U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za mart 2017 godine

31.03.2017.Odluka o izboru revizora za 2017 - FKL a.d. , Temerin
31.03.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - FKL a.d. , Temerin
31.03.2017.Odluka o usvajanju izveštajs ovlašćenog revizora - FKL a.d. , Temerin
31.03.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i izveštaja o poslovanju - FKL a.d. , Temerin
31.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
31.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
31.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
31.03.2017.Predlog Statuta - Komercijalna banka a.d. , Beograd
31.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
31.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda za redovnu skupštinu akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
30.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - TIZ a.d. , Zemun
30.03.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
30.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
30.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
30.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
30.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
30.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
30.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Stakloreklam a.d. , Lučani
30.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.03.2017.Korporativna vest vezana za finansijske izveštaje - Sojaprotein a.d. , Bečej
29.03.2017.Predlog izmena Ugovora o osnivanju - AIK banka a.d. , Beograd
29.03.2017.Predlog izmena Statuta - AIK banka a.d. , Beograd
29.03.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
29.03.2017.Izveštaj i Odluke sa održane Skupštine akcionara - Agrosavez a.d. , Sombor
29.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ukras a.d. , Novi Pazar
29.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
29.03.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Graditelj a.d. , Kikinda
29.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
29.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
29.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
29.03.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
29.03.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
29.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - ZGOP a.d. , Novi Sad
28.03.2017.Najava dostavljanja ažuriranog informatora - Alfa plam a.d. , Vranje
28.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
28.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
28.03.2017.Najava dostave ažuriranog berzanskog informatora - NIS a.d., Novi Sad
28.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
28.03.2017.Najava dostavljanja Informatora - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Šumadija transport a.d. , Čačak
28.03.2017.Najava dostavljanja Informatora - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.03.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
28.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.03.2017.Izmene i dopune Statuta - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
28.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
28.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
28.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
28.03.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Stakloreklam a.d. , Lučani
28.03.2017.Otkazana Skupština akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
27.03.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17152
27.03.2017.Najava objavljivanja Informatora - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
27.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
27.03.2017.Predlog izmena i dopuna statuta - Halkbank a.d. , Beograd
27.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
27.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
27.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
27.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
27.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrogradnja a.d. , Vršac
27.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
27.03.2017.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Hotel Prag a.d. , Beograd
27.03.2017.Odluka o poboljšanju uslova za sticanje sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
27.03.2017.Statut - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
24.03.2017.Najava dostavljanja informatora - Sojaprotein a.d. , Bečej
24.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
24.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
24.03.2017.Odbor direktora imenovao Kirila Tjurdenjeva na mesto generalnog direktora - NIS a.d., Novi Sad
24.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
23.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
23.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
23.03.2017.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Astoria a.d., Beograd
23.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
23.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
23.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.03.2017.Izveštaj nezavisnog revizora za 2014. - Ukus a.d. , Pećinci
22.03.2017.Izveštaj nezavisnog revizora - Sava a.d. , Šabac
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
22.03.2017.Izveštaj nezavisnog revizora - Lepenski vir a.d. , Pećinci
22.03.2017.Izveštaj nezavisnog revizora - Venac a.d. , Pećinci
22.03.2017.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.03.2017.Predlog Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
22.03.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
22.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
21.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.03.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Neoprojekt a.d. , Beograd
21.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
21.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
21.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
20.03.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17151
20.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
20.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
20.03.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
20.03.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.03.2017.Javna ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Paraćinka a.d. , Paraćin
17.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
17.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
16.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Hotel Prag a.d. , Beograd
16.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
16.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
16.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
16.03.2017.Ostale informacije - Vojvodinaput a.d. , Subotica
16.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
16.03.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Stakloreklam a.d. , Lučani
16.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
16.03.2017.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
16.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
16.03.2017.Javni poziv za otkup sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
15.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
15.03.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Hempro a.d. , Beograd
15.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
14.03.2017.Finansijski izveštaji za 2016. godinu - Evropska banka za obnovu i razvoj, London
14.03.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Hotel Prag a.d. , Beograd
14.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
14.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
13.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
13.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
13.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
13.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
10.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
10.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
10.03.2017.Obaveštenje o ponudi za otkup sopstvenih akcija - Ukras a.d. , Novi Pazar
10.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
10.03.2017.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2016. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
10.03.2017.Finansijski izveštaj za 2016. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
10.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
10.03.2017.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
09.03.2017.Uključenje na Open Market - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka - VPDU
09.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bobija a.d. , Ljubovija
09.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Iritel a.d. , Beograd
08.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
08.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
08.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
07.03.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Stakloreklam a.d. , Lučani
07.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
07.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
07.03.2017.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu, odnosno MTP-u- STUP Vršac a.d. , Vršac
07.03.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
07.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
07.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
07.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
07.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
06.03.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.03.2017.Najava dostavljanja informatora na srpskom - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.03.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara 20.03.2017 - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
06.03.2017.Obaveštenje o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
06.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
06.03.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
06.03.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
06.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad
03.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
03.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
02.03.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
02.03.2017.Poziv za redovnu sednicu skupštine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
01.03.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.014,30
Promena-8,96
% -0,88%
25.07.2024. 12:51:15Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad