U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za februar 2013 godine

28.02.2013.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
28.02.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
28.02.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Sremput a.d. , Ruma
28.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor
28.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
27.02.2013.Konsolidovani finansijski izveštaj za 2012. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
27.02.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
27.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
27.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
27.02.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
27.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
27.02.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
27.02.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Niva a.d. , Novi Sad
26.02.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Univerzal banka a.d. , Beograd
26.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Raška savremena konfekcija a.d. , Novi Pazar
26.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
26.02.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
26.02.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
26.02.2013.Saopštenje sa sednice Nadzornog odbora - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
25.02.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad
25.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
25.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
22.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
22.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
22.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
22.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vesti a.d., Užice
22.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika ulja u restrukturiranju a.d. , Kruševac
22.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
21.02.2013.Informacija za investicionu javnost - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
21.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
21.02.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Frikom a.d. , Beograd
21.02.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PPT Inženjering a.d. , Beograd
21.02.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
21.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
21.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
21.02.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
21.02.2013.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Zdravlje a.d. , Leskovac
21.02.2013.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
21.02.2013.Javni poziv i ponuda za otkup 5000 komada sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
20.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jinpros a.d. , Beograd
20.02.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.02.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Avala TUP a.d. , Beograd
20.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jinpros a.d. , Beograd
20.02.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vez i rublje a.d. , Novi Sad
20.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
19.02.2013.Finansijski izveštaj za 2012. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
19.02.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Niva a.d. , Novi Sad
19.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
19.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Standardprojekt a.d. , Subotica
19.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola a.d. , Bačka Topola
19.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
19.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Južna Morava u restrukturiranju a.d. , Niš
19.02.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
18.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
18.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Javor a.d. , Kušići
18.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Alltech Serbia a.d. , Senta
18.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
18.02.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Sremput a.d. , Ruma
18.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. , Zaječar
14.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport proizvodnja i promet a.d. , Beograd
14.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Ruma
14.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Donji Milanovac
14.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Inđija
14.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IGM Ruma a.d. , Ruma
14.02.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
14.02.2013.Informacija od bitnog značaja - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
14.02.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
14.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
13.02.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
13.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
13.02.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
13.02.2013.Odložena Skupština akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
12.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Petar Drapšin u restrukturiranju a.d. , Mladenovac
12.02.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Alltech Serbia a.d. , Senta
12.02.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
12.02.2013.Objavljen finansijski rezultat za 2012. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
11.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pionir a.d. , Arilje
11.02.2013.Obaveštenje o vrednosti akcija - Čačanski Glas a.d. , Čačak
11.02.2013.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Čačanski Glas a.d. , Čačak
11.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanski Glas a.d. , Čačak
08.02.2013.Obaveštenje o ponudi za otkup akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
08.02.2013.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - FKL a.d. , Temerin
08.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Ugopromet a.d., Beograd
08.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Budimka a.d. , Požega
08.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
08.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
08.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
08.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Divčibare a.d. , Kosjerić
07.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Avala TUP a.d. , Beograd
07.02.2013.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - PIK Pešter a.d. , Sjenica
07.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava a.d., Beograd
07.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava automobili u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
07.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Fluid Utva a.d. , Pančevo
06.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad
06.02.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
06.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
06.02.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Palilula a.d., Beograd
06.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
06.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
05.02.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - GZP Dom a.d., Beograd
05.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
05.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
05.02.2013.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Tehnoservis a.d. , Beograd
05.02.2013.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd
05.02.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Alltech Serbia a.d. , Senta
05.02.2013.Javni poziv za sticanje sopstvenih akcija - Topola a.d. , Bačka Topola
05.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gibnjara a.d. , Kraljevo
05.02.2013.Obaveštenje akcionarima o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
05.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
05.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
04.02.2013.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
04.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
04.02.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Termika a.d. , Beograd
04.02.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK 7. juli a.d. , Debrc
04.02.2013.Obaveštenja akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Kopex Min Mont a.d., Niš
04.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
04.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zdravlje a.d. , Leskovac
04.02.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
04.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vesti a.d., Užice
04.02.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
04.02.2013.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
01.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
01.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
01.02.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Srbijatransport a.d. , Beograd
01.02.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
01.02.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
01.02.2013.Odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala - Termika a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.008,34
Promena9,30
% 0,93%
12.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0443
USD/RSD107,6467
Izvor NBS, 12.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.07.2024.
448.146.562.394 RSD
3.828.862.767 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
12.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
12.07.2024.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2024.
Obaveštenje o isplati dividende i poziv za dostavu potvrde o rezidentnosti - Impol Seval a.d. , Sevojno