DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
22.06.2018.3.2000,00%00////7141980MKT
21.06.2018.3.2000,00%00////7141580MKT
20.06.2018.3.2000,00%00////7141680MKT
19.06.2018.3.2000,00%3096.0003.2003.2003.2003.2007441402MKT
18.06.2018.3.2000,00%00////7141250MKT
15.06.2018.3.2000,00%00////2762480MKT
14.06.2018.3.2003,19%124396.8003.2003.2003.2003.2004003712MKT
13.06.2018.3.1010,00%99306.9993.1013.1013.1013.1014992507MKT
12.06.2018.3.1010,03%515.5053.1013.1013.1013.101504781MKT
11.06.2018.3.1000,00%00////499790MKT
08.06.2018.3.1000,00%00////499780MKT
07.06.2018.3.1000,00%00////499690MKT
06.06.2018.3.1000,00%00////499690MKT
05.06.2018.3.100-3,13%515.5003.1003.1003.1003.100504571MKT
04.06.2018.3.2000,00%00////499550MKT
01.06.2018.3.2000,00%00////375780MKT
31.05.2018.3.2000,00%00////499850MKT
30.05.2018.3.2003,23%42134.4003.2003.2003.2003.2005411271MKT
29.05.2018.3.1000,00%00////541980MKT
28.05.2018.3.1000,00%101313.1003.1003.1003.1003.1006522473MKT
25.05.2018.3.1000,00%412.4003.1003.1003.1003.100611611MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene