U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za septembar 2012 godine

28.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
28.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Harder Digital Sova a.d. , Niš
28.09.2012.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
28.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
28.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
28.09.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
28.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Autoprevoz a.d. , Čačak
27.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
27.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Termomont a.d. , Novi Sad
27.09.2012.Obaveštenje o isplati dividende - Goša montaža a.d. , Velika Plana
27.09.2012.Odlaganje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
27.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
27.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
27.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
27.09.2012.Objavljena Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
27.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
27.09.2012.Predlog izmena Osnivačkog akta - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
27.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
27.09.2012.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
26.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Centrotextil a.d. , Beograd
26.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
26.09.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zlatibor a.d. , Zlatibor
26.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Sloga a.d., Trstenik
26.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kontaktor a.d. , Beograd
26.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Polet a.d. , Novi Pazar
26.09.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kolut a.d. , Kolut
26.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
26.09.2012.Obaveštenje o izdavanju akcija - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
25.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
25.09.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
25.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
25.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
25.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
24.09.2012.Predlog Statuta - Bor a.d. , Bor
24.09.2012.Predlog Osnivačkog akta - Bor a.d. , Bor
24.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Biljur a.d. , Niš
24.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
24.09.2012.Statut - Maglić a.d. , Maglić
24.09.2012.Osnivački akt - Maglić a.d. , Maglić
24.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godine - Jugohemija a.d. , Beograd
24.09.2012.Statut - Novi dom - promet a.d. , Debeljača
24.09.2012.Osnivački akt - Novi dom - promet a.d. , Debeljača
24.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi dom - promet a.d. , Debeljača
24.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Vladičin Han
24.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Maglić a.d. , Maglić
24.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Maglić a.d. , Maglić
21.09.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
21.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Zaptivke a.d. , Trstenik
21.09.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Transport - logistika a.d. , Beograd
21.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
21.09.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd
21.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nišauto holding a.d. , Niš
21.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatibor a.d. , Zlatibor
21.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Naša škola a.d. , Obrenovac
21.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
21.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
21.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Novi Sad
21.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - TP Zvezda a.d. , Beograd
20.09.2012.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
20.09.2012.Upućen poziv akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
20.09.2012.Sazivanje XL vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
20.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
20.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
20.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
20.09.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
20.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
20.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
20.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
20.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - 23. Novembar a.d. , Tutin
19.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
19.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vaga Mont a.d. , Beograd
19.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
19.09.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Bor a.d. , Bor
19.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
19.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
19.09.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Unior Components a.d. , Kragujevac
19.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
18.09.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - GZP Dom a.d., Beograd
18.09.2012.Izveštaj o stečenim sopstvenim akcijama - Bambi Banat a.d. , Beograd
18.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
18.09.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
18.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Harder Digital Sova a.d. , Niš
17.09.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Javor a.d. , Kušići
17.09.2012.Osnivački akt - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
17.09.2012.Statut - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
17.09.2012.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2011. godinu - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
17.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Astoria a.d., Beograd
17.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor
17.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
17.09.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - 1. maj a.d. , Niš
17.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
14.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugošped a.d. , Beograd
14.09.2012.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - Globos osiguranje a.d. , Beograd
14.09.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Zlatibor a.d. , Zlatibor
14.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
14.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnap Group a.d. , Beograd
14.09.2012.Osnivački akt - Proleter a.d. , Arilje
14.09.2012.Statut - Proleter a.d. , Arilje
14.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
14.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
14.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
14.09.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
14.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Akotex a.d. , Ada
14.09.2012.Stavljanje van snage Odluke o sazivanju Skupštine - Bor a.d. , Bor
14.09.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Kolut a.d. , Kolut
14.09.2012.Poslovna vest: Otvorena nova fabrika - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
13.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica
13.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Stoteks a.d. , Beograd
13.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Polet a.d. , Novi Pazar
13.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola a.d. , Bačka Topola
13.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
12.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Avala TUP a.d. , Beograd
12.09.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
12.09.2012.Obaveštenje o realizaciji 33. emisije kratkoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
12.09.2012.Obaveštenje akcionarima o raspodeli neraspoređene dobiti - Višnjica dućani a.d. , Beograd
12.09.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kolut a.d. , Kolut
12.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava automobili u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
12.09.2012.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Tehnoservis a.d. , Beograd
12.09.2012.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd
11.09.2012.Informacija o izdavanju običnih akcija bez javne ponude - Globos osiguranje a.d. , Beograd
11.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
11.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
11.09.2012.Obaveštenje o realizaciji 32. emisije kratkoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
11.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
11.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
10.09.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
10.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
10.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Elektrotehna a.d. , Niš
10.09.2012.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - Topola a.d. , Bačka Topola
10.09.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Stoteks a.d. , Beograd
10.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
10.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
10.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
10.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
10.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Stari grad a.d. , Čačak
10.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
07.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
07.09.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Transport - logistika a.d. , Beograd
07.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica
07.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - IRC NIC a.d. , Užice
07.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica
07.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
07.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - M - industry a.d. , Niš
07.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
07.09.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - TP Zvezda a.d. , Beograd
07.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Zvezda a.d. , Beograd
07.09.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Raška savremena konfekcija a.d. , Novi Pazar
07.09.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Napred GP a.d. , Beograd
07.09.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Napred Razvoj a.d., Beograd
07.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
06.09.2012.Jedinstveni prospekt za uključenje obveznica na Open Market, tržišni segment Open Market obveznice - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd
06.09.2012.Uključenje na Open Market - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
06.09.2012.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
06.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
06.09.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Bor a.d. , Bor
06.09.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
06.09.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - MD - EX a.d. , Kragujevac
06.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Srednja Bačka a.d., Kula
06.09.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
06.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Optika a.d. , Beograd
06.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
06.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
06.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
06.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
06.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Fluid Utva a.d. , Pančevo
05.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Novi Sad
05.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jinpros a.d. , Beograd
05.09.2012.Polugodišnji izveštaj - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
05.09.2012.Polugodišnji izveštaj - Trivit Pek a.d. , Vrbas
05.09.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
05.09.2012.Dopuna informacije sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
05.09.2012.Statut - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
05.09.2012.Polugodišnji izveštaj - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
05.09.2012.Polugodišnji izveštaj - Albus a.d. , Novi Sad
05.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor
05.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
05.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
05.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugoprevoz Ugopromet a.d., Beograd
04.09.2012.Jedinstveni prospekt za javnu ponudu akcija i uključenje akcija na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Hidrotehnika a.d., Beograd
04.09.2012.Uključenje na MTP - Hidrotehnika a.d., Beograd - HRTH
04.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
04.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
04.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
04.09.2012.Obaveštenje o povećanju kapitala iz neto imovine društva - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
04.09.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zlatibor a.d. , Zlatibor
04.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
04.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
04.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - UTP Morava a.d. , Čačak
04.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Apatin
04.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Željezničar konfekcija a.d. , Subotica
03.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Amb grafika a.d. , Novi Sad
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Mlekara Plana a.d. , Velika Plana
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Vršački vinogradi a.d. - u restrukturiranju, Vršac
03.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
03.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Fasil a.d. , Arilje
03.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Neoplanta a.d. , Novi Sad
03.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
03.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
03.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Simpo a.d. , Vranje
03.09.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Neoplanta a.d. , Novi Sad
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Maglić a.d. , Maglić
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Projektomontaža a.d. , Beograd
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Rotor a.d. , Zemun
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Topola a.d. , Bačka Topola
03.09.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Maglić a.d. , Maglić
03.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Telefonija a.d. , Beograd
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Žitopek a.d. , Niš
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
03.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
03.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Lasta a.d. , Beograd
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Tehnika a.d. , Vršac
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Niška mlekara a.d. , Niš
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Lasta a.d. , Beograd
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Čačanska banka a.d. , Čačak
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.023,26
Promena10,58
% 1,04%
24.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0680
USD/RSD107,9963
Izvor NBS, 25.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 24.07.2024.
457.551.843.554 RSD
3.908.147.531 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
25.07.2024.
Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2024. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.07.2024.
Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad
24.07.2024.
Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Neostar a.d. , Novi Sad