U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za april 2012 godine

30.04.2012.Objavljen Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.04.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2011. - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.04.2012.Sazivanje skupštine akcionara 28.5.2012. - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Izolir a.d. , Zrenjanin
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Sremput a.d. , Ruma
30.04.2012.Najava dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja 3.5.2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.04.2012.Objavljen Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Metalski centar a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - JT International a.d. , Senta
30.04.2012.Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu - Informatika a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Informatika a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - C market a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Projektomontaža a.d. , Beograd
30.04.2012.Objavljen Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
30.04.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Niška mlekara a.d. , Niš
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Dunav banka a.d., Zvečan
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Zvezdara a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Zvezda fabrika ogledala a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
30.04.2012.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2011. godinu - Montinvest a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Montinvest a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - NLB banka a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Bambi Banat a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Spekta a.d. , Beograd
30.04.2012.Objavljen Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd - UNBN
30.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
30.04.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
30.04.2012.Objavljen Konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
30.04.2012.Objavljen Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Jugoagent a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Ečka a.d. , Lukino Selo
30.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Nova Sloga a.d., Trstenik
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
30.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Bioprotein a.d. , Beograd
27.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
27.04.2012.Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
27.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
27.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
27.04.2012.Objavljen Godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
27.04.2012.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
27.04.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Angropromet a.d., Niš
27.04.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agroseme a.d. , Kikinda
27.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Diva trade a.d., Valjevo
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
27.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
27.04.2012.Objavljen godišnji konsolidovani izveštaj za 2011. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
27.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
27.04.2012.Predlog Ugovora o organizovanju - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
27.04.2012.Predlog Statuta - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
27.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
27.04.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica
27.04.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2012. godine - Budućnost a.d. , Subotica
27.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
27.04.2012.Objavljene napomene uz Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2012.Osnivački akt - Excelsior a.d. , Beograd
27.04.2012.Statut - Excelsior a.d. , Beograd
26.04.2012.Prezentacija rezultat poslovanja ostvarenih u 1. kvartalu 2012. godine 27.4.2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
26.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav film a.d., Beograd
26.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
26.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
26.04.2012.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
26.04.2012.Predlog Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.04.2012.Predlog osnivačkog akta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
26.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova
26.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
26.04.2012.Izveštaj nezavisnog revizora i napomene uz finansijske izveštaje - Graditelj a.d. , Beograd
26.04.2012.Statut - FKL a.d. , Temerin
26.04.2012.Osnivački akt - FKL a.d. , Temerin
26.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
25.04.2012.Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
25.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad
25.04.2012.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja 30.4.2012. godine - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
25.04.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka
25.04.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Elan a.d. , Izbište
25.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
25.04.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2011. godinu - Bambi Banat a.d. , Beograd
25.04.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2011. godinu - Partizan MMIP a.d. , Beograd
25.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
24.04.2012.Predlog izmena Osnivačkog akta - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd
24.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd
24.04.2012.Predlog Statuta - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
24.04.2012.Predlog Odluke o usklađivanju Ugovora o organizovanju - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
24.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
24.04.2012.Predlog Ugovora o osnivanju - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
24.04.2012.Predlog Statuta - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
24.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
24.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Neobus a.d. , Novi Sad
24.04.2012.Predlog Statuta - Grot a.d. , Vranje
24.04.2012.Predlog Osnivačkog akta - Grot a.d. , Vranje
24.04.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Ratar a.d. , Jaša Tomić
24.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
24.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - TIZ a.d. , Zemun
24.04.2012.Statut - JT International a.d. , Senta
24.04.2012.Osnivački akt - JT International a.d. , Senta
24.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
23.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
23.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Petrovac
23.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Velika Plana
23.04.2012.Dopunjen dnevni red Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Smederevo
23.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Šumadija a.d. , Sombor
23.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - MIN Lokomotiva a.d., Niš
23.04.2012.Objavljen Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
20.04.2012.Odlaganje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
20.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
20.04.2012.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Umka a.d. , Umka
20.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
20.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga Čačak a.d. , Čačak
20.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
20.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
19.04.2012.Predlog Statuta - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
19.04.2012.Ugovor o uskladjivanju osnivackog akta - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
19.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
19.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Umka a.d. , Umka
19.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava a.d. , Jagodina
19.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Labudovo okno a.d., Bela Crkva
19.04.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
19.04.2012.Odluka o odlaganju redovne skupštine - Gumins a.d. , Novi Sad
19.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola a.d. , Banatska Topola
19.04.2012.Predlog Izmena i dopuna Ugovora o osnivanju - Čačanska banka a.d. , Čačak
19.04.2012.Predlog izmena i dopuna Statuta - Čačanska banka a.d. , Čačak
19.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
19.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
18.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Lala Stanković a.d. , Bogatić
18.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
18.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
17.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd
17.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Hladnjača Apatin a.d. , Apatin
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehno dizajn a.d. , Beograd
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
17.04.2012.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
17.04.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
17.04.2012.Izmena Odluke o sazivanju Skupštine - TE - TO a.d. , Senta
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
17.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
17.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehno dizajn a.d. , Beograd
17.04.2012.Obaveštenje o značajnim učešćima - Jugoelektro a.d. , Beograd
17.04.2012.Ponuda za preuzimanje akcija - Đuro Strugar a.d. , Kula
17.04.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Gumins a.d. , Novi Sad
17.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
17.04.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka
17.04.2012.Statut - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
17.04.2012.Ugovor o organizovanju - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
17.04.2012.Kodeks korporativnog upravljanja - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
17.04.2012.Napomene uz konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
17.04.2012.Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
17.04.2012.Odluka Izvršnog odbora banke o odobravanju konsolidovanih finansijskih izveštaja - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Smederevo
12.04.2012.Informacija za javnost - Telefonija a.d. , Beograd
12.04.2012.Predlog Statuta - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
12.04.2012.Predlog Osnivačkog akta - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
12.04.2012.Odluka Odbora društva o sazivanju Skupštine - Kopex min oprema a.d. , Niš
12.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
12.04.2012.Odlaganje Skupštine - Grot a.d. , Vranje
12.04.2012.Predlog Statuta - Industrija brusnih alata a.d., Ada
12.04.2012.Predlog Osnivačkog akta - Industrija brusnih alata a.d., Ada
12.04.2012.Predlog Statuta - Pomoravlje a.d. , Beograd
12.04.2012.Predlog Osnivačkog akta - Pomoravlje a.d. , Beograd
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Beograd
12.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačak film a.d. , Čačak
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačak film a.d. , Čačak
12.04.2012.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Žitopromet a.d. , Ivanjica
12.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopromet a.d. , Ivanjica
12.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Heba a.d., Bujanovac
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
12.04.2012.Predlog Osnivačkog akta - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
12.04.2012.Predlog Statuta - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
12.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost - Rad a.d. , Vlasotince
12.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
11.04.2012.Odluka Odbora o održavanju Skupštine - Kopex min oprema a.d. , Niš
11.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
11.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
11.04.2012.Odluka Odbora o sazivanju Skupštine - Kopex Min Mont a.d., Niš
11.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
11.04.2012.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2012. godine - Koprodukt a.d. , Novi Sad
11.04.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Morava prom a.d. , Lapovo
11.04.2012.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
11.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
11.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
11.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
11.04.2012.Objavljen predloženi tekst Osnivačkog akta - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
11.04.2012.Objavljen predloženi tekst Statuta - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
11.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
11.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvižd a.d. , Kučevo
11.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
10.04.2012.Predlog Osnivačkog Ugovora - Radio Sombor a.d., Sombor
10.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Radio Sombor a.d., Sombor
10.04.2012.Izveštaj o bitnom događaju - blokada poslovnog računa - Radio Sombor a.d., Sombor
10.04.2012.Mišljenje Upravnog odbora o ponudi za preuzimanje akcija - Niška mlekara a.d. , Niš
10.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
10.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
10.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
10.04.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
10.04.2012.Predlog Statuta - Radio Sombor a.d., Sombor
10.04.2012.Predlog osnivačkog akta - Projmetal a.d. , Beograd
10.04.2012.Predlog Statuta - Projmetal a.d. , Beograd
10.04.2012.Statut - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
10.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
10.04.2012.Odluka Nadzornog odbora o isplati dividende - Enikon a.d. , Loznica
10.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
10.04.2012.Predlog Statuta - Projmetal a.d. , Beograd
10.04.2012.Predlog osnivačkog akta - Projmetal a.d. , Beograd
10.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
09.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Labudnjača a.d. , Vajska
09.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Unionelektro a.d. , Beograd
09.04.2012.Odluka Upravnog odbora o dopuni dnevnog reda Skupštine - Agrokosovo a.d. , Beograd
09.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
09.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
09.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
09.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
09.04.2012.Izveštaj sa održane skupštine 5.4.2012.godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
06.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
06.04.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Unioninvest termomontaža a.d. , Beograd
06.04.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Agrovet a.d. , Melenci
06.04.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sani remont a.d. , Šabac
06.04.2012.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
06.04.2012.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
06.04.2012.Blokada poslovnog računa - Zastava promet a.d. , Sombor
06.04.2012.Ispravka tehničke greške - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
06.04.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Selekcija a.d. , Aleksinac
06.04.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Labudnjača a.d. , Vajska
06.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
06.04.2012.Odluke sa održane Skupštine akcionara - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
06.04.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Kamendin a.d. , Sirig
06.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
06.04.2012.Objavljen nekonsolidovani finansijski izveštaj za 2011. - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
06.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
06.04.2012.Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara - Dunav banka a.d., Zvečan
06.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda fabrika ogledala a.d. , Beograd
06.04.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
06.04.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Ratar a.d. , Jaša Tomić
05.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
05.04.2012.Predlog Statuta - Mostprojekt a.d. , Beograd
05.04.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara 4.4.2012 - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
05.04.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
05.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
05.04.2012.Statut - Niskogradnja a.d. , Niš
05.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
05.04.2012.Predlog Osnivačkog akta - Lasta a.d. , Beograd
05.04.2012.Predlog Statuta - Lasta a.d. , Beograd
04.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
04.04.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Bambi Banat a.d. , Beograd
04.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Novi Pazar
04.04.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
04.04.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
04.04.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
04.04.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Srpski Miletić
04.04.2012.Statut - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
04.04.2012.Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
04.04.2012.Prečišćen tekst Osnivačkog akta - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
04.04.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
03.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 28.3.2012. Najvažnija odluka: dokapitalizacija - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
03.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
03.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
03.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Javor a.d. , Kušići
03.04.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
03.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
03.04.2012.Predlog Ugovora o organizovanju društva - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
03.04.2012.Predlog Statuta - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
03.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
03.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
03.04.2012.Obaveštenje o promeni broja akcija - Ratar a.d. , Jaša Tomić
03.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav film a.d., Beograd
03.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
03.04.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Agroseme a.d. , Kikinda
02.04.2012.Predlog Statuta - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
02.04.2012.Predlog osnivačkog akta - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
02.04.2012.Otkazivanje Skupštine - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
02.04.2012.Statut - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.04.2012.Ugovor o organizovanju - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.04.2012.Sazivanje Skupštine - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.04.2012.Odlaganje i ponovno zakazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
02.04.2012.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd
02.04.2012.Odluka Upravnog odbora o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara - Umka a.d. , Umka
02.04.2012.Obaveštenje akcionarima - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
02.04.2012.Predlog Statuta - Tisa a.d. , Senta
02.04.2012.Ugovor o organizovanju društva - Tisa a.d. , Senta
02.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
02.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
02.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
02.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Tisa a.d. , Senta
02.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
02.04.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrokosovo a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.014,30
Promena-8,96
% -0,88%
25.07.2024. 12:48:33Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad