U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za oktobar 2017 godine

31.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
31.10.2017.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
31.10.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
31.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
31.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
30.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
30.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
30.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
30.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
27.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. za izvođenje građevinskih radova, Novi Sad
27.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Građevinar a.d. , Debeljača
27.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
26.10.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17166
26.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
26.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
26.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.10.2017.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Glas Podrinja a.d. , Šabac
26.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
25.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
25.10.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
25.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
24.10.2017.Počela izgradnja postrojenja za duboku preradu - NIS a.d., Novi Sad
24.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
24.10.2017.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Niš ekspres a.d., Niš
24.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
24.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
23.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvan a.d. , Subotica
23.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
23.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
23.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
20.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
20.10.2017.Ostale informacije - Predlog izmena ugovora o osnivanju AIK banka a.d. , Beograd
20.10.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
20.10.2017.Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija pro-rata - Jadran a.d., Nova Gajdobra
20.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
19.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
19.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Utva silosi a.d. , Kovin
19.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Utva silosi a.d. , Kovin
19.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
19.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Crveni signal a.d. , Beograd
19.10.2017.Odluka o utvrđivanju dana isplate dividende - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.10.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
18.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
18.10.2017.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Niš ekspres a.d., Niš
18.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
18.10.2017.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Bačka a.d., Sivac
18.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
17.10.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
17.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
17.10.2017.Ostale informacije - Unior Components a.d. , Kragujevac
17.10.2017.Mišljenje Samostalnog i Nezavisnog sindikata u vezi sa ponudom za preuzimanje - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
17.10.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
17.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
16.10.2017.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
16.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
16.10.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Varnost Fitep a.d. , Zemun
16.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
13.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
13.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Budućnost a.d. , Požega
12.10.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Bački Jarak
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Budućnost a.d. , Požega
12.10.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
12.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
11.10.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
11.10.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
11.10.2017.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Erozija a.d., Valjevo
11.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
11.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
10.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
10.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - TP Dunav a.d., Vučak
10.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
10.10.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
10.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
10.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
09.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
09.10.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
06.10.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
06.10.2017.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
06.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
05.10.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
05.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
04.10.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
04.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
03.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Crveni signal a.d. , Beograd
03.10.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Obnova a.d. , Beograd
03.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Moravamermer a.d. , Beograd
03.10.2017.Rešenje o izmeni rešenja o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex - TE - TO a.d. , Senta - TETO
03.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
03.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
03.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
03.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
03.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
03.10.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprom a.d. , Beograd
03.10.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
03.10.2017.Ugovoren novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
03.10.2017.Izveštaj sa 42. održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
02.10.2017.Održana pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
02.10.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.008,34
Promena9,30
% 0,93%
12.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0443
USD/RSD107,6467
Izvor NBS, 12.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.07.2024.
448.146.562.394 RSD
3.828.862.767 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
12.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
12.07.2024.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2024.
Obaveštenje o isplati dividende i poziv za dostavu potvrde o rezidentnosti - Impol Seval a.d. , Sevojno