U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za decembar 2019 godine

31.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
31.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
31.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
31.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
31.12.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.12.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Goša montaža a.d. , Beograd
30.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
30.12.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
30.12.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.12.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kolut a.d. , Kolut
30.12.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Loris a.d. , Beograd
30.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
27.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
27.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
27.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
27.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
27.12.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Avala a.d. , Požarevac
27.12.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Dunav a.d., Smederevo
26.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
25.12.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta - EIBB
25.12.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BAS a.d. , Beograd
25.12.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
25.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
25.12.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
25.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
25.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - skraćeni tekst -Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
25.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
25.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatrosprem a.d. , Beograd
24.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
24.12.2019.Obaveštenje o isplati V kupona - Grad, Šabac
24.12.2019.Odluka o prestanku svojstva javnog društva - Niš ekspres a.d., Niš
24.12.2019.Izmena Statuta - Niš ekspres a.d., Niš
24.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Severtrans a.d. , Sombor
23.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna dnevnog reda - Inex Loris a.d. , Beograd
23.12.2019.Završni račun budžeta za 2017. godinu - Grad, Šabac
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.12.2019.Završni račun budžeta za 2018. godinu - Grad, Šabac
23.12.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
23.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
23.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
23.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
20.12.2019.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
20.12.2019.Odbor direktora usvojio biznis plan za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
20.12.2019.Održana CXXXIX pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
19.12.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Severtrans a.d. , Sombor
19.12.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
19.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
19.12.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vatroservis a.d., Novi Sad
18.12.2019.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
17.12.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
17.12.2019.Obaveštenje - municipalne obveznice - Grad, Šabac
17.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
17.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
17.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
17.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
17.12.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
16.12.2019.Sazivanje ponovljene redovne Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
16.12.2019.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP - Dunav a.d., Smederevo
16.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
16.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.12.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.12.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
13.12.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Napredak a.d. , Pirot
12.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
12.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
10.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
10.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
10.12.2019.Odluka o drugoj tački dnevnog reda Skupštine akcionara od 06.12.2019. godine - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
10.12.2019.Odluka o prvoj tački dnevnog reda Skupštine akcionara od 06.12.2019. godine - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
10.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
09.12.2019.Odluka sa Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
09.12.2019.Odluka sa Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
09.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
09.12.2019.Sazivanje 50. vanredne Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
09.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
06.12.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
06.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
06.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
06.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
06.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
06.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
06.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
05.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav a.d., Smederevo
05.12.2019.Obaveštenje o isplati međudividende u 2019.godini
03.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
03.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Loris a.d. , Beograd
02.12.2019.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
02.12.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
02.12.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
02.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
02.12.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - PD Erozija ad Valjevo
02.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
02.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
02.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.008,34
Promena9,30
% 0,93%
12.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0443
USD/RSD107,6467
Izvor NBS, 12.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.07.2024.
448.146.562.394 RSD
3.828.862.767 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
12.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
12.07.2024.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2024.
Obaveštenje o isplati dividende i poziv za dostavu potvrde o rezidentnosti - Impol Seval a.d. , Sevojno