U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jul 2022 godine

29.07.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj (korigovan) za 2021.godinu - Lasta a.d. , Beograd
29.07.2022.Godišnji izveštaj (Korigovan) za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
29.07.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
29.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Granit Peščar a.d. , Ljig
29.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
29.07.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
27.07.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
27.07.2022.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - PP Feketić a.d. , Sombor
27.07.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj (korigovan) za 2021 godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.07.2022.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
26.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.07.2022.Obaveštenje o promeni broja akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.07.2022.Obaveštenje o promeni broja akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
25.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
25.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
25.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
25.07.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - PP Feketić a.d. , Sombor
22.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
22.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
22.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
22.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
22.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
22.07.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - BB Trade a.d. , Žitište
21.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
20.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ćele kula a.d. , Niš
20.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Savremena administracija a.d. , Beograd
20.07.2022.Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.07.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
20.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
20.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
20.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
20.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
19.07.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
19.07.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BB Trade a.d. , Žitište
19.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
18.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Simpo a.d. , Vranje
18.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Beograd
18.07.2022.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
18.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
18.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - RTC Šabac a.d., Šabac
15.07.2022.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.07.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
15.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
15.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
15.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
15.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
14.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
14.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
14.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
13.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
13.07.2022.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Galeb GTE a.d. , Beograd
13.07.2022.Izveštaj sa vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
13.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
12.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
12.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
11.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sremput a.d. , Ruma
11.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
11.07.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.07.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
11.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
11.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
08.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd
08.07.2022.Ostale informacije - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
08.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
08.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
08.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
07.07.2022.Obaveštenje o promeni sedišta - Fintel energija a.d. , Beograd
07.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
07.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa tekstom Odluka - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.07.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Kolut a.d. , Kolut
07.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Transport Voždovac a.d. , Beograd
07.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja‚za 2021. godinu - Transport Voždovac a.d. , Beograd
07.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
06.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
06.07.2022.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
06.07.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Severtrans a.d. , Sombor
06.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
06.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.07.2022.Odluka o usvajanju finansijskih zveštaja za 2021 godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021 godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
05.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
05.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
05.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
05.07.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu izmenjen - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.07.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Rapid a.d. , Beograd
05.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Rapid a.d. , Beograd
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
05.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
05.07.2022.Odluka o pokriću gubitka - Severni Banat a.d. , Kikinda
05.07.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
05.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
04.07.2022.Odluka o izmenama i dopunama Statuta sa sednice Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
04.07.2022.Otkazana Skupština akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2022.Odložena redovna Skupština akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2022.Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
04.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Rapid a.d. , Apatin
04.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Rapid a.d. , Apatin
04.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
04.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
04.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
04.07.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
04.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
04.07.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Autotehna a.d. , Topola
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa pratećim Odlukama - Štamparija Borba a.d. , Beograd
04.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnobran a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
04.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o pokriću gubitka - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
01.07.2022.Odluka o pokriću gubitka - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
01.07.2022.Sazivanje ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
01.07.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Planum GP a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Duga a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Duga a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
01.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interservis a.d. , Futog
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2022.Odložena Skupština akcionara - Lasta a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2022.Odložena Skupština akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
01.07.2022.Odluka o pokriću gubitka za 2021. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
01.07.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
01.07.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Konsollidovani godišnji izveštaj za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.07.2022.Održana XIV redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Duga a.d. , Beograd
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - NIS a.d., Novi Sad
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Iritel a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Iritel a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
01.07.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
01.07.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
01.07.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.008,34
Promena9,30
% 0,93%
12.07.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0443
USD/RSD107,6467
Izvor NBS, 12.07.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.07.2024.
448.146.562.394 RSD
3.828.862.767 EUR
Vesti sa Berze
02.07.2024.
BELEX Monthly Report - June 2024
01.07.2024.
BELEXsentiment za jul 2024. godine
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
Poslednje vesti
12.07.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
12.07.2024.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
11.07.2024.
Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2024.
Obaveštenje o isplati dividende i poziv za dostavu potvrde o rezidentnosti - Impol Seval a.d. , Sevojno