7. Juli a.d. , Sirig
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Keramika - Holding a.d., Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Moravamermer a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Peščara a.d. , Subotica
27.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Progres a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Progres a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
27.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Čelik a.d. , Bački Jarak
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Inex Budućnost a.d. , Požega
27.04.2016.Godišnji izveštaj 2015. - Iritel a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Luka Dunav a.d. , Pančevo
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
27.04.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Zlatica a.d. , Lazarevo
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Gradina a.d. , Užice
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Luka Beograd a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godine- Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Stakloreklam a.d. , Lučani
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
27.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godine - Palanka UTP a.d. , Smederevska Palanka
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Neostar a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Sazivanje ponovljene Redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Odložena Redovna Skupština akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Duga a.d. , Beograd
27.04.2016.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende za 2015. godinu - Termika a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Zastava promet a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Termika a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Leskovački sajam a.d. , Leskovac
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - PPT Inženjering a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mostprojekt a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Srbijaput a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
27.04.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. - Srbijaput a.d. , Beograd
27.04.2016.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
27.04.2016.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
27.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. - Montinvest a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - AD Izolir Zrenjanin
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Montinvest a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Bačka a.d., Sivac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Graditelj a.d. , Kikinda
27.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 26.04.2016 - Iritel a.d. , Beograd
27.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Bioprotein a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Proleter a.d. , Arilje
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
27.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Niš ekspres a.d., Niš
27.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Trivit mlin a.d. , Vrbas
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
27.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Panonija a.d. , Pančevo
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - HUP Balkan a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ciglana a.d. , Titel
27.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Recreatours a.d. , Kraljevo
27.04.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015 godinu- Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
27.04.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. - FAM ad Kruševac
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Sloboda a.d. , Zrenjanin
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vojvodina a.d. , Sombor
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Revnost a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Betonjerka a.d., Sombor
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Metaloplastika a.d. , Čajetina
27.04.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015 godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
27.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Ikarbus a.d. , Beograd
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Putevi a.d. , Čačak
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu- Uniprom a.d. , Novi Pazar
27.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Autoprevozturist a.d. , Čačak
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - PKB Korporacija a.d., Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - FAM ad Kruševac
26.04.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Imlek a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - Sunce a.d. , Sombor
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 godinu - IM Rakovica a.d., Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Žitobanat a.d. , Vršac
26.04.2016.Najava dostavljenja godišnjeg izveštaja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.04.2016.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2015 - Alfa-Plam a.d., Vranje
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Central a.d. , Vrbas
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - FAP Korporacija ad Priboj
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.- Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
26.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
26.04.2016.Obaveštenje o izmeni i dopuni materijala za sednicu Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SP Laboratorija a.d., Bečej
26.04.2016.Ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
26.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Pančevac a.d. , Pančevo
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Messer Tehnogas a.d. , Beograd
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
26.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Janko Stajčić a.d., Lazarevac
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.- Žitosrem a.d. , Inđija
26.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
26.04.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Unior Components a.d. , Kragujevac
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.god. - Kompanija Štamparija Borba ad Beograd
26.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Odžačar a.d. , Sombor
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Interšped a.d. , Subotica
25.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015. - Informatika a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Informatika a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.god. - AD Kačarevo Kačarevo
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
25.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Niš ekspres a.d., Niš
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Enikon a.d. , Loznica
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Chemos a.d. Palić
25.04.2016.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2016.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja - AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
25.04.2016.Najava dostavljanja godisnjeg izvestaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
25.04.2016.Odložena Skupština akcionara - Elektroporcelan a.d. , Beograd
25.04.2016.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju - Sojaprotein a.d. , Bečej
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Somborske novine a.d. , Sombor
25.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
25.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Poslovni objekti a.d. , Beograd
25.04.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kaštel a.d. , Ečka
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
25.04.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
25.04.2016.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Sojaprotein a.d. , Bečej
25.04.2016.Predlog Izmena i dopuna Statuta - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Mladost a.d. , Aleksandrovac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.- Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
25.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
25.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alatnica a.d. , Bujanovac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Nama a.d. , Šabac
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.godinu - Loznicaelektro a.d. , Loznica
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Daka servis a.d., Beograd
25.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudo a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
25.04.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Fasil a.d. , Arilje
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vojvodinaput a.d. , Subotica
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu- Centroprom a.d. , Beograd
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - SU - marketi a.d. , Subotica
25.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
22.04.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.04.2016.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja i Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2015. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
22.04.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
22.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
22.04.2016.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.04.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kaštel a.d. , Ečka
22.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kaštel a.d. , Ečka
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015.godinu - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
22.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
22.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
22.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pančevac a.d. , Pančevo
22.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
22.04.2016.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2015. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.04.2016.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.04.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - TE - TO a.d. , Senta
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
22.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Woksal a.d. , Užice
22.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Gradnja a.d. , Beograd
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
22.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - PTK Panonija a.d. , Panonija
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Madera a.d. , Beograd
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Sloga a.d. , Zrenjanin
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
21.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Livnica Ljig a.d. , Beograd
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
21.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
21.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
21.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
21.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Proel a.d. , Beograd
21.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sojaprotein a.d. , Bečej
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
21.04.2016.Otkazana Skupština akcionara - Recreatours a.d. , Kraljevo
21.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
21.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Rimex a.d. , Beograd
20.04.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
20.04.2016.Otkazana Skupština akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
20.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Izvor a.d. , Paraćin
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Graditelj a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. god. - Rudo ad Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Dedinje a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Hajdučica a.d. , Hajdučica
20.04.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - 7. Juli a.d. , Sirig
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vagar a.d. , Novi Sad
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
20.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Marfin bank a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Izoprogres a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Insa a.d. , Zemun
20.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AIK banka a.d. , Beograd
20.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
20.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
20.04.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Krušik plastika a.d. , Osečina
20.04.2016.Obaveštenje o promeni termina održavnja sednice Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Izoprogres a.d. , Beograd
20.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Kadinjača a.d. , Užice
20.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
20.04.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Zrenjanin
19.04.2016.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
19.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
19.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
19.04.2016.Ugovoren novi posao u Ruandi- Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.04.2016.Ugovoren novi posao u Ugandi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Pančevac a.d. , Pančevo
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - TIZ a.d. , Zemun
18.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
18.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Ravnica a.d. , Bajmok
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
18.04.2016.Statut - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
18.04.2016.Osnivački akt - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
18.04.2016.Kodeks korporativnog upravljanja - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Hotel Prag a.d. , Beograd
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
18.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Cineoptic a.d. , Beograd
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Napredak a.d. , Pirot
18.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - BAS a.d. , Beograd
15.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sloga a.d. , Kać
15.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
15.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
15.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
15.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
15.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
14.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
14.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
14.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
14.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
14.04.2016.Mišljenje Uprave Društva o ponudi za preuzimanje - Ogrev a.d. , Zrenjanin
14.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Ogrev a.d. , Zrenjanin
14.04.2016.Predlog Statuta - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
14.04.2016.Predlog Statuta - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
14.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
14.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
14.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kosmaj a.d. , Mladenovac
13.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
13.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
13.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Radio TV Podrinje a.d., Loznica
13.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
12.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
12.04.2016.Odluka o otuđenju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
12.04.2016.Predlog Statuta - Hempro a.d. , Beograd
12.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
12.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Neoprojekt a.d. , Beograd
11.04.2016.Predlog izmena i dopuna Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara (dopunjen dnevni red) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
11.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
11.04.2016.Obaveštenje izdavaoca o primljenom obaveštenju o značajnom učešću - Ribarstvo a.d. , Baranda
11.04.2016.Obaveštenje izdavaoca o primljenom obaveštenju o značajnom učešću - Ribarstvo a.d. , Baranda
11.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
11.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
11.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PKB Korporacija a.d., Beograd
11.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Perlez
11.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
11.04.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
11.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
11.04.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
11.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
11.04.2016.ISPRAVKA - Ponuda za preuzimanje akcija - Skraćeni tekst - 7. Juli a.d. , Sirig
11.04.2016.ISPRAVKA - Ponuda za preuzimanje akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
08.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Dunav Grocka a.d. , Grocka
08.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - 7. Juli a.d. , Sirig
08.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Skraćeni tekst - 7. Juli a.d. , Sirig
08.04.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
08.04.2016.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
07.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
07.04.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
07.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
07.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ispravka - Sloga a.d. , Novi Pazar
07.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komercijalna banka a.d. , Beograd
07.04.2016.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Ogrev a.d. , Zrenjanin
06.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
06.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Ogrev a.d. , Zrenjanin
06.04.2016.Izjava o neaktivnosti - Sloga a.d., Aleksandrovac
06.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Proleter a.d. , Arilje
06.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - KBM banka a.d. , Kragujevac
06.04.2016.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2015 - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
06.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
06.04.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Brđani a.d. , Valjevo
06.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
05.04.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
05.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
05.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
05.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
05.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
05.04.2016.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
05.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015 - Ming kovačnica a.d. , Niš
05.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
05.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
05.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
04.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
04.04.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
04.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
04.04.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
04.04.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.04.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - KBM banka a.d. , Kragujevac
01.04.2016.Obaveštenje o usvojenoj odluci o smanjenju osnovnog kapitala poništajem sopstvenih akcija- Bambi a.d. , Požarevac
01.04.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
01.04.2016.Održana 66. pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
01.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Enikon a.d. , Loznica
01.04.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
01.04.2016.Ostale informacije - Upitnik o praksi korporativnog upravljanja- Energoprojekt holding a.d. , Beograd
01.04.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
01.04.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
01.04.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.023,26
Promena10,58
% 1,04%
24.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0764
USD/RSD107,9145
Izvor NBS, 24.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad