Izdavaoci - Vesti za decembar 2015 godine

31.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
31.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
31.12.2015.Ostale informacije - Jugoelektro a.d. , Beograd
31.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beoštampa a.d. , Beograd
31.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
31.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
31.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
31.12.2015.Obaveštenje o usvojenoj Odluci o isplati dividende - AIK banka a.d. , Beograd
31.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.12.2015.Ostale informacije - Utva silosi a.d. , Kovin
31.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
31.12.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Hotel Moskva a.d. , Beograd
30.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Junior a.d. , Brus
30.12.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
30.12.2015.Izvestaj sa Vanredne Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
30.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
30.12.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - AIK banka a.d. , Beograd - AIKBPB
30.12.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - AIK banka a.d. , Beograd - AIKB
30.12.2015.Ostale informacije - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
30.12.2015.Ostale informacije - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
30.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
30.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
30.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
30.12.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.12.2015.Obaveštenje o promeni dana akconara za Vanrednu sednicu Skupštine - Termika a.d. , Beograd
30.12.2015.Dopuna dnevnog reda Skupstine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
30.12.2015.Poredlog Odluke o izmeni Osnivačkog akta - CRH Agregati ad Popovac
30.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - CRH Agregati ad. , Popovac
30.12.2015.Nacrt Odluke o promeni pravne forme - CRH Agregati ad. , Popovac
29.12.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
29.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
29.12.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
29.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
29.12.2015.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Energomontaža a.d. , Beograd
29.12.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Energomontaža a.d. , Beograd
29.12.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Recreatours a.d. , Kraljevo
29.12.2015.Obaveštenje o poništavanju sopstvenih akcija i promeni nominalne vrednosti - AIK banka a.d. , Beograd
29.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
29.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
29.12.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Žitopek a.d. , Niš
29.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
28.12.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Višnjica dućani a.d. , Beograd
28.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Zlatica a.d. , Lazarevo
28.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
28.12.2015.Izveštaj sa neodržane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
28.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
28.12.2015.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Loznicaelektro a.d. , Loznica
28.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Beoštampa a.d. , Beograd
28.12.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15129
28.12.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15128
25.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
25.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
25.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
25.12.2015.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
25.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
25.12.2015.Obaveštenje o isplati I kupona - Grad, Šabac
25.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
25.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
25.12.2015.Obaveštenje o isplati dividende - Goša montaža a.d. , Velika Plana
24.12.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zmaj a.d. , Zemun
24.12.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
24.12.2015.Ostale informacije - Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Plana Market a.d., Velika Plana
24.12.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
24.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
24.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
24.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
24.12.2015.Ostale informacije - PKB Veleprodaja - Produkt a.d. , Beograd
23.12.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
23.12.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
23.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
23.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Dijamant a.d. , Zrenjanin
23.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Dijamant a.d. , Zrenjanin
23.12.2015.Obaveštenje o isplati međudividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
23.12.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Enikon a.d. , Loznica
23.12.2015.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
23.12.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
23.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mika Alas a.d. , Beograd
22.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Enikon a.d. , Loznica
22.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Zrenjanin
22.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
22.12.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nissal a.d. , Niš
22.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
22.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - dopunjen dnevni red - PKB Korporacija a.d., Beograd
22.12.2015.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Gradnja a.d. , Beograd
21.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
21.12.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Montinvest a.d. , Beograd
21.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d. , Žagubica
21.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
21.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
21.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
21.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnica a.d. , Bajmok
21.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
21.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
21.12.2015.Ostale informacije - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
21.12.2015.Saopštenje o okolnostima sazivanja vanredne Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
18.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vior Velika Morava a.d. , Beograd
18.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Zrenjanin
18.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
18.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min a.d. , Niš
18.12.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
18.12.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Univerzal a.d. , Kanjiža
18.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - HUP Balkan a.d. , Leskovac
18.12.2015.Ostale informacije - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
18.12.2015.Dan dividende za 2015. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.12.2015.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Jadran a.d. , Beograd
17.12.2015.Otkazana Skupština akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
17.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
16.12.2015.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO15127
16.12.2015.Ostale informacije - Obaveštenje o isplati dividende - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
16.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Palanka UTP a.d. , Smederevska Palanka
16.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Palanka UTP a.d. , Smederevska Palanka
16.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
16.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
16.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - HUP Balkan a.d. , Leskovac
16.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
16.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energomontaža a.d. , Beograd
15.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
15.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
15.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica a.d. , Kikinda
15.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
15.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Višnjica dućani a.d. , Beograd
15.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
15.12.2015.Otkazana Skupština akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
14.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
14.12.2015.Predlog izmena i dopuna Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
14.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
14.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
14.12.2015.Ostale informacije - Energomontaža a.d. , Beograd
14.12.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Višnjica dućani a.d. , Beograd
14.12.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
14.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
14.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
11.12.2015.Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
11.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
11.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
11.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
11.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
11.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
10.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Insa a.d. , Zemun
10.12.2015.Ostale informacije - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
10.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
10.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
10.12.2015.Održana 63. pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
10.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
10.12.2015.Ostale informacije - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
10.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Leskovac
09.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
09.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
09.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
09.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
09.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
09.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
09.12.2015.Obaveštenje u vezi sa otkupom sopstvenim akcija od nesaglasnih akcionara - dopuna - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
09.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
09.12.2015.Odložena Skupština akcionara - Avala a.d. , Požarevac
09.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
09.12.2015.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
09.12.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Energomontaža a.d. , Beograd
09.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
09.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
09.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
09.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadran a.d. , Beograd
09.12.2015.Ostale informacije - Planinka a.d. , Kuršumlija
08.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
08.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.12.2015.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta
08.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
08.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
08.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
08.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Central a.d. , Vrbas
08.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
08.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
08.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
08.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
07.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
07.12.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Nafta a.d. , Beograd
07.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pančevac a.d. , Pančevo
07.12.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Enikon a.d. , Loznica
07.12.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Hotel Moskva a.d. , Beograd
04.12.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
04.12.2015.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
04.12.2015.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
04.12.2015.Ostale informacije - Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - CRH Agregati a.d. , Popovac
04.12.2015.Otkazana Skupština akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
04.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
04.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
03.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Media print a.d. , Kruševac
03.12.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
03.12.2015.Novi dnevni red za Skupštinu akcionara zakazanu za 23.12.2015. godine - AIK banka a.d. , Beograd
03.12.2015.Ostale informacije - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
03.12.2015.Ostale informacije - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
03.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
03.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
02.12.2015.Sazivanje 3.vanredne Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
01.12.2015.Obaveštenje o IV D emisiji akcija - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
01.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
01.12.2015.Odložena Skupština akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
01.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
01.12.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
01.12.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tisa a.d. , Senta

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost738,45
Promena6,16
% 0,84%
15.10.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,2412
USD/RSD102,3467
Izvor NBS, 15.10.2018.
Tržišna kapitalizacija - 15.10.2018.
518.833.034.854 RSD
4.387.920.918 EUR
Vesti sa Berze
01.10.2018.
Pre tačno 13 godina prvi put je objavljena vrednost indeksa BELEX15
01.10.2018.
BELEXsentiment za oktobar 2018. godine
01.10.2018.
BELEX Monthly Report - Septembar 2018
Poslednje vesti
15.10.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
15.10.2018.
Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivanju skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
15.10.2018.
Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rad Labud a.d. , Prijepolje - RADL
15.10.2018.
Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
15.10.2018.
Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd