DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
14.06.2024.7.6500,66%1076.5007.6507.6507.6507.650369871MKT
13.06.2024.7.6000,00%00////369760MKT
12.06.2024.7.6000,00%00////369760MKT
11.06.2024.7.6000,00%1076.0007.6007.6007.6007.600314863MKT
10.06.2024.7.6000,00%00////314860MKT
07.06.2024.7.6000,00%97737.2007.6007.6007.6007.6004741833MKT
06.06.2024.7.6001,27%538.0007.6007.6007.6007.600290711MKT
05.06.2024.7.505-0,58%1341.005.6707.6007.5007.6007.50538416310MKT
04.06.2024.7.5490,00%00////250810MKT
03.06.2024.7.549-0,67%63476.0907.6007.5057.6027.5573131398MKT
31.05.2024.7.6000,00%00////2501370MKT
30.05.2024.7.6000,00%1076.0007.6007.6007.6007.6003871322MKT
29.05.2024.7.6000,00%00////3771350MKT
28.05.2024.7.6000,00%753.2007.6007.6007.6007.600384993MKT
27.05.2024.7.6001,25%215.2007.6007.6007.6007.600376931MKT
24.05.2024.7.5060,00%00////416910MKT
23.05.2024.7.5060,00%00////4161110MKT
22.05.2024.7.506-1,24%31233.7207.6007.5067.6007.5394711213MKT
21.05.2024.7.6000,00%00////3911210MKT
20.05.2024.7.6000,00%00////4311210MKT
17.05.2024.7.600-1,29%1076.0007.6007.6007.6007.6004411012MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene