U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za januar 2012 godine

31.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
31.01.2012.Otkazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
31.01.2012.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Žitobanat a.d. , Vršac
31.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Interservis a.d. , Futog
31.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jedinstvo a.d. , Apatin
31.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. , Beograd
31.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
30.01.2012.Mišljenje Upravnog odbora o ponudi za preuzimanje akcija - Prosveta a.d. , Čačak
30.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
30.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jinpros a.d. , Beograd
30.01.2012.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja
30.01.2012.Obaveštenje o realizaciji XI emisije kratkoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
30.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
30.01.2012.Odluka Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija - Selekcija a.d. , Aleksinac
30.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
30.01.2012.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
30.01.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
30.01.2012.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
30.01.2012.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Pobeda a.d. , Boka
30.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
27.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
27.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
27.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
27.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Međunarodni transport a.d. , Beograd
27.01.2012.Predlog Statuta - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
27.01.2012.Predlog Osnivačkog akta - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
27.01.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Mlekara a.d. , Subotica
27.01.2012.Odluka o otkazivanju Skupštine akcionara - Agroseme a.d. , Kikinda
27.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja
27.01.2012.Promena datuma održavanja skupštine - JT International a.d. , Senta
27.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost - Rad a.d. , Vlasotince
27.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
27.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
27.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
26.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
26.01.2012.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Selekcija a.d. , Aleksinac
26.01.2012.Obaveštenje o stečenim sopstvenim akcijama - Selekcija a.d. , Aleksinac
26.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
26.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
26.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
26.01.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Zvižd a.d. , Kučevo
25.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
25.01.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
25.01.2012.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Panteks a.d. , Sremski Karlovci
25.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
25.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Pobeda a.d. , Boka
25.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
25.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
25.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.01.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Rudnik a.d. , Gornji Milanovac
24.01.2012.Predlog Osnivačkog akta - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
24.01.2012.Predlog Statuta - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
24.01.2012.Predlog Poslovnika o radu Skupštine - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
24.01.2012.Predlog Poslovnika o radu Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
24.01.2012.Predlog Statuta - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
24.01.2012.Predlog Osnivačkog akta - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
24.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
24.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
24.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
24.01.2012.Obaveštenje o realizaciji X emisije kratkoročnih obveznica bez javne ponude - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
24.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
23.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Riboteks a.d. , Ljubovija
23.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
23.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
23.01.2012.Predlog Ugovora o osnivanju - Montinvest a.d. , Beograd
23.01.2012.Predlog Statuta - Montinvest a.d. , Beograd
23.01.2012.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Napredak a.d. , Čonoplja
23.01.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Čačak film a.d. , Čačak
23.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Panteks a.d. , Sremski Karlovci
23.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Labudnjača a.d. , Vajska
23.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Đuro Strugar a.d. , Kula
23.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Prosveta a.d. , Čačak
23.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zvižd a.d. , Kučevo
23.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Citadel Investments a.d., Beograd
23.01.2012.Predlog odluke o promeni pravne forme izdavaoca - Ribar a.d. , Novi Kneževac
20.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
20.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
20.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
20.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
20.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica
20.01.2012.Sklopljen novi posao u Alžiru - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
20.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
20.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribar a.d. , Novi Kneževac
20.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
20.01.2012.Odluka o sazivanju skupštine akcionara - Ribar a.d. , Novi Kneževac
20.01.2012.Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta - Ribar a.d. , Novi Kneževac
20.01.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Jabuka a.d., Pančevo
19.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
19.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrozavod DTD a.d. , Novi Sad
19.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vršački vinogradi a.d. , Vršac
19.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
19.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
19.01.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Jugoagent a.d. , Beograd
19.01.2012.Izveštaj o bitnom događaju - Vetprom medicinsko snabdevanje a.d. , Beograd
19.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
19.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
18.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Banini a.d. , Kikinda
18.01.2012.Zahtev za prinudnu prodaju akcija - Sloga Čačak a.d. , Čačak
18.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
18.01.2012.Predlog Statuta - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
18.01.2012.Predlog Osnivačkog Akta - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
18.01.2012.Predlog Statuta - Putnik a.d. , Novi Sad
18.01.2012.Predlog Osnivačkog Akta - Putnik a.d. , Novi Sad
18.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd
18.01.2012.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Sani remont a.d. , Šabac
18.01.2012.Obaveštenje o nameri za preuzimanje akcija - Prosveta a.d. , Čačak
18.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Čačak film a.d. , Čačak
18.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Selekcija a.d. , Aleksinac
18.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
18.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
18.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
18.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
18.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Duropack a.d. , Kruševac
18.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
18.01.2012.sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
17.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Niskogradnja a.d. , Niš
17.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Pekabeta a.d. , Beograd
17.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
17.01.2012.Izveštaj o bitnom događaju - Neostar a.d. , Novi Sad
17.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
17.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
16.01.2012.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Rudnik a.d. , Rudnik
16.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Optika a.d. , Beograd
16.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
16.01.2012.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Rumaplast a.d. , Ruma
16.01.2012.Odluka o izmeni Osnivačkog akta - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica
16.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jugoagent a.d. , Beograd
16.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
16.01.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
16.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
16.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
13.01.2012.Predlog izmena Osnivačkog akta - Carnex a.d. , Vrbas
13.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Rudnik a.d. , Rudnik
13.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
13.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
13.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
13.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
13.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroseme a.d. , Kikinda
13.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
12.01.2012.Predlog izmene Statuta - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
12.01.2012.Osnivački akt - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
12.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
12.01.2012.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Zvižd a.d. , Kučevo
12.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
12.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
12.01.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Čačak film a.d. , Čačak
11.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
11.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bečej prevoz a.d. , Bečej
11.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
11.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
11.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
11.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
11.01.2012.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Rudnik a.d. , Gornji Milanovac
11.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
10.01.2012.Odluka o usklađivanju osnivačkog akta - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
10.01.2012.Predlog Statuta - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
10.01.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Selekcija a.d. , Aleksinac
10.01.2012.Obaveštenje o realizaciji IX emisije kratkoročnih obveznica bez javne ponude 29.12.2011. godine - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
10.01.2012.Dan dividende - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd
10.01.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja
10.01.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Interservis a.d. , Futog
10.01.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Apatin
10.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Topola a.d. , Banatska Topola
10.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
10.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
10.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
10.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
10.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd
10.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
10.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
10.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd
10.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
09.01.2012.Sazivanje XXXVI vanredne Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
09.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
09.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
09.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
09.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
09.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
09.01.2012.Odluka o sticanju sopstvanih akcija - Autoprevoz a.d. , Čačak
09.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
09.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Gumins a.d. , Novi Sad
09.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
09.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Impregnacija a.d. , Beograd
09.01.2012.Odluka skupštine o prodaji nepokretnosti putem prikupljanja pismenih ponuda - Medifarm a.d. , Beograd
09.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd
09.01.2012.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
06.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Carnex a.d. , Vrbas
06.01.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
06.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Deva a.d. , Kruševac
05.01.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Hotel Moskva a.d. , Beograd
05.01.2012.Ponuda za stivanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
05.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sloga Čačak a.d. , Čačak
05.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja
05.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
05.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
05.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
04.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
04.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
04.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
04.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
04.01.2012.Obaveštenje o izdatoj XXV emisiji akcija - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
04.01.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - 1. maj a.d. , Niš
04.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Žitosrem a.d. , Inđija
04.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
04.01.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
04.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
04.01.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Pobeda a.d. , Boka
04.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja
04.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Apatin
04.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
04.01.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min fitip a.d. , Niš
04.01.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.008,34
Promena9,30
% 0,93%
12.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0443
USD/RSD107,6467
Izvor NBS, 12.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.07.2024.
448.146.562.394 RSD
3.828.862.767 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
12.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
12.07.2024.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2024.
Obaveštenje o isplati dividende i poziv za dostavu potvrde o rezidentnosti - Impol Seval a.d. , Sevojno