DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
18.01.2018.3.0550,00%00////1.1744230MKT
17.01.2018.3.0550,00%00////6613930MKT
16.01.2018.3.0550,00%00////6392930MKT
15.01.2018.3.055-1,45%86262.7303.0553.0553.0553.0557253912MKT
12.01.2018.3.1002,58%721.7003.1003.1003.1003.1005531721MKT
11.01.2018.3.022-2,61%2678.5683.1043.0153.1043.0225791942MKT
10.01.2018.3.1030,00%00////5001830MKT
09.01.2018.3.103-8,74%3299.2963.1033.1033.1033.1035251502MKT
08.01.2018.3.4000,00%00////3931860MKT
05.01.2018.3.4000,00%00////3071710MKT
04.01.2018.3.4000,00%00////3071800MKT
03.01.2018.3.400-0,26%310.2003.4003.4003.4003.4003081871MKT
29.12.2017.3.4090,00%00////5011710MKT
28.12.2017.3.4090,00%00////5531610MKT
27.12.2017.3.4092,80%3911.332.7623.2223.2223.5403.4097571.0596MKT
26.12.2017.3.316-2,47%205679.7133.4003.3003.4003.3161.1275307MKT
25.12.2017.3.400-2,86%39132.6003.4003.4003.4003.4006586745MKT
22.12.2017.3.500-1,69%1656.0003.5003.5003.5003.5009724482MKT
21.12.2017.3.5600,00%49174.4433.5633.5603.5633.5607314943MKT
20.12.2017.3.5600,00%414.2403.5603.5603.5603.5607517172MKT
19.12.2017.3.560-1,11%517.8063.5633.5603.5633.5614214102MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene