U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jul 2015 godine

31.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
31.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - TP Zvezda a.d. , Beograd
31.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
31.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
31.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
31.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
31.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Kolut a.d. , Kolut
31.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
31.07.2015.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvo polugodište 2015. godine - NIS a.d., Novi Sad
31.07.2015.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvo polugodište 2015. godine - NIS a.d., Novi Sad
31.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sinter a.d. , Užice
31.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
31.07.2015.Statut - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
31.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min a.d. , Niš
31.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
30.07.2015.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. godinu - Utva - Milan Premasunac a.d. , Kačarevo
30.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
30.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
30.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
30.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Jugoprevoz Kovin a.d. , Kovin
30.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Delta Ring a.d., Beograd
30.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Agrosavez a.d. , Sombor
30.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Agrosavez a.d. , Sombor
30.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrosavez a.d. , Sombor
30.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Panonka a.d. , Sombor
30.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Terravita a.d. , Ratkovo
30.07.2015.Najava kvartalnog izveštaja za 2. kvartal 2015. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.07.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Alas holding a.d. , Beograd
30.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Imlek a.d. , Beograd
30.07.2015.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. godinu - Imlek a.d. , Beograd
29.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
29.07.2015.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
29.07.2015.Konsolidovani rezultati poslovanja za prvo polugodište 2015. - NIS a.d. Novi Sad
29.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
29.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
29.07.2015.Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji - Štamparija Borba a.d. , Beograd
29.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Štamparija Borba a.d. , Beograd
29.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
28.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
28.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugocentar a.d. , Beograd
28.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugocentar a.d. , Beograd
28.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugocentar a.d. , Beograd
28.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
28.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
28.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
27.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
27.07.2015.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
27.07.2015.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
27.07.2015.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Medela a.d. , Vrbas
27.07.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
27.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
27.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
27.07.2015.Ostale informacije - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
27.07.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
27.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
27.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
27.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
27.07.2015.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun - FITO
27.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
27.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
27.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadran a.d. , Beograd
27.07.2015.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
27.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija Dijamant AD Zrenjanin 27.07.2015.
27.07.2015.Obaveštenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka - BIP a.d. , Beograd
27.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
27.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
27.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
24.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
24.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
24.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
24.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
24.07.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.07.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. - FKL a.d. , Temerin
24.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - FKL a.d. , Temerin
24.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
24.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
24.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
24.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
24.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Industrija brusnih alata a.d., Ada
23.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
23.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Branko Perišić a.d. , Kruševac
23.07.2015.Obaveštenje o neodržavanju Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
23.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
23.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
23.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
23.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
23.07.2015.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Rubin a.d. , Kruševac
23.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija
23.07.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. - Putnik a.d. , Beograd
23.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
22.07.2015.Odluka o preraspodeli gubitka - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
22.07.2015.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
22.07.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Kompas a.d. , Beograd
22.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
22.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
22.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
22.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
22.07.2015.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu- Sigurnost - As a.d. , Beograd
22.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
22.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
22.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
22.07.2015.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
22.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
21.07.2015.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Sojaprotein a.d. , Bečej
21.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik precizni liv a.d. , Mionica
21.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik precizni liv a.d. , Mionica
21.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
21.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
21.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
21.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - dopunjen (mišljenje revizora) Sunce a.d. , Sombor
21.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Naras group a.d. , Surdulica
21.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
21.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
21.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
21.07.2015.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. 20072015.godine
21.07.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
21.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
21.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
20.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
20.07.2015.Obaveštenje o smanjenju osnovnog kapitala i zameni akcija - KBM banka a.d. , Kragujevac
20.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrogradnja a.d. , Vršac
20.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
20.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija Dijamant AD Zrenjanin 17.07.2015.
20.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Hidrogradnja a.d. , Vršac
20.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrogradnja a.d. , Vršac
20.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - konsolidovani - dopuna -Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
20.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin
20.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin
17.07.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
17.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Raketa a.d. , Sevojno
17.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
17.07.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Enikon a.d. , Loznica
16.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja - Hleb a.d. , Novi Sad
16.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
16.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
16.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
16.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Venac a.d. , Pećinci
16.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
16.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
16.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
16.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Lepenski vir a.d. , Pećinci
16.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
16.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Sava a.d. , Šabac
16.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Albus a.d. , Novi Sad
16.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
16.07.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara - Majevica holding a.d. , Bačka Palanka
16.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
16.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
16.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
16.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
16.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
16.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
16.07.2015.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Sloga a.d. , Zrenjanin
16.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Futurum a.d. , Beograd
15.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min a.d. , Niš
15.07.2015.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
15.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min a.d. , Niš
15.07.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
15.07.2015.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Termomont a.d. , Novi Sad
15.07.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
15.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
15.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
15.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
15.07.2015.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vital a.d. , Vrbas
15.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
15.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Panonija a.d. , Pančevo
15.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
15.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
15.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
15.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
15.07.2015.Statut - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
15.07.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
14.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija brusnih alata a.d., Ada
14.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Junior a.d. , Brus
14.07.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
14.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
14.07.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
14.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Sreten Gudurić a.d. , Užice
14.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sreten Gudurić a.d. , Užice
14.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
14.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
14.07.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Montinvest a.d. , Beograd
14.07.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Luka Dunav a.d. , Pančevo
14.07.2015.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Albus a.d. , Novi Sad
14.07.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
14.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugometal a.d. , Beograd
14.07.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
14.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
14.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
14.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
14.07.2015.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Graničar a.d. , Gakovo
14.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Futurum a.d. , Beograd
14.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Plima Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
13.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Potis a.d. , Požarevac
13.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Budućnost a.d. , Čurug
13.07.2015.Odluke o usvajanju izveštaja revizora - Dimničar a.d. , Beograd
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Čurug
13.07.2015.Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
13.07.2015.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
13.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnap Group a.d. , Beograd
13.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
13.07.2015.Odložena Skupština akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
13.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoelektro a.d. , Beograd
13.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
13.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
13.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Odžačar a.d. , Sombor
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan a.d. , Subotica
13.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ogrev a.d. , Zrenjanin
13.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
13.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
13.07.2015.Odluka o pokriću gubitka- Izjava - Futurum a.d. , Beograd
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
13.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
13.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
10.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ribarstvo a.d. , Baranda
10.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ribarstvo a.d. , Baranda
10.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
10.07.2015.Dopuna dnevnog reda skupštine - Radijator a.d. , Zrenjanin
10.07.2015.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
10.07.2015.Izjava za Odluku o raspodeli dobiti i pokriću gubitka - Moravamermer a.d. , Beograd
10.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Moravamermer a.d. , Beograd
10.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Moravamermer a.d. , Beograd
10.07.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Medela a.d. , Vrbas
10.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Bački Jarak
10.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
10.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
10.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 30.06.2015 - Bigz Publishing a.d. , Beograd
10.07.2015.Izveštaj sa održane sednice Skupštine - Albus a.d., Novi Sad
10.07.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Holcim agregati a.d. , Popovac
10.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Futurum a.d. , Beograd
10.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Futurum a.d. , Beograd
10.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
10.07.2015.Statut - KBM banka a.d. , Kragujevac
10.07.2015.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju - Excelsior a.d. , Beograd
10.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
10.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
10.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
10.07.2015.Održana skupština akcionara - Rotor a.d. , Zemun
10.07.2015.Sazivanje skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
10.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
09.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
09.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bač
09.07.2015.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Jadran a.d. , Beograd
09.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
09.07.2015.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Tigar a.d. Pirot
09.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
09.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. Pirot
09.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
09.07.2015.Uključenje na Open Market - Višnjica dućani a.d. , Beograd - VISD
09.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
09.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
09.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2014. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
09.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
09.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
09.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Radijator a.d. , Zrenjanin
09.07.2015.Izveštaj o održanoj skupštini akcionara - Venac a.d. , Pećinci
09.07.2015.Ostale informacije - Ukus a.d. , Pećinci
09.07.2015.Izveštaj o održanoj skupštini akcionara - Sava a.d. , Šabac
09.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Umetnost a.d., Novi Sad
09.07.2015.Izveštaj sa skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
09.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
09.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
09.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Palanka UTP a.d. , Smederevska Palanka
09.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - TP Zvezda a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dolovo a.d. , Dolovo
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mlava a.d., Vučak
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - TP Dunav a.d., Vučak
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
08.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o izmeni/dopuni Statuta - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
08.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PIK Vrbas a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PIK Vrbas a.d. , Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
08.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
08.07.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
08.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Projektni biro a.d. , Kikinda
08.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
08.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Liming a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Megal a.d. , Bujanovac
08.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Graditelj a.d. , Kikinda
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Megal a.d. , Bujanovac
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Simpo a.d. , Vranje
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
08.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
08.07.2015.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
08.07.2015.Odluka o usvajanju rezultata - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
08.07.2015.Odluka o pokriću gubitka - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
08.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Galeb FSU a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb FSU a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Galeb FSU a.d. , Beograd
08.07.2015.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti / pokricu gubitka - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o izmenama/dopunama Statuta - Stari Grad UP a.d. , Beograd
08.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
08.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd
08.07.2015.Odluka o pokriću gubitka- izjava - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
08.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
08.07.2015.Produženje važenja Odluke o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Niš
08.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
08.07.2015.Otkazana Skupština akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
08.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
07.07.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Zapisnik sa Redovne godišnje Skupštine akcionara - HK Komgrap a.d. , Beograd
07.07.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Montinvest a.d. , Beograd
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fontana u restrukturiranju a.d. , Vrnjačka Banja
07.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fontana a.d. , Vrnjačka Banja
07.07.2015.Odluka o pokriću gubitka - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Ostale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Odluka o pokriću gubitka - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
07.07.2015.Ostale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
07.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Avala a.d. , Požarevac
07.07.2015.Ostale informacije - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Avala a.d. , Požarevac
07.07.2015.NIS predstavio Izveštaj o odrzivom razvoju za 2014. godinu - NIS a.d., Novi Sad
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Cineoptic a.d. , Beograd
07.07.2015.Ostale informacije - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
07.07.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
07.07.2015.Odluka o pokriću gubitka - Cineoptic a.d. , Beograd
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
07.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Stari Grad UP a.d. , Beograd
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Stari Grad UP a.d. , Beograd
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
07.07.2015.Odluka o rasodeli dobiti - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Vojvodinaput a.d., Pančevo
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
07.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nikola Tesla a.d. , Beograd
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
07.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Niš ekspres a.d., Niš
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Radio Sombor a.d., Sombor
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ferum a.d. , Valjevo
07.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Niš
07.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i Odluka o pokriću gubitka- Banini a.d. , Kikinda
07.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banini a.d. , Kikinda
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Medela a.d. , Vrbas
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Medela a.d. , Vrbas
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ratar a.d. , Pančevo
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ratar a.d. , Pančevo
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
06.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu dopuna - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
06.07.2015.Odluka o izboru nezavisnog Revizora - Komgrap a.d. Beograd
06.07.2015.Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja - Komgrap a.d Beograd
06.07.2015.Odluka o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja - Komgrap a.d. Beograd
06.07.2015.Odluka o usvajanju Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara - Komgrap AD, održane 23.12.2014.god.
06.07.2015.Izveštaj o održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d., Beograd
06.07.2015.Statut - Bambi a.d. , Požarevac
06.07.2015.Statut - Bambi a.d. , Požarevac
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kompresor a.d. , Beograd
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - TP Zvezda a.d. , Beograd
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bambi a.d. , Požarevac
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bambi a.d. , Požarevac
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
06.07.2015.Zapisnik sa održane skupštine - Insa a.d. , Zemun
06.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - TE - TO a.d. , Senta
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Livnica Ljig a.d. , Beograd
06.07.2015.Ostale informacije - Interservis a.d. , Futog
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
06.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora - dopuna - Ečka a.d. , Lukino Selo
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
06.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
06.07.2015.Statusna promena - Graničar a.d. , Konak
06.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara (ponovljena sednica) - Politika a.d. , Beograd
06.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i Odluka o raspodeli dobiti - Jadran a.d. , Beograd
06.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Niš
06.07.2015.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Excelsior a.d. , Beograd
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Excelsior a.d. , Beograd
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Excelsior a.d. , Beograd
06.07.2015.Statut - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
06.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Zrenjanin
06.07.2015.Dopuna Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu - Jabuka a.d., Pančevo
06.07.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija usled poništaja sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Izolir a.d. , Zrenjanin
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama- Nikola Tesla a.d. , Beograd
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
06.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
06.07.2015.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Jabuka a.d., Pančevo
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sigma a.d. , Subotica
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sigma a.d. , Subotica
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putevi a.d. , Čačak
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putevi a.d. , Čačak
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Čačak
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
06.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
06.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
06.07.2015.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - FKL a.d. , Temerin
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i Odluka o raspodeli dobiti- Senta - promet a.d. , Senta
06.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
06.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sebastijan limarija Jedinstvo a.d. , Bačka Palanka
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
06.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektrodizalica a.d. , Beograd
06.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektrodizalica a.d. , Beograd
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
06.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Rapid a.d. , Beograd
03.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rapid a.d. , Beograd
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
03.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva
03.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
03.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - BIP a.d. , Beograd
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bag a.d. , Bačko Gradište
03.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bag a.d. , Bačko Gradište
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
03.07.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
03.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
03.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trivit Pek a.d. , Vrbas
03.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit Pek a.d. , Vrbas
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Boško Marinković a.d. , Lipolist
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trivit mlin a.d. , Vrbas
03.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Boško Marinković a.d. , Lipolist
03.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit mlin a.d. , Vrbas
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Boško Marinković a.d. , Lipolist
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
03.07.2015.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
03.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Min Fam a.d. , Niš -dopuna
03.07.2015.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Kačarevo a.d., Kačarevo
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
03.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
03.07.2015.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2015.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
03.07.2015.Dopuna Godišnjeg izveštaja za 2014. - Kačarevo a.d., Kačarevo
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
03.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Montinvest a.d. , Beograd
02.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hotel Moskva a.d. , Beograd
02.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hotel Moskva a.d. , Beograd
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
02.07.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
02.07.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. - FAP a.d. , Priboj
02.07.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
02.07.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
02.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Liming a.d. , Beograd
02.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Liming a.d. , Beograd
02.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Min Fam a.d. , Niš
02.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Planum GP a.d. , Beograd
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
02.07.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
02.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Radijator a.d. , Zrenjanin
02.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Radijator a.d. , Zrenjanin
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
02.07.2015.Dopuna Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu - FAP a.d. , Priboj
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alas holding a.d. , Beograd
02.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2014.godinu - Alas holding a.d. , Beograd
02.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2014.godinu - Alas holding a.d. , Beograd
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Požarevac
02.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Utva silosi a.d. , Kovin
02.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014 - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
02.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014 - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
02.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zimpa a.d. , Ub
02.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Lipa a.d. , Novi Pazar
02.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zimpa a.d. , Ub
02.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Spektar invest a.d. , Paraćin
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nedić agrar a.d. , Bočar
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
02.07.2015.Dopuna Godišnjeg izveštaja za 2014. - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
02.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
02.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
02.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama- TIZ a.d. , Zemun
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i odluke - Zmaj a.d. , Zemun
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Kompas a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kompas a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompas a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućom odlukom - Jadran a.d., Nova Gajdobra
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica konsolidovani
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
01.07.2015.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
01.07.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb GTE a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb FSU a.d. , Beograd
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Sloga a.d. , Užice
01.07.2015.Izveštaj sa održane vanredne skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- dopuna - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad sa revizijom
01.07.2015.Skupština akcionara - održana - SZP "Zavarivač" a.d. Vranje
01.07.2015.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Galeb GTE a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Galeb FSU a.d. , Beograd
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopunjen- Nedić agrar a.d. , Bočar
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- dopunjen - Sunce a.d. , Sombor
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
01.07.2015.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara 20072015 - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
01.07.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Teretni transport Bor a.d. , Bor
01.07.2015.Ostale informacije - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš
01.07.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Niš
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Rudnap Group a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluke sa Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014, dopunjen - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
01.07.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - mts banka a.d., Beograd
01.07.2015.Najava dostavljanja godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
01.07.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Bambi a.d. , Požarevac
01.07.2015.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - ZGOP a.d. , Novi Sad
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - ZGOP a.d. , Novi Sad
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Utva - Milan Premasunac a.d. , Kačarevo
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - ZGOP a.d. , Novi Sad
01.07.2015.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Erozija a.d., Valjevo
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama- Autotransport a.d. , Kraljevo
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mermer a.d. , Žagubica
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mermer a.d. , Žagubica
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Izjava ovlašćenog lica, konsolidovani - Progres a.d. Beograd
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Izjava ovlašćenog lica - Progres a.d. Beograd
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Homolje a.d. , Žagubica
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Homolje a.d. , Žagubica
01.07.2015.Izveštaj sa održane XXV Redovne sednice skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
01.07.2015.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Progres a.d. Beograd
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Progres a.d. , Beograd
01.07.2015. Revizorski izveštaj 2014 sa ocenom nezavisnog revizora - Progres a.d.Beograd
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Utva silosi a.d. , Kovin
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jubmes banka a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jubmes banka a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sunce a.d. , Sombor
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
01.07.2015.Statut, prečišćen tekst - Fasil a.d. Arilje
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sunce a.d. , Sombor
01.07.2015.Odložena Skupština akcionara - Politika a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
01.07.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - AIK banka a.d. , Niš
01.07.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - AIK banka a.d. , Niš
01.07.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Alas holding a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.008,34
Promena9,30
% 0,93%
12.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0443
USD/RSD107,6467
Izvor NBS, 12.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.07.2024.
448.146.562.394 RSD
3.828.862.767 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
12.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
12.07.2024.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2024.
Obaveštenje o isplati dividende i poziv za dostavu potvrde o rezidentnosti - Impol Seval a.d. , Sevojno