U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za februar 2008 godine

29.02.2008.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Hidroinvest ad Beograd
29.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. Beograd - Železnik
29.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
29.02.2008.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - DTD Ribarstvo a.d. Petrovaradin
29.02.2008.Dan dividende - Telefonija a.d. Beograd
29.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonija a.d. Beograd
29.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. Niš
28.02.2008.Saopštenje za medije - Tigar a.d. Pirot
28.02.2008.Najava dostavljanja finansijskih izveštaja - Soja protein a.d. Bečej
28.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Inex Radulaška a.d. Beograd
28.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Alpine - Granit a.d. Ljubovija
28.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Fepo a.d. Zrenjanin
27.02.2008.Dan dividende - Jubmes banka a.d. Beograd
27.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. Beograd
27.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Staro sajmište a.d. Beograd
27.02.2008.Izveštaj o ishodu javne ponude - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
27.02.2008.Bitan dogadjaj - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
27.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
27.02.2008.Bitan dogadjaj - Tehnopromet a.d. Beograd
27.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. Beograd
27.02.2008.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Špik Napredak a.d. Ivanjica
27.02.2008.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Špik Morava a.d. Ivanjica
27.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zorka Color a.d. Šabac
27.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. Beograd
26.02.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Žito Bačka a.d. Kula
26.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Guča a.d. Guča
26.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. Beograd
26.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. Perlez
26.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. Perlez
26.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanat a.d. Plandište
26.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. Apatin
26.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
26.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Company - Ineco a.d. Beograd
26.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. Beograd
26.02.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Ozren a.d. Požarevac
25.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Antikor a.d. Beograd
25.02.2008.Dan dividende - Vojput a.d. Subotica
25.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojput a.d. Subotica
25.02.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Alpine Dolomit a.d. Petrovac na Mlavi
22.02.2008.Odluka Upravnog odbora - Inos a.d. Beograd
22.02.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Inos a.d. Beograd
22.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. Beograd
22.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Čalma a.d. Čalma
22.02.2008.Obaveštenje svim akcionarima za prinudnu prodaju akcija - Vemus transport i remont a.d. Beograd
22.02.2008.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Autokomanda a.d. Beograd
22.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autokomanda a.d. Beograd
22.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Višnjica UP a.d. Beograd
21.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agropromet a.d. Kruševac
21.02.2008.Izveštaj o ponudi za preuzimanje akcija - Vemus transport i remont a.d. Beograd
21.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Timok a.d. Knjaževac
21.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnooprema inženjering a.d. Beograd
21.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - HTP Srbija a.d. Vršac
21.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. Topola
21.02.2008.Izmena teksta obaveštenja o izdavanju običnih akcija III emisije - Robne kuće Niš a.d. Niš
21.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Labudnjača a.d. Vajska
20.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Mlinoservis a.d. Novi Sad
20.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centar za puteve Vojvodine a.d. Novi Sad
20.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
20.02.2008.Odluka Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
20.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
20.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agros a.d. Opovo
20.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Strugar a.d. Kula
20.02.2008.Odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija VIII emisije -Soja protein a.d. Bečej
20.02.2008.Odluka UO o povećanju kapitala - Soja protein a.d. Bečej
19.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Trudbenik a.d. Vršac
19.02.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Maltinex – sladara a.d. Bačka Palanka
19.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. Kladovo
19.02.2008.Javni poziv za otkup sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. Beograd
18.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inos a.d. Beograd
18.02.2008.Izveštaj o prinudnoj prodaji akcija - Antikor a.d. Beograd
18.02.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište - Đerdap usluge a.d. Kladovo
18.02.2008.Godišnji izveštaj - Đerdap usluge a.d. Kladovo
18.02.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2006.godinu - Đerdap usluge a.d. Kladovo
18.02.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište - Đerdap usluge a.d. Kladovo
18.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap usluge a.d. Kladovo
18.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap usluge a.d. Kladovo
18.02.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Napred GP a.d. N. Beograd
18.02.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. Beograd
18.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
14.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Somborputevi a.d. Sombor
14.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. Sremska Mitrovica
14.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palić THU a.d. Subotica
13.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čelik a.d. Beograd
13.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. Beograd
13.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - HUP Novi Sad a.d. Novi Sad
13.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - DTD Ribarstvo a.d. Petrovaradin
13.02.2008.Izvestaj o preuzimanju akcija - Bečej prevoz a.d. Bečej
13.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. Kragujevac
13.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. Beograd
13.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Union a.d. Beograd
12.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel dinamo a.d. Beograd
12.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobanat a.d. Plandište
12.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. Niš
12.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. Pančevo
12.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. Beograd
12.02.2008.Otkazivanje Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. Beograd
12.02.2008.Izveštaj o prinudnoj prodaji akcija - Minel dinamo a.d. Beograd
12.02.2008.Bitan dogadjaj - Đerdap usluge a.d. Kladovo
11.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. Apatin
11.02.2008.Odluka skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala društva - SL Mitros a.d. Beograd
11.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. Pančevo
11.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. Beograd
11.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva - Milan premasunac a.d. Kačarevo
11.02.2008.Ispravka Odluke o sazivanju skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. Beograd
11.02.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Potisje a.d. Novi Bečej
08.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Fomg a.d. Titel
08.02.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Rubin a.d. Kruševac
07.02.2008.Izveštaj o bitnom dogadjaju - Medifarm a.d. Beograd
07.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Hidrograđevinar a.d. Sremska Mitrovica
07.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dehidrator a.d. Vršac
07.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
07.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Somborstan a.d. Sombor
07.02.2008.Poslovne vesti - Energoprojekt Niskogradnja a.d. Beograd
07.02.2008.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. Beograd
06.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Brixol a.d. Vršac
06.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ateks a.d. Beograd
05.02.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. Niš
05.02.2008.Bitan dogadjaj - Vodoprivredno preduzeće a.d. Ćuprija
05.02.2008.Bitan dogadjaj - Soja protein a.d. Bečej
05.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. Beograd
05.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Luxol a.d. Zrenjanin
05.02.2008.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Metal a.d. Aranđelovac
04.02.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. Beograd
04.02.2008.Bitan dogadjaj - Zorka Color a.d. Šabac
04.02.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Hidroinvest ad Beograd
04.02.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Unior Components a.d. Kragujevac
04.02.2008.Odluka Upravnog odbora - Unior Components a.d. Kragujevac
04.02.2008.Izmena podataka u Prospektu za izdavanje XX emisije akcija - Komercijalna banka a.d. Beograd
01.02.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Rudnik nemetala a.d. Valjevo
01.02.2008.Dan dividende - Univerzal banka a.d. Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.008,34
Promena9,30
% 0,93%
12.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0443
USD/RSD107,6467
Izvor NBS, 12.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.07.2024.
448.146.562.394 RSD
3.828.862.767 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
12.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
12.07.2024.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2024.
Obaveštenje o isplati dividende i poziv za dostavu potvrde o rezidentnosti - Impol Seval a.d. , Sevojno