Ukupan broj akcija:13
Ukupan broj izdavalaca:13
IzdavalacSimbolDatum objave informatoraDatum poslednje vesti
Alfa plam a.d. , VranjeALFA06.07.2020.26.03.2021.
ALTA banka a.d. , BeogradJMBN31.03.2021.29.03.2021.
Dunav osiguranje a.d. , BeogradDNOS26.03.2021.26.03.2021.
Galenika Fitofarmacija a.d. , ZemunFITO01.04.2021.07.04.2021.
Globos osiguranje a.d. , BeogradGLOS10.03.2020.29.03.2021.
Impol Seval a.d. , SevojnoIMPL16.04.2021.25.02.2021.
Komercijalna banka a.d. , BeogradKMBNPB04.05.2020.13.04.2021.
Kopaonik a.d. , BeogradKOPB16.04.2020.06.01.2021.
Lasta a.d. , BeogradLSTA26.03.2021.08.09.2020.
Messer Tehnogas a.d. , BeogradTGAS26.03.2021.22.10.2020.
Philip Morris Operations a.d. , NišDINNPB06.05.2020.27.08.2020.
Tigar a.d. , PirotTIGR15.03.2021.08.04.2021.
VP Dunav a.d. , Bačka PalankaVPDU06.05.2020.14.12.2020.

Oznaka BI – Izdavaoci koji do 30. Aprila tekuće godine nisu ažurirali informator o izdavaocu sa podacima iz godišnjeg finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu.