U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za novembar 2017 godine

30.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
30.11.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
30.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
30.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnica a.d. , Bajmok
30.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Zlatica a.d. , Lazarevo
30.11.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
30.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.11.2017.Obaveštenje o isplati dividende - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.11.2017.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
29.11.2017.Ugovoren novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
28.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
28.11.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
28.11.2017.Poziv za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine akcionara - Stig GP a.d. , Požarevac
28.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
28.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
28.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
27.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Evropska banka za obnovu i razvoj, London - EBRD01
27.11.2017.Održana XCVIII pisana sednica odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
27.11.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
27.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
27.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
24.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
23.11.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17168
23.11.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17167
23.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
23.11.2017.Ostale informacije - FAP a.d. , Priboj
23.11.2017.Izveštaj o stečenim sopstvenim akcijama - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
23.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
23.11.2017.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
23.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
22.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
22.11.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
22.11.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
22.11.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
22.11.2017.Odluka o isplati dividende - Iritel a.d. Beograd
22.11.2017.Izveštaj o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija - Bačka a.d., Sivac
22.11.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
21.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
20.11.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
20.11.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
20.11.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
20.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
20.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
20.11.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
17.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopunjen dnevni red vanredne skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
17.11.2017.Odluka Nadzornog odbora o sazivanju I vanredne sednice Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
17.11.2017.Sazivanje I vanredne sednice Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
17.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
17.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
16.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
16.11.2017.Odluka o raspodeli medjudividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
16.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
16.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.11.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
15.11.2017.Ostale informacije - Korporativna vest vezana za Kvartalni izveštaj - Sojaprotein a.d. , Bečej
15.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej
15.11.2017.Ostale informacije - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
15.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.11.2017.Ostale informacije - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
15.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
15.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Tigar a.d. , Pirot
15.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Obnova a.d. , Beograd
15.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
15.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.11.2017.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - STUP Vršac a.d. , Vršac
14.11.2017.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Tekstil a.d. , Leskovac
14.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan a.d. , Subotica
14.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
14.11.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
14.11.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.11.2017.Mišljenje odbora direktora - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
14.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Komercijalna banka AD Beograd
14.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
13.11.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
13.11.2017.Statut - Minel Koncern a.d. , Beograd
13.11.2017.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
13.11.2017.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
13.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
10.11.2017.Ostale informacije - Obaveštenje akcionarima o isplati dividende - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
10.11.2017.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2017. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej
10.11.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
10.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
10.11.2017.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2017. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
09.11.2017.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2017. godine - Komercijalna banka a.d. Beograd
09.11.2017.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2017.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
09.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
09.11.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
09.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
09.11.2017.Ostale informacije - Odluka o postupku i načinu isplate dividendi za 2016. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.11.2017.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2017. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.11.2017.Najava dostavljanja kvartalnog izvestaja za treći kvartal 2017. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
08.11.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Pobeda a.d. , Ljig
08.11.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
08.11.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
08.11.2017.Obaveštenje o zaključku Komisije za hartije od vrednosti o odbacivanju zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
08.11.2017.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
07.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Zmaj a.d. , Smederevo
06.11.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
06.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
06.11.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
06.11.2017.Ponuda za otkup akcija svim zakonitim vlasnicima običnih akcija - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
06.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
06.11.2017.NIS objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za devet meseci 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
06.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
06.11.2017.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
06.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
03.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Zmaj a.d. , Smederevo
03.11.2017.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
02.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
02.11.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Novi Pazar
02.11.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
02.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
02.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Varnost Fitep a.d. , Zemun
02.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
01.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
01.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
01.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
01.11.2017.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
01.11.2017.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
01.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
01.11.2017.Otkazana Skupština akcionara - Centroprom a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.008,34
Promena9,30
% 0,93%
12.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0443
USD/RSD107,6467
Izvor NBS, 12.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.07.2024.
448.146.562.394 RSD
3.828.862.767 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
12.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
12.07.2024.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2024.
Obaveštenje o isplati dividende i poziv za dostavu potvrde o rezidentnosti - Impol Seval a.d. , Sevojno